Реферати українською » Маркетинг » Бізнес планування у Білорусі


Реферат Бізнес планування у Білорусі

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Запровадження

Нині, соціально-економічна ситуація, що склалася у Білорусі, у результаті здійснення економічних реформ, характеризується спадом виробництва у багатьох галузях промисловості, зубожінням певній його частині населення. Без кардинального перетворення сформованій системи соціально-економічного устрою Білорусь неспроможна подолати то важке економічне ситуацію і зайняти своє достойне місце у світовій економічному співтоваристві. Зниження ділову активність, викликане нестабільністю законодавчої бази для, високими ставками податків і інфляцією має одну дуже важливе наслідок, яке завжди враховується – за умов дедалі більшу відкритість білоруської економіки, це обертається втратою ринку підприємства. Вакуума у разі немає, і звільнилося негайно буде зайнято більш моторним і чіпким конкурентом. Повернутися цього разу вже зайнятий ринок стає просто важко, часом неможливо.

За умов найжорстокішої конкуренції, якими характеризується будь-яка ринкової економіки, вижити може лише те суб'єкт господарювання, яка зможе швидше пристосуватися до змін у економічній ситуації. І тому необхідно чітке знання принципів і засад функціонування ринкової економіки, повна інформацію про останніх змін у законодавстві, отже замало без чіткої державна програма сприяння розвитку різної форми підприємництва. Звісно, таких програм дуже важкі для державного бюджету та взагалі який завжди є можливість фінансувати окремі сфери докладання інтересів.

 

1. Теоретичні аспекти бізнес-планування

 

Успіх будь-який діяльності суб'єкта господарювання прямо залежить тільки від впливу ринкових механізмів, а й від цього наскільки успішно планує суб'єкт господарювання свої дії. Етап попереднього аналізу та планування запланованій діяльності завжди повинен передувати етапу вживлення і функціонування. І тут багато важить попередня оцінка, аналіз одержуваної прибутку, розрахунок рентабельності, ліквідності тощо., цебто в основі цих показників підприємство вирішує щодо подальшої діяльність у цьому напрямі.

Первинний аналіз діяльності повинен виявити найслабші боку підприємства з метою подальшого їх виправлення. А, щоб вижити за умов конкуренції підприємство першим мусить проявити ініціативу (насамперед і щодо своїх працівників). Будь-який суб'єкт господарювання, незалежно від форми власності має шанси успіх в тому разі, коли він працює із повної віддачею. Тільки проявивши першим ініціативу можна першим отримати виграш від надання цього.

Бізнес-план дає чітке уявлення у тому, як своєї діяльності враховуватиме соціально-економічному розвитку котрий обслуговується регіону, виробничі можливості промислових підприємств і такий стан вони товарних запасів, об'єм і структуру запропонованого надходження товарів з регіонів республіки, далекого й близького зарубіжжя, трудовий і інтелектуальний потенціал самого підприємства.

Процесу складання бізнес-плану завжди передують процес вироблення ідей, у тому числі відбирається найреальніша.

Значущість і розмір прибутку обумовлені кількома чинниками:

– з одного боку, вона залежить переважно від якості роботи підприємства, підвищує економічну зацікавленість його у найефективнішому використанні ресурсів, оскільки прибуток — основне джерело виробничого та розвитку підприємства;

– з іншого — вона лежить найважливішим джерелом формування державного бюджету.

Отже, безпосередньо до зростанні прибутку зацікавлений у першу чергу підприємство, й опосередковано, шляхом отримання коштів від сплати податків, держава. Приріст прибуток від господарську діяльність досягається тільки завдяки збільшення трудового вкладу колективу підприємства, але й рахунок інших чинників, зазвичай, стилю керівництва, ефективної мотивації тощо. Для ефективнішої роботи для підприємства рекомендується проводити систематичний аналіз формування, і розподілу і використання прибутку. Значимість аналізу велика як підприємства, так зовнішніх суб'єктів, із якими підприємство чи торгова фірма взаємодіє у процесі господарську діяльність (державні органи, банки, страхові компанії, фінансові фонди, ділові партнери тощо).

При аналізі формування прибутку вирішуються такі:

– оцінюється план чи прогнозоване значення прибутків і вибирається найкращий варіант;

– вивчається виконання плану прибутків і його динаміка;

– виявляється і кількісно вимірюється вплив чинників формування показників прибутку, оцінюється якість прибутку;

– виявляються напрями, пропорції й розподілу одержуваної прибутку;

– визначаються резерви зростання прибутку;

– заключним акордом є розробка рекомендацій по найефективнішого використанню прибутку з урахуванням перспектив і сучасних напрямів розвитку підприємства (фірми).

 Питання виділенні бюджетних інвестицій, наданні банківських кредитів має здійснювати аж за наявності бізнес-плану, відбиває курс розвитку підприємства визначений період. До бізнес-плану є проведення комплексу маркетингового і техніко-економічного досліджень, вкладених у вдосконалення мережі та розвиток виробництва. Оцінка доцільності вибору проекту складає основі критеріїв (маркетингових, фінансово-економічних, забезпеченості ресурсами, нормативних, відповідності чинникам успіху), що відбивають головні аспекти і його реалізації. Бізнес-план підприємства то, можливо складено рік, у якому детально розглядаються питання господарську діяльність підприємства у майбутні 12 місяців, і укрупнённо характеризуються періоди на 1-4 року. Під час підготовки інвестиційних проектів бізнес-плани розробляються на період їх здійснення. Бізнес-план включає опис підприємства. Його потенціалу, оцінку внутрішньої і до зовнішньої середовища у бізнесі і часу, конкретні даних про стратегії маркетингу й розвитку бізнесу. З іншого боку, в бізнес-плані відзначаються можливості ризиків, тобто показується, що існування ризиків враховано в бізнес-плані намічено заходи для їх зниження.

Обсяг бізнес-плану залежить від заповітної мети його складання. Внутрішній бізнес-план (для внутризаводского планування) не регламентується ні з обсягу, ні з структурі розділів. Бізнес-план можна використовувати щодо санації, реструктуризації, приватизації підприємств, і навіть щоб одержати зовнішніх інвестицій. Бізнес-план, представлений для одержання великих чи середніх обсягів інвестицій (ресурсів), і навіть покликаний зацікавити великі інвестиції, може бути викладено лише на 50-80 сторінках. Зазвичай, у визначений обсяг не включаються докладання, що доповнюють бізнес-план і що підтверджують реальність. Составлению бізнес-плану передує аналіз Составлению бізнес-плану передує аналіз фінансово-господарську діяльність підприємства, ринку виробництва і техніко-економічні дослідження різних альтернатив розвитку підприємства з урахуванням загальноприйнятих міжнародних стандартів. фінансово-господарську діяльність підприємства, ринку виробництва і техніко-економічні дослідження різних альтернатив розвитку підприємства з урахуванням загальноприйнятих міжнародних стандартів.

Джерела коштів на фінансування розробки бізнес-плану:

Власні кошти підприємств, організацій та установ, позабюджетні фонди, кошти потенційних інвесторів.

У процесі вироблення бізнес-плану планується визначити ряд заходів із вдосконаленню діяльності міського центру приватизації при управлінні власності Могилёвского міськвиконкому, розрахувати видатки надання послуг населенню із приватизації житла, доцільність діяльності відділу нежитлового фонду, вартість нових послуг які надають центром у процесі господарську діяльність, визначити необхідність створення структурного підрозділи, оказывающего консультаційні послуги юридичним і фізичних осіб по у торгівлі нерухомістю і розміщення цінних паперів.

Бізнес-план - це програми дій щодо проектів, чи здійснення окремих угод, спрямовану забезпечення прибуткового функціонування підприємства.

Необхідність бізнес-плану зумовлена такими причинами:

- Рішенням питань планування, будівництва проектів, реалізацією, розширенням, реструктуризацією, модернізацією та інших. причинами;

- Залученням коштів у вигляді кредитів для реалізації проектів, комерційних угод;

- Залученням до реалізації планів підприємства потенційних партнерів, які можуть укласти власний капітал чи свої новітні технології.

Відповідно до рекомендаціями з розробки й оцінці бізнес-плану підприємства, утверждёнными Міністерство економіки Республіки Білорусь у 14 грудня 1994 р. суб'єктів господарювання Республіки Білорусь у мають відбити у бізнес плані такі елементи:

Резюме. Структура резюме відповідає структурі самого бізнес-плану. У резюме у стиснутій формі викладається суть запропонованого плану розвитку підприємства.

У першому його розділі міститься коротка інформація по реквізитам підприємства, його галузевої чи іншого приналежності, координати керівника, історію створення, розвитку та сучасного стану підприємства, ним звершене й невдачі.

Функції бізнес-плану:

Перша функція пов'язані з можливістю спрямування розробки концепції, стратегії бізнесу. Ця функція життєво необхідна як під час створення підприємств, і вироблення (вибору) нових напрямів діяльності.

Друга - функція планування, що дозволяє оцінити можливості розвитку нового напрями діяльності, контролювати процеси розвитку підприємства, виконання бізнес-плану.

Третя функція дозволяє залучати кошти (позички і кредити).

Четверта функція дозволяє привернути увагу до реалізації планів підприємства потенційних партнерів, зможуть вкласти власний капітал чи свої новітні технології. Бізнес-план повинен переконати потенційного інвестора у цьому, що він зможе одержання прибутку, обійнявши комерційні відносини з цим підприємством.

Кінцевою метою розробки бізнес-плану - планування господарську діяльність підприємства у майбутнє. Планування діяльності фірми дає багато, наприклад:

- змушує керівників займатися перспективами фірми.

- дозволяє здійснювати чіткішу координацію зроблених зусиль з досягненню поставленої мети.

- встановлює показники діяльності фірми, необхідних наступного контролю.

- змушує керівників чіткіше конкретніше визначити свою мету і шляху їхнього досягнення.

- робить фірму більш підготовленої до раптовим змін ринкових ситуацій.

- наочно демонструє обов'язки, і відповідальність всіх керівників фірми.


3. Бізнес-план

3.1 Резюме

Цей документ є дослідження доцільності внесення доповнень і у господарську діяльність Могилёвского міського центру приватизації задля її подальшого впровадження практично.

 

3.2 Опис підприємства

Цей розподіл містить юридичну і економічне інформацію, основним завданням якої створення чіткого уявлення в потенційного спонсора про є дача чіткого ставлення до плановане проекті.

Указываются види діяльності, які планують здійснювати.

Основні мети, намічені до виконання.

Переваги і виграші з його розроблення та впровадження.

Переваги розташування.

Зони обслуговування.

- громадяни Республіки Білорусь у;

- колективи громадян

- власники нерухомості, які є громадянами Республіки Білорусь у;

- резиденти Республіки Білорусь у, спільні підприємства;

- представництва іноземних фірм, компаній (нерезиденти), здійснюють своєї діяльності біля Республіки Білорусь у.

Переваги центру приватизації проти іншими суб'єктами господарювання:

- високоякісне обслуговування високопрофесійними співробітниками;

- розширений перелік послуг;

- досить гнучкий підхід до формування ціни;

- пропозиції щодо сприятливим цінами;

- досить доступний для огляду перелік запропонованих продаж об'єктів;

- легкодоступний розташування;

- більшу довіру продавців і покупців до центра, оскільки якого є державної структурою.

- можливість безпосереднього ознайомлення з об'єктом, як кажуть «живцем».

Підприємницькі мети:

Загальні мети:

- вихід ринку з новими видами послуг,

- повніше використання потенціалу,

- високе вимогу до якості обслуговування клієнтів,

- створення іміджу.

Соціальні мети:

- створення робочих місць,

- створення для підприємства сприятливою обстановки для співробітників.

Економічні мети:

- зростання прибутку.

- стабілізація фінансового стану.

3.3 Продукція і житлово-комунальні послуги

Будь-який бізнес, зокрема і торгівля нерухомістю, починається, передусім, з інформації. Клієнт повинен мати вичерпні відповіді всі питання (місцеположення, цін, транспортних характеристик, експлуатаційних витрат). Красива, чітка, гранично ясна інформаційна реклама створить у клієнта добрий настрій, роз'яснить вигоди від придбання об'єкту і найімовірніше спонукає його до здійснення купівлі.

Добре організована інформація про які надають послугах, їх реклама сприяють як підвищенню економічних показників роботи відділу, а й сприяють якісного зростання сервісу.

Обчислювальна техніка, впроваджувана в практику роботи, має значення для оперативного вирішення завдань з подальшого розвитку. Такі чинники як використання обчислювальної техніки, впровадження програмного забезпечення, установка локальної обчислювальної мережі дозволяють:

- значно підвищити продуктивності праці;

- збільшити оперативність виконання окремих питань діяльності центру;

- підвищити обмін оперативної інформацією;

- значно посилити контролю над динамікою і термінами дії договорів оренди, і навіть процесом приватизації житлового фонду р. Могилёва;

- поліпшити планування діяльності відділів і підрозділів центру;

- чіткіше координувати роботу міського центру приватизації та управління власності Могилёвского міськвиконкому;

- використання всесвітньої Інтернету дозволить створити передумови для зацікавленості потенційних клієнтів в наданих центром послугах;

- розкрити і використовувати внутрішні резерви центру, прискорення обміну інформацією між, що дає можливість економії робочого дня і дозволяє перекидати працівників центру влади на рішення «гарячих» питань.

Нині Республіка Білорусь частка нерухомості, що належить приватних осіб і суб'єктам господарювання недержавної форми власності дуже незначна, і формується переважно з допомогою квартир, приватизованих громадянами, житлових наукових і виробничих забудов, здійснюваних у тих ділянках, що у їх повному господарському віданні. Але, тим щонайменше, формування ринку нерухомості Республіка Білорусь, загалом, й у р. Могильові, зокрема, щойно розпочато. Первинний ринок нерухомості формується у процесі виділення окремих об'єктів державної власності на місцевому рівні (комунальних об'єктів нерухомості) і передачі прав власності ними суб'єктам господарювання шляхом продажу їхньої з торгів або з аукціону. Вторинний ринок нерухомості формується ріелторськими фірмами, які займаються вторинної перепродажем прав власності на об'єкти нерухомості.

Значна частка доходів від продажу нерухомості приватних осіб, тобто квартир, присадибних ділянок, гаражів звертається на «чорному» ринку, частка його за оцінкам експертів нині становить приблизно від 20-27% республікою. І вельми дуже значні кошти, які б поповнити до державного бюджету. У зв'язку з цим найкращим виходом є так звана «легалізація» торгівлі нерухомістю.

Ключовими чинниками успіху тут будуть податкові пільги громадянам, що забезпечує разові операції з нерухомістю, заохочення діяльність у сфері торгівлі нерухомістю щодо залучення фірм у цей сегмент ринку, цілковите прийняття фірмами зобов'язань ведення справ клієнта.

Передусім населення цурається послуг агентств про торгівлю нерухомістю через брак довіри до них і через небажання афішувати, у якому не пішли, свої доходи. І тут в міського центру приватизації є переваги перед конкурентами. Будучи є державною установою, міської центр із приватизації матиме у клієнтів більший рівень довіри, ніж його конкуренти. Тому, щоб спонукати клієнта у виборі міського центру приватизації у ролі довіреної особи надання її інтересів у процесі угоди, важливо як найповніше виконати її основні запити, й побажання, а й здійснити це оперативно.

Нові види послуг, які планує надавати міської центр із приватизації при управлінні власності Могилёвского міськвиконкому:

- надання консультаційних послуг за приватизації житла відділам приватизації житла Могилевської області (відділ із приватизації житла міського центру приватизації);

- консультування купівлі і продаж нерухомості (відділ формування та реалізації комунальної власності);

- проведення аналітичної оцінки ринку нерухомості у місті та регіонах, ефективність використання нежилих приміщень;

- продаж квартир з аукціонів на замовлення фізичних юридичних осіб;

- продаж майна, конфіскованого через суд знову з аукціону.

Реалізація цього проекту здійснюватиметься співробітниками відділів міського центру приватизації разом з службовцями управління власності міськвиконкому.

 

3.4 План маркетингу

         

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Бізнес-план
  Зміст проекту Мета і завдання 1 Тенденції розвитку світового авто ремонтного бізнесу 1 Требуемое
 • Реферат на тему: Бізнес-план
  діяльності ТОВ «Пивзавод «Архар»» Автори проекту: У. Моїсєєва А. Подлевских Л. Быстрова І.
 • Реферат на тему: Бізнес-план
  « підприємства» Предмет: Економіка, організація та планування підприємств Мінськ 1998 СОДЕРЖАНИЕ
 • Реферат на тему: Бізнес-план ТОВ Косметик Люкс
  Московський державний инженерно-физический інститут (технічний університет) Кафедра КІБЕРНЕТИКИ
 • Реферат на тему: Бізнес-план ТОВ Приволье
  Зміст. Запровадження…………………………………………………………………………….. 3 Глава 1.Особенности методології бізнес -

Навігація