Реферати українською » Медицина, здоровье » Масаж при хворобах дихальних шляхів


Реферат Масаж при хворобах дихальних шляхів

СОДЕРЖАНИЕ

   стор

Бронхіт острый………………………………………………………………………………………………2

Бронхіальна астма……………………………………………………………………………………4

Эмфизема легких …………………………………………………………………………………………5

Хронічні неспецифічні захворювання легких……………………………………………………………………………………………………………………7

список литературы……………………………………………………………………………………13

 

Бронхіт гострий

Виникає внаслідок охолодження і вдихання холодного повітря, особливо в вимиканні носового дихання. Розвитку захворювання сприяють перевтома, нервове та фізичне перенапруження.

Завдання масажу: нормалізувати кровообіг в бронхах, надати протизапальне, спазмолитиче ское і рассасывающее дію, поліпшити відхаркування мокроти (за її наявності).

 

Методика масажу

У положенні хворого лежачи на жи воте (ножною кінець піднесений) масажують спину, примі няя погладжування, розтирання, разминание, потім роблять розтирання межреберий. Масаж грудної клітини выполня ют вагітною хворого лежачи на спині. Спочатку роблять площинне й обхватывающее погладжування грудної клет кі (ноги зігнуті в колінних і тазостегнових суглобах), потім розтирання межреберий (див. рис. 44), разминание грудних м'язів, вібрацію грудної клітини.

При растирании межреберий руки масажиста распола гаются паралельно ребрах і ковзають від грудини до позво нічному стовпа. При масажі різних відділів грудної клітини руки масажиста спочатку перебувають у нижнебоко вом відділі її (ближчі один до діафрагмі), тоді як у час видиху дви жутся до грудине (до кінця видиху стискають груди). Потім масажист переносить обидві руки до подмышечным впа динам і виконує самі руху. Такі прийоми слід здійснювати протягом 2-3 хв. Рух діафрагми і здавлювання нижніх ребер на видиху покращують вентиляцію нижніх часткою легких.

При вплив масажем на міжреберні м'язи і паравертебральные сегменти хребта виникає від ветная реакція органів дихання (легких, діафрагми та інших.)

При здавлюванні грудної клітини відбувається раздраже ние рецепторів альвеол, кореня легені й плеври, що созда ет умови підвищення збуджуваності дихального центру (инспираторных нейронів) і активної вдиху.

На ніч рекомендується на груди зробити комп ресс з разогревающими мазями (финалгон, дольник чи слонц). Тривалість масажу — 15-20 хв.

 

Бронхіальна астма.

Бронхіальна астма характеризу ется нападами ядухи різної тривалості і найчастіше ти. Може протікати як тривалих станів затруд ненного дихання.

Напади ядухи творяться у зв'язки й з підвищенням збуджуваності парасимпатичної нервової системи, що викликає спазм бронхіальної мускулатури і гиперсекрецию бронхіальних слизових залоз. Під час нападу це часто буває сухий кашель, тахікардія. Масаж проводить ся в межприступном періоді.

 

Методика масажу

Массируют коміркову область, спину, потім груди, дихальну мускулатуру (грудино-ключично-сосцевидные, міжреберні м'язи, м'язи живота). Сильний масаж м'язів спини (особливо паравертебральных областей). Становище лежачи на кушетці з піднесеним ножным кінцем. Тривалість мас сажа 10-15 хв. Курс 15-20 процедур разом із оксигенотерапией, ЛФ, прогулянками, їздою велосипедом. Мас саж проводиться до виконання фізичні навантаження.

Эмфизема легких

У розвиток основне значення має тут чинник порушення бронхіальної прохідності через катарального запалення бронхів і бронхоспазмов. Наявне порушення кровообігу і іннервації легких. Приєднуються і нефрорефлекторные наруше ния, викликають ще більші зміни кровообраще ния і трофіки, і навіть підтримують бронхоспазмы.

Эмфизема легких веде до порушення газообміну між легкими і кров'ю з недостатнім розвитком гипоксемии.

Завдання масажу: припинити подальший разви тие процесу, нормалізувати функцію дихання, умень шити (ліквідувати) гіпоксію тканин, кашель, поліпшити локальну вентиляцію легких, метаболізм і сон боляче го.

Методика масажу.

Становище хворого лежачи на спині і животі (з піднесеним ножным кінцем кушетки). Про водиться масаж м'язів надплечья, спини (до нижніх кутів лопаток), застосовуються прийоми сегментарного воздейст вия на паравертебральные області; массируются дыхатель ная мускулатура, м'язи життя й нижні кінцівки. Включают прийоми активізації дихання, перкуссионный масаж. Тривалість масажу 8-10 хв. Курс 15-20 процедур. Після масажу показано оксигенотерапия (вды хание увлажненного кисню чи прийом кисневого коктейлю). У рік проводять 2-3 профілактичних курсу масажу.

 

Хронічні неспецифічні захворювання легень

Включают хронічну пневмонію і хронічний бронхіт.

Під хронічну пневмонію слід поні мати повторні інфекційні процеси в паренхиме легких одному й тому ж локалізації. Хронічна пневмонія, будучи обмеженим (сегмент, частка) чи поширений ным запаленням бронхолегеневої системи, клінічно характеризується кашлем з мокротою багато ме сяцев (іноді років), задишкою спочатку при фізичної на грузке, надалі у спокої, нерідко экспираторного ха рактера (астмоидный синдром), періодичним посиленням цих симптомів, сопроовождающихся підвищенням темпі ратуры тіла, болями у грудній клітині.

Хронічний бронхіт дифузійна, довго поточне необоротне поразка бронхиального дерева, здебільшого що характеризується гиперсекрецией і порушенням дренажної функції воздухоносных шляхів, нерідко що призводить до прогрессирующему порушення бронхи альной прохідності та розвитку "легеневого серця". Час тота хронічного бронхіту протягом останніх десятиріч име ет чітку тенденцію до підвищення, й у справжнє вре мя їм уражена від 2 до 10% населення промислово раз кручених країн (М. У. Путов і співавт., 1988). Хворі хрониче ским бронхітом становлять 2/3 осіб, котрі страждають хрони ческой неспецифічної патологією легких.

Залежно від функціональних особливостей разли сподіваються необструктивний і обструктивний хронічний бронхіт. Найчастіше обструктивний бронхіт супроводжується що у тій чи іншій ступеня эмфи земой легких, усугубляющей функціональні расстройст ва. Бронхіт, у якому відзначаються виражені зверни мые коливання бронхиального опору, сближаю щие його з на бронхіальну астму, називають астматичним.

Астматический бронхіт характеризується по явищем задишки, пов'язаної переважно з бронхоспазмом, не що мав, проте, характеру типового астматиче ского нападу, толерантність фізичної навантаженні не знижена, обструктивні порушення мають минущий характер.

При необструктивном бронхіти задишки немає, функція зовнішнього дихання — не більше норми. Обструктивный бронхіт характеризується задишкою при фізичної нагруз ке, стійкими обструктивными порушеннями вентиляції, толерантність фізичної навантаженні знижена.

 

Протипоказання до масажу:

1) гіпертонічна хвороба ПБ-111 стадії, виражений ный атеросклероз судин мозку та покликом серця;

2) літній вік (старших 65-літнього віку років);

3) хронічний абсцес, бронхоэктазии;

4) онкологічні захворювання легень;

5) туберкульоз легких з кровохарканням.

Завдання масажу: поліпшити крово- і лимфообра щение у легенях, сприяти розрідженню і отхождению мокроти, посилити локальну вентиляцію легких, норма лизовать сон, зменшити кашель, ліквідація спазму брон хиальной мускулатури, набряку слизової.

Методика масажу по В.И.Дубровскому (1969, 1971, 1973, 1985, 1986) включає масаж грудної клітини, дыха тельной мускулатури з активізацією дихання (сдавление грудної клітини на видиху хворого), перкуссионный мас саж в проекціях бронхів. Спочатку масажують коміркову область, м'язи надплечья, спину (особливо паравер-тебральные області), потім хворий лягає горілиць і виробляється масаж м'язів шиї (грудинно-ключично-сосцевидных м'язів), грудної клітини, межреберных м'язів, потім сдавление грудної клітини протягом 1-2 хв на выдо хе хворого. М'язи живота масажують вагітною біль ного лежачи на спині з зігнутими ногами в тазостегнових і колінних суглобах. Після масажу живота хворому необ ходимо подихати "животом". Тривалість масажу 10-15 хв. Курс 5-15 процедур. У рік 2-3 курсу профилак тического масажу з оксигенотерапией.

У період загострення хронічного бронхіту проводять жарознижуючий масаж з гиперемирующими мазями, а період ремісії — профілактичний масаж з оксиге нотерапией, ингаляцией інтерферону, пихтовым олією (чи евкаліптовим), кисневим коктейлем з включени їм відварів з трав.

За хронічної обструктивном бронхіти крім мас сажа грудної клітини з її активацією (активизирующий масаж) показаний масаж нижніх кінцівок. Після мас сажа хворому дають подихати увлажненным киснем протягом 5-10 мін або кисневий коктейль. У період ре місії застосування масажу з оксигенотерапией спрямоване на профілактику виникнення загостренні.

За наявності хворий великої кількості мокроти після ручного масажу рекомендується вібраційний мас саж грудної клітини. Становище хворого під час проведення масажу лежачи на кушетці з опущеним головним кінцем на животі, боці. Тривалість вібраційного маса жа 3-5 хв.

При хронічної пневмонії проводиться жаропонижа ющий масаж з гиперемирующими мазями, підігрітим олією (евкаліптовим, пихтовым та інших.). Масаж прово дится перед сном. Старанно масажують спину, груди, ды хательную мускулатуру. Після масажу хворого (груди) необхідно укутати в махрове рушник і за крити ковдрою. Тривалість масажу 5-10 хв. Де тям і приватним особам похилого віку гиперемирующие мазі не рекомендуються, оскільки вони викликають різку гиперемию, особливо в передозуванні.

Спостереження показали, що масаж діє жаропони жающе, т. е. нормалізує температуру тіла, зникає ка шель, нормалізується локальна вентиляція легких, усили вается микроциркуляция, ліквідується бронхоспазм, збільшується насичення артеріальною крові кислоро будинок, самопочуття хворого поліпшується.

 

Список літератури

1. Янченко А., Підручник массажа.СПб, 1911

2. Масаж. Під редакцією Й.Кордеса, П. Уибе та інших., Медицина, 1983г.

3. Дубровський В.І., Дубровська М.М. Практичне посібник по масажу. М.,1993 р.

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Масаж при сколиозе
  ЗАПРОВАДЖЕННЯ Комплекс консервативного лікування сколіозу включає лікувальну гімнастику,
 • Реферат на тему: Мастит: этиалогия, патогенез, оперативне втручання лікування
  Зміст Загальні відомості 2 Види класифікацій маститу 3 Мастит лактационный 4 Гострий нелактационный
 • Реферат на тему: Маточные кошти
  Запровадження. Класифікація маткових коштів. Спорынья і його алкалоїди. Гормони задньої частки
 • Реферат на тему: Мед
  З ІСТОРІЇ А Бджоли протягом століть Бджола побачила 50-60 тисяч літ раніше людини. У знайдених
 • Реферат на тему: Медиастиниты
  Тюменська Державна Медична Академія Кафедра госпітальної хірургії з курсом анестезіології.

Навігація