Реферати українською » Медицина, здоровье » Застосування водолікувальніх процедур в реабілітації Хворов при захворюваннях травної системи


Реферат Застосування водолікувальніх процедур в реабілітації Хворов при захворюваннях травної системи

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
якщо в 5-7днів, на курс - 3-4процедури.Особливопоказанітюбажі припоразкахгепатобіліарноїсистеми,дуоденостазах (>гіпокінетична йгіпотонічнадискенезії),хворим послевагатомії.

>Ректальніметодивведеннямінеральної води.Введенні в кишкимінеральної водироблять не лише,місцеве, але й йзагальнийвплив.Останнє обумовлене,впливомінгредієнтівмінеральної води нарецепторнийапарат кишок, ізіншої –всмоктуванням їхнього уструмкрові.Видалення із кишокзапальнихелементів (>бактерії,токсинів)помітнозменшуєявищааутоінтоксикації.Промивання кишоккрімвимиваннянадлишкуслизу йзапальнихелементівзіслизуватоїоболонки кишкивпливає наїхнюмоторнуфункцію,будучі як бісвоєрідноюгімнастикою длям,язів кишок, щосприяєліквідаціїзасікши йнормалізаціїїхніхвідправлень.Біологічноактивніелементимінеральної водиобумовлюютьприпливкрові дослизуватоїоболонкитовстої кишки,робитьпротизапальнудію,знижуютьпроникністьклітинних мембран, тім самим чизапобігаючизначнозменшуючинадходженнятоксичнихречовин із кишок ворганізм.Одночасноця процедурасприяє рефлекторномувідтокужовчі,поліпшуючіфункціональний станжовчногоміхура йжовчовивіднихшляхів.Ректальневведеннямінеральної водипризначають послепопередньогоректророманоскопічного, аіноді йрентгенологічного (>ірігоскопія)обстеження.Післяпроцедуривідзначаєтьсяполіпшеннязагальногосамопочуття, чизникненнязначнезменшенняздуття кишок йболю. Дляпромиваньзастосовують тих жмінеральні води, що йпитноголікування,тобто маломінералізовані, що нероблятьдратівної дії нанервово –м,язовийапарат кишок. Передпромиваннямпризначаєтьсяочиснаклізма.

>Клізмиподіляються наочисні (>послаблюючі),всмоктувальної йзмішаної дії.

>Очиснаклізма. Процедурупроводять уположенніхворого налівомубоці іззігнутими вколінах йпритиснутими до живота ногами для максимальногорозслабленням,язів живота.Кружкуобсягом до 1 лзаповнюютьмінеральною водоюнеобхідноїтемператури,потім через трубкупропускають воду,щобвидалитиповітря.Затискзакривається й наконечникзмазанийвазеліном,вводять впряму кишку.Якщоспостерігаютьсяатонічнізапори, то температура води винна бути 20-25 З,якщоспастичні, - 40-42 З. Дляпосиленняефекту домінеральних водмалої чисередньоїмінералізаціїдодають 20%розчинмагнію чисульфату,натріюсульфату,інодідодають 10%розчинповареноїсолі,Моршинськуропу чиБаталінську воду.

Дляочисноїклізмизастосовуютьтакожзвичайну теплу воду.Гарнийпроноснийефект,даютьмасляніклізми – однієюклізму 50-100 млтеплої (>37-38С)рослинноїолії (соняшникове,прованське,лляне).Клізмуставлять наніч йзалишають до ранку.

Широкепоширення здобулиромашковіклізми. Однустолову ложкусухої ромашкизаливаютьсклянкоюокропу,даютьохолонути,проціджують,потім укількості 3-5 скляноквводять упряму кишку.Такаклізмамаєпротизапальнудію,зменшуєтьсягазоутворення.

>Сифоннепромивання кишок, За 30-40хв. допроцедурихворомуставлятьочиснуклізму. Упряму кишкувводятьгумову трубку,з,єднань ізлійкоюємністю до 500 мл.Теплу (38-40 З)мінеральну водувводять черезлійку,підняту на 1 м, укількості до 1 л однемоментно.Потімлійкуопускають допідлоги, разом із водоювідходятькаловімаси,слиз,гази.Уведення водиприводять 3-5разівпротягомоднієїпроцедури. На одну процедурувитрачається 3-5 лмінеральної води. На курс – 6-8 процедур.Мінеральну воду неслідуводитишвидко, боцеможе привести довиникненняболючихвідчуттів.

>Сифонніпромивання кишокрекомендують при запорах,метеоризмі,хронічномуколіті.

>Клізми длявсмоктуваннямінеральної води черезслизовуоболонку кишокзастосовують порівнянорідко,звичайно в тихийвипадках, колипротипоказанопитнелікування, - стенозворотаря,різковираженаатоніяшлунка йін.Післяпопередньоїочисноїклізми в кишкивводять задопомогоюгумовогобалона 150-250 мл маломінералізованої води в тепломувиді (38-40 З), бовведенняхолодної, атакож водибільшоїмінералізаціїможеобумовитиспорожнювання кишок урезультатіроздратуванняінтерорецепторівслизовоїоболонки його. Принеобхідності можнацю процедуруповторювати 3-4 рази щодня, чищодня через день, на курс 14-16 процедур.


>ВИСНОВКИ

 

>1.Існують дваосновнихметодизастосуванняводолікування,зовнішнє (>ванни,душі,компреси,обливання,обтирання,укутування й т.д.) тавнутрішнє (>вживаннямінеральної водивнутрішньо,промиванняшлунку,зрошенняшлунку, трансдуоденальнепромивання кишок й т.д.).

2. Упрактицізастосуванняводолікувальних процедур прилікуваннізахворюваньорганівтравленнязастосовуютьвнутрішнєвживаннямінеральної води.

3.Мінеральні водигальмують кислотворення (І фаза) йстимулюютьсекрецію (ІІ фазавпливу).Хлоридні водистимулюютьвиділенняшлункового соку.

>4.Фізіологічна йтерапевтичнадіямінеральних водвизначається характеромактивноїреакції (рН), щомаєособливезначення припризначенні їхньогоусередину.

>5.Важливезначення влікувальній діїмінеральних водмаютьтемпературний чинник,газовий склад,вмістсірководню,радіоактивності таін.

>6.Умеханізмі діїмінеральних вод, наорганізмлюдинивиділяють трифази:1)складно-рефлекторну,2)нервово-хімічну,3)фазупіслядії.


СПИСОКВИКОРИСТАНИХДЖЕРЕЛ

 

>1.Абрахалис Пітер.Иллюстрированная медична енциклопедія для всієїсемьй. Довідник лауреати з медицини : /перекл. з анг. – М.:БММАО, 2006 – з. 256

>2.Саєнко А. Ракшлунку.// Медицина йздоров,я. 2007 - №8 – із сьомої.

>3.Атаман А.В.Паталогическая фізіологія у питаннях й відповідях; Навчальний посібник. – До.:Вища шк.., 2000. – з. 506

4.Білоусов Ю.В.Гастроентерологіядитячоговіку. До.: СПД. КолядаО.П., 2007. – з. 440.

>5.Епифанова В.М.Гастрит – це можна вилікувати? //Медичнийвесник. 2002 - №14 – з. 9.

6. Зайком М.М.,БицьЮ.Б., ОтаманО.Б.Паталогічнафізіологія. /За ред. М.М. Зайком,Ю.Б.Биць. – До.:Вищашк..,1995 – з. 546.

7.ЛюзмерЛ.Ю.Цитологіческиемеханизми поновлень внутрішніх органів. М.: У.шк..,1973 –с.394.

8. Мухін М.А., Моїсєєв В.С. Основи клінічноїдіагностики внутрішніх хвороб. Підручник. – М.: Медицина, 1997 –с.418

9. ОлефіренкоВ.Т.Водотеплолечение. М.: Медицина, 3-тє вид., 1986 –с.286.

10.Пшенична М.Вірусний гепатит удітей// Медицина йздоров,я. 2007 - №13 – с.4.

11. ПоповС.М. Фізичнареабілітація. Ростовн/Д:Фенікс, 3-тє вид.,2005.-с.566.

>12.СербринаЛ.А.,Кенц В.В., Горчакова Г.А.Водтеплолечение. До.: Здоров'я, 1983. –с.163.

13. Сперанський О.П. Навчальний посібник по фізіотерапії /Під ред. О.П. Сперанського. М.: Медицина, 1975.-с.280.

14. СтруковА.І.Сєров В.В.Патологічнаанатомія.Підручник /Пер. З ріс. 4-го вид. – Х.: Факт, 2000. –с.501.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Розвиток вчення про заразних хворобах
  Міністерство освіти і науки РФ Федеральне агентство за освітою Освітнє установа Вищої професійної
 • Реферат на тему: Рассеянный склероз
  Клінічний діагноз: розсіяний склероз, ремиттирующий тип течії, церебро-спинальная форма, стадія
 • Реферат на тему: Лімфаденіт: вузли імунної системи
  Юлія >ШИГИНА, лікар >Лимфатические вузли – частина системи імунної захисту організму, вони
 • Реферат на тему: Профілактика алергії
  І це рання матерів годувати дитини грудним молоком, і несприятлива спадковість, і навіть поява
 • Реферат на тему: Плазмозамінні рідини
  Міністерстві охорони здоров'я РФ >ГОУ >СПО “Нижегородський медичний базовий коледж” >Реферат

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація