Реферати українською » Маркетинг » Товарне забезпечення. Рентабельність торгового підприємства


Реферат Товарне забезпечення. Рентабельність торгового підприємства

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
товару, якщо повна собівартість товару - 120000 крб., рентабельність - 10%, ставка акцизу - 25%, ПДВ - 20%, торгова надбавка - 24%, продажі - 2%.

Рішення:

>Определим:

1) розмір прибутку на ціні вироби (П):

П = ЗP / 100,

де З - собівартість вироби; Р - рентабельність вироби.

П = 120000 крб. 10/100 = 12000 крб.

2) затратна ціна виробника (Ц>затр):

Ц>затр = З + П.

Ц>затр = 120000 крб. + 12000 крб. = 132000 крб.

3) сума акцизного податку (А):

А = (З + П) / (100 - За) За,

де За - ставка акцизного податку,%.

А = (120000 крб. + 12000 крб) / (100 - 25) 25 = 44000 крб.

4) відрахування на єдиний фонд (3%):

Проод = (З + П + А) / (100 - Зод) Зод,

де Зод - ставка відрахувань до єдиний фонд,%.

Проод = (120000 крб. + 12000 крб. + 44000 крб) 3/ (100 - 3) = 5443 крб.

5) відпускна ціна виробника без ПДВ (Цбез ПДВ):

Цбез ПДВ = Ц>затр + А + Проод,

де Ц>затр - затратна ціна виробника;

А - сума акцизного податку;

Проод - відрахування на єдиний фонд.

Цбез ПДВ = 132000 крб. + 44000 крб. + 5443 крб. = 181443 крб.

6) ПДВ, нарахований виробником (20%):

ПДВп = Цбез ПДВ > ЗПДВ /100,где ЗПДВ - ставка ПДВ,%.

ПДВп = 181443 крб. 0,2 = 36289 крб.

7) відпускна ціна фірми-виробника (Ц>отп):

Ц>отп = Цбез ПДВ + ПДВп.

Ц>отп = 181443 крб. + 36289 крб. = 217732 крб.

8) торгова націнка (Мт):

Мт = Цбез ПДВ > ЗТ / 100,

де ЗТ - націнка торгових підприємств,%.

Мт = 181443 крб. 24/100 = 43546 крб.

9) ПДВ, нарахований торгувати (20%):

ПДВТ = (Цбез ПДВ + Мт) З>НДСт /100,где З>НДСт

- ставка ПДВ, нарахованого торгувати, %.

ПДВТ = (181443 крб. + 43546 крб) 0,2 = 44998 крб.

10) податку продаж (НП):

НП = (Цбез ПДВ + Мт + ПДВТ) ЗП /100,где ЗП

- ставки податку продаж, %.

НП = (181443 крб. + 43546 крб. + 44998 крб) 2/100 = 5400 крб.

11) роздрібна ціна товару (Цр):

Цр = Цбез ПДВ + Мт + ПДВТ + НП.

Цр = 181443 крб. + 43546 крб. + 44998 крб. + 5400 крб. = 275387 крб.


Список використаних джерел

1. ВалєвичР.П., Давидова Г.А. Економіка торгового підприємства:Учеб. посібник.Мн.:Виш. шк., 1996. - 367 з.

2.Гребнев А.І., БаженовЮ.Ж. Економіка торгового підприємства. М.: Економіка, 1997. - 238 з.

3. КравченкаЛ.И. Аналіз господарської діяльності торгівлі:

4. Підручник - 6-те вид., перераб.Мн.: Нове знання, 2003.526 з.

5. Лебедєва С.,Казиначикова Н.А.,Гавриков А.В. Економіка торгового підприємства: Навчальний посібник.Мн.: Нове знання, 2001.240 з.

6. Економіка і організація діяльності торгового підприємства: Навчальний посібник / Підобщ. ред. О.Н. Соломатіна. М.:ИНФРА-М, 2000. - 295 з.

7. Економіка підприємств торгівлі:учеб. посібник / Н.В. Максименко та інших.; підобщ. ред. Н.В. Максименко,Е.Е.Шишковой.Мн.:Виш. шк., 2005. - 542 з.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація