У природі зустрічаються 94 хімічні елементи. На цей час штучно отримані ще 15 трансуранових елементів (елементи з 95-го по >109-ий), існування 10 їх безперечно. >Литосфера. (>O), 46, 60% на вагу. Відкритий в 1771 р. Карлом >Шееле (Швеція). Атмосфера. (N), 78, 09% за обсягом, 75, 52% щодо маси. Відкритий в 1772 р. Резерфордом (Великобританія). Всесвіт. (М), 90% всього речовини. Відкритий в 1776 р. Генрі >Кавендиш...

(Читати…)

Желєзняк Галина Василівна Стан сучасного світу поставило перед людство ціле пасмо філософських проблем: проблему суб'єкта і об'єкта пізнання, аспекти філософського поняття часу, простору, розвитку світу. Постає і необхідність загальнотеоретичного, філософського осмислення здобутків і традицій перспектив діяльності людства, що у час переживає етап переходу в іншу сутність як мислення, і буття. Двадцять перше століття виносить на порядок...

(Читати…)

>М.И. >Векслер, >Г.Г. >Зегря Будь-яка кордон розділу двох середовищ можна вважати пласкою досить малому ділянці. З іншого боку, не більше досить малого ділянки полі векторів , , вважатимуться однорідним з кожної зі сторін. Складові зазначених векторів >Dn, >En, >Pn, перпендикулярні до кордону, називаються нормальними, а , , , паралельні кордоні, - >тангенциальними компонентами. На незарядженої кордоні двох діелектриків нормальні і тангенц...

(Читати…)

>Міністерство >освіти й науки України >Національний >університет «Львівска >політехніка» Кафедра >Прикладної математики >Курсова робота із курсу «>Дискретна математика» на задану тему «>Функціональна >повнота >системи >функцій >алгебри >логіки. >Спеціальні >класи >функцій >алгебри >логіки. Теорему Посту» >Виконала: ст. >гр.ІФ-31 >Мартинюк Н.О >Прийняла: >Тесак >І.Є Львів – >2011р.

(Читати…)

Запровадження Ланцюг Маркова — послідовність випадкових подій з кінцевим чи >счетним нескінченним числом фіналів, що характеризується тим властивістю, що з фіксованому теперішньому майбутнє незалежно від минулого. Ланцюги Маркова – одну з основних і актуальних тим, у сьогодення у сучасній математиці. Ланцюги Маркова є узагальненням схеми Бернуллі, що була написана XVII, а >Марковские ланцюга отримали порівняно недавно своє визнання...

(Читати…)

>АППРОКСИМАЦИЯ ФУНКЦІЇ МЕТОДОМ >НАИМЕНЬШИХ >КВАДРАТОВ Зміст 1. Мета роботи 2. Методичні вказівки 2.1 Методичні рекомендації по апроксимації методом найменших квадратів 2.2 Постановка завдання 2.3 Методика вибору апроксимуючої функції 2.4 Загальна методика рішення 2.5 Методика рішення нормальних рівнянь 2.6 Рекомендації за вибором форми записи систем лінійних алг...

(Читати…)

Завдання >Дано: · Універсум · Сила-силенна , , · >Бинарние відносини · Функція Потрібна: 1. Знайти 2. Вирішити рівняння 3. Побудувати графи і матриці відносин >P і >Q, вказати , , 4. Досліджувати ставлення Р на наявність стандартних властивостей (рефлексивність, >антирефлексивность, симетричність, >антисимметричность, >транзитивность). 5. Побудува...

(Читати…)

Зміст   Глава 1. Введення у диференціальну геометрію поверхонь. Основні поняття 1.1 Перша квадратична форма поверхні 1.2 Внутрішня геометрія поверхні 1.3 Друга квадратична форма поверхні 1.4 Класифікація точок регулярної поверхні 1.5 Середня і >гауссова кривизни поверхні Глава 2. Поняття поверхні >Каталана 2.1 Загальні засади 2.2 Приклади поверхонь >Каталана...

(Читати…)

Контрольна робота   1.  Написати співвідношення між питому вагу > і щільністю >. Привести формули до розрахунку > для газів. Привести значення > і > для води та > для повітря Питома вага (вагу одиниці обсягу) > і щільність (маса одиниці обсягу) > пов'язані залежністю: , де >g=9,81 м/с2 – прискорення вільного падіння. Позаяк у СІ за одиницю маси прийн...

(Читати…)

1. Побудувати кубічний >сплайн, >интерполирующий функцію у = ¦(x) на [1,00; 1,20] для рівномірного розбивки з кроком h = 0,04: ¦(x) = >ln x Знайти значення точках 1,05; 1,13; 1,17. Рішення Побудуємо таблицю значень функції на інтервалі [1,00; 1,20] з кроком h = 0,04: x ¦(x) = >ln x

(Читати…)

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 293 Вперед

Навігація