Реферати українською » Маркетинг » Конкурентоспроможність організації торгівлі та її роль в забезпеченні ефективної роботи на ринку


Реферат Конкурентоспроможність організації торгівлі та її роль в забезпеченні ефективної роботи на ринку

і асортиментом що у ній магазинів. Кожен магазин з особливого позиціонування має власну торгову зону, не більше якої споживачі зацікавлені у її торговельною послузі і готові долати те що відстань до магазину. Створення унікальних конкурентних переваг і відмітне позиціонування збільшують торгову зону підприємства міста і зменшує зону впливу його конкурентів, розташованих у межах території торгової зони.

Конкурентоспроможність підприємства роздрібної торгівлі визначається здатністю його внутрішнього середовища реагувати зміни зовнішньої. Особливість внутрішнього середовища підприємства у тому, що вона під впливом як керуючої підсистеми самого підприємства, і підсистеми вищого рівня (наприклад, держави) і має адаптуватися зміну довкілля. Мета адаптації у тому, щоб підприємство могло з найменшими втратами протидіяти які виникають у зовнішній середовищі несприятливих умов чи найкраще використовувати їх.

Отже, конкурентоспроможність торгового підприємства можна охарактеризувати як різницю ефекту двох взаємозалежних рівнів активності – у зовнішній і внутрішньому середовищі. Якщо ефект активності довкілля переважає, підприємство стає неконкурентоспроможним.

Ще один особливість конкурентоспроможності – чітко виражена споживацька орієнтація. Розглядати її треба лише стосовно сегмента, який орієнтується торгове підприємство. Опитування занадто кола споживачів може дати низький відсоток покупців, задоволених послугами магазину, внаслідок залучення нецільових споживачів. Навпаки, магазин то, можливо популярним серед вузької групи людей, іноді навіть які мають його послугами. Але це не свідчить конкурентоспроможність магазину, а говорить про важливості правильного ухвали і класифікації показників конкурентоспроможності та методики їх оцінки.

Конкурентоспроможність підприємства роздрібної торгівлі формується під впливом багатьох чинників: місце розташування, рівень кваліфікації торгового персоналові та цін магазині, асортимент, організаціямерчандайзинга, стосунки з постачальниками та інших.

Задля підтримки стабільного становища підприємства над ринком слід формувати стійкі конкурентні переваги, такі, як:

- місце розташування підприємства торгівлі;

- збільшити кількість лояльних до підприємства покупців;

- міцні взаємозв'язку з постачальниками;

- низькі витрати, зумовлені ефектом масштабу;

- найкращий сервіс;

- рівень логістичного забезпечення торговельну мережу;

- кваліфікація торгового персоналу [22,c.27-30].

Будучи атрибутом ринку, конкуренція природним шляхом виникає з ринку виробництва і водночас служить неодмінною умовою його існування й розвитку. Конкуренція - ситуація, коли є кілька альтернативних напрямів використання рідкісного блага, у якому зацікавлені різні групи людей, борються між собою права розпоряджатися цим благом.

Термін «конкуренція» ввійшов у економічну теорію з розмовної мови від латинського слова «>concurrentia», що означає «зіткнення», «змагання». У економіці конкуренція визначається так.

>Толкование поняття конкуренції у економічній науці минуло кілька стадій. Класичною економічної теорії відзначився поведінковий підхід. Зокрема, А. Сміт розумів сутність конкуренції як сукупністьвзаимонезависимих спроб різних продавців встановленню контролю над ринком. Отже, акцентувалося такому поведінці продавців і покупців, яке характеризувалося чесним, без змови суперництвом за вигідніші умови продажу або придбання товарів. У цьому основним об'єктом конкурентної боротьби вважалися ціни.

Базою оцінки конкурентоспроможності є дослідження потреб покупця, вимог ринку.

При скоєнні купівлі споживач здійснює процес вибору необхідного йому вироби серед цілого ряду аналогічних, запропонованих над ринком, і їх отримує те з них, що у найбільшою мірою задовольняє його потребу. У цьому покупець враховує їх споживчі властивості, з'ясовує ступінь його відповідності власної потреби.

Кожна потреба має властивостями і котрі характеризують їх параметрами, які визначають її сутність, необхідний споживачеві корисний ефект і виробити конкретні умови процесу споживання. При збігу параметрів потреби з параметрами, котрі характеризують саме виріб і відбувається купівля.

Щоб товар придбала конкретним покупцем, вона має відповідати потребам за технічними параметрами і нашим фінансовим можливостям споживача (ціна споживання товару), у своїй споживач прагне витратити мінімум коштів на придбання та споживання товару, тобто оптимізувати свої повні витрати.

Оскільки потреби кожного окремого складаються по впливам великого комплексу факторів, і носять індивідуальний характер, оцінки однієї й тієї ж товару різними споживачами можуть збігатися. Відповідно неоднаковим і методично їх перевагу, вибір з безлічі аналогічних товарів, запропонованих над ринком. Отже, стосовно конкретному споживачеві конкурентоспроможність певного товару також індивідуальної.

Найбільше визнання серед товарів, виділені на задоволення даної суспільної потреби, отримує той, котрий понад повно їй відповідає. І це виділяє його із загальної товарної маси, забезпечує успіх у конкурентної боротьби.

Отже, конкурентоспроможність будь-якого товару може бути оцінена тільки внаслідок порівняння, і тому є відносним показником. Це характеристику товару, яка відображатиме його на відміну від товару - конкурента за рівнем задоволення конкурентної суспільної потреби.

Конкурентоспроможність визначається сукупністю властивостей цієї категорії продукції, входять до складу її якості і важливих для споживача, визначальних витрати споживача у придбанні, споживання (експлуатації) і утилізації продукції.

Оцінка конкурентоспроможності починається з визначення мети дослідження:

- якщо потрібно визначити положення певного товару у низці аналогічних, досить здійснити їхню пряме порівняння по найважливішим параметрами;

- якщо метою дослідження є оцінка перспектив збуту товару на конкретному ринку, то аналізі повинна використовуватися інформація, куди входять відомостей про виробах, які вийдуть ринок у перспективі, і навіть факти про зміну які у країні стандартів, і законодавства, динаміки споживчого попиту.

Незалежно від цілей дослідження, основою оцінки конкурентоспроможності вивчення ринкових умов, які повинні проводитися постійно, як початку розробки нова продукція, і у ході його реалізації. Завдання стоїть у виділенні тієї групи чинників, які впливають формування попиту певному секторі ринку:

- розглядаються зміни у вимогах постійних замовників продукції;

- аналізуються напрями розвитку аналогічних розробок;

- розглядаються сфери можливого використання продукції;

- аналізується коло постійних покупців.

Вищевикладене передбачає “комплексне дослідження ринку”. Особливе місце у вивченні ринку займає довгострокове прогнозування його розвитку, що з тривалістю здійснення розробки і виробництва багатьох видів комп'ютерна техніка. [27,с.75]

Конкурентоспроможність товару є головним складової конкурентоспроможності підприємства. Проте між тими поняттями є такі відмінності:

- конкурентоспроможність організації, відбиває його відмінності міжсоперничающих фірм, застосовна до досить тривалого періоду.

- конкурентоспроможність товару визначається будь-який, невеличкий з погляду економіки, час;

- на відміну конкурентоспроможності товару, оцінку якого дає споживач, роботу організації оцінює й не так споживач, скільки сам виробник. Саме виробник визначає, чи вигідно йому за умовах випускати товар [27,с.74].

Отже, конкурентоспроможність товару — це відносна і узагальнена характеристика товару, що його вигідні відмінності міжтовара–конкурента за рівнем задоволення потреб і з затратам їхньому задоволення [27,с.78].

Зіставлення продукції ведеться за таблиці порівняння параметрів. Через війну порівняння однією з методів (диференціального, комплексного чи змішаного) дається один з наступних значень:

- продукція конкурентоспроможна цьому ринкусравниваемом класі виробів;

- продукція має низькою конкурентоспроможністю в порівнюємо класі виробів цьому ринку;

- продукція повністю неконкурентоспроможна всравниваемом класі виробів цьому ринку.

На закінчення доповнюється висновками переваги і недоліках оцінюваної продукції з порівнянню з аналогами, і навіть пропозиціями щодо заходи, що їх прийнято підвищення становища вринке.[27,с.80-92]

Забезпечення конкурентоздатності на необхідному рівні передбачає необхідність її кількісної оцінки. Без такий оцінки конкурентоспроможності все що передбачаються організацією заходи для підтримання своєї продукції належному рівні залишаться добрим побажанням.

Відправною момент оцінки конкурентоспроможності будь-якого товару – формування мети дослідження. Якщо потрібно визначити положення цього товару у низці аналогічних, досить здійснити їхню пряме порівняння по головним параметрами. При дослідженні,ориентировании оцінку перспектив збуту товару на конкретному ринку, аналіз припускає використання інформації, що включає відомостей про виробах, які видутий ринку, динаміку попиту, гадані зміни у відповідному законодавстві і тому ін. Проте, незалежно від цілей дослідження, підвалинами оцінки конкурентоспроможності вивчення ринкових умов. [>27,с.80-92]


Схема оцінки рівня конкурентоспроможності.

                                               Мета

Комплексне дослідження ринку.

Дослідження Дослідження Дослідження попиту. конкурентів.коньюктури.

 
 


Малюнок 1.3 - Схема оцінки рівня конкурентоспроможності.

Примітка - Джерело: власна розробка [27,с.83]

Вимоги до конкурентним переваг, застосовуваним стратегіям й у остаточному підсумку, конкурентоспроможність торгового підприємства у першу чергу визначаються типом ринку, видами конкурентної боротьби, які надають найбільш жорстке вплив на підприємство, і методами конкуренції. Натомість домінуючі методи конкуренції визначаються типами ринку таблиці 1.2, вимогами споживачів і позиціонуванням підприємств роздрібної торгівлі.

Таблиця 1.2 – Типи та конкурентні ситуації з торгівлі

Типи ринку Характеристика ринкової ситуації
Чиста конкуренція Багато роздрібних торгових підприємств пропонують стандартизований товар
Чиста монополія На ринку є один продавець товару
Монополістична конкуренція Багато продавців, пропонують диференційовані товари
>Олигополистическая конкуренція

Кілька розлогих підприємств контролюють частку ринку.

Їх дії взаємозалежні

Примітка – Джерело: [22,c.32].

>Типом ринку прийнято називати особливу ринкову ситуацію, значно відрізнятиметься від інших за кількістю продавців, видам товару, контролю над ціною і бар'єрами входу ринку.

У ситуації чистої конкуренції перевагою стає рівень цін, і місце розташування торгового підприємства. Наприклад, у сільській місцевості, де немає великих торгових мереж, між собою конкурують невеликі магазини, намети, павільйони і безліч пересувних торгових точок у дні ярмарків. Бар'єри для входу ринку відсутні, продукція стандартизована.

При монополістичної конкуренції підприємства змушені нести великі маркетингові витрати, оскільки необхідно позиціонувати свої товари та магазини на цільової сегмент. Вирішальне значення має тут правильне формування іміджу, що з психологічними особливостями покупців. Така ситуація й у у містах. У Росії її бар'єри для входу ринку порівняно легкі.

При олігополії підприємство відчуває у собі вплив рішень, прийнятих конкурентами. Товар цьому ринку то, можливо диференційований чи стандартизовано [22, з. 33].

Перш ніж розкривати різні типи конкуренції, розглянемо поняття формат магазину. Це сукупність характеристик магазину, які його ринкову позицію (асортимент, розмір торговельній площі, форми і нові методи обслуговування покупців). Відомими форматами роздрібних торгових підприємств, діючих російському ринку, є гіпермаркет, супермаркет (універсам), гастроном, спеціалізовані магазини (м'ясо, риба, меблі) та інших.

Типи конкуренції, характерні для роздрібному торгівлі, представлені у таблиці 1.3.

Таблиця 1.3 – Типи конкуренції у торгівлі

Тип конкуренції Характеристика
>Внутриформатная Конкурентні відносини виникають між однепитими підприємствами, які пропонують товари збігається чи близького асортименту. Щоб розрізнити від конкурент необхідно або диференціювати торгове пропозицію, або змінити технологію торгівлі
>Межформатная Конкурентні відносини виникають між різними типами підприємств, які пропонують однаковий асортимент товарів хороших і (чи) обслуговування, але застосовувані технології різні.Конкурентоспособнее буде той, чия технологія дозволить мінімізувати сукупні питомі витрати і запропонувати нижчу ціну
Асортиментна Пропозиція магазинами різної асортиментної спеціалізації продажу частини асортименту магазинів інший спеціалізації
>Перехвативающая Покупець, лояльний до якогось магазину, купує необхідний товар й інші, розташованому ближче до нього в останній момент виникнення певної потреби

Примітка – Джерело: [22,c.36].

Прикладомвнутриформатного типу конкуренції то, можливо ситуація, коли всередині торгової зони конкурують кілька супермаркетів чи спеціалізованих магазинів однієї товарної групи. Конкуренція жорстка, оскільки інструменти формування конкурентних переваг в підприємств однакові.

Найпростіший та надійний спосіб виміру рівнявнутриформатной конкуренції — визначення насиченість ринку регіону (ставлення між загальним товарообігом магазинів даного формату над ринком і зайнятими ними торговими площами). Показник рівня насиченості слід порівнювати з товарообігом на кв. м площі, необхідним на покриття витрат. Якщо рівень насиченості регіону даним форматом (товарообіг на 1 кв. м торговельній площі) менше рівня інших регіонів, отже, у цьому регіоні ринок, ще не насичений і змога зростання існує. Зазвичай, середній товарообіг на 1 кв. м в різних форматів магазинів вона й залежить від ефективність використання торгових площ. У гіпермаркетах, наприклад, він більше, ніж у супермаркетах. Проте загальний рівень конкурентоспроможності формату залежить також з інших показників – витрат часу для придбання, зручності розташування, наявності додаткових послуг тощо.

Шляхом природного відбору ринку роздрібної торгівлі виробилося кілька конкурентоспроможних форматів, використовують у досягненні конкурентоспроможності різне поєднання основних показників. Тож у інших містахмежформатная конкуренція стає дедалі жорсткої, особливо у столиці й містах-мільйонниках [22,c.37].

Прикладом асортиментного типу конкуренції може бути супер- і гіпермаркети, переважно які торгують непродовольчими товарами, і навіть універмаги, «Господарські товари», «>Электротовари» та інших.

Методи конкурентної боротьби, застосовувані у торгівлі, поділяються на великі групи — цінової та нецінової конкуренції.

Методи цінової конкуренції припускають використання всіх можливостей торгового підприємства, вкладених у зниження грошових витрат покупця у процесі придбання товару. Сюди ж можна віднести дії діяча ринку, дозволяють знизити ціну споживання товару (додаткові сервісне обслуговування чи гарантія товару). Така конкуренція здійснюється шляхом перерозподілу балансу доходу торгового підприємства міста і грошових витрат споживача. Тому розв'язання жорсткої цінової конкуренції вигідно лишепредприятию-лидеру, котрий володіє внутрішніми конкурентними перевагами.

Методи нецінової конкуренції припускають підвищення рівня обслуговування, рекламну активність, стимулювання продажів, створення сприятливою атмосфери магазину, і т.д. Вони сприяють зниження емоційних витрат покупця купівля товарів у певному магазині. Покупець готовий заплатити додаткову ціну за комфортніша обслуговування. Отже, нецінові методи конкуренції дозволяють підвищити зовнішню конкурентоспроможність підприємства [22,c.37-39].

Загалом відзначити, що сутність торгівлі проявляється у функції у системі суспільно-економічних відносин, що свідчить про макроекономічної її значимості економіки держави. Торгівля забезпечує виробництву відшкодування витрат за виготовлення товарів хороших і отримання прибутку, сприяє безперервності процесу відтворення. Так питому вагу роздрібного товарообігу республіки до2009г. обіймав 40% у загальному обсягу ВВП країни. Отже, підвищення конкурентоспроможності

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація