Реферати українською » Маркетинг » Організація роботи з пошуку постачальників товарів


Реферат Організація роботи з пошуку постачальників товарів

Предыдущая страница | Страница 3 из 3
чи законодавства.Виявлению ж порушень сприяє організація чіткого і сповненого обліку виконання постачальниками договірних зобов'язань на поставки товарів.

Упретензионной працювати з постачальниками покупцям доцільно:

· в у максимальному ступені захищати свої комерційні інтереси, підписуючи договори поставки товарів;

· йти до усунення що виникли протиріч із постачальником шляхом переговорів і взаємних компромісів, не доводячи їх дозвіл до судових (арбітражних) органів, коли таке можливо без шкоди інтересах тієї або інший боку;

· завжди старанно документально оформляти претензію, маю на увазі, що це сприяє досягненню взаємовигідного компромісу чи позитивного рішення претензії в арбітражний суд.

Претензії направляються постачальникам замовленими або цінними листами або ж може бути вручені під розписку. Претензії до постачальникам щодо порушення умов договору (про кількість, асортименті, ролі, комплектності, тарі чи упаковці та інших.) направляють у термін, передбачений законом чи договором, і якщо такий термін не встановлено, то розумний строк після того, як порушення відповідного умови договору повинно бути виявлено, з характеру та призначення товару.

У претензії вказуються:

· найменування підприємства, організації,предъявивших претензію, і навіть найменування підприємства, організації, яких пред'являються претензії, їх адреси, номер претензії; дата пред'явлення;

· обставини, послужили підставою для пред'явлення претензії, докази, що підтверджують викладені у претензії обставини; сума вимог заявника і розрахунок цих вимог;

· посилання нормативні акти, договір чи інші правовстановлюючі документи, і навіть поштові, платіжні реквізити заявника претензії.

До претензії мають бути докладені всі необхідні справжні документи чи належним чином завірені копії цих документів, перелік яких зазначається при застосуванні.

Претензія мала бути підписана керівником або заступником керівника підприємства (організації), чи громадянином-підприємцем.

Відповідь на претензію дається в письмовій формі й підписується керівником чи заступником керівника підприємства, організації, або громадянином-підприємцем.

У ній на претензію вказується: за повної чи часткове задоволення претензії - визнана сума, номер й час платіжного доручення перерахування цієї суми чи термін і загальнодосяжний спосіб задоволення претензії, якщо вона підлягає грошову оцінку; за повної чи частковому відмову задоволенні претензії - мотиви відмови із посиланням відповідне законодавство ще й докази, обгрунтовують відмова; перелік прикладених до відповідальності на претензію документів, інших доказів.

При задоволенні претензії, має грошову оцінку, до відповідальності на претензію додається доручення банку на перерахування коштів із оцінкою про виконання (прийнятті до виконання).

За повної чи частковому відмову задоволенні претензії заявнику мають повернути справжні документи, хто був долучені до претензії, і навіть спрямовані документи, обгрунтовують відмова, якщо їх майже немає у заявника претензії.

Відповідь на претензію вирушає замовним чи цінним листом, телеграфом, телетайпу, ні з використанням інших засобів зв'язку, які забезпечують фіксування відправлення відповіді претензію, або вручається під розписку.

Позовну заяву - вимогу до компетентному органу про захист порушеного права підприємства (організації). Позовну заяву підлягає оплаті державної митом.


Укладання

Нові умови господарювання, пов'язані з недостатнім розвитком ринкової економіки, зажадали значного розширення самостійності рівноправності партнерів у договору, усунення зайвої регламентації, підвищення ролі господарського договору, переходу від адміністративно-командних методів управління до економічним, від централізованого розподілу ресурсів до вільної' продажу товарів.

Раціональні господарські зв'язку є умовою динамічного розвитку і збалансованості попиту й пропозиції, сприяє своєчасної поставці продукції і на товарів народного споживання покупцям.

З розвитком ринкових відносин розширюється практика вільної закупівлі товарів з урахуванням ініціативи продавця та покупця відповідно до їх домовленістю.

І тут значно зростає відповідальність за правильний вибір постачальника.

Необхідно визначити найбільшпредпочтительних постачальників та обсяги закупівель вони матеріальних ресурсів

Правильний вибір, зрештою, визначає ефективність комерційної діяльності з закупівлям. Від цього залежить, яких умов опиниться договір, але ще більше значної ролі цей вибір грає у виконанні договору, виконанні постачальником договірних зобов'язань. Якщо партнер виявиться нестаранною, всіх зусиль щодо закупівель зводитимуться нанівець. Отже, від вибору постачальника залежить вигідність чи невигідність партнерства. Звідси очевидно значення, яке надається у комерційній роботі вибору постачальника – однієї з важливих і відповідальних етапів оперативну діяльність при закупівлях.

Отже, стратегія вибору постачальника передбачає аналіз альтернативних варіантів співробітництва з урахуванням розробки основних показників оцінки діяльності постачальника


Список використаних джерел

1.Баско І.М. Логістика. – Мінськ: Білоруський державний економічний університет; 2007. – 431 з.

2. МиколаєваТ.И. Організація господарських зв'язків на поставки товарів. - Мінськ:МКИ, 2001. - 268 з.

3. Осипова Л. В. Комерційна діяльність. –Мн.: року міністерство освіти Республіки Білорусь у; 2000. - III,243с.

4.Калинкин Г.А. Організація виробництва. - 3-тє вид., перероблене і доповнене. – Мінськ: ВидавництвоМИУ, 2007. – 223 з.

5.Гурская С.П. Організація господарських зв'язків на поставки товарів. - Гомель:ГКИ, 2001. – 168 з.


Предыдущая страница | Страница 3 из 3

Схожі реферати:

Навігація