Реферати українською » Маркетинг » Моніторинг ресторанного бізнесу


Реферат Моніторинг ресторанного бізнесу

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
nowrap valign=bottom>>Полтавська 28 44 43 72 106 >Рівненська 31 77 115 140 146 >Сумська 23 32 44 56 57 >Тернопільська 15 17 23 25 42 >Харківська 57 133 218 323 357 >Херсонська 11 15 24 27 39 >Хмельницька 12 19 23 27 32 >Черкаська 23 36 46 45 92 >Чернівецька 19 29 24 35 42 >Чернігівська 46 62 79 100 115 >міста >Київ 239 746 1330 1773 1860 Севастополь 10 18 32 37 36

 

>Рис. 2.3 -Роздрібний товарообіг ресторанногогосподарства України порегіонам.


>Висновки

сучаснийетапрозвитку ресторанногоринку України можнаохарактеризувати якперіодстановлення.Особливовільнінижній йсереднійціновийсегменти,розвиток якіпов'язаний ззростаннямсереднього класу.

>Середособливостейрозвитку ресторанногогосподарства в Україні можнавиділитинаступнітенденції:скороченнязакладів ресторанногогосподарства,підвищення обороту зарахунокпідвищенняцін напродукти,алкогольнінапої,електроенергію тощо.

>Українськийрестораннийринокпоки недосяг межовогорівнясвоєїконсолідації, але ймайбутнє заресторанними мережами таресторанними комплексами, а чи неяскравими, але й усе ж такиодиночнимизакладами.

>рестораннийриноктоварообігмоніторинг


Списоквикористаноїлітератури

 

1.zexy-999/item/items28506.html.

2.ru.wikipedia.org/wiki/Monitoring.

3.ukrstat.gov.ua.

4.intercredit.com.ua/103/article6151.

5.5ballov.qip/referats/preview/90187.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація