Реферати українською » Маркетинг » Вибір способу перезок і управління запасами


Реферат Вибір способу перезок і управління запасами

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
вантажопідйомності і пробігу рухомого складу (рис. 2.2), бо за цьому зменшується сума і змінних і постійних витрат, що припадають на 1т-км.

Оскільки собівартість перевезень залежить від обсягу виконаної роботи і витрачених неї коштів, основним умовою її зниження є зростання продуктивність праці водіїв та інших працівників автотранспортних підприємств, економія матеріальних ресурсів (зниження витрат пального, матеріалів, запасними частинами тощо.), і навіть скорочення адміністративно-управлінських витрат шляхом раціоналізації управління автотранспортними підприємствами.


 

а) Залежність собівартості від середнього відстані перевезень (1) і середній технічної швидкість руху (2) автомобіля

 

 

б) Залежність собівартості перевезень від часу простою під вантаженням і розвантаженням (1) і коефіцієнтом використання вантажопідйомності (2) і пробігу (3)

Величезну роль зниженні собівартості перевезень грають ефективна організація перевезень і комплексна механізація навантажувально-розвантажувальних робіт. Раціональне вирішення питань дозволяє максимально використовувати вантажопідйомність автомобілів й забезпечити мінімальний їх простій при навантаженні і розвантаженні. Значне зниження характеризується використанні причепів, які різко збільшують продуктивність автомобіля і сприяють поліпшенню коефіцієнта використання пробігу.


3. Завдання 1

 

Визначте, якого вигляду транспорту доцільніше використовувати: самоскид чи бортовий автомобіль при наступних вихідних даних: відстань перевезення вантажу – 350 км, вантажопідйомність автомобіля 11 т, вантажопідйомність самоскида – 9 т, час вантаження та розвантаження автомобіля – 40 хв, самоскида - 15 хв, коефіцієнт використання пробігу – 0,5, технічна швидкість обох транспортних засобів - 60 км/год.

Рішення

Щоб на поставлене запитання, необхідно зробити порівняння вигідність застосування самоскида і бортового автомобіля.

Знаходимо величину зниження вантажопідйомності самоскида проти бортовим автомобілем: .

>Определим виграш у часі навантаженнясамохвала

>Равноценное відстань одно: , , отже необхідно вибрати бортовий автомобіль.

4. Завдання 2

 

Річне споживання одно 1 млн. прим., видатки поставку становлять 25 грн. Структура цін таблиці. Визначте оптимальний розмір партії при оптової знижці. По конкретним даним це завдання побудуйте графіки залежності величини сумарних витрат від розміру партії за різних рівнів ціни.

Розмір партії поставки Ціна одиниці Недоліки зберігання
0–9999 прим. 2,5 грн 0,6 грн
10000–19999 прим. 2,0 грн 0,4 грн
20000 прим. і більше 1,5 грн 0,3 грн

Рішення

>Определим оптимальний розмір що закуповується партії при миттєвому поповненні замовлення:

За ціни 2,50 грн.

грн.

За ціни 2,00 грн.

 грн.

За ціни 1,5 грн.

 грн.

Оскільки розрахунок ведеться з урахуванням сумарних річних витрат, розглянемо впливом геть них купівельної ціни продукції.

І тому використовуємо формулу:


За ціни 2,50 грн.

За ціни 2,00 грн.

За ціни 1,5 грн.

Побудуємо графік кривою сумарних річних витрат

>SС


2505477

2004472

1504250


                   9128 11180 20000q


За підсумками наведених розрахунків можна дійти невтішного висновку, що доцільні закупівлі партіями по 20000 од. і більше


Список літератури

1.АнтошкінаЛ.І,АмелькінВ.І, ШилоК.М.Логістика. Курслекцій:навч.посібник. –Донецьк: Південь-Схід, 2008. –203c.

2.Бевзенко В.Ф.,Баширов І.Х, ЛазебникР.М. Маркетинг і логістика вкоммерческо-торговой сфері. – Донецьк: Південь-Схід, 2006. – 336 з.

3. БеспаловР.С. Транспортна логістика. Новітні технології побудови ефективну систему доставки. – М.; СПб.: Вершина, 2007. – 382 з.

4. БезпаловР.С. Транспортна логістика: новітні технології побудови ефективну систему доставки. – М.; СПб.: Вершина, 2008. – 382 з.

5.ЛарінаР.Р.Логістика:Навч.посіб. /Донецькийдерж. ун-туправління. –Донецьк:ДонДУУ, 2006. – 277 з.

6. Логістика: словник найуживаніших термінів / Міжнародний ин-т трудових і соціальних відносин / Станіслав Іванович… Барановський (>авт.-сост.). – Мінськ:МИТСО, 2007. – 163 з.

7. Моїсєєва М.К. Економічні основи логістики: навчальних посібників по спец. «Логістика» / В.І. Сергєєв (ред.). – М.:ИНФРА-М, 2008. – 528 з.

8. НерушЮ.М. Логістика: підручник / Московський держ. ин-т міжнародних відносин (>Ун-т). – 4-те вид., перераб. ідоп. – М.: Проспекта, 2007. – 517 з.

9.Смолка А.О.Логістика:навч.-метод.посібник длястуд. спец. «Менеджменторганізацій» та «>Економіка підприємства» /Державнаакадеміяжитлово-комунальногогосподарства. – До.:ДАЖКГ, 2008. –148с

10.Стерлигова О.Н. Управління запасами в ланцюгах поставок: підручник длястуд. вузів, які за спец. 080506 «Логістика і управління ланцюгами поставок». – М.:ИНФРА-М, 2008. – 429 з.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація