Реферати українською » Медицина, здоровье » Критерії оцінки якості сестринської допомоги


Реферат Критерії оцінки якості сестринської допомоги

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

Глава 1. Аналіз літературних джерел проблему якості сестринської допомогу й контроль знань

1.1 Проблеми під управлінням якістю сестринської допомогу й можливі шляхи розв'язання

1.2 Функції і цілі сестринського справи

1.3 Підвищення фаховий рівень

1.4 Застосування стандартів

1.5 Сучасні підходи до якості сестринської допомоги

1.6 Система контролю за якістю сестринської допомоги       

Глава 2. Методи і методик дослідження

2.1 Методи дослідження

2.1.1 Історичний метод дослідження

2.1.2Санитарно-статистический метод

2.1.3 Аналітичний

2.1.4 Метод експертні оцінки і експерименту

2.2 Об'єкт дослідження

2.3 Методики дослідження

Глава 3. Аналіз ресурсного забезпечення МУЗ "ЦРЛ Читинського району"

3.1 Структура медичної організації та види медичної допомоги, надані в МУЗ "ЦРЛ Читинського району"   

3.2 Аналіз кадрового потенціалу

3.3 Аналіз фінансової середовища МУЗ "ЦРЛ Читинського району"

3.4 Аналіз матеріально-технічної бази МУЗ "ЦРЛ Читинського району"

3.4.1 Аналіз лікувально-профілактичній діяльності "ЦРЛ Читинського району"

3.4.2 Аналіз якісних і кількісних показників діяльності "ЦРЛ Читинського району"

3.4.3 Нові технології у створенні медичної допомоги у "ЦРЛ Читинського району".Стационаро-замещающие технології

Глава 4. Обгрунтування критеріїв якості сестринської медичної допомоги у установахЗдравоохранения МУЗ "ЦРЛ Читинського району"       

4.1 Призначення експертної комісії

4.2 Результати проведеного ранжирування

Висновок

Пропозиції

Список використовуваної літератури

Додаток 1. "Карта експертної оцінки"

Додаток 2. ">Ранговий метод експертної оцінки"


Запровадження

Проблема підходу описання якісного змісту медичної допомоги, задовольняє запитам, сподіваним, і потреб споживачів, в термінах і показниках, зрозумілих останнім, немає раціонального рішення. Це пов'язано з тим, що медична діяльність може бути зведена до традиційної провадження й, відповідно, звичайні критерії якості товарів, робіт і постачальники послуг неспроможні повною мірою до охороні здоров'я.

Донедавна пріоритет у питаннях підвищення якості медичної допомоги віддавався лише лікарським службам, як найбільш самостійним і кваліфікованим.

Існуюче донедавна думка, що сестринська діяльність є лишепридаточной до лікарської, не дозволяло в належним чином визначити рівень сестринського участі у системі подання медичної допомоги, яка багато чому визначає якості медичної допомоги у цілому.

Лікарська ісестринское справа — взаємозалежні, гармонійно що доповнюють одне одного процеси, складові у своїй дві самостійні професії.

Тому перетворення медсестри з «служниці» лікаря на повноцінного колегу дає можливість медичним сестрам чіткіше визначити рівень моїй професійній відповідальності, і навіть наслідки за дії, свідомі чи скоєні помилково.

У зв'язку з цим представляється дуже важливо вироблення нових напрямів вдосконалення якості сестринської діяльності. Натомість, перетворення системи сестринської допомоги дозволить забезпечити якісно нового рівня медичного забезпечення населення шляхом залучення й ефективне використання сестринського потенціалу, і навіть рахунок підвищення вимог, і розширення професійні обов'язки медичних сестер у наданні сестринської допомоги, максимально задовольняє потребам населення.

Наданнясестринским службам певної міри самостійності дає можливість керівникам сестриних служб виробляти власні стратегічні напрями у системи забезпечення якості сестринської допомоги.

Відповідно до сучасної концепції розвитку сестринського справи медична сестра мусить бути висококваліфікованим фахівцем — партнером лікаря, і пацієнта, здатним до самостійної роботі у межах єдиної лікувальної бригади.

Роль і функції сестринського справи в самісінький суспільстві вимагають, щоб кожна медична сестра брала себе відповідальність за безпосереднє надання сестринської допомогу й мала б необхідними повноваженнями при цьому.

Метою програм поліпшення якості сестринської допомоги є розвиток професійного сестринського справи у вигляді докладного вивчення питань ефективності та продуктивності, досягнення згоди у системі поглядів, цінностей, виявлення критеріїв і стандартів в сестринської діяльності.

Поліпшення якості і підвищення ефективності сестринської допомоги, подальше її розвиток можна тільки через критичний перегляд реального стану справ, тобто аналізу сучасного стану сестринського справи всіх етапах і ланках.

У зв'язку з актуальністю проблеми мета роботи – обгрунтувати критерії якості всестринском справі.

Мета дослідження реалізується вирішенням наступних завдань:

1. Аналіз літературних даних якість всестринском справі у складі федерації та шляхи вдосконалення якості сестринського справи.

2. Аналіз суспільної думки якість сестринської медичної допомоги за даними вітчизняної літератури.

3. Комплексний аналіз діяльності лікувального закладу МУЗ «ЦРЛ Читинського району».

4. Наукове обгрунтування критеріїв якості сестринської медичної допомоги медичної організації з прикладу МУЗ «ЦРЛ Читинського району».


Глава 1. Аналіз літературних джерел проблему якості сестринської допомогу й контроль знань

 

1.1 Проблеми під управлінням якістю сестринської допомогу й можливі шляхи розв'язання

Управління якістю сестринської допомоги нині безперечно, є дуже важливою й актуальною проблемою. Особливо, коли почалася активну роботу щодо реалізації національних проектів «Здоров'я», «Освіта» і програм розвитку охорони здоров'я на Забайкальський краї.

У цьому світлі сучасних вимог більшої уваги відводиться первинному ланці медичної допомоги, ранньої діагностики та найголовніше, профілактиці захворювань, і ускладнень, неможливі без активного використання сестринського персоналу, їх знань і умінь після виходу за пацієнтами, з виконання технологій і маніпуляцій, працювати з родичами і самі пацієнти з навчання навиків виконання найпростіших маніпуляцій, грамотному надання невідкладноїдоврачебной допомогу й т.п. У цьому не останню роль грає якості надання медичної допомоги, її оцінка та управління, розробка чітких критеріїв оцінки щоб уникнути можливості різночитання чи якогось зловживання.

Ось саме цієї чіткості щодо оцінки сестринської діяльності, конкретних критеріїв щодо оцінки результату, простоти використання формул і обгрунтованість розрахунків доки простежується. Повністю усунуто від рівнів оцінки якості самі фахівці сестринського справи, знову віддано до рук лікарів. Адже як відомо, що у сьогодні лікарі слабко володіють інформацією щодо нові можливості використання медичних сестер, про організацію і запровадження новітніх сестриних технологій, яким успішно навчає у медичних коледжах із запровадженням нових ДержавнихОбразовательних стандартів, як більше економічно вигідних фахівців у межах своєї компетенції. Експертні випадки розглядаються також винятково з позиції лікаря.

Сьогодні з метою вдосконалення системи управліннясестринским справою, роботи з експертизі роботи і якості надання сестринської допомоги у закладах охорони здоров'яЗабайкальского краю, відповідно до Положенням про Міністерстві охорони здоров'яЗабайкальского краю видано наказ № 549 від 28.04.09 "Про вдосконалення експертизи роботи і якості сестринської допомоги у Забайкальський краї", у якому описано ранжування сестринського персоналу, протокол ранжирування. У цьому наказі запропоновані типові критерії оцінки якості роботи сестринського персоналу:

1. Кваліфікаційна характеристика фахівця:

рівень професійної освіти,

наявність кваліфікаційної категорії,

своєчасність підвищення фаховий рівень.

2. Якість організаційно-методичної роботи:

наявність робочому місці плану роботи, графіка роботи, робочої документації, папки фахівця, нормативно-правових актів, що регламентують роботу в даному робоче місце

3. Якість і своєчасність виконання лікарських призначень, здійснення якісного догляду у межах стандартівТПМУ:

наявність і дуже якісне ведення документації з проведення маніпуляцій;

наявність затверджених стандартівТПМУ;

оцінка практичних навичок фахівця.

4. Дотримання інфекційної безпеки робочому місці:

наявність документації з проведення дезінфекційних заходів;

наявність й застосування їх засобів особистої захисту;

якість проведеннястерилизационних заходів;

виконання нормативних документів за забезпечення інфекційної безпеки цьому робоче місце.

5. Санітарне забезпечення робочого місця фахівця:

оцінка зовнішнього вигляду фахівця й робочого місця розмежування робітників і «чистих» зон, збереження і маркірування прибирального інвентарю.

6. Виконання фармацевтичного порядку:

наявність тих нормативних документів, що регламентують збереження і облік лікарських засобів;

дотримання правил зберігання (розподілу за групами, за належністю, в умовах зберігання, термінів придатності лікарських засобів)

 

1.2 Функції і цілі сестринського справи

Медична сестра повинна більшою мірою відповідати потреб населення, а чи не потребам галузі. Вона має трансформуватися на добре освіченого професіонала, рівного партнера, самостійно працювати з населенням, сприяючи зміцнення здоров'я суспільства. Саме медичної сестрі зараз відводиться ключова роль медико-соціальної допомоги людям похилого віку, пацієнтам зинкурабельними захворюваннями, санітарному освіті, організації освітніх програм, пропаганді здорового життя.

Поступальний рух середнього медичного ланки вперед явно відчувається з 1992 року, після I науково-практичній конференції вГалицино. Тут сформульовано нове визначення сестринського справи – «це частина медичного догляду по здоров'я, наука і мистецтво створені задля розв'язання існуючих та кроки потенційних проблеми зі здоров'ям у умовах довкілля», і визначено функції сестринського справи:

- Участь догляді

- Педагогічна

- Виконавча

- Дослідницька

і цілі:

1. Ефективне використання сестринського потенціалу

2. Забезпечення і ведення процесу

3. Вироблення у медсестер, лікарів, суспільства взагалі, нового стилю мислення щодо сестринського справи;

4. Створення необхідних стандартів.

Крім традиційного догляду хворих у медичної сестри 21 століття з'являються нові напрями діяльності, вона повинна переважно прийняти він безліч різноманітних функцій. З проникненням вищого сестринського освіти з'явилася можливість самостійно вести наукові дослідження, результати яких фахівці сестринського справи в самісінький стані реалізувати самостійно, і навіть можливість підготовки сестриних кадрів силами самих медичних сестер.

Серед перших кроків у напрямі треба сказати організацію навчально-методичного кабінету, де розробляються та впроваджуються спеціалізовані програми навчання без відриву від основним місцем роботи медичних сестер різного рівня підготовки, різних професійних груп, а постійне навчання медсестер сприяє підвищення якості медичного обслуговування пацієнтів. Наступний етап - щорічне навчання молодих медсестер в «школі молодий медсестри» зі складанням диференційованого заліку після закінчення навчання з розділах:

готовність до надання невідкладноїдоврачебной допомоги;

вдосконалення маніпуляційною техніки у межах стандартівТПМУ;

підготовка пацієнтів долабораторно-диагностическим і інструментальним методів дослідження.

Далі всім практикуючих середніх медпрацівників проводиться іспит на професійну компетентність з питаньООИ, інфекційному контролю, ВІЛ-інфекції 1 на рік.

 

1.3 Підвищення фаховий рівень

Однією форму професійного навчання середніх медпрацівників є щорічне проведення конкурсів професійного майстерності, науково-практичних конференцій і майстер-класів на експериментальних майданчиках для впровадження елементів сестринського процесу.

Позитивним результатом цього є і зростаючий інтерес медсестер до підвищення свого фаховий рівень, і навіть їх активну участь у викладацької та науково-дослідної роботі, забезпечення доступу до сучасної інформації, поліпшення якості своєї діяльності.

Управляти якістю сестринської допомоги, на думку Дороті Голл, можна буде лише тоді, коли діяльність сестер вивчена, структурована, нормована, отже, можна оцінити відповідно до стандартом.

Розробка й застосування їх загальноприйнятих стандартів є ключовим компонентом кожної з основних функцій сестри, необхідною умовою відповідальності за дії. Важливо, щоб медична сестра спромоглася логічно обгрунтувати свої дії. Наслідком розуміння важливості стандартів буде проведена Радою медичних сестер робота з їх створенню й впровадженню. Для упорядкування та адаптації стандартів, безсумнівно, знадобиться залучення викладачів медичного коледжу, практикуючих медсестер, лікарів. Це побудувати стандарти з урахуванням особливостей й питання, наявних у практиці ЛПУ нині. У Приморському краї цю роботу вже проведена, я становила стандарти для медичних сестер терапевтичних відділень стаціонару «Медсестра терапевтична палатна» і «Медсестра терапевтична процедурного кабінету».

 

1.4 Застосування стандартів

Застосування стандартів полегшує роботу медсестер, скорочує невиправдані витрати коштів, часу, забезпечує наступність, покращує якість обслуговування пацієнтів і вивести результати лікування.

Розроблено стандарти протоколи діяльності медсестер по основнимноменклатурам спеціальностей, уніфікуватиучетно-отчетную документацію роботи з пацієнтами та його сім'ями, забезпечити наступність у роботі медичної бригади (палатна м/с, процедурна м/с, дільнична м/с, сімейна м/с, старша м/с, соціальна м/с), впроваджені єдині підходи до виконання маніпуляцій, підготовки до дослідженням, надання невідкладної до лікарської допомоги, ведення протоколів контролю над пацієнтом і рішення його проблем спільними зусиллями, це дозволить істотно підвищити якість подання медичної допомоги, навіть змінюючи організаційну структуру сестринської діяльності.

>Вооружив медсестру подібними знаннями, попри зовні додаткове навантаження (ведення протоколів спостереження, сестринської в історії хвороби), ми навпаки полегшимо виконання своїх зобов'язань, оскільки:

1. Знаючи відповідно до стандарту межі компетенції і обсяг наданої допомоги пацієнтам, медсестрі зайве щоразу бігати до лікаря зі питанням, що робити у тому чи ситуації;

2. При віданні протоколів спостереження легше помітити початкові зміни у стані пацієнта і заздалегідь вжити заходів для усунення наслідків, ніж витрачати більше зусиль усунення ускладнень;

3. Легше орієнтуватися у стані пацієнтів приприеме-сдаче чергувань;

4. З'являється можливість проконтролювати роботу, що підвищить відповідальність до виконуваних обов'язків;

5. Маючи під рукою стандарти діяльності, м/с легше знайти й згадати алгоритм підготовки пацієнтів до досліджень чи виконання маніпуляції (зайве шукати десь додатково чи в лікаря, відволікаючи і від своїх зобов'язань);

6. Працюючи з родичами і навчивши їх елементарних навичок догляду чи пацієнтасамоуходу, м/с також звільняється з виконання цієї роботи, їй доведеться лише проконтролювати або рада;

Отже, зможемо звільнити лікаря - від виконання несуттєвою, рутинної роботи (найчастіше що належить до компетенції медсестри), що дозволить то своє чергу якісніше виконувати функціональних обов'язків.

 

1.5 Сучасні підходи до якості сестринської допомоги

Процесуальний підхід для оцінювання якості здійснюють:

1. Старші медсестри відділень щодня, підсумки фіксують в зошитах обліку дефектів, проводять індивідуальну роботу з їх усунення.

2. Окремо оцінюються аспекти сестринської роботи (виконавча дисципліна, дотриманнясанепидрежима, контролю над використанням і зберіганням лікарських засобів).

3. Головна медсестра оцінює якість роботи старших медсестер

Для координації й взаємодії роботи відділень, звільнення старших медсестер від невластивих ним функцій, може бутиоперативно-диспетчерский відділ, який виконує функції столу довідок, здійснює централізовану виписку листків тимчасової непрацездатності, довідок, організує консультації фахівцями усередині та поза установи, займається доставкою біологічного матеріалу до лабораторій міста, здійснює доставку кореспонденції у відділення і з відділень у адміністративні кабінети тощо.

Задля об'єктивності оцінки важливо враховувати кількість посад штатом і буде зайнятих, скільки проліковано хворих, скільки хворих на дефіцитомсамоухода, скільки виконано ін'єкцій і яких, скількиинфузий, укладання біксів, обробки інструментарію, кількістьпереворачиваний хворих на загрозою пролежнів, скільки хворих перекладено накаталку, скількидез. коштів, скільки отримано в аптеці лікарських засобів, даних про догодовуванні хворих, збиранні ікварцевании палат і маніпуляційних кабінетів, умиванні хворих, вимірах температури тіла,РS, АТ й т.д. Це важливо задля розрахунку навантаження напалатную медсестру і частки ній некваліфікованої праці, що дозволить згодом

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація