Реферат Числові ряди

А чи правий був математик Фібоначчі?

У великого Італійського математика Леонардо Фібоначчі (ЛеонардоПизанского), автора "Книжка про абаці" (1202), що коштує кілька століть залишалася основним сховищем відомостей з математики і алгебрі, нині подибуємо переважно у через відкликання чудовою числової послідовністю 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89…

Зазначена послідовність визначається умовами :

u1 = 1, u2 = 1, un+1 = un + u>n-1 ( кожному за натурального n > 1 ).

Її члени називаються числами Фібоначчі

На мал.1 числа Фібоначчі висловлюють довжини сторін спіральної послідовності квадратів на картатої папері.

З цієї малюнка нескладно отримати таке рівність:

u12+u22+u32…un2=unun+1 ( нічого для будь-якого n).

 

мал.1

Великий Італійський художник-реаліст Леонардо так Вінчі ( 1452-1519 ) назвав таку послідовність чисел Фібоначчі "золотим перерізом"

Завдання автора роз'яснити хибність чисел Фібоначчі 1, 1, 2, 3, 5,8,13,21, 34, 55, 89, … та визначенням їх як чисел "золотого перерізу"

Відомо, що ділиться живу і живу органіку, а й у древніх народів >Пеласги воноозначалось знаком, живіть.

За підсумками рис. 2 і за визначенням бачимо, що, знак живої органіки відпо-відає живі числа (сажня та його частки), а знак неживої органіці відпо-відає не живі (метричні) числа

Для математичних дій застосовні значення чисел, як цілющої, не живої органіки.

Далі на свої доказів на користь тверджень наведемо табл. 1 в якій відображено живі й неживі числа

До живим числам (числам живої органіки) ставляться такі заходи, які у народі називають сажнем,полусаженью, ліктем, п'ястю, клаптиком, вершками, аршином тощо. буд, а числові ряди (3),(2),(1),(0),(-1),(-2),(-3) до не живим числам (числам неживої органіки), надалі в цьому переконаємося.

У таблиці побачимо, як формуються числові лави кандидатів і їх послідовність, де з їхніми відносини визначаються ф. (1-5…)


Таблиця 1

>Табл. 1 є фрагментом загальної кошика "Гармонії Світобудови" чи числової матрицею, так би мовити ДНК всього Світобудови.

 

формули як ставлення величин табл. 1

Автор статті стверджує, що з пошукусажених величин придатні коріння

>Числа живої органіки складаються тільки з ірраціональних чисел.

У загальній кошику (матриці) " Гармонії Світобудови" відсутні числові ряди які з метричних чисел Фібоначчі, але це зробила їх непридатними задля її подальшого математичного використання коштів і застосування на практиці.

Така математична числова (матриця) кошик "Гармонії Світобудови" в розрізненому вигляді була в древніх цивілізацій до нашої епохи інструментарієм, для вимірів при спорудження величних споруд пірамід, хором, церков, храмів, пантеонів і побутової посуду.

Якщо ми визнаємо, що числова послідовність Фібоначчі 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,34, 55…. , неправильна, те й неправильна з нього спіраль з числовими рядами мал.1.

Слід звернути увагу обставина, що метод розрахунку подібнеф.(1-5… ) були відомі ще у період Давнього Єгипту про що свідчать 11 дерев'яних панелей. див. рис.3, знайдені під час розтину на початку ХХІ століттяСаккаре (Єгипет) похоронного споруди.

Але як почати говорити про про древніх вимірювальних інструментах, як сажня, нам слід осмислити і походження його назви.

Багато слова, раніше вжиті народами, згодом чи трансформувалися, чи видозмінилися, втративши свій початковий сенс.

Однією з таких слів є "з">ажень.

Як слово "з">абля, і "з">ажень, мали спочатку своє значеннєве значення, як крокувати чи що йде вперед, з колишнім написанням ша>жень, як і слово ша>бля, ша>шки тощо. буд.

Аби у правильності даного аргументу, візьмемо приміром табл.1 з неї приймемо за зростання людиниМаховую сажень 176,0 див., то крок його завжди дорівнюватиме відповідно доф.(1)Полуказенной сажня 108,8 див., схоже ставлення величин між зростом і ша>гом людини у добрі давні часи називали >шаженью.

Саме тому перелічені вище заходи табл.1 називали >шажение заходи, осмислюючи їх задля своїх завмер, помер і завмер як крок життя, крок Господній, крок Божий.

рис.3

Резонно помітити, а був чи Італійський математик Фібоначчі першовідкривачемф.(1-5…) та її числових рядів??? чи що вона додав їм утримання тільки широкого розголосу.

Адже метод математичних розрахунків подібне ф. (1-5…) були вже відомий і у старовинному Єгипті за довго до народження італійського математика Фібоначчі, тим більше записи, які збереглися 11 дерев'яних дощечках і формули Фібоначчі за своїм значенням не функціональні, через відсутність еталонних сажнів та його пайових частин, як і табл.1, отже вони можуть мати свого практичного значення.

Є й те що, що протягом ХІІІ тисячоліть людство не опанувало справді знаннями використання коштів і застосування чисел живої органіки.

Фараони, Єгиптяни та його раби не володіли таємницями і призначенням будівель величних споруд, як пірамід, тільки були виконавцями знань народуАнтов.

Але як у науці, і у практиці щось слід відкидати без відсутності, нових більш аргументованих доказів.

У разі замість спіралі Фібоначчі з його числової послідовністю рис. 1, автор статті наводить спіраль ">Китовраса"

Спіраль ">Китовраса" не лише показовою спіраллю живої органіки, така спіраль легко вимальовується, вона часто піддається математичним розрахунками, абсолютна точна за своїм значенням, несуча ірраціональне походження чисел, вона гармонійно вибудовує послідовність сажнів та його пайових частин.

 

рис.4 див. мал.5

Візьміть спіраль "Чумацького Шляху" рис.4, морську раковину див. мал.5 як равлики, вири, спіраль ">Китовраса" абсолютно збігається з їхніми обрисами.

У зазначену спіраль вкладаються все мірила числової (матриці) кошика "Гармонії Світобудови" живих чисел, сформована на послідовність чисел живої органіки, з її числовими рядами.


рис. 6

Усі відтинки іпротиволежащие до них дуги спіралі рис. 6 – 7, ставляться одна одній виключно за ф. (1 – 5…) чи

>АБ/БВ/ВГ = 1,618033989…,

>АО/БО/ВО = 1,618033989…,

Зазначені в табл 1 сажня та йогодолевие частини неможливо знайти, використовуватимуться проведення точних своїх розрахунків при замірах древніх споруд, дана табл. 1 розкриває лише принциповий підхід на допомогу пошуку живих чисел.

 


див. мал.7

 

Пошук досить точних даних живих чисел визначається іншим чином, завдання автора у тому, щоб наочним прикладом табл.1 знаходити розуміння значень "П I" на живу органіці, чи як ">ПИ" в сучасному звучанні, подібне значення необхідне побудови живого квадрата.

Візьмемо сажень 209.05(9) і відповідно доф.(2) розділимо його за числове значення 1,0590169953 то результаті одержимо величину сажня 176.0 (0) див. табл.1.

Такий метод розрахунку застосовував ‘>Китоврас" при спорудженні храму Господнього у Єрусалимі.

Тепер наведемо табл. 2 як числові ряди кошика "Гармонії Світобудови ", створену з урахуваннямнумераций табл. 1, у якій формуються 7 числових рядів, 3 є основними, і 4 допоміжними.

Про роль і значенні таких рядів ми можемо поговорити пізніше

Для розрахунків величних споруд залучалися ">Китовраси".

">Китоврас" – поняття алегоричне що складається з двох кореневих основ, Кіт – величезний ( великий ) іВрас – обертання (рух).

">Китоврас" змальовується як сузір'я "Стрільця".

Отже слід розуміти слово ">Китоврас", як людина володіє числовими знаннями закону обертання Світобудови.

Як робилися виміри приміром пірамід ">Китоврасом".

Усі сторони, і межі,замерялись трьома різними між собою сажнями, кожна з яких вкладалася певну кількість разів замірялися вбити задану величину, при різниці вимірів її середня точка і була визначальною визначення високоїточностизаданних розрахунків.

Такий тривимірний розрахунок дозволяв на величину 250 метрів досягати заданих результатів з точністю плюс, мінус 1,5 – 2,0 див.

Такий метод проведених вимірів називався тривимірним вимірюванням, годі було плутати його з тривимірним сприйняттям як (висота, глибина, ширина).

У вашій книзі Золото Київської Русі, Москва, "Біліальви"1998г.стр.130 при замірах обгрунтовується сакральне число сім, мовляв, дане число є ім'ям Господнім, але ці ні так, у вигляді числа сім знаходили ті сажня, якими можна визначати без похибок зазначені величини.

Відповідно до табл. 1 дано принциповий розрахунок церкви Вознесіння Господнього у парку Коломенському р. Москви з методу чисел живої органіки (живих чисел)

Ця церква рис. 8, проведена методом тривимірного виміру, величина вимірів зазначена в номерах згідно табл. 1


Фото 1


Проведені автором розрахунок Церкви Вознесіння в Коломенському, р. Москва по давньоруської системі тривимірногообмера в саженьих заходи.

 


Такий обмір, як у рис. 8 має та її план


Схожі реферати:

Навігація