Зміст   Запровадження 1. Стан ринку виробництва та ринку продажів пральних машин Республіці Білорусь 1.1 Виробництво пральних машин Республіці Білорусь 1.2 Стан ринку продажів пральних машин Республіці Білорусь 2. Формування й аналіз асортименту пральних машин, що надійшли до >Гродненское >райпо 2.1 Класифікація в якості основи формування асортименту пральних машин 2.2 Характери...

(Читати…)

>Інформаційне й >програмне забезпечення >кон’юнктурних >досліджень Для >збору >маркетингової >інформації >застосовують два >основних >методи: >1)метод >кабінетних >досліджень, що >передбачає, в основному, >збір >вторинної >інформації; >2)метод >польових >досліджень, за >допомогою >якого >збирають, в основному, >первинну >інформацію. перший метод >включає у собі >звертання до >енциклопедичних >словників, >реферативних >ж...

(Читати…)

>Методичні >рекомендації до >виконання >Лабораторних >робіт із >навчальної >дисципліни ">Інформаційні >системи в маркетингу" (в >середовищі >CRM-системи "Вітрило") для >студентів >напряму >підготовки "Маркетинг" всіх форм >навчання «>Методичні >рекомендації до >виконання >лабораторних >робіт із >на-вчальної >дисципліни «>Інформаційні >системи в маркетингу» (в >середовищі >CRM-системи «Вітри...

(Читати…)

>ГОУ >ВПО Тверська Державна Медична Академія >Росздрава Кафедра Управління і економіки фармації, з курсами фармакогнозії і ботаніки, токсикологічної і фармацевтичній хімії, фармацевтичної технології Зав. кафедрою проф. >д.м.н. Демидова М.А. Курсова робота ">Логистические принципи, застосовувані під управлінням фармацевтичними підприємствами міста Твері" Виконала студентка 501 групи Смирнова Анастасія ...

(Читати…)

МІНІСТЕРСТВО >СЕЛЬСКОГО ГОСПОДАРСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ >ФЕДЕРАЛЬНОЕ >ГОСУДАРСТВЕННОЕ >ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ >УЧРЕЖДЕНИЕ ВИЩОЇ >ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ «>ИЖЕВСКАЯ ДЕРЖАВНА >СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМІЯ» Кафедра організації виробництва та підприємництва Контрольна робота з дисципліни «Маркетинг» на задану тему ">Маркетинговое дослідження ринку пшеничного хліба >Агризского району Республіки Татарста...

(Читати…)

>ГОУ >ВПО Тверська державна медична академія >Росздрава Кафедра управління і економіки фармації, з курсами фармакогнозії і ботаніки, токсикологічної і фармацевтичній хімії, фармацевтичної технології Зав. кафедрою проф. >д.м.н. Демидова М.А. Курсова робота з і фармацевтичному товарознавству на задану тему: Маркетингові дослідження >миотропних >спазмолитиков із поглибленим >товарове...

(Читати…)

>Вступ   >Моніторинг - >це >спеціальна система >збору >інформації про стан >господарюючих >процесів, >прогнозування на >підставі >об’єктивних >даних >динаміки й >основних >тенденцій >її >розвитку та >розробка >науково-обґрунтованих >рекомендацій для >прийняття >управлінських >рішень >стосовно >підвищення >ефективності >функціонування >даної >програми(проекту). >Monitoring (анг.) –...

(Читати…)

Федеральне агентство за освітою Державне освітнє установа вищого професійної освіти «>КУБАНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Кафедра пресі й реклами >КУРСОВАЯ РОБОТА «Зовнішня реклама як візуальний текст: Порівняльний аналіз міст Краснодар і >Мальме (Швеція)» Роботу виконала >Е.А. >Красюкова >Ф-т журналістики, спец. 030402 «Реклама» Краснодар 2010 План Запроваджен...

(Читати…)

>Міністерство >освіти й науки України Київський >національний >університет >технологій та дизайну Факультет дизайну Кафедра малюнку та >живопису >КУРСОВА >РОБОТА «>Новий >європейський дизайн. >Тенденції >розвитку» Студентка >Брусенцова А. Про. група >БДр5-07 >Керівник роботи Кузнєцова Н.А. >Завідувач >кафедри доцент >Колесніков У. Р. м. >Київ 2010 р. >ЗМІСТ >ВСТУП ...

(Читати…)

ЗАПРОВАДЖЕННЯ Маркетинг – комплексна система організації виробництва та збуту, орієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів й одержання прибутку з урахуванням досліджень, і прогнозування ринку, розробки стратегії і тактики поведінки ринку з допомогою маркетингових програм. У цих програмах закладено заходи щодо поліпшенню товару та її асортименту, вивчення покупців, від конкурентів і конкуренції, щодо забезпечення цінової газової політ...

(Читати…)

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 452 Вперед

Навігація