Реферати українською » Медицина, здоровье » Соціальна медицина (соціальна медицина)


Реферат Соціальна медицина (соціальна медицина)

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Цей файл узятий із колекції Medinfo

http://www.doktor.ru/medinfo

http://medinfo.home.ml.org

Е-mail: [email protected]

or [email protected]

or [email protected]

FidoNet 2:5030/434 Andrey Novicov

Пишемо реферати на замовлення - e-mail: [email protected]


У Medinfo вам найбільша російська колекція медичних

рефератів, історій хвороби, літератури, навчальних програм, тестів.


Заходьте на http://www.doktor.ru - Російський медичний сервер всім!


Московська Медична Академія імені І.Сєченова

Кафедра соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров'я


Курсова робота

часть2


Москва 1997 р.


Мета роботи: з урахуванням вивчення здоров'я населення і побудову организациимедицинской допомоги вміти розробити план заходи щодо становленню діяльності лікувально-профілактичних установ (ЛПУ) міста.

У місті N проживає 100000 людина, їх у віці до 15 років - 24000, 15-49 років - 50000, 50 років і більше - 26000.Висновок: вікову структуру населення досліджуваному місті стаціонарного типу з тенденцією до регресивному, т.к. кількість осіб вікової угруповання старше 50 років на 2% більше кількості осіб, які стосуються групі до 15 років.


Таблиця 1

Порівняльна характеристика показників діяльності міської об'єднаної больцины міста Київ і лікарень області протягом звітний період.

1. ДІЯЛЬНІСТЬ СТАЦИОНАРА.

Показник

Методика розрахунку

Міська лікарня

Область

Середній сформований показник

1.Забезпеченість ліжками

всього ліжок х10000/число жителів

140


130-140

2.Середньорічна зайнятість ліжка

а) т/о

б) х/о

проведено хворими ліжко-днів/ число середньорічних ліжок


310

370330

340

3.Середня тривалість перебування хворого на стаціонарі

а)т/о

б)х/о

проведено хворим койко-дней/число вибулих хворих


21

1119-20

13

4. Відсоток необгрунтованих надходжень у т/о

кількість хворих, минулих через відділення необосновано/общее кількість хворих, минулих через відділення x 100%


250х100/3690=6,8%

9.0


5.Відсоток перекладу з т/о


15

12


6.Процент повторних госпитализаций протягом 1 року у т/о


18

15


7.Летальность від гострого інфаркту міокарда та інсульту

померлих від ОИМ иОИ/ всі випадки госпіталізації x 100%

33

35


8.Відсоток розбіжності клінічних і патологоанатомічних диагногов

число не збігу диагнозов/число померлих

13,3

10


9.Оборот ліжка

а)т/о

б)х/о

число вибулих больных/число середньорічних ліжок

а)3690/250х100=14,76

б)3700/110х=33,64


13

10.Потреба населення коечном фонді

а)т/о


б)х/о

К=АRРхН/Dх100

А-уровень захворюваності

Р-%отбора на ліжко

R-средняя тривалість предывания на ліжку

D-зреднегодовая зайнятість ліжка

Н-численность населення

600х7х20х100/330х100=254,5

380х10х13х100/340х100=145.3250


110


Висновки: 1. Забезпеченість ліжками достатня.

2. а) Причинами, знижують середньорічну зайнятість ліжка в терапевтичному відділенні щодо середнього сформованого показника наявні такі:

1) є вади на організації госпіталізації та витягу больных,что зумовлювало значному простою ліжок

2) кілька разів протягом року відділення зачинялося на карантин

3) недостатньо відпрацьована зв'язок поліклініки з лікарем стаціонару, відповідальних госпіталізацію і, отже, відзначається поганий відсоток відбору ліжко

4) виробництво поточного ремонту лікарні здійснюється будівельними організаціями у найкоротші терміни, перевищують встановлені

5) ліжка перевищує необхідне

б) Середньорічна зайнятість ліжка в хірургічному відділенні перевищує середній сформований показник у зв'язку з такими чинниками: 1) збільшенням у структурі захворюваності частки травм, отруєнь і патології органів дихання

2) враховуючи значний перевага хірургічної патології іншими захворюваннями треба сказати недостатність забезпечення ліжками 3) у зв'язку з необхідністю постійного функціонування хірургічного відділення у досліджуваному году,текущий ремонт не проводився, що дозволило забезпечити велику середньорічну зайнятість ліжка, перевищує середній сформований показник

4) недостатня кількість хірургічних ліжок

3. Середня тривалість перебування хворих на стаціонарі

а терапевтичному відділенні перевищує середній показник, оскільки:

1) відзначається різка несхватка лікарських засобів

2) штат відділення в повному обсязі укомплектований

3)плохо здійснюється відбір хворих на ліжко у зв'язку з тим, що лікарі міської поліклініки мають низький рівень кваліфікації

4) поліклініка має великий відсоток сумісників ( на 33 місця штатного розкладу доводиться 4 фізичних особи)

5) за наявності большсго кількості .хронічних хворих, що потребують регулярному стаціонарному що підтримує лікуванні й безлічі осложненений, потрібен тривалий перебування хворих на відділенні

6) у структурі захворювань переважають лихоліття і клінічно складні випадки б) в хірургічному відділенні середня тривалість перебування хворого на стаціонарі нижче, ніж сформований показник, т.к.

1) має місце передчасна виписка недолікованих хворих під спостереження дільничного лікаря

2) серед хворих переважають пацієнти із захворюваннями легкої і середній тяжкості

3) кваліфікація лікарів відділення нижче необхідного рівня

4. Відсоток необгрунтованих надходжень у терапевтичне відділення нижчий від середнього показника, що пов'язані з:

1) низькому рівні роботи допоміжних служб і гиподиагностикой

5. Відсоток перекладу з терапевтичного до інших відділення вище у місті М., ніж у області, що пов'язані з 1) низькому рівні якості поліклінічної діагностику і лікування стаціонарі

6. Відсоток повторних госпитализаций до терапевтичного відділення пов'язані з низькою якістю лікування терапевтичному відділенні й більшою кількістю хронічними захворювань

7. Летальность від гострого інфаркту міокарда та інсульту нижчий за місті, що характеризує кращу організацію медичної допомоги таким хворим, ніж у області

8.Процент розбіжності клінічних і паталогоанатомических діагнозів вище у місті, ніж у області, що говорить як про низький рівень роботи паталогоанатомического відділення, а й про рівень кваліфікації працівників служби.

9. Оборот ліжок у терапевтичному (15 за норми 19) і хірургічному (34 за норми 13) нижчий від середнього показника, що з переліченими вище причинами.

  1. Недостатньо кількість терапевтичних ліжок і надлишково хірургічних.


2.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИКЛИНИКИ.

Показник

Методика розрахунку

Міська лікарня

Область

Середній сформований показник

1.Укомплектованоость штатів в %

число фізичних лиц/число місць x 100%

24:33х100=72,7

98,0

щонайменше 96

2.Коефіцієнт сумісництва

число мест/число осіб

33:24=1,375


1.0-1.2

3.Відсоток охоплення диспансерним наглядом

все хворі, що складалися на учете/все хворі, що підлягали диспансерному обліку x 100%

12000:18000х100=67


100

4.Відсоток расхождениия поліклінічного і клінічного диагногов лікарі,

а)не що проходили вдосконалення

б) що підвищують кваліфікацію

число збігу по-ліклінічних диагнозов/общее число диагозов x 100%


40


30


5.Кількість осіб у ділянці лікаря з порівнянню з нормативом


2200


1800

6.Кількість диспансерних хворих, можна побачити регулярно

регулярно наблюдается/всего диспансерно спостерігається

9000:12000х100=75Висновки: 1. Штати у міській поліклініці укомплектовані тільки 73% проти 98% необхідних, що підприємство вочевидь віддзеркалюється в обслуговування населення досліджуваного міста.

2.При коефіцієнті сумісництва 1,375 (N<1.2) нет возможности обеспечить надлежащий уровень помощи.

3. Відсоток охоплення хронічних хворих диспансерним наглядом становить 67%. 75% їх регулярно спостерігається. Такі показники сильно нижчі за середні (98%).

4. Відсоток paсхождения по-ліклінічних і зникненню клінічних діагнозів становить 40 для лікарів, не що проходили удосконалення ОБСЄ і 25 для лікарів, посещавщих курси підвищення кваліфікації (норма-30). У середньому такі показники становить середнього, однак є хорошою характеристикою до рівня наданої населенню допомоги.

5. Кількість осіб у ділянці одного лікаря 2200, сама ж середня норма становить I 800. Це позначається якості і швидкості допомоги, зокрема. і невідкладної.

  1. Регулярно спостерігається лише 75% больных,из які перебувають на диспансерному обліку, що ускладнює відбір пацієнтів для профілактичного й у момент загострення лікування стаціонарі.


3.ДИТЯЧА ПОЛИКЛИНИКА

Показник

Методика розрахунку

Міська лікарня

Обласна лікарня

Середній сформований показник

1.Ранний(в перші 3 дня) охоплення новонароджених дітей лікарським наглядом

число новородденных дітей відвіданих лікарем

85%

95%


2.Регулярність спостереження мед. Сестрой дітей першого роки життя в%

число дітей першого роки життя, можна побачити мед.сестрой без тривалої перерви x 100/число дітей, досягли 1 року

68

75


3.Регулярність спостереження лікарем дітей першого роки життя


56

60


4.Частота відвідин вдома з метою

а)врачом

б)мед.сестрой

число посещенный дітей до 1 года/число дітей до 1 року


24

45


40

60


5.Розподіл дітей з групам здоров'я

1)здоровые

2)группы ризику

3)хронические хворі20

74

6


44

52

4


6.Відсоток дітей до 4-х місяців, що є на грудному вигодовуванні

діти, досягли 1 року й нахожившиеся на грудному вигодовуванні до 4-х месяцев/общее число дітей досягли 1 року

400/1420х100=28.2%

58


7.Відсоток щеплених дітей

число щеплених проти окремих инфекций/общее число дітей

35

50


8.Охоплення передпологовим патронажем жінок на 28,23 і 36 тижнів вагітності м/с дитячої п/к


70

80


9.Охоплення педіатром патронажем жінок із несприятливим течією вагітності і поганими жилищно-бытовыми умовами

число дітей, матері яких було охоплено патронажем з 28, 32 і 36 нед. x 100% число новонароджених, які спостерігалися як у дитячій п/к

50

60Висновки: 1.Ранний охоплення новонароджених дітей лікарським наглядом в гір. М. нижче, ніж середній показатель,в зв'язку з, що: а) відчувається нестача лікарів б) більше дітей дільниці, ніж належить

2,3,4.Регулярность спостереження та відвідувачів із профілактичної метою мед. сестрою і лікарем дітей першого роки життя нижче сформованого показника. що може спричинити збільшення захворюваності серед дітей до 1 року й збільшенняпитомої ваги хронічних хвороб на подальшому. Це може бути з допомогою причин, вказаних у п. 1.

5. Розподіл дітей з групамздоров'я показує, що здорових малюків в гір. М. вдвічі менше, ніж сформований показник. Це викликає як зниження народжуваності і підвищення числа хворих хронічні захворювання, а й інвалідизацію населення. У зв'язку з таким прогнозом є потреба у постійному профілактичному спостереженні дітей із груп ризику і хронічних хворих. Така ситуація може розвинутися з допомогою а) нерегулярного спостереження та відвідувачів із профілактичної метою лікарем і мед.сестрой б) нестачі лікарів й середнього мед.персонала в) більшого, ніж належить кількості дітей дільниці

6. За таких невелику кількість дітей до 4-х місяців, находяшихся на грудному вигодовуванні ( приблизно 2 рази менше, ніж середній показник), можливо збільшити кількість дітей із порушеннями обміну надалі. Це було пов'язано: і з поганий санітарно-просвітительської роботою жіночої консультації б)нерегулярными відвіданням женшинами ЖК в)поздней постановкою на облік г)недопониманием жінками ролі грудного вигодовування на формування материнського відчуття провини та розвитку здорової дитини д)большое кількість стресових ситуацій, які впливають продукції молока е)занятость жінок на сфері виробництва та низький соціальний статус сім'ї (особливо самотніх матерів), що зумовлюють ранній вихід працювати

7. Співвідношення між щепленими і непривитыми дітьми визначається користь непривитых, що з: а)плохим якістю вакцин та очі великою числом ускладнень б)низким рівнем санітарно-просвітительської роботи в)повышением числа протипоказань проти щеплень г)аллергизация населення д)падением настороженості населення проти інфекційних захворювань е)достижениями антибіотикотерапії ж)высокой зайнятістю жінок на сфері виробництва

з)нехватка процедурних сестер у невмілих дитячих поліклініках и)отсутствие устаткування проведення обстеження дітей перед щепленнями та тіла щеплень

8. Обхват передпологовим патронажем жінок на 28, 32 і З6 тижнів вагітності м/с дитячої п/к недостатній через а) нестачі мед.сестер б) значної частини вагітних жінок дільниці в) зайнятості жінок з виробництва г)плохой роботи ЖК д)недостаточной санітарно-просвітительської роботи е)поздней постановки на облік

9. Охоплення педіатром патронажем жінок із несприятливим течією вагітності і поганими жилищно-бытовыми умовами недостаточен,т. до. відзначено а)нехватка лікарів, б)поздняя постановка на облік, в)большое число вагітних жінок дільниці, г)повышенная зайнятість женшин з виробництва.


4.ДІЯЛЬНІСТЬ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ І РОДИЛЬНОГО ВДОМА

Показник

Методика розрахунку

Міська лікарня

Обласна лікарня

Середній сформований показник

1.Своєчасне взяття під спостереження беременных(в%)

а)до 12 тижнів

б) після 28 тижнів

число жінок що стали своєчасно на учет/общее число


1000/1560х100=

64.1

2.9


70

2.52.Регулярне спостереження вагітними в %

число вагітних, можна побачити регулярно/общее число, можна побачити цього року

900/1650х100=57.7

70


3.Відсоток оглянутих терапевтом, окулістом, стоматологом

число вагітних жінок, обстежених специалистами/общее числор жінок можна побачити цього року

890/1560х100=57.05

60


4.Охоплення вагітних профілактичної підготовкою до пологів


45

70


5.Співвідношення родів та абортів

число родов/число абортів


1460/3000=1:2.1

1:2


6.Відсоток недоношених дітей


15

10


7.Частота застосування оперативних посібників під час пологів


торік 8; цього року 10

8


8. Частота ускладнень в післяпологовому періоді


торік 11; у звітній 13

10


9.Середньорічна зайнятість ліжка

число койкодней/число середньорічних ліжок

торік 290; про звітному 280


300-310

10. Середня тривалість перебування породіллі на ліжку


торік 7; у звітній 8


8-9 днів

11.Потреба коечном фонді

K=ARP/D100xH

A-уровень народжуваності

Р-%отбора на ліжко

R-средняя тривалість перебування жінки на ліжку

D-среднегодовая зайнятість ліжка

Н-численность населення

12х100х9х100/300х100=75


50


Висновки: l.2 Недостатнім є охоплення вагітних раннім наглядом. що пов'язані з пізньої обращаемостью жінок на жіночу консультацію (погана санітарно просвітницька работа,занятость жінок на сфері производства,отсутствие економічних важелів, матеріальних стимулів, поганою організацією роботи жіночої консультації, низький рівень підготовки специалистов).Эти чинники призводять до патології вагітності, а следовательно-и до патології пологів, знижує показник здоров'я.

3. Неполное обстеження приводить до підвищення частоти ускладнень вагітності, захворювань жінок Сінгапуру й плодів, отже, і до перинатальної і материнської смертності.

4. Недолік в профілактичну роботу медперсоналу жіночої консультації призводить до низькому- охвату вагітних психопрофилактической роботою и,соответственно,0 підвищенню числа ускладнень під час пологів.

5. До високому відсотку абортів при регресивному типі вікової структури міста М. наводять следуюшие недогляди міської адміністрації, і керівників медичних закладів: 1)плохие соціально-побутові условия,2)высокая зайнятість жінок на сфері виробництва 3) дуже багато самотніх женщин,4) безграмотність жінок на oтношении сучасних засобів контрацепции,5) відсутність контрацептивних засобів у аптеках города,6) не досліджується стан здоров'я подружжя

6. Збільшення відсотка недоношених дітей пов'язані з низькою якістю контролю над здоров'ям вагітних. Найвища частота недонашивания в жінок до 20 і більше 35 років. У матерів-одиначок відсоток недоношеності становив 20.

7. Зниження якості пологової допомоги і зростання частоти оперативних втручань пов'язані з зниженням кваліфікації медичного персоналу. 8. Частота післяпологових ускладнень підвищилася з допомогою зниження якості пологової допомоги і численними порушень санітарно-епідемічного режиму.

9. Середньорічна зайнятість ліжка нижчий від середнього сформованого показника у зв'язку з: 1) постійними карантинами по внутрибольничным інфекцій,

2) тривалим ремонтом,

3) зниженням народжуваності через різко снизившегося економічного й соціального статусу жінок.

10. З урахуванням всього згаданого вище необходимо,однако, відзначити, що тривалість перебування породіллі на ліжку загалом відповідає середньому показнику.

11. Коечный фонд недостатній, т.к. потрібне кількість становить 75, а

фактическое-50.


5.ДІЯЛЬНІСТЬ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ЧАСТИНИ ТЕКСТИЛЬНОГО КОМБІНАТУ

Показник

Методика розрахунку

Міська лікарня

Обласна лікарня

Середній сформований показник

1.Відсоток виконання плану профілактичних оглядів

число осмотренных/всего робочих

80

92


2.Своєчасне взяття під диспансерне спостереження нововиявлених хворих

а)ИБС

б)ЯБЖ і 12-п. к-ки

в)СД60

70


80


75

80


90


3.Відсоток переведених більш легку роботу

переведено/необходимо перевести

40

50


4.Первинний вихід на інвалідність на 1000 працюючих

а)по хворобам системи кровообігу

б)по б-ням кістково-м'язової системи

в)по б-ням СР й органів чуттів17.5


5


3.8


13


3


3


5.Кількість робочих на цеховому ділянці


2000


2000


Висновки: 1.План профілактичних оглядів не відповідає середньому показнику, т.к. 1)на ділянці більше пацієнтів, що може обійти врач2)нежелание проходити мед.-проф. огляди із боку працівників комбінату,

3)нехватка лікарів.

2.Вновь виявлені хворі неможливо знайти взято під спостереження своевременно,т.к.: а)нет налагодженою зв'язок між МСЧ і больницей,б)большая зайнятість у виробництві жінок в)несхватка лікарів

3.Переведенных більш легку pаботу менше, ніж мало б бути у зв'язку з, що: а)нет достатньої кількості мест,б)нет повного охоплення регулярним наглядом лише виявлених

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація