>РЕФЕРАТ на задану тему: «ТЕОРЕМА >ГЁДЕЛЯ» Курт >Гедель Курт >Гедель – найбільший фахівець із математичної логіці – народився 28 квітня 1906 р. У >Брюнне (нині р. Брно, Чехія). Закінчив Віденський університет, де захистив докторську дисертацію, був доцентом в 1933–1938 рр. Після аншлюсу еміґрував до США. З 1940 по 1963 р. >Гедель працював у Прінстонському інституті вищих досліджень. >Гедель – почесний доктор Йєл...

(Читати…)

>ФУНКЦІЯ, >ЇЇ >ГРАНИЦЯ ТА >НЕПЕРЕРВНІСТЬ 1. >Функція >багатьох >змінних. >Означення та >символіка >Нехай поставлено >множину >упорядкованих пар чисел. >Якщо >кожній >парі чисел за >певним законом >відповідає число >z, то >кажуть, що на >множині >визначено >функцію від двох >змінних x й й >записують. >Змінну >називають >залежною >змінною (>функцією), а >змінні x та – >незалежними >змінними (аргументами). >Множин...

(Читати…)

Зміст Запровадження 1. Теорему про нерухомій точці 2.1 >Неподвижная точка й стосунку еквівалентності 2.2 Системний трюк: ще ще один доказ 2.3 Кілька зауважень 3. Практична частина Укладання Список літератури Запровадження >Рекурсивние функції (від >позднелатинского >recursio - повернення), назва, >закрепившееся за однією з поширених варіантів уточн...

(Читати…)

Курсова робота Тема: >Автокорреляционная функція. Приклади розрахунків ЗапровадженняПеріодична залежність зайняти позицію загального типу компонентів тимчасового низки. Не складно помітити, що кожен спостереження дуже схожі на прикордонне; при цьому є актуальна періодична складова, що означає, що кожен спостереження також схоже спостереження, >имевшееся у тому саме час період тому. У цілому, періодична залежність то, мо...

(Читати…)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ Інститут бізнесу, інформаційних технологій і фінансів Кафедра «>Гуманитарних і природничонаукових дисциплін» >УТВЕРЖДАЮ:  Перший проректор >МИБИФ _______ >С.Б. Лапшинов «__»__________20___ р.   >УЧЕБНОЕ ДОПОМОГА >АНАЛИТИЧЕСКАЯ >ГЕОМЕТРИЯ Дисципліна – Математика Уп...

(Читати…)

>Вичисление радіальних функцій >матье-ханкеля   Н.І. >Волвенко, V курс, Інститут математики комп'ютерних наук >ДВГУ, >Т.В. Пак – науковий керівник, доцент, >к.ф.-м.н., в.о. зав. кафедрою >КТ   Функції Матьє, на відміну широковідомих спеціальних функцій, як-от >полиноми >Лежандра, функції >Бесселя і >Неймана, вивчені ще недостатньо повно. Майже всі використовувані методи розрахунку п...

(Читати…)

>ГОУ >ВПО >Уфимский Державний Авіаційний Технічний Університет Кафедра обчислювальної математики кібернетики >ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА до курсової роботі за теорією ймовірності на задану тему: >Интервальний аналіз доходу трамвайного парку чергові добу із застосуванням довірчій ймовірності Уфа 2010 р Завдання 1Умова Вихідні дані – добовий дохід трамвайного парку (млн...

(Читати…)

Анотація вимірювальний техніка інтегратор >компаратор У цьому курсовому проекті розроблений цифровий вольтметр (>ЦВ), який працює за принципу подвійного інтегрування і має такі технічні характеристики: Вигляд вимірюваного напруги – постійне; Межі >измерения-10-0 У Точність >измерения0.008 % Час >измерения0.05 з Основна елементна база цифрового вольтметра – цифрові мікросхеми >ТТЛ логіки. Сх...

(Читати…)

>Уфимский державний авіаційний технічний університет Кафедра >АПРиС Курсова робота по дискретної математиці «>Полином >Жегалкина» Виконали: Перевірила: >Шерихалина М.М. Уфа – 2008 >Оглавление Мета роботи Запровадження Теоретична частина Алгоритм >Блок-схеми >Листинг програми Тестування програми Укладання Список використаної...

(Читати…)

Державне освітнє установа вищого професійної освіти >Уфимский державний авіаційний технічний університет Курсова робота по >Дискретной математиці на задану тему: Побудова матриці досяжності Уфа 2006 р. Запровадження Мета роботи: Розробити програму мовою >TURBO >PASCAL, яка здійснює обчислення матриці досяжності. Постановка завдання: Скласти програму визначення мат...

(Читати…)

Назад 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 293 Вперед

Навігація