Реферати українською » Медицинские науки » Відня і микрососуды подслизистого шару , стінки деяких трубчастих внутрішніх органів


Реферат Відня і микрососуды подслизистого шару , стінки деяких трубчастих внутрішніх органів

Секція Анатомії і фізіології
 ВІДНЯ І МИКРОСОСУДЫ ПОДСЛИЗИСТОГО СЛОЯ, СТЕНКИ ДЕЯКИХ ТРУБЧАТЫХ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ

                                                ПОВІДОМЛЕННЯ №2
 

 
Науковий керівник:

  Професор кафедри анатомії СГМУ доктора медичних наук  

xxxxxxxxxx
г.Самара, 2002

 

 

Зміст:

 

 

1. Актуальність і новизна работы……………………………………...3

2. Матеріал і методик исследования…………………………………4

3. Результати власних наблюдений……………………………….4

4. Заключение…………………………………………………………….7

4. Ілюстрації до докладу………………………………………………7

5. Литература…………………………………………………………….9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальність і новизна роботи.

     Однією з провідних напрямів сучасної ангіології вивчення

специфіки органного кровообігу. Щоб осягнути її особливості необхідно

виявити структурні і просторові стосунки між судинними

компонентами.

      

        Основні положення про розподіл кровоносних судин у різних  

тканинах відомі ( W . Spalteholz, 1921, П.Ф. Лесгафт, 1922; Авт. Привес, 1948 ).

Є дані неоднаковою ангиоархитектонике подібних тканинних образо

ваний у різних органах, хоча принцип формування тканинних судин у них еди-

ный.

       Встановлено, що пристрій интрамурального кровоносного русла, його орга-  

носпецифичность залежить тільки від будівлі тієї чи іншої анатомічного

освіти, а й з його функції й суттєво змінюється при патології.

            Представленное нами повідомлення є продовженням торішнього і

містить інформацію про посудинах подслизистого шару стінки низки трубчастих органов,их

морфології і функціональному значенні. Звісно, локальні особливості архи-

тектоніки судин подслизистого шару окремих органів досліджувалися, дані

про неї є. Але загальні принципи розподілу судин, особливо вен і

компонентів микроциркуляторного русла вивчені далеко ще не повно. Мало

даних про функціональному значенні судинних утворень та його 

компенсаторної значимості, що було предметом нашого дослідження. 

 

Матеріал і методик дослідження.

             Досліджені кровоносні судини подслизистого шару стінки стравоходу,

тонкої і товстої кишки, а як і сечоводів. Органи взяті з трупів осіб

зрілого віку, загиблих унаслідок травм.

          Препарати инъецировались транскапиллярными масами (водний розчин

берлінської лазурі, завись паризькій синьої в хлороформі і кіноварі в бензині).

Після фіксації удесятеро% розчині формаліну частина об'єктів досліджувалася шляхом

докраски з допомогою гістологічних методик. Через війну, паспортизація

компонентів кровоносного русла здійснювалася як у характеру розгалуження

(методика кафедри анатомії СГМУ ), і за будовою стінки судин. Три

об'єкта инъецированы нами самостійно, інші бралися вивчення з

банку препаратів кафедри анатомії СГМУ.

Результати власних спостережень.

              Як свідчать наших препаратів, в подслизистом шарі вивчених нами

об'єктів розташовується добре виражене сплетіння кровоносних судин.

Сплетение настільки потужне, деякі автори називають подслизистый

шар судинним. Детальний вивчення подслизистого судинного

сплетіння показує, що його основу становлять венозні судини

орієнтовані приемущественно за довжиною органу. Діаметр вен 300-500 мкм.

Анастомозы з-поміж них калібром 200-300 мкм. спрямовані косо чи

поперечно. Функції сплетіння багатогранні. Воно депонує кров. Связывает

судини сусідніх відділів трубчастих органів. У вени, сплетіння відводять кров-

посткапиляры й венулы, створених з капиляров слизової

оболонки, та прилежащего шару м'язової стінки. У звужених ділянках трубчастих

органів розширені вени подслизистого сплетіння здатні виконувати роль

гідравлічних гнітів. Вперше обэтом згадав H. Stieve, 1928, торкаючись вен кі-

шечной трубки. Потім Ю.О, Пытель,1960 і Ю.О. Орловский,1975 описали гидрав-

лические жомы в звужених ділянках сечоводу, запропонувавши морфологічне

обососнование цистоидной теорії пасажу сечі у цій органу.

           Крім великих судин у подслизистом шарі трубчастих внутрішніх орга-

новий (переважно у тонкої і товстої кишці ) нами виявлено власні

микрососуды клітковини. Їх трохи. Це пре- і посткапилляры, а як і

капілярні судини і рідкісні шунтирующие устрою типу магістральних

капілярів. Там де у подслизистом шарі є жирова тканину виявляються

типові неї конструкції микроциркуляторного русла.

    Є у подслизистой клітковині поодинокі желёзки і лімфатичні

вузлики, одиночні або у вигляді скупчень. Кожна з залізячок обплетена

капілярами, має який приносить самі прекапилляр і 1-2 виносять посткапилляра,

що йдуть вздовж протока залози, який відкривається в просвіток трубки.

               Що ж до лімфатичних вузликів, те із боку слизової оболонки

вони вкриті сіточкою капілярів. Усередині вузлика капіляри різко розширено і

формують синусоидного типу посткапилляры і венулы пов'язані з венами

подслизистого сплетіння.

           Функції сплетіння багатогранні, а окремі ділянки травної

трубки важливі для життєдіяльності організму загалом. Це відомі морфоло-

гамір і клініцистам порто-кавальные анастомози- ділянки органів, у тому числі

кров відводиться двома шляхами. Перший шлях- до системи верхньої чи нижньої

порожнистої вени. Другий- до системи воротной вени і, отже, через печінку.

Якщо організм здоровий, гармонія венозного кровотоку не порушена. При

захворюваннях печінки кровотік в воротной системі порушується і розвиваються

порто-ковальные анастомози. Цей процес відбувається докладно вивчав Ф.П. Маркизов

(1959). Щоправда він у своєї монографії описав звуження тільки великих вен.

 Представники самарській школи анатомів К.В. Захаров (1968) Б.Б. Галахов

(1979) простежили стадії процесу. Що стосується нашої роботи ,то використовуючи

препарати банку кафедри намагалися описати зміни венозного відпливу,

починаючи з микроциркуляторного русла у сфері зон двох порта-ковальных

анастомозів –у нижній третини пряма кишка у сфері переходу стравоходу в

шлунок.

                Вивчення препаратів показало, що з хворобах печінки на стадії

субкомпенсации найбільш лабильными в кровоносної системі виявляються

елементи микроциркуляторного русла: капіляри, посткапилляры, венулы.

Капилляры збільшуються в діаметрі. Особливо у венозних відділах, просвіток їх

стає нерівним. У місцях злиття утворюються здуття.

      Така картина спостерігається при деформировании посткапилляров, венул і

дрібних вен калібром до 100-150 мікрометрів. Удаётся відзначити збільшення

кількості вено-венозных соустий і шунтирующих пристроїв, останніх частіше у

вигляді магістральних капілярів. Більші вени в цій стадії процесу у

області переходу стравоходу в шлунок змінюються мало. Хоча окремі вени

тут сегментально розширюються, приймаючи у тих ділянках значне

кількість приток (капілярів, посткапилляров, венул а також дрібніших вен).

               У безпосередній кишці вени помітно збільшуються в діаметрі у місцях

локалізації клапанів утворюються нерізкі здуття.

               Перелічені зміни у венах подслизистого сплетіння спрямовані

те що, щоб розвантажити систему воротной вени.

               Коли настає час декомпенсації, у сфері исследованых нами

порто-кавальных анастомозів наявне істотне ,більш як удвічі,

збільшення діаметра капиляров і венозних мікросудин подслизистого шару ,

деформація їх просвітку рахунок появи колбообразных здуттів, ёмкость

сплетіння збільшується. Деформуються і венозні відділи артериоло-

венулярных соустий . Кількість їх істотно збільшується. Більші вени

расширенны, стінка їх истончена, особливо у зонах здуттів. На просветлённых

площинних препаратах вени майже впритул прилежат до капілярам слизової

оболонки. У сфері пряма кишка розширені вени подслизистого шару

випинаються на поверхню просвітку кишки, часто травмується, що веде до

виникненню кровотеч. Кровотечения з вен нижнього відділу стравоходу

виникають, за спостереженнями клініцистів, при необоротною печенной

недостатності. Зупинити такі кровотечі практично неможливо.

 

 

 

 

 

 

Укладання

Отже, подслизистое сосудное сплетіння трубчастих внутрішніх

органів представляє сукупність структур різної складності, пристрій до-

торых залежить від специфічності будівлі формують його елементів. Портокавальные анастомози перебувають у подслизистом шарі трубчастих органів травної системи з народження, але починають грати специфічну роль при тупику кровотоку по воротной вені. Вигляд анастомозів (калібр судин, кількість соустий) змінюються з розвитком патологічного процесу у результаті стають необоротними.

 

 

Ілюстрації до доповіді.

Слайд №1 Инъецированный просветлённый препарат. Сосудистое сплетіння суцільний тонкої кишки. Зазначається різка диспропорція артеріального і венозного русла. На слайді видно практично лише венозні судини.

 

Слайд №2             Инъецированный просветлённый препарат. Відня подслизистого сплетіння пряма кишка.

Слайд №3 Инъецированный просветлённый препарат. Сосуды многоциркуляторного русла клітковини подслизистого шару товстої кишки.

 

Слайд №4 Инъецированный просветлённый препарат. Магістральний капиляр в подслизистом шарі товстої кишки.

 

Слайд №5              Лимфатические вузлики в подвздошном відділі тонкої кишки. Видно сіточки капілярів лежить на поверхні вузликів.

 

Слайд №6                 Жирові дольки у клітині подслизистого шару пряма кишка.

 

Слайд №7 Инъецированный просветлённый препарат. Зміна просвітку посткапилляра в подслизистом шарі на місці впадання стравоходу в шлунок.

Слайд №8 Той-таки відділ. Формування вени подслизистого шару.

Слайд№9 Той-таки відділ численні притоки вени подслизистого шару.

 

 

Слайд №10               Просветлённы инъецированный просветлённый препарат. Нерезкие здуття вен пряма кишка. Стадиясубкомпенсации.

А,Б

Слайд №11              Стадія декомпенсації порто-кавального соустья у сфері переходу стравоходу в шлунок. Збільшення кількості вен подслизистого сплетіння.

 

Слайд №12 Гистологический препарат. Розширена вена подслизистого шару пряма кишка з нерівним просвітом і тонкої стінкою.

 

Слайд №13 Різко изменённая вена паратоковального анастомоза.Стадия декомпенсции.       

 

Слайд №14 Артериоло-венулярный анастомоз з різко розширеним і деформованим венозним відділом. Стадія декомпенсації порто-ковального анастомозу.             
Література

 

 

1.Галахов Б.Б Анатомія і кровоносні судини товстої кишки людини. Автореф.дисс. (До) Куйбышев,1979

2.Захаров К.В Відня шлунка людини. Автореф. дисс. Куйбишев                                                                                                                                                       

3.Лесгафт П.Ф Основи теоретичної анатомії. П,1922

4.Маркизов Венозная система травлення людини. Куйбишев, 1959

5.Орловский Ю.О Внутриорганные кровоносні судини сечовивідних шляхів гаразд і експерименті. Автореф. дисс.(д) Куйбышев,1975

6.Привес М.Г Анатомія внутриорганных судин. Медгиз,1948

7.Пытель Ю.О Про деякі особливості судин верхніх сечових шляхах чоловіки й їх клінічному значенні. Урологія 1960

8.Spalteholz W Usefassordnuug und Organubilduug Roux’s Archiv,1921

9.Stieve H. Цетируется по дисс. Ю.О. Орловського                                                    

Схожі реферати:

Навігація