Реферат Ляйбніц

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
І. Бернуллі на роботах 1686-96 (завдання про циклоїді, ланцюгової лінії, брахистохроне та інших.) Ляйбніц впритул до створенню варіаційного обчислення. У 1695 він вивів формулу для багаторазового диференціювання твори, яка дістала його ім'я. У 1702-03 вивів правила диференціювання найважливіших трансцендентних функцій, які поклали край початок інтегрування раціональних дробів. Саме Лейбницу належать терміни «диференціал», «диференціальний літочислення», «диференціальний рівняння», «функція», «змінна», «стала», «координати», «абсциса», «алгебраїчні і трансцендентні криві», «алгоритм». Ляйбніц зробив чимало відкриттів та інших областях математики: в комбінаториці, в алгебрі (початку теорії визначників), в геометрії (основи теорії дотику кривих), разом з Гюйгенсом розробляв теорію огибающих сімейства кривих та інших. Ляйбніц висунув теорію геометричних числень.

У логіці, розвиваючи вчення аналіз і синтезі, Ляйбніц вперше сформулював закон достатніх підстав, дав сучасну формулювання закону тотожності. У «Про мистецтво комбінаторики» (1666) передбачив деякі моменти сучасної математичної логіки; він висунув ідею застосуванні з логіки математичної символіки і побудові логічних числень, поставив завдання логічного обгрунтування математики. Ляйбніц відіграв важливу роль історії створення електронно-обчислювальних машин; запропонував використовуватиме цілей обчислювальної математики бінарну систему числення, писав про можливість машинного моделювання функцій людського мозку. Лейбницу належить термін «модель».

У фізиці Лейбницу належить перша формулювання закону збереження енергії («живих сил»). «Живий силою» (кінетичній енергією) він їх назвав встановлену їм як кількісної заходи руху одиницю — твір маси тіла на квадрат швидкості (на противагу Декарту, який вважав мірою руху твір маси тіла на швидкість; Ляйбніц назвав формулювання Декарта «мертвої силою»). Ляйбніц сформулював «принцип найменшого дії» (згодом названого принципом Мопертюи) — одне із основних варіаційних принципів фізики. Лейбницу належить ряд відкриттів у спеціальних розділах фізики: теорії пружності, теорії коливань та інших.

У мовознавстві Лейбницу належить історична теорія походження мов, їх генеалогічна класифікація. Їм переважно створено німецький філософський і науковий лексикон.

Зібраний матеріал у сфері палеонтології Ляйбніц узагальнив у роботі «Протогея» (1693), де висловив думка про еволюції землі.

Вплив ідей Лейбніца

Ляйбніц надав багатоаспектний впливом геть сучасну науку та філософію. Ляйбніц одна із засновників сучасної математичної логіки. Він вніс серйозний внесок у найважливіший розділ фізики — динаміку. Він був піонером в геології. Але особливим успіхом користувалися його метафізичні теорії. На початку 18 століття Німеччини виникає школа Х. Вольфа, багато в чому яка базувалась на філософських ідеях Лейбніца. Вольфовская школа стала однією з стовпів європейського Просвітництва. Вплив Лейбніца відчули його і інші найбільші мислителі Нового часу: Д. Юм, І. Кант, Еге. Гуссерль. Великий інтерес до Лейбницу й у сучасної, передусім аналітичної, філософії. Особливу увагу привертає його розрізнення «істин розуму» і «істин факту», і навіть концепція можливих світів.


 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛІТЕРАТУРИ

1. Філософський енциклопедичний словарь.(Гл. ред. Іллічов, Федосєєв, Ковальов, Панов.) М., радянська енциклопедія, 1983.

2. Майоров Г.Г. Теоретична філософія Готфріда У. Лейбніца. М., Видавництво Московського Університету, 1973.

3. Нарский І.С. Готфрід Ляйбніц. М., «Думка», 1972.

Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація