Реферати українською » Медицина, здоровье » Формування здоров'я глухих дітей


Реферат Формування здоров'я глухих дітей

Страница 1 из 3 | Следующая страница

З Про Д Є Р Ж А М І Є :

 

Запровадження. Стр.

Глава 1. Формування здоров'я глухих дітей у режимі дня школи.

1.1. Особливості фізичного і функціонального           

          розвитку глухих дітей.

1.2. Форми та фізичні методи фізичного виховання.

1.2.1. Урок – основна форма.

1.2.2. Фізичні вправи як дня школи.

1.2.3. Самостійні заняття фізичними

          вправами.

1.2.4. Внеурочные форми фізичного виховання.

Глава 2. Цілі, завдання, методи лікування й організація дослідження.

2.1. Завдання дослідження.

2.2. Методи дослідження.

2.3. Організація дослідження.

Глава 3. Результати дослідження.

Висновки.

Практичні рекомендації.

Список використовуваної літератури.

Додаток.

Запровадження.

Здоров'я – цей стан повного соціального біологічного та психологічного добробуту, коли функції всіх органів прокуратури та систем органів врівноважені з природою та довкіллям, відсутні будь-які хворобливі гніву й фізичні дефекти.

Розрізняють здоров'я індивідуальне й суспільне. Громадське здоров'я включає: захворюваність, інвалідність, фізичний розвиток, середня тривалість життя.

Здоров'я населення залежить від чинників: здоровий спосіб життя 50%, вплив довкілля 18%, робота 14-18%.

Фізичне виховання із вадами слуху як і слышащих, є складовою виховання. Фізичне виховання служить завданням розвитку дітей. Людина має бути розвинений у розумовому, а й у фізичному відношенні. Чим більше гармонійно розвиватиметься людина, то з більшим успіхом вирішуватиме які стоять проти нього завдання. Величезну роль зміцненні здоров'я дітей грає фізичне виховання.

Під фізичним вихованням мається на увазі система заходів, вкладених у зміцнення та розвитку дитячого організму. Сюди відносяться створення необхідних санітарно-гігієнічних умов, заняття фізичної культурою і спортом, й інших заходів, сприяють охорони та зміцнення здоров'я дітей. Фізичне виховання пов'язані з розумовою, моральним, естетичним вихованням і політехнічним навчанням. Під час проведення заходів із фізичного виховання глухих дітей необхідно пам'ятати, що всі вони перенесли ті чи інші захворювання і зокрема мозкові, у результаті мають глухоту.

Дуже важливо було знати, коли дитина оглух: до появи в нього мові чи коли опанувала її. Треба враховуватиме й ступінь глухоти, тобто чи є глухий чадо чи має ті чи інші залишки слуху, які можна використані процесі навчання і виховання.

З огляду на ряд особливостей у розвитку глухих дітей, ми повинні приділити особливу увагу індивідуальному підходу щодо і навчанні дитину поруч із вадами слуху. Більшість відповідальності лягає на його школу за виховання дітей ще й вона інтернатного типу, і учень перебуває у її мурах 8 і більше років.

Глава 1. Формування здоров'я глухих дітей у режимі дня школи.

1.1.       Особливості фізичного і функціонального розвитку глухих дітей.

У які у процесі уроків бере активну участь у роботі невелика кількість м'язів тіла. Решта перебуває або у стані відносного бездіяльності, або несуть статичну навантаження. М'язи спини і і навіть за наявності найзручнішого сидіння відчувають значне статична напруга. У цьому зростає внутримышечное тиск, порушується нормальний кровообіг. Становище сидячи і низька інтенсивність роботи м'язів живота, нижніх і верхніх кінцівок створюють передумови у розвиток застійних явищ у внутрішні органи, складне становище крово- і лимфообращения в ногах і руках. Застій крові в черевної порожнини причина недостатнього надходження крові, і з з нею й кисню у головний мозок, що знижує працездатність нервових клітин.

У процесі уроків школярі відбувається зниження працездатності: погіршуються увага фахівців і пам'ять, подовжується латентний період рухової реакції. Через війну тривалого підтримки статичної пози порушується постава. У цьому школярі відрізняється тенденція до підвищення нахилу голови і тулуба уперед і викривлення хребта. Працездатність у учнів протягом уроку немає постійної.

З метою запобігання зниження працездатності доцільно скоротити періоди безперервної роботи. Це дасть можливість раціонально організувати навчальну діяльність й вивільнити час на відпочинок учнів.

Чергування уроків і активної відпочинку, що включає фізичні вправи у різних формах, сприяє зняттю втоми, викликаного навчальної діяльністю, та підвищення працездатності учнів.

У першій половині навчального дня працездатність школярів поступово підвищується, досягаючи найвищих показників до 10-11 годинах. Проведення гімнастики до уроків сприяє досягненню оптимального поєднання збуджуваності і функціональної рухливості нервової системи, завдяки чому пришвидшується «входження» організму школярів в роботу. Ефективним активним відпочинком є проведення физкультурных хвилин на загальноосвітніх уроках. Застосування короткочасних фізичних вправ сприяє зниження втоми та підвищення розумової працездатності, що у своє чергу дозволяє набагато ефективніше продовжувати заняття.

Дослідження свідчать, проведення фізичних вправ і рухливих ігор у часи змін сприяє підвищенню розумової працездатності наступних уроках.

Застосування короткочасного відпочинку у формі физкультурных хвилин під час уроків і фізичних вправ на перервах надає ефективне вплив у періоди щодо високої професійності і стійкого стану працездатності. Під час істотного зниження слід організовувати тривалий активний відпочинок на свіжому повітрі.

Встановлено, що з початком систематичного дітей у шкільництві їх добова рухової активності знижується на 50%, але потреба у рухах ще задовольняється. Принаймні переходу із класу до класу рівень рухової активності різко знижується. У цьому 82-85% денного часу більшість учнів перебуває у статичному становищі. Произвольная рухової активності вони становить 16-19%, але в організованих форм фізичного виховання припадає лише 1-3%.

Уроки фізичної культури лише частково поповнюють недолік рухів – близько сорока% добову потребу чи 11% тижневої. Та навіть якщо школяр додатково нічого очікувати займатися фізичними вправами і спортом, це може викликати у себе затримаю у розвитку моторики.

Важливе значення має тут організація рухової активності у режимі дня. У дослідженнях Н.Т. Лебедєвої показано, що з школярів, особливо в молодших, спостерігається практично повсякчасна потреба у рухах. Проведення короткочасних фізичних вправ у вигляді физкультурных хвилин та для ігор на перервах дозволяє певною мірою задовольнити цю потребу. Значне підвищення рухової активності у ранковий час, ополудні і до вечора збігається з зниженням розумової працездатності й задовольняється гімнастикою до уроків, і навіть більш тривалими заняттями фізичними вправами: активним відпочинком у середині навчального дня, заняттями у гуртках, секціях, активними прогулянками надворі.

З малюнка 1 видно, що види фізкультурно-оздоровчої роботи – гімнастика до уроків, фізкультурні хвилинки на загальноосвітніх уроках, фізичні вправи і з гри на перервах, спортивна година – рівномірно розподіляються протягом навчальної тижня разом із уроками фізичної культури становлять щоденний стабільний руховий режим, обов'язковий всім школярів.

Під час проведення занять фізичними вправами як навчального дня можна назвати два напрями: оздоровча спрямованість, забезпечує поруч із зміцненням здоров'я активний відпочинок, відновлення чи підтримку на оптимальному рівні розумової працездатності, підвищення рухової підготовленості учнів, що відповідає вимогам навчальної програми розвитку й відповідних щаблів комплексу ГТО.

Дослідження, проведені НДІ фізіології дітей і підлітків, показали, що комплексне застосування всіх видів фізкультурно-оздоровчої роботи забезпечує ефективність рухового режиму за умови використання раціональної методики проведення його компонентів. Застосування всіх форм фізкультурно-оздоровчої роботи у режимі навчального і продовженого дня надає сприятливий вплив на динаміку розумової працездатності протягом року, чверті, тижня і навчального дня. У цьому школярі значно підвищується рухової активності, поліпшується фізична працездатність і рухова підготовленість.

Глухі діти молодшого шкільного віку мають відмінні риси фізичного, функціонального і психічного розвитку. Ці особливості зумовлюють специфіку їх фізичного розвитку. Серед глухих дітей зустрічаються частіше порушення постави, сколіоз, сутуловатость, пласка грудної клітки, крыловидные лопатки, плоскостопість. У цьому віці показники фізичного розвитку глухих дітей (зростання, вагу тіла, окружність грудної клітини, життєва ємність легких, сила м'язів спини, життя й клітини) також мають відмінності між показників слышащих дітей.

Найбільш помітні у глухих дітей порушення моторики. У техніку виконання циклічних рухів є відхилення: при ходьбі спостерігається шаркающая хода, а біг на напівзігнутих ногах за дуже малої амплітудою рухів рук і незначному нахилі тулуба. Руху власними силами позбавлені пластичності, дії не точні.

Розвиток такого життєво важливого якості як швидкість руху в глухих дітей також відстає від результатів слышащих, такої ж віку, особливо швидкість рухової реакції і одиночного руху.

Також є яскраво виражене відставання розвитку рухової пам'яті і зменшення зберегти рівновагу як статично, і динамічно.

Недоліки в рівновазі та зовнішньоекономічної діяльності вестибулярного аналізатора призводять до приспособительным реакцій в статиці і моториці. Маю на увазі дефекти: широка постановка ніг при ходьбі і бігу, посилення клишоногості, збільшення зігнутості хребта. Ступінь схоронності вестибулярного апарату школярі який завжди супроводжується сталістю рівноваги. Проте провідним і вирішальним чинником у регуляції почуття рівноваги є лефуинциональное стан вестибулярного апарату або міра схоронності слуху, а мышечно-суставное відчуття і діяльність рухового апарату.

У дихальної системі у глухих виявляються такі відхилення: диспропорція обсягом і екскурсії грудної клітини, недостатність життєвої ємності легких, невміння координувати подих з ритмом мовлення.

У процесі фізичного виховання до шкіл для глухих дітей, необхідно використовувати усне мовлення. Включення мовного матеріалу змісту уроків фізичної культури позитивно впливає накопичення і осмислення словникового запасу, що з формуванням і удосконаленням рухових умінь і навиків в розвитку інтелекту глухого дитини.

1.2.       Форми та фізичні методи фізичного виховання.

За фізичним вихованням в школі-інтернаті №11 відповідають насамперед директор, шкільний лікар і саме вчителі фізичної культури. Штатний склад школи входять лікар-терапевт, врач-отоларинголог, медсестра. Вони стежать, щоб лікувати хворого дитини, а й застерігати інших від зараження.

Так було в школі є обладнаний кабінет лікаря, і кімната ізолятор, де проводять лікування та масаж дітей. Коли надходить дитина до школи, нею заводять особисту справу, у якому описується аналіз, зібраний лікарем. Тут реєструються інформацію про розвитку дитини, про причини глухоти, про захворювання, що він переніс у різні періоди життя. Потім виробляють антропометрию і досліджують стан внутрішніх органів.

Особливо приділяють багато уваги слухового аналізатору. Це обстеження і лікування проводить врач-отоларинголог.

Також ведуть контроль з охорони зору дітей. Врач-окулист через певний проміжок часу виробляє огляд очей.

Коли школярі повертаються з канікул до школи, лікарі що з учителем фізкультури проводять медичний огляд. Після цього діти допускаються до занять фізичної культури та спортом.

У школі-інтернаті №11 завжди присутній чистота, лад і затишок, що сприятливо діє психіку дітей. З іншого боку, щомісяця тут проводиться санітарний день була в якому беруть участь самі учні цієї школи.

Для зміцнення здоров'я дитини і запобігання захворюванням необхідно скласти організаційний режим. Заодно слід враховувати вік дітей. Для молодших школярів це завжди буде один режим, а старшокласників – інший. Так само мають поєднуватися різні види праці та відпочинку. В режимі дня школи приділяється діяльності в позаурочний час, де вказуються годинник проведення прогулянок, ігор й інше. Важливу роль грає як встановити режим, а й переконати які у його виконання.

Разом з режимом діяльності враховується режим харчування, що дуже важливо задля розвитку дітей. У харчування мають складати всі необхідні елементи.

1.2.1. Урок – основна форма фізичного виховання.

Урок фізичної культури є і обов'язкової формою фізичного виховання в школі-інтернаті №11. На уроці учні отримують необхідний мінімум знань, умінь і навиків, передбачених програмою по фізичну культуру для глухих дітей, підвищують рівень свого розвитку.

Структура уроку фізкультури у шкільництві включає 3 частини: підготовчу, основну і заключну. Кожна їх має обгрунтування та посприяє рішенню завдань уроку.

Програма складається з розділів: теоретичні відомості, гімнастика із елементами ритміки, легка атлетика, лижна підготовка, рухливі ігри, плавання. Усього 70 годин.

Теоретичні відомості повідомляються учням у процесі вивчення фізичних вправ на уроці тому що ці відомості сприяють засвоєнню навчального матеріалу. На заняттях гімнастики діти мають оволодіти навичками: в найпростішому побудові і перестроении; ходьбі, бігу по прямий і зі зміною напряму, і швидкості пересування, лазания; перелезания; техніки стрибка і метання. Общеразвивающие гімнастичні вправи спрямовані виховання координації рухів та розвитку рухових якостей.

 Вправи формування правильної постави спрямовані виховання й виправлення дефектів опорно-рухового апарату. Фізичні вправи, виконані воді, також сприяють формуванню правильної постави.

У розділі лижної підготовки передбачено навчання дітей найпростішої техніці спусків, підйомів на положисті схили і пересуванню по рівній місцевості. Уроки проводяться за нормальної температури не нижче -12°С.

Подвижные гри дозволяють удосконалювати техніку основних рухів у складніших умовах. Необхідно вибрати ті гри, що сприяють розвитку почуття рівноваги, рухової координації, зорової орієнтації, уваги, швидкість руху, навичок бігу, метання, стрибків, лазания, перелезания.

При організації та проведенні всіх видів фізичних вправ, зокрема і рухливих ігор, вчитель наскільки можна повинен бути до поля зору усіх студентів у тому, що вони змогли побачити сигнали, руху, і мова вчителя.

Мовний матеріал дається під час вивчення й постійного вдосконалювання вправ і включає у собі словник і фразеологію.

Оцінка успішності під час уроків фізкультури у початковій школі виставляється у вигляді поточного обліку з якості виконання вправ і поза виконання вимог щодо програмі.

1.2.2. Фізичні вправи як дня школи.

Гимнастика до занять.

Гимнастика до занять в школі-інтернаті №11 вирішує завдання: організує які у початку навчального дня, підвищує працездатність учнів на перших уроках, попереджає викривлення постави. З цього гімнастики має починатися навчальний день, вона є складовою фізкультурно-оздоровчої роботи школи. Мета програми – оптимізувати рівень збуджуваності і функціональної рухливості центральної нервової системи, впливати попри всі органи влади й системи організму. Поруч із гімнастика до занять сприяє організованому початку навчального дня.

Організація проведення включає: визначення місць кожному класу, і окремому учневі на майданчику й у приміщенні (але

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація