Реферати українською » Медицина, здоровье » Функціональний запор: питання діагностику і терапевтичні підходи (огляд літератури)


Реферат Функціональний запор: питання діагностику і терапевтичні підходи (огляд літератури)

Страница 1 из 8 | Следующая страница

УКАЗАТЕЛЬ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Аминев А.М. Посібник із проктології. Т. 1. - Куйбишев, 1965, с.518.

 2. Ардатская М.Д. Дослідження забезпечення і профілю низькомолекулярних метаболітів сахаролитической толстокишечной мікрофлори гаразд і патології. Дисс…к.м.н., М., 1995, с.134.

 3. Ардатская М.Д., Дубинін А.В., Минушкин О.Н. Дисбактериоз кишечника: сучасні аспекти вивчення проблеми, принципи діагностику і лікування. Тер.архив, 2001, №2, с.67-72.

 4. Бабин В.М., Домарадский І.В., Дубинін А.В., Кондракова О.А.// Біохімічні і молекулярні аспекти симбіозу людини її мікрофлори. – Росс. хім. журн. (ЖРХО їм. Д.И.Менделеева). - 1994. - Т.38(6). - З. 66—78.

 5. Бабин У. М., Домарадский І. У., Дубинін А. У., Кондракова Про. А. Нові підходи до розробки лікарських засобів, Російський хімічний журнал, 1996, №2, з. 125-130.

 6. Бабин У. М., Минушкин О.Н., Дубинін А. У., Домарадский І. У., Кондракова Про. А., Ардатская М.Д. Молекулярні аспекти симбіозу у системі Хозяин-Микрофлора. Росc. Жур. гастроентерології, гепатологии і колопроктологии, №6, 1998, 76-82.

 7. Бєлоусова Е.А., Румянцев В. Г., Мишуровская Т.С., Тишкина М.М., Туровський Б.М. Нові можливість застосування октреотида (сандостатина) в гастроентерології. Клинич. фармакологія і терапія, 2000, 9, №1, с.36-39.

 8. Вавилова Т.И., Воробьёв Г.І. Морфологические зміни при хронічних запорах і дорослі// Матеріали науково-практичній конференції проктологов, Тула, 1986, с.64-66.

 9. Виноградов А.В. Запор.// Дифференциальный діагноз внутрішніх хвороб. - М., Медицина, 1987, с.240-252.

 10. Воробьёв Г.І., Жученка О.П., Насырина Т.А. Хірургічні аспекти хронічних запорів і дорослі// Матеріали науково-практичній конференції проктологов, Тула, 1986, с.8-10.

 11. Воробьёв Г.І., Вавилова Т.И., Мушникова В.М., Тупикова О.П., Насырина Т.А. Діагностика й лікування толстокишечных стазов і дорослі.// Матюк. пленуму Правл. ВНОГ. – Рига, 1986, с.360-361.

 12. Воробьёв Г.І., Вавилова Т.И., Мушникова В.М. Про причини хронічних запорів і дорослі. Клин.медицина, 1986, Т.64, №10, с.131-141.

 13. Гальперин Ю.М., Рогацкий Г.Г. Взаємини моторної і эвакуаторной функції кишечника. - М.: Наука, 1971., с.128.

 14. Генрі М.М., Свош М. ред. Колопроктология і тазове дно. Патофизиология і лікування; перекл. з анг. – М.: Медицина, 1988, 460с.

 15. Гланц З. Медико-биологическая статистика. Пер.с анг. – М., Практика, 1998. – 459 з.

 16. Головачёв В.Л. Толстокишечные стазы. – Алма-Ата, 1985, с.139.

 17. Григор'єв П.Г., Яковенко Э.П. Запор: від симптому до діагнозу і адекватному лікуванню. Тер.архив,1996, №2, с.27-30.

 18. Григор'єва Г.А. Запор i сучасні очищення. Клин.медицина,1997, №1, 52-6.

 19. Гублер Є.В. Обчислювальні методи аналізу та розпізнавання патологічних процесів. М.,1978, с.296.

 20. Гукасян О.Г. Запоры та його лікування. - М., Медгиз, 1959, 174с.

 21. Гукасян О.Г. Хвороби кишечника. М., «Медицина», 1964, 475с.

 22. Дубинін А.В., Киркин Б.В. Сучасні принципи діагностику і консервативного лікування хронічних запорів// Матеріали науково-практичній конференції проктологов, Тула, 1986,с.5-8.

 23. Єлисєєва М. В. Функціональне стан дистальных відділів товстої кишки після її резекцій щодо раку: Дисс. до. м. зв., - М. – 1992.

 24. Ерюшова Т.Ю. Диференційований підхід до терапії хронічних функціональних запорів в дітей віком. Автореферат дисс…к.м.н., М., 1997, с.22.

 25. Залевський В.І., Петий С.І., Василевська І.В. Вплив волокон їжі на рухову функцію кишечника що за різних захворюваннях.// Матюк. пленуму Правл. ВНОГ. – Рига, 1986, с.211-212

 26. Зароднюк І.В., Тихонов А.А., Синяева Л.М. Нова методика рентгенологічного дослідження прямий і ободочной кишки. // Вестн. рентгенології і радіології. – 1998, №3, с.41-45.

 27. Ивашкин В.Т. Синдром роздратованою кишки. Практичне керівництво для лікарів. М., РДА, 1999; С.28.

 28. Іконніков М.С., Ардатская М.Д., Дубинін А.В. та інших. Спосіб поділу суміші жирних кислот, фракцій З2–З7 методом газо-жидкостной хромотографии. Патент РФ № 9910669/12. Пріоритет від 04.04.1999 р.

 29. Киркин Б.В., Воробьёв Г.І., Румянцев В. Г. До питання класифікації хронічних запорів// Матеріали науково-практичній конференції проктологов, Тула, 1986, с.2-5.

 30. Кабанов А.В. Функциональные запори: механізми розвитку та роль харчових волокон при лікуванні. Дисс… к.м.н, 1989, с.124.

 31. Кабанова І.Н. Клиническое значення радіонуклідних досліджень, у діагностиці хронічних запорів. Дисс. …доктора мед.наук, М., 1997, с.234.

 32. Киргизов І.В., Сухоруков А.М., Горбунов М.С., Захарченко А.А. Особливості будівлі соединительнотканного остова гладкою мускулатури товстої кишки при толстокишечных стазах. У сб. Проблеми колопроктологии, Вып.17, М., МНПИ, 2000, с.500-4.

 33. Кокуева О.В., Кумар З.: Хронічні запори.// Матеріали 4-ой РГЭН, Росc. Жур. гастроентерології, гепатологии і колопроктологии, №5, 1998, 121-2.

 34. Кольченко І.І., Михайлова Т.Л., Румянцев В. Г., Тихонов А.А. Рентгеноконтрастные маркёры щодо оцінки моторної функції товстої кишки при хронічному запорі. У сб. Проблеми колопроктологии, Вып.17, М., МНПИ, 2000, с.504-509.

 35. Коржукова П.І., Кабанов А.В. Слабительные і висівки при лікуванні хронічних запорів// Матеріали науково-практичній конференції проктологов, Тула, 1986, с.10-11.

 36. Костенко Н.В. Дисс. … к.м.н. Кишечный лаваж, як засіб підготовки товстої кишки до обстеження і операціям. М., 1998, с.105

 37. Левітан М.Х., Болотин С.М. Колиты.- Л., Медицина, 1982, с.94.

 38. Левітан М.Х., Дементьєва показова О.П., Надєждіна Т. М. Питання діагностику і лікування запорів. Мет.рек. – М., 1976, с.26.

 39. Леннард-Джонс Дж. Запор: патофизиология, клінічна ситуація і протягом. У кн.: Колопроктология і тазове дно. Патофизиология і лікування /Під ред. М.М.Генри, М.Своша; перекл. з анг. – М.: Медицина, 1988, 399-430.

 40. Лехатинова Т.Ч., Кондракова Т.А., Дубинін А.В., Затевалов А.М., Воропаева Е.А., Грубова Е.А., Бабин В.М. Визначення спектрів летючих жирних кислот в фекаліях і слині як експрес-метод біохімічної оцінки функціональної активності мікробіоценозів товстого кишечника і ротоглотки. У сб.: Проблеми інфекційних захворювань (імунологія, біохімія, біотехнологія, імунобіологічні препарати та їх застосування) Частина 2, М., 2000, с.66-71.

 41. Логінов О.С., Парфьонов А.І. Хвороби кишечника: Керівництво для лікарів. – М.: Медицина, 2000. – 632 з.: мул.

 42. Лорие І.Ф. Хвороби кишечника.- М., 1957

 43. Лорие І.Ф.: Запоры. У кн.: Многотомное у внутрішніми болезням.-М.,1965, т.4, с.425-438

 44. Лоуренс Д.Р., Бенитт П.Н. Клінічна фармакологія: у два т. Т. 2: Пер. з анг. - М.: «Медицина», 1991, 704 з.: мул.

 45. Мак-Мюррей У. Обмін речовин в людини./ Пер. з анг., М.: Світ, 1980, 280с.

 46. МакНелли П.Р. Секрети гастроентерології / Пер. з анг. – М. – Спб.: ЗАТ «Видавництво БИНОМ», «Невський Диалект», 1998. – 1023 з., мул.

 47. Маржатка З. Практична гастроентерологія. - Прага, 1967.

 48. Міжнародна статистична класифікація хвороб Паркінсона й проблем, пов'язаних із здоров'ям – 10й перегляд. ВООЗ, Женева, 1998, Т 1-3.

 49. Милитарев Ю.М., Симкина Е.С. Захворюваність населення хронічними колостазами.// У кн: Попередження і лікування запорів. Матеріали науково-практичній конференції. Тула: 1986, с.1-2.

 50. Минаева О.Д., Араблинский В.М., та інших. Радионуклидное дослідження эвакуаторной функції товстої кишки.// Мет.рекомендации. - М, 1984

 51. Минушкин О.Н., Елизаветина Г.А. Слабительные кошти на терапії запорів. Терапевт. архів, 1999, 71, №4, с.60-3.

 52. Минушкин О.Н., Ардатская М.Д., Бабин В.М., Домарадский І.В., Дубинін А.В. Дисбактериоз кишечника. Російський медичний журнал. – 1999. - №3. – С.40-4.

 53. Михайлова Т.Л. Оцінка ефективності лікування функціонального запору. Матеріали международ. симпозіуму по моториці товстої кишки. – М.; ГНЦК; 1997, с.19-24.

 54. Наврузов С., Воробьёв Г.І., Мушникова В.М. та інших. Діагностика, класифікація і лікування хронічного толстокишечного стаза. Мет.рек., М., 1987, с.34.

 55. Наврузов С., Корнєва Т.К., Воробьёв Г.І. та інших. Дисбактериоз в хворих з толстокишечным стазом. Клин.мед., 1988, Т.66, №2, с.106-9.

 56. Наврузов С. Хронічний коліки стаз. Дис…д.м.н., М., 1990, с.194.

 57. Назаров В.А. Особливості моторики товстої кишки при хронічному колостазе. Дис…к.м.н., М., 1997, с.134.

 58. Насырина Т.А. Клініка і диференційна діагностика «идиопатического мегаколон» і дорослі. Дисс… к.м.н., М., 1988, 186 з.

 59. Ногаллер А.М., Малыгин О.Г. Клініка, діагностика, і лікування дискінезії товстої кишки і хронічних неязвенных колітів. //Клин.мед. – 1983. - №4. – С.43-48.

 60. Парфёнов А.І. Понос і запор. Клин.медицина, 1997, №3, с.45-8.

 61. Певзнер М.И. Хронічні захворювання шлунка та кишок.- М.,1940, с.5-22.

 62. Певзнер М.И. Діагностика й терапія хвороб кишок. Вид. 2-ге, Вып.2, М., Медгиз, 1945, 272с.

 63. Пелещук О.П., Ногаллер А.М., Ревенюк О.Н. Функциональные захворювання травної системи. - Киев,1985, 200 з.

 64. Персиц Б.П.: Запоры//Болезни кишечника.- М., Медицина,1994, с.247-66.

 65. Подмаренкова Л.Ф. Механізми формування моторної і накопичувальної функцій пряма кишка гаразд і за порушенні сфинктерного апарату. Дисс…д.м.н., М., 2000, 299 з.

 66. Рівкін В.Л., Капуллер Л.Л. Геморрой. Запоры. – М.: Медпрактика; Мед.книга, 2000, 160 з.

 67. Рогозіна В.А. Рентгеноконтрастные маркери щодо оцінки моторно-эвакуаторной функції товстої кишки. - Сб. отеч.: Шляхи вдосконалення проктологічної служби. -М., 1989, с.76-77.

 68. Рогозіна В.А. Застосування рентгеноконтрастных маркёров для вивчення моторно-эвакуаторной функції товстої кишки // Матеріали IV Всесоюз.съезда гастроентерологів. – Т.2. – М.- Л., 1990. - С.530-531.

 69. Румянцев В. Г. Хронічні запори: підходи до діагностики і терапії. Матеріали международ. симпозіуму по моториці товстої кишки. – М.; ГНЦК; 1997, с.2-7.

 70. Румянцев В. Г. Препарати Plantago в регуляції діяльності травлення. Клин.медицина, 1997, 75, №11, с.19-23.

 71. Самсонюк В. Г., Захарченко А.А., Штоппель А.Э. Комплексне консервативне лікування порушень моторно-эвакуаторной функції товстої кишки. У сб. Проблеми колопроктологии, Вып.17, М., МНПИ, 2000, С.530-535.

 72. Смотров В.М. Хронічні коліти.- М.-Л., 1934, с.97-104.

 73. Струков А.І., Хмельницький О.К., Петленко В.П. Морфологический еквівалент функции.-М., 1983.- З. 384.

 74. Сулима М. В. Клинико-эпидемиологическая характеристика, лікування та профілактика хронічного запору. Автореф.дисс…к.м.н. Благовещенск.мед.ин-т.- Благовєщенськ, 1993, с.20.

 75. Тополянский В.Д., Струковская М. В. Психосоматические розлади. - М.: Медицина, 1986. - С.384.

 76. Тупикова О.П., Подмаренкова Л.Ф., Єлисєєва М. В., Румянцев В. Г. Функціональне обгрунтування застосування фізичних чинників впливу на лікуванні порушень моторно-эвакуаторной функції товстої кишки. - Російський часопис Гастроэнтерологии, гепатологии і колопроктологии, №3, т.5,1995, с.71-76.

 77. Фёдоров В.Д., Дульцев Ю.В. Проктология. - М.: Медицина, 1984, 384 з., мул.

 78. Фёдоров В.Д., Воробьёв Г.І. Мегаколон і дорослі / АМН СРСР. - М.: Медицина, 1986, 224 з., мул.

 79. Фролькіс А.В. Запор та її лікування // Клин.мед.- 1979.- №3.- С.112-117.

 80. Фролькіс А.В. Функциональные захворювання шлунково-кишкового тракту. - Л.: Медицина, 1991. - 224 з.: мул.

 81. Хаммад Є.В. Хронічний запор (тактика вдосконалення діагностику і лікування). Дис…к.м.н., М.,1997, с.134.

 82. Хаммад Є.В., Григор'єва Г.А., Михайлов О.Н. Роль психогенного чинника у розвитку хронічних запорів. Сб.: Нове в гастроентерології, М., 1995, Т.2, с.93-4.

 83. Циммерман Я.С. Хронічний запор. Диарея: діагностика, і лікування. – Перм, ПГМА, 1999, с.119.

 84. Шамарин П.І. Хронічні запори. - Саратов, 1967. - С.42.

 85. Шамарин П.І.: Хронічні запори: походження, лікування. - Санаторно-курортная терапія, Саратов, 1968.

 86. Шарон М. У кн.: Перспективи біохімічних дослідженні. Під ред. Д. Туз і З. Прентіс. М.: Світ, 1987, з. 180-8.

 87. Шендеров Б.А. Медична мікробна екологія і функціональне харчування. М., 1998, Т.1-3.

 88. Эседов Э.М. Отдалённый прогностичний ефект лікування при хронічному неязвенном коліть і дискінезії товстої кишки. Тер.архив., 1985, №6, с.96-8.

 89. Яремчук А.Я., Кушнирук С.В., Радолицкий С.Є., Дубенка О.М. Консервативна терапія хронічних колостазов. Клин.медицина, 1988, №3, с.28-31.

 1. Agachan F, Chen T, Pfeifer J, Reissman P, Wexner SD. A constipation scoring system to simplify evaluation and management of constipated patients. Dis Colon Rectum 1996; 39:681-685.

 2. Aichbichler BW, Wenzl HH, Santa Ana CA, Porter JL, Schiller LR, Fordtran JS. A comparison of stool characteristics from normal and constipated people, Dig Dis Sci, 43 (11):2353-62 1998 Nov

 3. Allescher HD. Laxatives and prokinetics – good or bad? In: Constipation and anorectal insufficiency. Falk Symposium 95. Kluwer Academic Publishers; 1997; p.121-129.

 4. Anderson AS. Constipation during pregnancy. Incidence and methods used in its treatment in a group of Cambridgeshire women. J Health Visitor 1984;57:363.

 5. Andrews PJ, Bames P, Borody TJ. Chronic constipation reversed by restoration of bowel flora. Eur J Gastroenterol Hepatol. 1992;4:245-7.

 6. Arhan P, Devroede G, Jehannin B, et al. Segmental colonic transit time. Dis Colon Rectum 1981;24:625-9.

 7. Attar A; Lemann M; Ferguson A; Halphen M; Boutron M-C; Flouriґe B; Alix E; Salmeron M; Guillemot F; Chaussade P.S; Menard AM; Moreau J; Naudin G; Barthet M. Comparison of a low dose polyethylene glycol electrolyte solution with lactulose for treatment of chronic constipation. Gut 1999 Feb,44(2):226-30.

 8. Baessler K, Schuessler B. Constipation and fecal incontinence in the female. In: Constipation and anorectal insufficiency. Falk Symposium 95. Kluwer Academic Publishers; 1997; p.202-210.

 9. Bak YT, Kim JH, Lee CH. Cisapride in chronic idiopathic constipation: clinical response and effect on colonic transit time. Korean J Intern Med. 1996 Jun. 11(2):151-6.

 10. Baldonedo YC; Lugo E; Uzcґategui AA; Guelrud M; Skornicki J. Evaluation and use of polyethylene glycol in constipated patients. G E N 1991 Oct-Dec, 45(4):294-7.

 11. Barbara L, Corinaldesi R, Gizza G, Stanghellini V, eds. Chronic constipation. Philadelphia: Saunders, 1996.

 12. Barnes PR. Lennard-Jones JE. Balloon expulsion from the rectum in constipation of different types. Gut 1985:26:1049-1052.

 13. Barrett JA. Fecal incontinence and constipation in the elderly. In: Constipation and anorectal insufficiency. Falk Symposium 95. Kluwer Academic Publishers; 1997; p.211-226.

 14. Bartram CI, Turnbull GK, Lennard-Jones JE. Evacuation proctography: an investigation of rectal expulsion in 20 subjects without defecatory disturbance. Gastrointest Radiol 1988;13:72-80.

 15. Bartolo DC. Functional obstructed defecation. Eur J Gastroenterol Hepatol 1994;6:971-974.

 16. Bassotti G, Crowell MD, Whitehead WE. Contractile activity of the human colon: lessons from 24 hour studies. Gut 1993:34:129-133.

 17. Bassotti G.Manometry: why, when and how? In: Constipation and anorectal insufficiency. Falk Symposium 95. Kluwer Academic Publishers; 1995; p.68-77.

 18. Bassotti G; Chiarioni G; Vantini I; Morelli A; Whitehead WE. Effect of different doses of erythromycin on colonic motility in patients with slow transit constipation. Z Gastroenterol, 36(3):209-13 1998 Mar.

 19. Berkelmans I, Heresbach D, Leroi A, Touchais J, Martin P, Weber J, Denis P. Perineal descent at defecography in women with straining at stool: a lack of specificity or predictive value for future anal incontinence? Eur J Gastroenterol Hepatol 1995:7:75-79.

 20. Berman IR, Manning DH, Harris MS, Streamlining the management of defecation disorders. Dis Colon Rectum, 1990,

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація