Реферати українською » Маркетинг » Процес популяризації "Будинку дитячої творчості № 2" м. Новокузнецька засобами PR


Реферат Процес популяризації "Будинку дитячої творчості № 2" м. Новокузнецька засобами PR

бажанні дати приховану рекламу фахівці рекомендують виділяти об'єктивні гідності продукту суворій відповідності з фактами чи приводити думки відомих експертів;

повідомлення маємо бути підготовленими відповідно до правилами ділового етикету, за всіма законами журналістського жанру, маємо бути композиційно гарними й інформаційно ємними [24, 30, 31].

Широко використовують у PR друковані матеріали. Вони можуть бути у вигляді брошур чи спеціальних інформації про компанії, листів споживачам, щорічних звітів акціонерам, інші види звітів. Існує поняття внутрішньої публікації у компанії. Внутрішні публікації призначені на свої співробітників, тоді як зовнішні можуть бути до що з компанією людям - споживачам, акціонерам, дилерам тощо. Вони можуть приймати відвідувачів форму листи, газети, журналу. Їхньою метою є просування продажів, створення позитивного образу компанії тощо. Проте, порівняно коїться з іншими методами комунікації вони щодо дороги, на практиці набагато частіше використовується електронна пошта [23, 27, 30].

Фотографії подій, нових продуктів, устаткування також може додати інтерес до рекламованого предмета. Фотографії мають бути хорошої якості, за підписами. Оптимально, якщо вони вимагають мінімум пояснень. Для будь-який організації надзвичайно важливо мати свого професійного фотографа. На дуже значної ролі, що її відіграють фотографії у створенні іміджу компанії, передачі вказує хоча б те що, що у великі компанії фотографії, які надаються аудиторії, проходять жорсткий відбір цілої групою фотографів, художників України та психологів [24,15, 30].

У межах PR використовуються також підготовка і публікація спеціалізованих статей. Такі статті може бути написані про компаніях, продуктах, послуги співробітниками PR, ким-небудь у видавництві, або з боку. Будь-яке друковане видання постійно потребує цікавому інформативному матеріалі. Співробітники компанії, виступаючи фахівцями у будь-якій області, здатні запропонувати виданню підготувати статтю чи цикл робіт з своєї тематиці, яка то, можливо часі цікава для читачів. Не слід забувати, що й часом незначне у місцеву пресу іноді робить будь-якого фахівця чи компанію загальновизнаним експертом у сфері.

Широко застосовуються виставки, і дошки оголошень, які мають історію організації, нові її продукти, показують, як складаються останні, розповідають про майбутніх планах організації. Вони можуть приймати відвідувачів різну форму, включаючи слайди, фільми, відеокасети. Нові види - відео, прес-релізи, запропоновані компанією телебаченню. ТБ може використовувати їх повністю ними скористатися лише частиною.

Як кожен серйозний інструмент ринкової економіки, PR мають свою філософію, у межах якої підкреслюється необхідність формування та підтримки двосторонніх відносин. Недолік спілкування породжує часто нерозуміння, тому вдосконалення каналів спілкування, пропозицію нових шляхів створення двостороннього потоку, досягнення порозуміння виступають ключовою завданням будь-який програми PR. За сучасних умов виявився цей досить важко через складність механізму, коли є прагнення налагодити його [10, 24,].

З труднощами спілкування зв'язуються чималі складності у промисловості, де до керівників постійно звертаються з вимогами оперативно і регулярніше інформувати співробітників і творча громадськість всі проблеми. Тут реально домогтися чималого з урахуванням використання методів PR, але ці, звісно, пов'язані з великими труднощами [26, 31]

Зазвичай, у компанії є що склалася система інформування від вищого керівництва до співробітників. Якщо швидко, саме і ефективно дана система функціонує, реальний успіх підприємства. Але тут виявилося чимало серйозні проблеми. Дослідження засвідчили, наприклад, що керівник від своєї заступника може домогтися розуміння трохи більше 60% інформації, що він хоче передати тому по важливим і складної проблемі.Подчиненний заступника, своєю чергою, зрозуміє трохи більше 60% те, що хотів пояснити йому його безпосередній начальник, й дуже аж до останнього ланки в ланцюжку. Звідси, якщо менеджмент складається з п'ятьох рівнів, наймолодший з керівників правильно оцінить лише 13% змісту розпорядження (дані ставляться до усному спілкуванню). При застосуванні письмових документів результат може бути нижчі. Правильне розуміння письмового розпорядження може становити 15% кожному рівні [11, 13, 34].

У межах аналізу полягало в одному обнадійлива інформація. З використанням низки каналів спілкування результат виявився вищим, ніж при простому додаванні рівня розуміння каналами. Звідси висновок: оптимальні результати досягаються, коли така інформація по конкретній проблемі йде відразу за кількома каналам, наприклад, важливо поєднання лекцій та інших форм усного спілкування з демонстрацією відео - і кінофільмів, слайдів.

Однією із сучасних технологій PR є пропаганда. Очевидно, що у пропаганді який завжди спираються на етичні аспекти, а прагнуть застосувати такі види переконання, які розуміють особисту винагороду і у яких задля досягнення мети можна спотворити реальні факти і що навіть їхнього фальсифікувати. PR ж грунтуються на довгострокової відповідальності держави і правдивості, прагнуть досягти порозуміння з урахуванням добровільного прийняття думці і ідеї [19, 36, 38].

Практика переконала, що результативність PR мусить бути досягнуто у випадку, що вони засновані на етичні норми здійснюються місцевими методами. Тут досягнення мети будь-коли виправдовується використанням хибних чи сумнівних шляхів.

Ще один особливість PR та, що й нереально використовуватиме підтримки неправого справи, хоча ефективна кампанія здатна виявити вади суспільства і слабкі боку бізнесу. Звідси чіткий висновок: сучасні PR повинні починатися вдома. Дії завжди мають бути переконливими і конструктивними. PR завжди би мало бути етичними і у жодному разі що неспроможні носити негативного характеру. Життя показала, що більше можливості забезпечити конструктивне співробітництво з партнерами, на основі конкретних переконливих фактів [13,14].

популяризація громадськість установа освіту

Професор А.Мейден з університету у Утрехті свідчить: "Мета PR - досягнення згоди; мета пропаганди - створення руху. PR прагне досягненню чесного діалогу, пропаганда до всього прагне. Методи PR розуміють повну відкритість; пропаганда за необхідності приховує факти. PR прагнуть розумінню; пропаганда - до залучення прибічників".

Особливого значення у діяльності служби PR має виявлення "свого" сегмента в громадськості, що й став головним об'єктом докладання зусиль. Сьогодні будь-яке, компанія, організація неспроможні ефективно функціонувати без тісного співробітництва з своєї громадськістю (зі своїми працівниками, партнерами і споживачами). Ця середовище громадськості буває місцева чи зарубіжна, але завжди успіх обумовлюється порозумінням. У цьому враховується можливість накладення функцій - співробітник може бути акціонером чи споживачем. У разі Росії необхідно приділяти особливу увагу кожної з контактних аудиторій [22, 23,26].

Щоб можна було задіяти весь потенціал PR стосовно специфіці умов конкретну компанію, замало без визначення конкретних цілей і розробки відповідних програм. Фахівці у сфері PR створюють спеціальні методики, накопичують досвід налагодження порозуміння. Коли мети PR зафіксовано, приступають до розробки програми. Цілі бувають найближчими і в часі, в кожному разі програмі відбивається своя система дій зі їх досягненням. Під час розробки програми зазвичай спираються на дані проведених досліджень, аналізуються результати попередньої роботи. Це дозволяє вносити зміни і тим самим надає всієї роботі необхідну гнучкість; вважається, що PR нагадують у чомусь гру в шахи: 10% інтуїції, 25% досвіду і 65% творчої праці.

Отже, можна PR як процес, здійснюваний двома рівнях. У першому - люди, відповідальні за PR, отримують інформацію проблему взаємовідносин фірми і його оточення з багатьох джерел, аналізують її й виробляють рекомендації керівництво фірми, яке, своєю чергою, приймає з урахуванням цих рекомендацій рішення про політику фірми і її діяльності. З другого краю рівні - фахівці з PR самі виробляють програму дій, здійснюють її й оцінюють вироблений ефект.

Із усього вищесказаного можна зробити такі висновки:

1. Зі збільшенням ролі PR у природничо-технічній освіті з'являються нові тенденції діяльності. У тому числі можна назвати такі:

виникнення та розвитку нових засобів комунікацій у сфері розвитку і взаємодії між установами освіти.

фахівці з PR стають ефективними провідниками контактів між установами освіти і громадськістю;

постійні нововведення в PR можна змогли ефективно використати для інноваційного, творчого підходу до розв'язання проблем, котрі стоять у області розвитку.

2. PR може і має використовувати як засіб поступу ринку освітніх послуг. У практиці "Паблік рілейшнз" застосовуються безліч інструментів, і вони цілком різні: презентації, прес-конференції, симпозіуми, конгреси, підготовка і публікація спеціалізованих статей, прес-релізів, фотографій,аудио-и відеоматеріали, реклама, пропаганда, і навіть підвищення репутації освітнього закладу черезпресс-вечера, проведення різних свят, парадів, фестивалів, спортивних подій тощо. Всі перелічені форми й фізичні методи PR діяльності успішно використовуються установами освіти просування своєї діяльності над ринком освітніх послуг.


1.2 Діяльність фахівців із PR у реалізації соціального проекту "Освіта"

У відповідність до перспективами розвитку російського суспільства Уряд РФ в 2006р. оголосило про своє пріоритетах у сфері соціальної полі-тики, якими є: освіту, охорону здоров'я, аграрно-промисловий комплекс і будівництво житла.

Поінформованість з ході реалізації національних проектів процес формування позитивного стосунки держави й активну позицію усіх прошарків населення до них безпосередньо залежить від якості і кількість надрукованого і опублікованого матеріалу в друкованих ЗМІ, інтернет-виданнях, радіо та ТБ у регіонах, областях і Росії.

Підняти інтерес і просить викликати активної позиції усіх громадян суспільства дореализуемим національним проектам - ось одне з головних завдань фахівців у ПР - діяльності.

У межах цього дослідження можна буде дати стисле уявлення про основних ідеях національних проектів.

>ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОЕКТ "ЗДОРОВ'Я"

Мета: розвиток первинної медичної допомоги, забезпечення населення високотехнологічної медичної допомогою.

Завдання:

підвищення пріоритетності первинної медико-санітарної допомоги шляхом здійснення грошових виплат, додаткової підготовки й перепідготовки кадрів, оснащення діагностичним обладнанням і санітарним транспортом; і навіть розробки республіканської і муніципальних програм розвитку первинної медико-санітарної допомоги;

посилення профілактичної спрямованості шляхом проведення імунізації, додаткової диспансеризації громадян, зайнятих у державних установах бюджетних установ, додаткових оглядів працівників, зайнятих на роботах з шкідливими і небезпечними виробничими чинниками;

задоволення потреб населення дорогих видах медичної допомоги через розвиток її високотехнологічних видів, збільшення квот в федеральні спеціалізовані центри;

управління національним проектом та її інформаційна підтримка шляхом пропаганди здорового життя, проведення нарад, конференцій, круглих столів.

>ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОЕКТ "ЖИТЛО"

Мета: підвищення доступності житла громадянам Росії.

Завдання:

досягнення рівня забезпеченості населення загальною площею житла одну людину до розрахункових показників, певних республіканської цільової програмою "Житло";

формування нормативно-правової бази й внесення змін - у чинну законодавчу базу з метою реалізації Житлового іГрадостроительного кодексів Російської Федерації;

забезпечення державної і координація дій органів місцевого самоврядування муніципальних утворень у реалізаціїРЦП "Реформування та модернізацію житлово-комунального комплексу".

>ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОЕКТ ">АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС"

Мета: поіпшення життя в селі та розвитку агропромислового виробництва

Завдання:

забезпечення умов реального доступу до кредитних ресурсів для сільгосптоваровиробників всіх форм власності, включаючи особисті підсобні господарства, селянські фермерські господарства, сільськогосподарські споживчі кооперативи з урахуванням збільшення обсягів субсидування відсоткові ставки;

створенняземельно-ипотечного кредитування, що дозволяє залучати вартість термін й під прийнятні відсотки під заставу земельних ділянок;

стимулювання утворення малих форм господарювання, зокрема заготівельних і постачально-збутових структур, і навіть виробництв із переробки сільгосппродукції і кредитних кооперативів;

виділення додаткові засоби на субсидування відсоткові ставки за кредитами терміном до максимально восьми років для будівництва і модернізацію тваринницьких комплексів;

виділення додаткові засоби в розвитку сільськогосподарського лізингу.

>ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОЕКТ "ОСВІТА"

Мета: забезпечення системних змін - у освіті.

Завдання:

запровадження нових ефективних заходів державної шкіл, активно які впроваджують інноваційні освітні програми; виділення для закупівлі їм лабораторного устаткування, програмного забезпечення, модернізацію навчальних класів та підготовку викладачів; забезпечення доступу до інтернет всіх шкіл;

створення умов підняття рівня вузівської науки, забезпечивши її зв'язку з економікою з допомогою розвитку інноваційної інфраструктури;

розвиток системи грантів що для школярів, студентів, молодих спеціалістів підтримки ініціативної, здатної і талановитої молоді;

завершення початку нормативному фінансуванню процесу;

забезпечення виплати щомісячного грошового винагороди за класне керівництво, зокрема для вчителів початкових класів;

розширення можливостей отримання початкового професійної освіти військовослужбовцями, що проходять військову службу за призовом;

заохочення найкращих учителів грошовим винагородою Президента РФ в 100 тис. рублів з метою підвищення престижу та значущості учительської праці;

забезпечення інформатизації освіти через закупівлю комп'ютерного устаткування загальноосвітніх установ і проведення робіт із підключенню загальноосвітніх установ до Інтернету;

у межах реалізацію програми "Сільський шкільний автобус" придбання автобусів для сільських шкіл.

Урядом РФ було визначено напрями, основні заходи й параметри пріоритетного національного проекту "Освіта".

Підтримка та розвитку кращих зразків вітчизняної вищої освіти;

Впровадження сучасних освітніх технологій;

Створення національних університетів і бізнес-шкіл світового рівня;

Підвищення рівня виховної роботи у школах;

Розвиток системи професіональною підготовкою до армій.

Починаючи з 2006р. ЗМІ приділяють багато уваги національним проектів та зокрема проекту "Освіта". Наприкінці першого року просування національного проекту "Освіта" ЗМІ представляли різні повідомленнями з усіх куточків Росії про кількість виявлених кращих шкільних, і позашкільних закладів освіти. Надбанням суспільства стають узагальнення передового досвіду талановитих вчителів, подвижників у справі.

Активне увагу приділяють ЗМІ проблем освіти, оскільки ЗМІ - це інструмент, що забезпечує пильний громадського контролю над реалізацією національних проектів, отже, їх успішне виконання. Міністр освіти, відповідаючи стосовно питань журналістів, визнав, що є певні проблеми, деякі неузгодженості і почав звертатися до у ЗМІ з пропозицією висвітлювати реалізацію проекту на сфері освіти як критично, а й пропонувати шляхи вирішення проблем. Він підкреслив, що роль засобів у втіленні національного проекту, а й у цілому у пропаганді позитивного досвіду співробітництва органів влади й ЗМІ на сфері освіти.

Цілі роботи фахівців із PR мають найширший спектр, головне - формування іміджу закладів освіти, підтримку відносин із громадськістю. Всі ці мети досягаються шляхом консультативної роботи такого фахівця. Він служить консультантом вищого менеджменту освітнього закладу по ключових питань, які у її

Схожі реферати:

Навігація