Реферати українською » Математика » Фізичні обмеження існування планетарних систем


Реферат Фізичні обмеження існування планетарних систем

>Катющик Віктор Григорович

Ньютоном доведено математично, що стабільні орбіти можуть існувати якщо сила зворотно пропорційна квадрату відстані. Дане умова є безумовною, але з єдиною залежністю визначальною можливість існування планетарних систем. Крім умови доведеного Ньютоном, планетарна система спочатку має відповідати законамСохранения Енергії зокрема становищу про усталеному рівновазі.

Якщо планетарна система має не відповідає законамСохранения Енергії, отже така планетарна система фізично неможлива.

Розглянемо умови, які пред'являються планетарним системам із боку ЗаконівСохранения Енергії.

Рівновага: стан спокою тіла (матеріальної точки) стосовно іншим тілах. Рівновага має місце, коли всі які діють тіло сили взаємно врівноважені.

Сталий рівновагу: коли відразу після малого відхилення від становища тіла, у системі виникають сили які прагнуть повернути систему до стану рівноваги, рівновагу не порушується, тіло повертається у становище рівноваги, а відхилення від рівноваги зростає згодом.

>Неустойчивое рівновагу: коли відразу після малого відхилення від становища тіла, рівновагу порушується, тіло не повертається у становище рівноваги, а відхилення від рівноваги зростає згодом.

>Планетарное рівновагу: стан відносного* спокою центру мас тіла (матеріальної точки) стосовно центру мас іншого тіла.Планетарное рівновагу має місце, коли всі які діють тіло сили взаємно врівноважені.

>Планетарное стійка польсько-українська рівновага (фізичне): коли відразу після малого відхилення від становища тіла, рівновагу не порушується, тіло повертається у становище рівноваги, а відхилення від рівноваги зростає згодом.Планетарное нестійка рівновага: коли відразу після малого відхилення від становища тіла, рівновагу порушується, тіло не повертається у становище рівноваги, а відхилення від рівноваги зростає згодом.

* відносний спокій тіла передбачає можливу зміну геометричного відстані між центрами мас обох тіл, що з просуванням тіла небалістичною траєкторією орбіти.

Перший тип відхилення тіла: коли відхилення тіла пов'язані з впливом зовнішніх сил.

Другий тип відхилення тіла: коли відхилення тіла пов'язані з просуванням тіла небалістичною траєкторією орбіти.

Що стосується обговорюваної темі йдеться про усталеному фізичному планетарному рівновазі, у якому відхилення тіла (відхилення першого типу), не викликають порушення стану планетарного рівноваги.

Розглянемо відхилення пов'язані з впливом зовнішніх сил. Будь-яке одиничне зміна відстані між центрами мас (відхилення першого типу) наводить (відповідно до Закону СвітовогоТяготения) до збільшенню силиdF. Це прирощення сили не компенсується відповідним протилежно спрямованим,уравновешивающим збільшенням інших сил. Отже, дане прирощення сили, викликане відхиленням першого типу цілеспрямовано виведення системи з рівноваги.

З чого є однозначна висновок, що планетарні системи на силах тяжіння відповідають законамСохранения Енергії. Отже, такі планетарні системи фізично неможливі.

Отже, все спостережувані приклади небесної механіки неможливо знайти обумовлені позитивно спрямованими складовими сил гравітації (складовими тяжіння).

Оскільки Закону СвітовогоТяготения спочатку не суперечать два варіанта спрямованості складових сил гравітації, саме: складові притягування й складові відштовхування, але у водночас, версію складових тяжіння входить у в протиріччя з законамиСохранения Енергії, безумовна висновок, що складові сил гравітації є силами відштовхування (за версією відштовхування від комплексу віддалених об'єктів, за єдиного значеннігравпотенциала).

Цей факт має наочне практичне підтвердження: весь час розвитку людської цивілізації нікому зірвалася в земних умовах виготовити планетарну систему на силах тяжіння.

Ведучи мову про планетарних системах зоряної механіки, змушені визнати факт, що немає жодного наукового докази, що складові сил гравітації є саме силами тяжіння. З огляду на чого все спостережувані приклади зоряної механіки не свідчать на користь, який або з цих двох можливостей.

Розглянемо деякі моменти докладніше:

>Введем поняття:

>Гравитационний магніт - умовно прийнята площину, безкінечною площі, яка чинить постійний, рівномірний гравітаційне вплив заданої величини.

Наведемо поверхню умовної зірки до площині, і пустимо вздовж цьому відношенні тіло (планету).Уравновесим систему рівномірним додатком протилежно спрямованого впливу, при цьому використовуємо другий відповідно розташований магніт.Изолируем систему від зовнішнього впливу. Поставимо магнітам сили тяжіння.

>Пример№1(для сил тяжіння):

Дві паралельні площині, і планета.

З леви на право:

-магніт (зірка),

-планета,

-магніт (врівноважуючий)

Тіло рухається поступально (між магнітів). Будь-яке вплив (не спрямоване паралельно площині магніту) виводить систему з рівноваги. Від будь-якого докладання сили - виходить усунення аналізованого тіла, змінюється відстань до магніту, за зміни відстані змінюється сила. Процес прискорюваний. Таке рівновагу - можна тільки в ізольованій системі. Тобто мало можливо.

>Пример№2 (для сил тяжіння).Введем комплекс віддалених об'єктів. З леви на право:

-магніт №1 - лівого сектора наведеного до площині комплексу віддалених об'єктів,

-магніт №2 (зірка),

-планета,

-магніт №3 (врівноважуючий),

-магніт №4 - правого сектора комплексу віддалених об'єктів.

Тіло рухається поступально, цілеспрямовано. Будь-яке вплив (не спрямоване паралельно площині магніту) виводить систему з рівноваги. Від будь-якого докладання сили - виходить усунення, усунення змінює відстань до магніту, за зміни відстані змінюється сила. тощо. процес прискорюваний.

Висновок: Рівновага - можна тільки в ізольованій системі. Тобто мало можливо. Стан стійкого рівноваги неможливо для тіла що під впливом рівномірно прикладених сил тяжіння.

Розглянемо, як той самий схема працює при відштовхуванні:

>Пример№3 (для сил відштовхування).

Зліва на право:

-магніт №1 - лівого сектора, наведеного до площині комплексу віддалених об'єктів,

-магніт №2 (зірка), планета,

-магніт №3 (врівноважуючий),

-магніт №4 - правого сектора комплексу віддалених об'єктів.

Тіло рухається поступально, цілеспрямовано. Надісланий вплив не виводить систему з рівноваги. Від докладання сили - виходить усунення, назустріч зміщення ми бачимо прирощення сили із боку магніту.

Ця схема відповідає законамСохранения Енергії і є єдиним можливої з обох наведених схем.

Загальний висновок на тему:

Прийнята на віру, поширена думка: що складові сил гравітації, самі є саме силами тяжіння, відповідає законамСохранения Енергії, через що є фізично зрадливої.

Список літератури

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із російського сайтуsciteclibrary


Схожі реферати:

Навігація