Реферати українською » Медицина, здоровье » Професійні захворювання шкіри


Реферат Професійні захворювання шкіри

Страница 1 из 4 | Следующая страница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекція:

>ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕЗАБОЛЕВАНИЯКОЖИ>ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕЗАБОЛЕВАНИЯ ЗПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМПОРАЖЕНИЕМКОЖИ

 

Визначення

>Профдерматози - захворювання шкіри, у виникненні яких основну роль грають шкідливості, пов'язані з умовами праці в виробництві.

 

Актуальність проблеми

Розвиток промисловості, виробництво нових хімічнихвеществ і сполук, хімізація сільського господарства, будівельникство підприємств мікробіологічної в промисловості й алевих промислових комплексів у різних районах країни супроводжуються дедалі більшою кількістю робочих, контактующих з несприятливими виробничими чинниками, визивающими розвиток професійних захворювань шкіри. У значною мірою цьому сприяє поки що широке використання у в промисловості й сільське господарство застарілимишего устаткування й недосконалих технологій,недостаточное використання захисних коштів.

Професійні захворювання шкіри у більшості случити ївши розвиваються внаслідок контакту шкіри з однією, двома чи комплексом шкідливих виробничих чинників. Причиною виникнення більшості професійних дерматозів (більш 92 %) є хімічні сполуки, і тільки трохи більше 7 % випадків припадає нафизических і інфекційних чинників.Аллергодерматози становлять найбільшу групу впрофдерматозах хімічної природи.

Питома вага професійних захворювань шкіри серед усіх дерматозів невисокий, однак у структурі професійної захворюваностіпрофессиональние дерматози займають VI місце. Вони зустрічаються в працюючих майже в усіх галузях народного господарства. Проте особливо часто спостерігаються у будівничій індустрії, на виробництвах хімічної, металообробній,машиностроительной, деревообробної та інших галузях. За послідние роки значно зросла кількість професійних заболеваний шкіри в працівників сільського господарства, що, цілком імовірно, пов'язаний із значної його хімізацією.

>Этиология професійнихзаболеваний шкіри класифікація хімічних речовин щодо дії на шкіру

До різноманітним чинникам що викликають професійні захворювання шкіри у в умовах сучасної в промисловості й сільськогохозяйства ставляться:

1.                      Хімічні чинники

1.1. які надають переважно раздражающее дію

- облігатні подразники, викликають опіки і виразки шкіри (концентрованінеорганические кислоти і луги, деякі солі важких метав вилов, речовини шкірнонаривної дії),

- факультативні подразники, викликають: а) контактнідерматити (слабко концентровані розчини кислот, лугів, репетуванняганические кислоти, більшість органічних розчинників та інших.); б) поразкафолликулярного апарату (мастила, дьоготь, пік, хлорованінафталини та інших.); в)токсичес куюмеланодермию (>нафтеновие вуглеводні); р) обмеженийниегиперкератоеи іепителиому (>бензантрен, бенз-а-пірен,фенантрен та інших.).

1.2. які маютьфотостимулирующими іфотосенсибилизирующими властивостямифотодерматити (пік, гудрон, асфальт, толь,лекарственние препаратифенотиазинового низки, сульфаніламіди та інших.);

1.3.вещества-сенсибили затори алергічного дерматиту, токсикодермії і екземи при кінтактном інеконтактном (пероральному, інгаляційному)введении алергену.

2. Фізичні чинники (висока і низька вологість і температура повітря; сонячне, іонізуюче, інфрачервоне випромінювання, електрику);

3.Механические чинники (тертя, тиск, забиті місця, уколи, порізи та інших.);

4. Інфекційні й паразитарні чинники (грибки, бактерії, віруси, паразити).

 

Розвитку і прогресуванню захворювання сприяють такі зміни у організмі:

1) порушення обміну речовин

            2) психогенні і органічні порушення ЦНС

            3) порушення імунітету

            4) спадкові і уроджені дефекти

>ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕАЛЛЕРГИЧЕСКИЕЗАБОЛЕВАНИЯКОЖИ

У структурі професійної патології шкіри алергічні захворювання становлять значну частину, близько 86 %.

У розвитку професійних алергічних захворювань шкіри важливого значення надається освіті комплексних сполук промислових речовин з білками шкіри. Відомо, що чимало хімічні речовини єгаптенами і тільки після приєднання до білка утворюють повний антиген. Простие хімічні речовини при взаємодії його з тканинами шкіри можуть купувати властивості складних структурою антигенних комплексів і з аналогії зі справжніми антигенами, котрі представляють складні азотисті з'єднання з великими молекулами, викликати утворення специфічних антитіл.

Нині вивчено значну кількість хіміческих речовин, які маютьаллергенними властивостями: солі хрому, нікелю, кобальту,парафенилендиамин (>урсол), багато полімери, сполуки формаліну, золота, лікарськіпрепарати, різні антибіотики, і ін. Шлях запровадженняпромиш ленного алергену у організм надає певний вплив на характер що розвивається алергічного процесу. Уразвитии професійного алергічного дерматиту і екземи переважну роль грає контактний (>трансдермальний) шлях проникнення хімічних та інших алергенів - найчастіше через шкіру тильного поверхні пензлів. Поруч із кінтактним мають значення інгаляційний, пероральний і хлопчетеральний шляху надходження промислового алергену (токсикодермія, кропивниця).

 

>Патогенез професійнихаллергодерматозов

У патогенезі алергічних реакцій більшую роль граєантигенная характеристика промислових хімічних речовин, яка від фізико-хімічних характеристик (величини іонного радіуса, енергії електронних оболонок, вільно-радикальних процесів), визначающих спроможність до з'єднанню з білками шкіри.

Встановлено, що антитіла можуть фіксуватися налейкоцитах чидетерминантние групи антигенів можна включати в мембрану клітини, зберігаючи здатність реагувати зантите брухт.Низкомолекулярние й інших хімічних речовин, у результатітрансдермальной абсорбції пробираються у епідерміс та власне шкіру, поєднано з аналітичними білками, формуючи депо авлергена. Після цього при повторних контактах шкіри з алергеном процес посилюється, алерген захоплюютьотростчатие клітини Лангерганса,макрофаги, моноцити і передають його присутнім вепидермисеТ-лимфоцитам, котрі грають основну роль розвитку реакції підвищеноїчувствительности уповільненої типу.

Активація Т-лімфоцитів після повторного контакту з професіональною алергеномсопровож даєтьсяпролиферациейлимфоидних клітин, виділенням медіа торів - чинникаингибиции міграції (МІФ), чинника пере носа,лимфотоксина, чинника придушення проліферації,клональногоингибиторного чинника та інших. У процесіпринимают участь такожиммунорегуляторниесубпопуляцииТ-лимфоцитов,Т-супрессори іТ-хелпери. У механізмі патогенезу контактнихаллергодерматозов поруч ізТ-клеточним ж виконує функціюВ-клеточний імунітет,простагландини, і навітьгенетические чинники. Токсичні речовини діють шляхомингибиции ферментів, порушуючи клітинну організацію лише на рівнімолекулярних механізмів. Участь клітинних елементів у реалізації алергічних реакцій супроводжуєтьсяфункциональними і якісними змінами.Антигенная стимуляція вмакрофагах, клітинах Лангерганса,нейтрофилах,лимфоцитах, тканиннихбазофилах викликає перебудову клітинних органел, їх ферментативної активності, функціїлизосомальнихгидролаз іпротеиназ, вкладених у катаболізм антигену.Лимфокини-медиатори підвищену чутливість уповільненої типу, як та інші, фізіологічно активні речовини, діють на клітини через внутрішньоклітинний циклічнийаденозин-3-монофосфат (>ЦАМФ). Наприклад, збільшення його з утримання і активаціяаденилатциклази влимфоцитахуменьшает звільненнялизосомальних ферментів також знижуєцитотоксическую активність Т-лімфоцитів. Зміни кислоїфосфатази вфагоцитирующих клітинах пов'язується зістимуляцией процесів фагоцитозу антигену, що супроводжується також прискореннямгликогенолиза, освітою молочної кислоти, активацієюлизосом, посиленнямцитотоксичностиклеток-еффек торів, здійснюютьлизис ушкоджених клітин шкіри.

Виникнення певного типу алергічної реакції (уповільненої чи негайного) залежить від властивості антигену (>гаптена), шляхів проникнення їх у шкіру іншихфак торів. Що стосується проникнення антигену в шкіру контактним (>трансдермальним) шляхом, який найпоширеніший під час роботи з шкідливими речовинами, зазвичай розвиваєтьсяаллергическая реакція уповільненої типу; і у випадкупроникновения через дихальні шляху й шлунково-кишкового трактухарактерно виникнення алергічної реакції негайного типу.

Важливу роль розвитку професійних алергічних захворювань шкіри граютьнейрогуморальние порушення,изменения реактивності організму. До чинників,предрасполагающих до розвиткуаллергодерматозов, належить мікробна сенсибілізація, що виникає припиодермиях і особливо ми кіз (частішемикозах стоп).

 

Діагностикааллергодерматозов

Основним принципом клінічноїдиа гностики професійних захворювань шкіри є комуплексний аналіз клінічних іанамнестических даних ізуче тому професійного маршруту хворого, оцінкоюособенностей течіїдерматоза, наявності аналогічних захворювань в інших робочих цього підприємства і результатів функціональних досліджень.

На підтвердження професійної вдачізаболевания необхідна докладна санітарно-гігієнічнахарактеристика умов праці хворого. Важливе значення надається безпосередньому виїзду лікаря-дерматолога виробництва для вивчення умов праці в робоче місце, характеру виробничих шкідливостей, ступеня контакту із нею. Профессиональная природа захворювання виявляється найбільш відчетливо у разі виникнення однотипних змін шкіри в кількох осіб одному й тому ж професії, чи якщо представники різних професій, що піддаються впливу однієї й тієї ж виробничого подразника. Постановку діагнозу професійногодерматоза полегшує виявленняпрофессиональнихстигм (ознак, прийме).

У професійному дерматології застосовується комплекс лабораторних і функціональних методів, дозволяють ви явити етіологію й особливо патогенезу професійних дерматозів. У діагностиціаллергодерматозов застосовують алергологічні шкірні тести, імунологічніинвитровие іцитохимические методи дослідження.

>Капельний метод алергологічних шкірних тестівдоста точно чутливий, нескладний в технічному плані місто й у цій широко застосовується у професійної дерматології.

На його виконання використовують спиртові розчинииспитуемих речовин різних концентрацій (наприклад, солей хрому 0,2-0,5 %, кобальту 1-5 %,каптакса 2 %,аминазина 2,5 % та інших.). Виготовлені розчини завдають корком від флакона нанепораженную шкіру живота. Місце постановки пробиобводят чорнильним олівцем. Що стосується позитивної реакцію місці нанесення краплі розвиваються еритема, набряк, папули чивезикули. При високої чутливості розвиваються зміни, котрі виступають поза межі кола. Результат реєструють через добу з постановки крапельного тесту. Позитивні результати краплинних тестів можуть відзначати також через 48 чи 72 год, а реакція дома нанесення проб може зберігатися втечение багато часу. З метою встановлення специфічності дії досліджуваного речовини алергологічні проби тим самим методом проводять кільком здоровим людям, які мають з нею виробничого контакту (контроль).

Маючи достатньої чутливістю,капельние шкірні тести на відмінукомпрессних,скарификационних івнутри-кожних певною мірою відтворюють природний виробничий контакт речовини з шкірою. Приотрицательних результатах краплинних шкірних проб рекомендується продолжить обстеження, послідовно застосовуючикомпрессний та інші методи шкірних тестів, і навіть імунологічні дослідження з певним виробничим алергеном.

При постановцікомпрессних аплікаційних шкірних тес тов на поверхню шкіри (у сфері плеча, спини) кладутьсложенний вчетверо квадрат марлі розміром 2 на 2 див, змочений розчином випробуваного речовини, поверх марлі накладаютькомпрессную папір і заклеюють липким пластиром. Для постановки застосовуються водні розчини хімічних речовин, у невисоких концентраціях (наприклад, солей хрому 0,1-0,25 %, солей кобальту 1-2%, нікелю 2-5%,каптакса 1 %,аминазина 2,5-5 % та інших.). Результати шкірних тестів враховують через 24-48 год. При позитивному шкірному тесті домапостанов кі відзначають розвиток запальної реакції: про зграя гіперемія (+), гіперемія, набряклість, освітупапул (2+), виражена гіперемія, набряклість, освітумножест веннихпапул і пухирців (3+), освіту великих бульбашок чи поверхневих некрозів (4+).

При трактуванні результатівкомпрессних шкірних тестів враховують дані санітарно-гігієнічної характеристики, анамнезу, особливості клінічної картини й течіїдерматоза. При професійнихаллергических дерматитах, токсикодермії, екземі спостерігається моно валентна підвищена чутливість, принепрофессиональной екземі -поливалентная. При аналізі результатів шкірних тестів враховується можливість розвиватисянеспецифических позитивних реакцій шкіри, обумовленихдействи їм липкого пластиру та низку інших причин. Негативні результати аплікаційних шкірних проб який завждиподтверж дають відсутність підвищену чутливість до випробуваному речовини, оскільки причиною цього може бути технічна по гріх, вікові особливості хворого й іншіфактори. При негативні результати рекомендуються постановка удосконаленихкомпрессних проб (під тиском, камерних) і імунологічні дослідження invitrо. У процесі специфічної діагностики можуть бути осложнения, що виражаються у (дома аплікації), котрий іноді у загальних реакціях організму, яких лікар має бути підготовлений. Тож у кабінеті специфічноїдиагнос тики повинен завжди знаходиться набір інструментів, і медика ментів з метою першої медичної допомоги.

За появи симптомів місцевої алергічної реакції, необхідно:

1) видалити алерген із поверхні шкіри з допомогоюватно-марлевого тампона і накласти джгут вище місця аплікації авлергена;

2) запровадити 0,5 мл 0,1 % розчину адреналіну на місцеаппликации і так само кількість підшкірно до іншої руку;

3) запровадитивнутримишечно чи внутрішньовенно 1-2 мл розчину будь-якогоантигистаминного препарату (супрастін,пипольфен, димедрол).

У разі загальної реакції,сопровождающейся явищамибронхоспазма чи падінням артеріальногодавления, тактика визначається характером симптоматики і немає особливостей, пов'язаних із способом нанесення алергену.

У діагностиці професійнихаллергодерматозов широко використовують методи дослідження лейкоцитів крові, які, як відомо, мають чутливістю до речовин антиген іншої природи й високої імунологічної активністю.

Специфічним методом встановлення підвищеноїчувствительности уповільненої типу, особливо донизкомолекулярним алергенам, є реакція гальмування міграціїлейкоци тов (>РТМЛ), реакція специфічноїаггломерации лейкоцитів (>РСАЛ), реакція специфічного ушкодженнябазофилов (>РСПБ). Підвищена чутливість до антибіотиківопределяется з допомогою тесту специфічноїдегрануляциибазофильних лейкоцитів (тест Шеллі).

Перевага діагностичних імунологічних методів дослідження (виконуваних invitrо) проти шкірними тестами полягає у встановлення діагнозуаллергическогодерматоза іще за клінічно мало виражених про явищах захворювання, соціальній та виявленні латентноїаллергии - сенсибілізацію організму до якогось речовини без клінічних ознак захворювання. З іншого боку, дані методи дослідження не викликають реакції загостреннязаболевания, нерідко спостережувані при алергологічномуисследовании із застосуванням шкірних проб.

Необхідно також відзначити, що різко позитивні результати реакції гальмування міграції лейкоцитів (>РТМЛ), реакції специфічного ушкодженнябазофилов (>РСПБ), тестудегрануляциибазофилов Шеллі з розчинамипроизводст венних алергенів (солями хрому, кобальту, пеніциліном та інших.) відзначаються переважно в хворихпрофессиональ іншої екзему ітоксидермией. На відміну від надання цього в хворих алергічним професійним дерматитом спостерігаються положительние і найгірш позитивні результати зазначенихинвитрових тестів, що є разом із клінічними данимидифференциально-диагностическое значення щодо оцінки тяжкості поразок шкіри.

Останніми роками показано виявленняповишенной чутливості організму вцитохимической реакції відновленнянитросинеготетразолия з допомогою промишленних алергенів - що йогоНСТ-тестнейтрофилов і моноцитів.Чувствительностьцитохимического методу, що виявляє інтенсифікацію окисного метаболізму всенсибилизированнихлейкоцитах за хорошого контакту з алергеном, визначає їїинформативность в специфічної діагностиціпрофаллергодерматозов.

У взаємодії шкіри з чинниками виробничої середовища є її функціональне стан,определяемое величиною реакції шкіри (рН), станом сальних залоз і деякими іншими показниками. Розмір рН поверхности шкіри різних ділянок тіла варіює не більше 4,5-5,9; ліктів, тильного поверхні пензлів. Зміна цих показників і це уповільнення відновлення рН поверхні шкіри до кислої спостерігається при зменшенні надходження на поверхность шкіри молочної кислоти з тоді й. жирних кислот, особливо в порушенні процесівпото- ісалоотделения під впливом хімічних речовин, у умовах виробництва та сприймається як одне із чинників, сприяютьразвитию професійних захворювань шкіри.

Для визначення рН шкіри найбільш застосовнікапельно-колориметрический метод з краплинним нанесенням індикаторів,колориметрический з допомогою індикаторної папери, і електро метричний на електроннихрН-метрах зі скляними ікаломельними електродами. Для дослідження ліпідів поверхні шкіри функції сальних залоз застосовують кількісні (долориметрический, ваговій зі зняттям ліпідів зі шкіри з допомогою фільтрувальної папери), чашкове (зі зняттям ліпідів ефіром і зважуванням наторзионних і аналітичних терезах) ікачест венний, що полягає у визначенні холестерину, лецитину та інших компонентів влипидах, отриманих лежить на поверхні шкіри хворого професійним захворюванням шкіри.

 

АЛЕРГІЧНИЙДЕРМАТИТ

При професійномуаллергическом дерматиті значно змінюється реактивністьорганизма розвивається підвищена чутливість допроизводственним алергенам (частішемоновалентная сенсибілізація) за повільного типу. Запальні прояви на шкіріразвиваются через певний проміжок часу (прихований період) переважно після повторного контакту зпроизводственними хімічними чи іншими алергенами. Необхідно від мітити, що, попри однакові умови праці тавоздействие однієї й тієї ж виробничого подразника чи алергену, професійний алергічний дерматит розвиває ся в всіх працюючих, лише в окремих робочих, що можна пояснити змінами вони реактивності організму набутого чи генетичного характеру.

Серед сили-силенної хімічних сполук, які упроизводственних умовах викликають алергічний дерматит,значительное останнє місце посідають сполуки металів. Такі метавли, як хром, нікель, кобальт, берилій, ванадій, вольфрам, молібден, золото, миш'як, маютьсенсибилизирующими властивостями, хоча сила цього ефекту

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація