Реферати українською » Медицина, здоровье » Аналіз частоти післяопераційних ускладнень під час апендициті за 1990 рік


Реферат Аналіз частоти післяопераційних ускладнень під час апендициті за 1990 рік

Санкт-Петербурзький Медичний Університет им.акад.И.П.Павлова


Кафедра соціальної медицини і

організації охорони здоров'я


Зав.кафедрой проф. Н.И.Вишняков

викладач Л.А.Алексеева


Курсова Робота


ТЕМА: Аналіз частоти післяопераційних ускладнень

при апендициті за 1990 рік.


студент: Альтман М. В.

група: 401


Санкт-Петербург

1998 р.


Мета дослідження : Вивчення і аналіз частоти післяопераційних

ускладнень під час апендициті. Характер і склад ос-

ложнений залежно від термінів надходження, і сос-

тояния на час вступу.


Методика дослідження : Упорядкування програми дослідження. Выкипиро-

вка матеріалу на спеціальні карти. Группиров-

ка , шифровка і впорядкування таблиць. Розрахунок коэф-

фициента екстенсивності , коефіцієнта интен-

сивности , середніх величин , достовірності раз-

ности середніх і показників. Розрахунок коэффициен-

та стандартизації, та показників динамічного

низки. Побудова графічних зображень. Ана-

лиз і деякі висновки.


Характер і метод спостереження : Вибіркові і поточні спостереження.


Обсяг дослідження : 20 спостережень.


ПОДІЛ 1


Угруповання :

Ознака


Група


Шифр

1.

Пол

М

Ж

1

2

2.

Вік

до 30 років

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 і більше

1

2

3

4

5

3.

Діагноз

катаральный

флегмонозный

гангренозний

1

2

3

4.

Термін лікування

до 7 днів

8 - 10

11 - 20

21 - 30

більш 31 дня

1

2

3

4

5

5.

Термін надходження

до 24 годин

після 24 годин

1

2

6.

Характер ускладнень

нагноєння рани

абсцес і восп.инфильтрат

гематома

1

2

3

7.

Стан на час вступу

задовільний

середньої важкості

важке

1

2

3


Розподіл хворих на певним діагнозом характером ускладнень


Діагноз


Ускладнення


Катаральный


Флегмонозный


Гангренозный


Усього


Нагноение рани


10

50%

2

10%

0

12

60%


Абсцесс і вос. інфільтрат


3

15%

0

1

5%

4

20%


Гематома


4

20%

0 0

4

20%


Усього


17

85%

2

10%

1

5%

20


100%


Висновок : З таблиці слід , що з післяопераційних ускладнень

найбільша частка (60%) становлять нагноєння рани.


Розподіл хворих на певним діагнозом за термінами надходження


Діагноз


Термін лікування


Катаральный


Флегманозный


Гангренозный


Усього


до 7 днів


0

0

0

0


8 - 10 днів


17

85%

0

0

17

85%


11 - 20 днів


0

2

10%

0

2

10%


21 - 30 днів


0

0

1

5%

1

5%


31 і більше днів


0

0

0

0


Усього


17

85%

2

10%

1

5%

20

100%


Висновок : З таблиці слід , що з лечившихся найбільша частка

становили хворі гострим катаральним апендицитом (85%).


Розподіл хворих на станом на час вступу характером ускладнень


Стан при поступ.


Ускладнення


Удовлетворительное


Середньої тяжкості


Тяжке


Усього


Нагноение рани


10

50%

2

10%

0

12

60%


Абсцесс і вос. інфільтрат


3

15%

0

1

5%

4

20%


Гематома


4

20%

0

0

4

20%


Усього


17

85%

2

10%

1

5%

20

100%


Висновок : З таблиці видно , що з що надійшли до стаціонар переважали

хворих із задовільним станом на час вступу (85%).


Розподіл хворих на станом на час вступу щодо терміну лікування


Стан при поступ.


Термін лікування


Удовлетворительное


Середньої тяжкості


Тяжке


Усього


до 7 днів


0

0

0

0


8 - 10 днів


17

85%

0

0

17

85%


11 - 20 днів


0

2

10%

0

2

10%


21 - 30 днів


0

0

1

5%

1

5%


31 і більше днів


0

0

0

0


Усього


17

85%

2

10%

1

5%

20

100%


Висновок : З таблиці видно , що з хворих найбільша частка (85%)

склали особи які у стаціонарі від 8 до 10 днів.


Розподіл хворих на певним діагнозом віком


Діагноз


Вік


Катаральный


Флегмонозный


Гангренозный


Усього


до 30 років


9

45%

0

0

9

45%


31 - 40 років


3

15%

2

10%

0

5

25%


41 - 50 років


2

10%

0

0

2

10%


51 - 60 років


3

5%

0

1

5%

4

20%


61 і більше років


0

0

0

0


Усього


17

85%

2

10%

1

5%

20

100%


Висновок : З таблиці слід , що з лечившихся найбільша частка

(70%) склали хворі до 40 років.


Розподіл хворих із терміном надходження за характеру ускладнень


Висновок : З діаграми видно , що з що надійшли до добу наи-

більше післяопераційних ускладнень (60%) була пов'язана

з нагноением рани.

ПОДІЛ 2


Розрахунок середнього віку пацієнтів :


V(возраст) Р(частота) VP d

d2

d2P

25 1 25 - 13.8 190.4 190.4
27 1 27 - 11.8 139.2 139.2
28 3 84 - 10.8 104.0 312.0
29 1 29 - 9.8 96.0 96.0
30 3 90 - 8.8 77.4 232.2
35 1 35 - 3.8 14.4 14.4
40 4 160 1.2 1.4 5.6
45 1 45 6.2 38.4 38.4
50 1 50 11.2 125.4 125.4
55 2 110 16.2 262.4 524.8
60 2 120 21.2 449.4 898.8

n = 20

P.SVP = 775

P.Sd2P = 2577.2

М = P.SVP/n = 38.8

s = 11.4

З = s/M 100% = 29.4%

m = 2.6 років

М ± 2m = 38.8 ± 5.2 років Інтервал : 33.6 є 44 років


Висновок : З достовірністю 95.5% можна стверджувати , що таке середній вік

хворих на апендицитом перебуває у інтервалі від 33.6 до 44 років.


Розрахунок достовірності різниці середніх :


мрізниці = 3.8

t = 0.3

Висновок : Різниця середніх незначна і випадкова.


р1 = 3.3 n1 = 600

р2 = 8.4 n2 = 238


m1 = 0.7

m2 = 1.8


t = 2.7

Висновок : Різниця істотна і не випадкова.


Розрахунок показників динамічного низки :


Рік

Частота ускладнень

Абсолютний

приріст

Показник

наочності

Показник

зростання

Показник

приросту

1990 р

3.3%

-

100

-

-

1991 р

3.6%

0.3%

109.1

109.1

9.1

1992 р

7.4%

3.8%

224.2

205.5

105.5

1993 р

8.3%

0.9%

251.5

112.2

12.2


Висновок : З таблиці видно , що з період від 1990-го року у 1993 рік частота

післяопераційних ускладнень неухильно зростала аж.


Розрахунок коефіцієнта стандартизації :1990 1994
Діагноз Кількість операцій Кількість осложн. Частота осложн. Кількість операцій Кількість ускладнене. Частота осложн.
Катаральный 580 17 2.9% 102 2 2.0%
Флегмонозный 15 2 13.3% 50 5 10.0%
Гангренозный 5 1 20.0% 86 13 15.1%
Усього : 600 20 3.3% 238 20 8.4%

2.93% - 100 x1 = 2.98%

x1 - 102


13.3% - 100 x2 = 6.6%

x2 - 50


20.0% - 100 x3 = 17.2%

x3 - 86


x1 + x2 + x3 = 26.8%


26.8% - 238 x4 = 11.3%

x4 - 100


Висновок : З розрахунків слід , якби 1990 року склад оперований-

ных бал настільки ж як і 1994 року , то частота післяопераційних

ускладнень було б 11.3%.


СПІЛЬНІ ВИСНОВКИ :


 • У цьому вибірці найбільша частота випадків захворювання гострого апендициту (70%) спостерігалася серед осіб у віці до 40 років.

 • У хворих даної вибірки катаральна форма одне з найбільш встречаемых (85%) форм гострого апендициту.

 • Одне з встречаемых післяопераційних ускладнень серед оперованих з цієї вибірки це нагноєння рани (60%) , що тією чи іншою мірою характеризує роботу хірургів.

 • Більшість хворих даної вибірки (85%) лікувалося в стаціонарі у найкоротші терміни від 8 до 10 днів.

 • У період від 1990-го року (3,3%) по 1993 рік (8,3%) спостерігалася тенденція до неухильному зростанню частоти післяопераційних ускладнень.

 • У період від 1990-го року у 1994 рік спостерігалося зміна складу оперованих зі збільшенням числа хворих на деструктивними формами гострого апендициту.

 • Зміна складу оперованих вплинув частоту післяопераційних ускладнень у бік їхнього збільшення.

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Анатомія (артерії верхньої кінцівки)
  Цей файл узятий із колекції Medinfo http://www.doktor.ru/medinfo http://medinfo.home.ml.org Е-mail:
 • Реферат на тему: «Білий китаєць» чи «Крокодил»?
  У 1970-ті роки майже США з'явився новий тоді, синтетичний наркотик із групи фентанілу під
 • Реферат на тему: Аборт
  Штучні и нерідко супроводжуються різними ускладненнями, виникаючими у процесі самої операції,
 • Реферат на тему: Авіценна
  Цей файл узятий із колекції Medinfo http://www.doktor.ru/medinfo http://medinfo.home.ml.org Е-mail:
 • Реферат на тему: Автомобільна травма
  Балтійський Російський Інститут Курсова робота з курсу ''Судова медицина'' на

Навігація