Курсова робота з курсу «Технологія матеріалів мікро-, >опто- і наноелектроніки» Московський Інститут Електронної Техніки (ТУ) Москва 2009 р. Запровадження >Волоконно-оптический датчик (>ВОД) - датчик фізичних величин, в конструкції якого як чутливого елемента і передавальної оптичне випромінювання середовища використовується >волоконний >световод. Чутливий елемент >ВОД перетворює певне фізичне вплив в зміна властивосте...

(Читати…)

Розглядається визначення поля, приклади і найпростіші властивості полів, визначення >подполя, простого поля і ниви раціональних чисел. п.1. Визначення поля. Визначення. Нехай - кільце з одиницею 1. Елемент з багатьох називається зворотним в кільці , якщо . називається зворотним до . Приклади. Розглянемо кільце цілих чисел, тобто кільце , елемент 2 необоротний у тому кільці, оскільки , елемент 5 необоротний в кільці цілих чис...

(Читати…)

>Реферат з дисципліни: "Математика" на задану тему: «>Определители матриці і системи лінійних алгебраїчних рівнянь» Основні визначенняВизначення. Матрицею розміру >mn, де >m- число рядків, n- число шпальт, називається таблиця чисел, розміщених у певному порядку. Ці числа називаються елементами матриці. Місце кожного елемента однозначно визначається номером рядки - і шпальти, на перетині що їх перебуває....

(Читати…)

Федеральне агентство за освітою >ГОУ >ВПО Філія Уральського державного економічного університету у р. >Березники Кафедра математики математично-природничої грамотності Контрольна робота № 1 з дисципліни: "Математика" >Виполнил: Студентка I курсу, групи >ЭКПС-091 >Лоскутова Ірина Петрівна Перевірив: до. >ф-м. зв., професор Кобзєв Вікторе Миколайовичу >Березники...

(Читати…)

року міністерство освіти Російської Федерації Томський політехнічний університет Факультет автоматики та обчислювальної техніки Кафедра обчислювальної техніки Курсова робота з дисципліни “Теорія автоматів” на задану тему: «Синтез і аналіз логічного схеми при кубічному завданні >булевой функції» Томськ 2009 >СОДЕРЖАНИЕЗапровадження 1. Перебування мінімального покриття

(Читати…)

Зміст Запровадження. §1. Система комплексних чисел §2. Властивості комплексних чисел §3. Полем комплексних чисел. §4. Категоричність аксіоматичній теорії комплексних чисел. §5. >Непротиворечивость аксіоматичній теорії комплексних чисел §6. Моделі комплексних чисел. Приклади. Укладання Список використовуваної літератури Запровадження З курсу математики відомо, нега...

(Читати…)

Міністерство освіти і науки Російської Федерації Державне освітнє установа вищого професійної освіти >Бийский Педагогічний Державний Університет імені В.М. Шукшина Фізико-математичний факультет Кафедра математики Курсова робота >Уравнение Дірака в квантової теорії >Виполнил: студент >4курса >ФМФ Губін А.А. Науковий керівник: >Царегородцев >Л.И. Бійськ, 2011 Зміст

(Читати…)

Зміст Ведення >1.Оператор >Лапласа >2.Уравнение >Лапласа в двовимірному просторі >3.Уравнение >Лапласа у разі просторових змінних >4.Решение завдання >Дирихле по колу методом Фур'є Укладання Список літератури лаплас рівняння тривимірний простір Запровадження >Пьер-Симон >Лаплас ( 23 березня 1749 — 5 березня 1827) — видатний французький математик, фізик ...

(Читати…)

Зміст Запровадження Глава 1. Теорему про надання >дзета-функции >Дедекинда твором >L-рядов >Дирихле Глава 2. Висновок функціонального рівняння >дзета-функции >Дедекинда Укладання Список використовуваної літератури ЗапровадженняУ цьому роботі ми розглянемо теорему про надання >дзета-функции >Дедекинда як твори >L-функций і докладання цієї теореми висновку функціонального рівняння >дзета-функции >Дедекинда.

(Читати…)

Міжнародний університет природи, суспільства і людини «Дубно» >КУРСОВАЯ РОБОТА з теорії ймовірностей на задану тему: Залежність висоти дерева від середньорічний температури Керівники: асистент Дубно Зміст Запровадження Постановка завдання Теоретична частина Вихідні дані та його обробка Метод найменших квадратів Висновок Список вик...

(Читати…)

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 293 Вперед

Навігація