Реферати українською » Маркетинг » Маркетинг послуг. Функції реклами. SWOT-аналіз регіону


Реферат Маркетинг послуг. Функції реклами. SWOT-аналіз регіону

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
імідж міста Новосибірськ.

Новосибірськ відіграє у країни. Він відрізняються як високої концентрацією населення, а й зосередженням капіталу, ємний ринок, його розвиненою атомною інфраструктурою, наявністю кваліфікованих кадрів, значним освітнім, культурним, науковий потенціал.

Новосибірськ є (успішним) містом.

Як-от, значення міста характеризується як: центр прийняття рішень; високотехнологічне виробництво і концентрація висококваліфікованої робочої сили з специфічним попитом стосовно середовищі життєдіяльності і послугам; зростання значимості місць відпочинку, культури та визначних пам'яток, послуг високого рівня; зниження впливу негативних зовнішніх ефектів; розвиток комунікацій і транспорту; високі доходи населення і ще рівень зайнятості.Растущие доходи також тягнуть збільшення оподатковуваної бази й зростання громадських послуг

Діловий імідж міста визначає рівень конкурентоспроможності міста. Конкурентоспроможність Новосибірська можна досягти так:

З допомогою зростання продуктивності (здібності економіки створювати більше продуктів праці при даному кількості ресурсів), і навіть у вигляді можливості активізації інакше невикористовуваних ресурсів. Отже, продуктивність, зайнятість (використання людських ресурсів), рівень (якість) життя можна вважати індикаторами конкурентоспроможності міста.

Політика міського розвитку має створити умови, у яких фірми можуть підвищувати свою конкурентоспроможність, спрямувати до посилення "конкурентної переваги" міста шляхом маніпуляції окремими атрибутами, які збільшують цінність території розміщувати різних видів діяльності.

Підвищення значення міської політики у сприянні інноваціям, поліпшенні якості людського капіталу, підтримці підприємництва, просуванні процесів створення мереж, і спілок, підвищенні привабливості міської середовища проживання і житла, аби залучити робочої сили з високим достатком, здатну для інновацій, і навіть за необхідності прийняття він фінансового ризику є певним поліпшенням іміджу Новосибірська.


Список літератури

1.АраслановТ.Н. "Особливості маркетингу послуг у агропромисловому сервісі", журнал "Маркетинг у Росії там", №6/2002 р

2.Кеворков В.В., Леонтьєв С.В., "Політика і практика маркетингу для підприємства",management.com.ua/marketing/mark009.html.

3. Т.С. Бронникова, О.Г. Чернявський Маркетинг: Навчальний посібник Таганрог: Вид-воТРТУ, 1999., глава 13

4. "Реклама "на колесах", рекламне агентство ">ДиСиАй", Журнал "Усі для офісу",N4, 2006р

5. Сайт Мерії міста Новосибірськаnovo-sibirsk.

6. Аріель Коен, "У Казахстані перемогу здобуває стабільність", "The Washington Times", США, 06 грудня 2005 р[>1]АраслановТ.Н. «Особливості маркетингу послуг у агропромисловому сервісі», журнал «Маркетинг у Росії там», №6 / 2002 р

[2]Кеворков В.В., Леонтьєв С.В., «Політика і практика маркетингу для підприємства», компанія ">Диво",management.com.ua/marketing/mark009.html.

[3] Т.С. Бронникова, О.Г. Чернявський Маркетинг: Навчальний посібник Таганрог: Вид-воТРТУ, 1999., глава 13

[4] "Реклама "на колесах", рекламне агентство ">ДиСиАй", Журнал "Усі для офісу",N4, 2006р

[5] Сайт Мерії міста Новосибірськаnovo-sibirsk.

[6] Аріель Коен, У Казахстані перемогу здобуває стабільність, "The Washington Times", США, 06 грудня 2005 р


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація