Реферати українською » Медицина, здоровье » Надання першої медичної допомоги при опіках


Реферат Надання першої медичної допомоги при опіках

Страница 1 из 2 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ 

 

Державне освітнє установа

вищого професійної освіти

">Оренбургский державний університет"

 

Кафедра безпеки життєдіяльності

>Е.Л.ЯНЧУК,Л.А.БЫКОВА  

 

>ОКАЗАНИЕ ПЕРШОЇМЕДИЦИНСКОЙ ДОПОМОГИ
 ПРИОЖОГАХ

>МЕТОДИЧЕСКИЕУКАЗАНИЯ

ДоПРАКТИЧЕСКОЙ РОБОТІ

Рекомендовано до виданняРедакционно-издательским радою

державного освітнього закладу

вищого професійної освіти

">Оренбургский державний університет"

Оренбург 2008

>УДК 616-082(076.5)   

ББК51.1(2)2я73 

           

Рецензент

доктора медичних наук, професорИ.И.Греков

Янчук, О.Л.

Я 66 

Надання першої медичної допомоги: методичні

вказівки до практичну роботу /Е.Л.Янчук,

>Л.А.Бикова. - Оренбург:ГОУ ОДУ, 2008. - 17 з.

 

 

Методичні вказівки призначені задля забезпечення

чіткої організації проведення практичного заняття.

Методичні вказівки рекомендовані на навчання  

студентів, вивчаючих курс «Медицина катастроф».

                                                                                             ББК51.1(2)2я73  

                                                                                             

                                                                             © Янчук О.Л.,

                                                                                  БиковаЛ.А., 2008

                                                                                               

                                                                             ©ГОУ ОДУ, 2008


Зміст

 

Запровадження ……………………………………………...………………... 4

1 Мета роботи …………………………………….……….…………... 4

2 Надання першої медичної допомоги при опіках…………..…… 4

2.1Термическиеожоги……….……………..……………………..…….4

  2.1.1Ожоговаяболезнь……………………………...……………….…6

2.1.2 Першу медичну допомогу в термічних опіках .…..……9

2.2 Хімічні опіки………………………………………..………... 11

3 Медична сортування обпалених…………………….……... 12

4 Порядок виконання роботи………………………….………….... 13

   5 Питання для самоконтролю…………………………..………..…. 16

Список використаних джерел………………..……………...... 17


Запровадження

Першу медичну допомога виявляється дома поразки, та її вид визначається характером ушкоджень, станом постраждалого і конкретного обстановкою у зоні надзвичайної ситуації

При аваріях, катастрофах, стихійних лих та інших надзвичайні ситуації масові поразки виникатимуть раптово й одномоментно. Дуже багато поранених і уражених потребуватиме першої медичної допомоги. Професіоналів - медичних сестер і лікарів кожного постраждалого просто більше не вистачить, та й прибути району НС можуть який завжди швидко, як того вимагає ситуація. Саме тому негайна допомогу може бути лише з тими, хто поруч із потерпілим у порядку взаємодопомоги, чи самим потерпілим у порядку самодопомоги. З іншого боку, будь-яка травма може статися у побуті, під час походу чи екскурсії, відпочинку, у кожному самому непередбаченому місці.

Тому прийомами і всіма засобами першої медичної допомоги повинна володіти кожна людина.


1 Мета роботи

1 навчити учнів надавати першу медичну допомогу невідкладних ситуаціях.

2 удосконалювати навички у наданні першої допомоги у НС.

2 Надання першої медичної допомоги при опіках

Перша допомогу – це найпростіші термінових заходів, необхідних порятунку життя і здоров'я постраждалого при пошкодженнях, нещасних випадків. Вона виявляється дома події до прибуття медичного працівника чи доставки постраждалого до лікарні.

2.1Термические опіки

Однією із найбільш часто що трапляються різновидів отримали травматичні ушкодження є термічні опіки. Вони виникають внаслідок влучення на тіло гарячої рідини, полум'я чи дотику шкіри з розпеченими предметами. Залежно від температури і тривалості його впливу на шкіру утворюються опіки різного рівня.

Опік I ступеня (еритема) проявляється гіперемією, набряком і болем дільниці поразки.Поврежден поверхневий пласт епідермісу.

При опіку II ступеня пошкоджується вся товщаепидермиса доростковой зони. Його ознаки: почервоніння, різка біль, набряк, освіту бульбашок з жовтуватимекссудатом. Підепидермисом, який легко знімається, перебуває яскраво-рожева хворобливараневая поверхню.

>Ожоги IIIа ступеня (виразкова форма) характеризуютьсяомертвением всього епідермісу і поверхневих верств дерми.Внача ле утворюється або сухий ясно-коричневий струп (при опіках полум'ям), абобелесовато-серий вологий струп (вплив пара, гарячої). Іноді формуються товстостінні бульки, заповненіекссудатом.Крас нота і набряк навколо обпаленого ділянки.Чувствительность є.

При опіках IIIб ступеня (виразкова форма) шкіра гине протягом усього товщу, часто уражається і підшкірна жирова клітковина.Омертвевшие тканини формують струп: при опіках полум'ям — сухий, щільний, темно-коричневого кольору; при опіках гарячими рідинами і пором — блідо-сірий,мяг київ,тестоватой консистенції. Характерна повна потеря чутливості у сфері струпа, зникнення «гри капілярів» після короткочасного пальцевого прижатия. На дні струпа видно розширені кровоносні судини, кров у яких не циркулює. За межамиоча га поразки спостерігається великий набряк.

>Ожоги IVстепени(обугливание) супроводжуються загибеллю тканин, розташованих під власної фасцією (м'язи, сухожилия, кістки).Струп товстий, щільний, ми інколи з ознакамиобугливания.

>Ожоги I, II іШа ступеня ставляться доповерхностним,Шб і IV ступеня — до глибоким.

Тривалість загоєння опіків і можливістьвос становлення шкірного покриву залежить від глибини його поразки.

Загальна реакція організму як сукупності про вихідних у ньому змін - у результаті опікової трав ми називається опікової хворобою.

На розвитку гіпертонічної хвороби впливають глибина і його площаожо га. До чинників, обтяжливим перебіг хвороби,относятся супутні захворювання, дитячий і літній вік враженого і місцезнаходження опіку на верхніх дихальних шляхах.

Глибина опіку визначає тривалість йогозаживления, отже, час течії опікової хвороби, ймовірність приєднання вторинноїинфекции, можливість самостійного загоєння.

Площа опіку є основним критерієм визначення прогнозу опікової хвороби.

Шкіра несе:

— захиснупротивомикробную функцію;

— перешкоджає втрати рідини організмом;

— грає величезну рольтерморегулировании з допомогою добре розвиненого кровообігу;

— бере участь у дихальної функції організму, що ви віданні шлаків через потові залози.

Тому поразка великих ділянок шкіри небезпечний людини.

Для визначення площі опіків, особливо що вони перебувають у різних галузях тіла, і в мозаїчному порядку, можна скористатися «правилом долоні». Звестно, що долоню разом із пальцями становить близько 1 % поверхні тіла. Скільки долонь враженого уміститься над опікової поверхнею, така й площа опіків.

Прогноз опіків не для життя людини залежить відсте пені опіку й площі поразки тіла. При площі опіку понад п'ятнадцять % поверхні тіла і дорослі (10 % глибокого) чи 10 % в дітей віком й з старше 50 років (5 % глибокого) розвивається опікова хвороба, але в дітейожоговая хвороба може розвинутися і за менші поразки. При опікахВДП вкрай важкий шокможет розвинутися і за менших площах опіку.

2.1.1Ожоговая хвороба

Вирізняють чотири періодитечения опікової хвороби:

— опіковий шок;

— гостра опіковатоксемия;

—септикотоксемия;

— період одужання (>реконвалесценция).

>Ожоговий шок — це "спільна реакція організму на надсильний подразник як больового роздратування шкірних нервових закінченьтравмирующим агентом.

>Ожоговий шок настає відразу за опікової травмою.

Крім больового компонента, пусковими механізму ми розвитку опікового шоку є: втратабольшо го кількості рідкої частини крові (плазми) через шкірние дефекти, згущення крові й потрапляння до організму продуктів розпаду ушкоджених тканин.

Без проведення інтенсивної протишоковоютерапии, спрямованої на корекцію життєво важливих функцій організму, врятувати враженого практично неможливо.

Тривалість течії опікового шоку і натомість інтенсивной терапії становить 2—3 діб.

На відміну з інших шоків опіковий шок має свої особливості.

Перша особливість це що триває 1—2 години еректильна фаза (фаза порушення). У цьому фазі враженийний неспокійний, збуджено, дезорієнтований інеспосо бен критично оцінювати ситуацію. В нього відзначається рухове і мовленнєвий порушення. АТ нормальне чи кілька підвищити. Вражений часто намагаєтьсябе жати, перебувають у обіймах полум'я.

Другий особливістю опікового шоку є відносительно довго залишається гаразд, інколи ж підвищений АТ. Це великим тривалим напряжениемадреналовой системи та викидом до крові пеклореналина у відповідь сильне тривалараздражение больових рецепторів. Адреналін викликає спазм периферичних судин, що зумовлює підйому АТ й є компенсаторним механізмом самозахисту. На наступних стадіях цей механізм граєотрицательную роль, позаяк у результаті довготривалого спазму ссудов погіршується кровопостачання тканин. Раннє знизуние АТ при опіковому шоку вважається поганимпрогностическим ознакою і розцінюють як зривкомпенсаторних механізмів.

Третьої особливістю опікового шоку є б стрийко вихід кров калію з зруйнованих тканин тагемолизированних (зруйнованих) еритроцитів з допомогою місцевої тканинної гіпертермії при впливвисо дідька лисого температури.Разрушенниймиоглобин тканин та еритроцитів забиває нирковіканальци, сприяючи розвитку ниркової недостатності. Високе утримуючиние калію у крові можуть призвести щодо порушеньрит мало, провідності ісократимости серцевого м'яза.

Четвертої особливістю опікового шоку є швидке наростання згущення крові з допомогоюколоссаль іншої крововтрати.Сгущение крові призводить дозамедлению її циркуляції з дрібних судинах, тромбоутворення, що посилює гіпоксію органів прокуратури та тканин. При великих опікахплазмопотеря може становити 70 %ОЦП (плазми!).

Після еректильної фазою шоку розвиваєтьсяторпидная фаза (фаза гальмування), обумовленаразвитием гальмування кори мозку, що триває залежно від тяжкості опікового шоку 24—72 години. У цьому фазі хворі загальмовані,сонливи. У контакт вступають повільно, відповідають однозначно. І за будь-якому шоку, обпалене залишаються у свідомості до розвитку необоротних змін - у стадії шоку. Відсутність свідомості має насторожитиоказивающе го допомогу. Слід знайти причину цього синдрому, нехарактерного для опікового шоку, —ЧМТ, отруєння пожежними газами й інші причини.

При опіковому шоку часто відзначається озноб, звісности холодні. Зазвичай, уражених мучить жага.Нередким симптомом є блювота, що виникає самостійно, чи після пиття. Притяжелом шоку швидко розвивається парез кишечника, зіпровождающийся його метеоризмом.Диурез швидко знижується, до розвиткуанурии. При опіках полум'ямможет бути бура чи чорна сеча із ароматом гару (>макро-гемоглобинурия).

 


Таблиця 1 Клінічна характеристикаторпидной фази опікового шоку

Ознака

I ступінь

II ступінь

III ступінь

Свідомість Ясна Вражений заторможено >Спутанное або відсутня
>Кожние покрови Звичайні Бліді, легкий ціаноз губ,ногтевих лож Сірі, попелясті, виражений ціаноз губ,ногтевих лож
Жага Так Так Так
Блювота Мало яка Часта Дуже часта
Подих Нормальне >Учащено Часто, поверхове
>Темпера туру тіла Нормальна >Понижена >Понижена
Індекс Франка 30-70 одиниць 70-120 одиниць 120 одиниць, щонайменше

 

Перебіг опікового шоку робить важчою опікВДП. На опікВДП можуть вказувати:осиплость голоси, задишка, кашель, скарги на біль у горлі, опік слизової губ, мови, зіва, носа,опаленность волосся області рота і носа.ОжогиВДП часто зустрічаються при пожежі в закритих приміщеннях, де створюється висока температура горіння та повітря (кімната, автомобіль).

Про тяжкості опікового шоку можна судити з індексу Франка (в дітей віком!), при обчисленні якогопринимается, що 1 % опіку еквівалентний: при опіках I, II ст. — 1 одиниці, опікахШа — 2 одиницям і за опікахШб, IV ступеня — 3 одиницям. При опікуВДП дополученно му індексу Франка варто додати ще 20 одиниць.

При визначенні індексу Франка варто виокремити такі групи обпалених (див. таблицю 2).


Таблиця 2 – Групи обпалених сьогодні за індексом Франка

Індекс Франка

Прогноз

До 30 сприятливий
30-60 щодо сприятливий
61-90 сумнівний
більш 90 несприятливий

Гостра опіковатоксемия — другий періодожого виття хвороби.Ожоговаятоксемия — це токсична фаза течії хвороби. Продукти розпаду тканин вступають у кров, наводячи до ендогенної інтоксикації. Крім це го, в отруєння беруть участь продуктижизнедеятельности інфекції, швидко що розвивається на опікових ранах.

Гостра опіковатоксемия триває близько двох не дель. Клінічно відзначається висока лихоманка,нара стає анемія, з'являється сплутаність свідомості, іноді судоми. У цьому вся періоді у обпалених з'являється біссонница, пропадає апетит, вони стаютьраздражительними. Приєднуються інфекційні ускладнення — пневмонія, стоматити, отити, диспепсії, нерідкоожоговая скарлатина.

>Септикотоксемия — третій період опіковоїболез ні. Під чассептикотоксемии до крові потрапляють не толь до токсини, а й патогенні мікроорганізми. Якщовивается опіковий сепсис. Мікроорганізми, циркуліруя у крові, можуть осідати у кожному органі, викликаючи гнійние метастази як флегмон, абсцесів,плевритов,менингитов. Цей період хвороби часто ускладнюєтьсягепатитами,перикардитами,нефритами, значно погіршує прогнозу на одужання. Разом зотделяемим з рани відбувається велика втрата білка. Розвивається опікове виснаження.Усугубляются порушенняводно-електролитного складу крові. Будь-яке з які розвинулися ускладнень можуть призвести загибель враженого.

Небезпека поширення інфекції та розвитку осложнений зменшується, коли опікові раниочищаются і вистилають грануляціями.Грануляции служать бар'єром для інфекції. Тільки відновленнякожно го покриву то, можливо гарантією всіх патологических процесів в організмі.

Одужання, чиреконвалесценция —четвертий період опікової хвороби. Одужанняначинается з повного самостійної абооперативного відновлення шкірного покриву. Триває цей період невизначено довго, до усунення всіх поражений внутрішніх органів прокуратури та систем, іноді після заживления глибоких та обширних опіків одужання затягується на тривалий час, потрібної для відновного, консервативного та оперативної лікування наслідків опіків рубців, контрактур, кісметических дефектів,тугоподвижности в суглобах.

2.1.2 Першу медичну допомогу в термічних опіках

 

Що температуратравмирующего агента і що довше контакти з ним, тим ширший і - глибшетермическое поразка. Виходячи з цього становища, перший і головне захід в наданні допомоги уражено му — це усунення діїтравмирующего чинника.

При опіку окропом, гарячої рідиною, смолою слід терміново зняти просочену гарячої рідиною одяг. Не можна відриватиприставшие до шкірі ділянки одягу, слід обережно обрізати одяг ножицями.

Після цього довго, протягом десяти хвилин,охлаж дати обпечену поверхню під струменем холодної про точної води (>20—25°С). Відомо, щоповреждающеедействие триває ще що час післяобваривания, оскільки висока температура зберігається углубоких шарах шкіри.

При опіку полум'ям слід передусім загасити на ураженому полум'я, загорнувши їх у щільну тканину, не проникну повітря. Якщо вражений намагаєтьсябе жати, їх треба будь-що зупинити, бо за бігу полум'я на одязі розгоряється ще більше від припливу повітря. Коли полум'я погашене, треба як і обережно, як із опіку окропом, зняти одяг і остудити обпалене місця.

Не можна застосовувати пов'язки з мазями, жирами, маслами. Вони забруднюють опікову поверхню й виявляють ся сприятливим середовищем для мікроорганізмів.

Не можна застосовувати барвні речовини:марганцовокислий калій, синьку, зеленку. Вони ускладнюютьопределение глибини опіку під час огляду.

Не можна застосовувати порошки — соду, крохмаль, а як і мило й вогкі яйця. Вони утворюють на опікової поверхности важко що знімається плівку і є сприятливим середовищем для мікробів.

При опіках пензлів зняти кільця з пальців (небезпека ішемії!).

Накластиасептическую пов'язку (при великихожогах використовувати стерильну простирадло).

Дати знеболювальна ліки (анальгін,баралгин,седальгин тощо.).

При опіках очей залишки речовин з століття, вій,слизистих оболонок очі видаляють стерильним бинтом чи струменем води.Ожоги століття немає по клінічної картині від опіків інших ділянок шкіри.Конъюнктива при термічних впливах стаєишемичной і непрозорою. При опіках роговиці спостерігаються загибель її переднього епітелію.Ожоговие зменения в кришталику ведуть до розвитку ускладненою катаракти.

>Ожоги першого ступеня нагадують звичайний сонячний опік. Для лікування необов'язково звертатися його до

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація