Реферати українською » Маркетинг » Впровадження у виробництво датчікy диму для сігналізації про пожежо


Реферат Впровадження у виробництво датчікy диму для сігналізації про пожежо

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
тім, щопристрійє:

1.Універсальним,тобто немаєнеобхідностізастосовуватидодатковіпристрої дляодержаннярезультатів;

2.Компактним;

3.Дешевим укупівлі, вобслуговуванні і уремонті, бозастосовуванікомплектуючівироби широкорозповсюджені йдешеві.

>Ціфакторидозволяютьзатверджувати, щопопит надануконструкцію якщорости, боцейпристрійдозволяєобслуговувати широкий, спектрдіяльностілюдства, від військових потреб дозастосування усільськомугосподарстві.

>Побудоваграфікадосягненнябеззбитковості ,дозволяєаналізувативплив наприбуток підприємстваобсягіввиробництва йпродажів,постійних йзміннихвитрат, атакожоптовоїціниконструкції. Уточцібеззбитковостідосягаєтьсярівністьвитрат йреалізаційнихнадходжень,тобто приобсязівипуску штукпідприємство немаєприбутку,виторгвідшкодовує лишевитрати підприємства. А,щобвиробництводаноїконструкції приносилопідприємствуприбуток,необхіднореалізуватиїї вкількостібільшої, ніж уточцібеззбитковості,тобто від 1922 штукипідприємство якщо матірприбуток.

Привипускупродукції вкількостіменш 1922 штук,підприємствозмушенепідвищуватиціну.

>Зниженняцінизізбереженнямякості йтехнічнихвластивостейконструкції впорівнянні із аналогами, можназдійснити зарахунок:

1.Збільшеннякількостівипускуданого прилаштую;

2.Застосуванняякіснихвітчизнянихкомплектуючихвиробів, що за межі невищезакордонних.


>Перелікпосилань

1. БойчикГ.М.Економіка підприємства.Навчальнийпосібник –Київ „>Атіка” 2002

2. БойчикГ.М.Економіка підприємства –Київ „>Каравела” 2001

3.ПокропивнийС.Ф. Економіка підприємств. Підручник – Київ 2003

4. ТарасюкП.М., ШвабА.І.Плануваннядіяльності підприємства – До: „>Каравела”, 2003

5.Швиданенко Г.А.Економіка підприємства –Київ 2001

6.Шегди А.В.ЕкономікапідприємствНавчальнийпосібник.Київ Знання 2005


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація