Реферат Реформа галузі

така реформа також не повинен мати місце.

І останнє, кілька слів щодо обов'язкової медичне страхування. Багато медичні страхові організації та компанії своєї ролі доки виконали. Вони створювалися, у тому числі обох цілей: за захистом прав пацієнта й забезпечення якості медичної допомоги. Але права пацієнта ще завжди дотримуються, а якість медичної допомоги доки поліпшується. Необхідно йти до здешевленню і спрощення всієї системи ЗМС, яка, по-мнению експертів ВООЗ, складна й неефективна. Проблема є, і треба вирішувати.

ПЕРШЕ СОВЕЩАНИЕ МЕРЕЖІ ЕКСПЕРТІВ "СТРАТЕГІЇ РЕФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я У СХІДНОЇ ЄВРОПІ"

Перш ніж розповісти у тому, як проходило перша нарада мережі експертів "Стратегії реформування охорони здоров'я на Східної Європи" (мережу EASTNET), було доречним роз'яснити, що це, власне, за організація. Отже, мережу експертів був ініційований і підтримана Європейським регіональним бюро ВООЗ. Реальне втілення ідея створити мережу експертів отримало 1995 р. під час консультативного наради в Твері представників Міністерств охорони здоров'я Білорусі, Молдови та Російської Федерації. Того разу представники України ні могли брати участь у нараді, проте вже у січні 1996 р. нашій країні офіційно запропонували розпочати члени мережі.

Треба сказати, що з установі мережі ставилася мету - створити для держав-членів спеціальний форум обмінюватись досвідом та обговорення питань, які стосуються стратегіям реформування та іншим ключових елементів проведення успішних реформ цього сектора.

ПЕРШЕ СОВЕЩАНИЕ

Отже, перша нарада експертів у межах мережі "Стратегія реформування охорони здоров'я на Східної Європи" провели конкурс в Кишиневі (Молдова) 24-26 вересня поточного року. Місцевим організатором наради виступило Міністерстві охорони здоров'я Республіки Молдова. Організатором наради із боку ВООЗ виступило відділення "Системи здоров'я та управління службами охорони здоров'я".

Нарада розбили хіба що на частини: дводенну дискусію з питань, які представляють загальний інтерес для країн EASTNET, і одноденну дискусію, присвячену конкретним питанням реформування в Молдові, у якій, крім членів мережі, взяли участь спостерігачі із боку Молдови.

Також було визнано доцільним розглянути зустрічі результати проведеного червні 1996 р. Європейським регіональним бюро ВООЗ конференції з питань реформ охорони здоров'я на Європі (Любляна). Крім інших питань, що стосуються проблем здоров'я, зустрічі було прийнято Хартія мережі "ВОСТСЕТЬ".

У ж дня Кишинівській зустрічі результати Люблянской конференції було розглянуто. Ключова ж презентація першого дня наради називалася "Система оплати служб первинної медико-санітарної допомоги: порівняльний огляд небезпек і можливостей із погляду поліпшення здоров'я населення".

Другий день був майже повністю присвячений проблем охорони здоров'я в Молдові. Але нам до хотілося б акцентувати свою увагу третьому дні засідання, коли з доповіддю "Децентралізація служб охорони здоров'я Російської Федерації: нинішня ситуація й плани майбутнє" виступив заступник міністра охорони здоров'я РФ В.И.Стародубов.

Він, зокрема, зазначив, що після ухвалення закону "Про основи місцевого самоврядування" у російському охороні здоров'я стався занадто різкий поворот од надміру централізованої до фрагментарною системі. Так само, на жаль, забезпечити своєчасне розмежування повноважень.

Втрачено справді необхідні важелі управління охороною здоров'я - як системою громадських відносин. Ослабла координує і регулювальна роль федеральних органів управління охороною здоров'я, що, зрештою, призвело до сильної диференціації за умов подання медичної допомоги у регіонах. Кожне муніципальне освіту стало будувати свою замкнуту систему охорони здоров'я.

До того ж намітилося протиріччя між положеннями законів "Про медичне страхування" і " Про місцеве самоврядування". Якщо Сталін перший передбачає вирівнювання умов фінансування подання медичної допомоги у межах суб'єкти федерації, то другий декларує принцип змісту мережі муніципального здоров'я та забезпечення потреб місцевого населення.

В.И.Стародубов зауважив, що у якійсь мері ця фрагментація системи компенсується зусиллями фондів ЗМС. Проте можливості системи ЗМС дуже обмежені: сьогодні через її структури відбувається лише 30-35% всіх ресурсів охорони здоров'я. Становище поглиблюється тим, що у діяльності фондів ЗМС органів управління охороною здоров'я, зазвичай, що немає єдиний підхід вирішення питань охорони здоров'я. Отже, не домігшись координації дій органів управління і структур ЗМС, ми маємо розмивання відповідальності, з що випливають звідси скороченням бюджетного фінансування.

Доповідач зазначив, що розмежування фінансових потоків утрудняє формування системи економічної мотивації кожному за ЛПУ. Складається хіба що система "двох економік" у межах однієї державної установи.

Відзначивши всі негативні моменти існуючої нині галузі, заступник міністра охорони здоров'я РФ вніс кілька тисяч пропозицій із подолання цього положення. Зокрема, необхідно встановити чіткий поділ функцій федеральних органів прокуратури та органів управління суб'єктів Федерації, тобто повинен утвердитися принцип "нового федералізму".

Механізм розробки і затвердження програм охорони здоров'я буде внесено в "Основи законодавства РФ про охорону здоров'я".

Далі, необхідно підвищити роль федеральних органів у забезпеченні гарантій рівності в доступності медичної допомоги. І тому потрібно, з одного боку, реальна оцінка фінансових можливостей кожного суб'єкти федерації, з другого - федеральна підтримка.

Механізмом реалізації гарантій необхідно зробити законодавчо оформлене правило затвердження Основною програми ЗМС Державної Думою.

На підвищення комплексності галузі слід також розширити правничий та підняти відповідальність органів управління охороною здоров'я суб'єктів Федерації. Йдеться щодо відтворенні колишньої адміністративно-командної системи, йдеться про виконанні життєво важливих для всієї галузі функцій, до яких ставляться передусім:

· формування та забезпечення державних зобов'язань щодо надання усім категоріям населення медичної допомоги лише на рівні базової програми ЗМС;

· стратегічне і поточне планування подання медичної допомоги;

· моніторинг і - оцінка діяльність науково-дослідних закладів здоров'я та підсистем муніципального охорони здоров'я.

Щодо вирішення питань необхідно лише на рівні суб'єкта РФ централізувати частину коштів, зібраних на муніципальному рівні, з подальшим розподілом містами і районам з урахуванням подушевого нормативу фінансування.

І одному моменті зупинився доповідач: необхідно відновити систему контролю над результатами діяльності з управлінської вертикалі. Це означає, що відповідні органи управління охороною здоров'я регулярно аналізують і оцінюють результати діяльності ЛПУ, коригуючи цій основі плани щодо розвитку галузі.

Отак тезово можна було б вирізнити найважливіші моменти виступи заступника Міністра охорони здоров'я РФ.

 

ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ

Наступну зустріч учасників мережі EASTNET заплановано провести уже 1997 р. Запропонована тематика приблизно така:

1. Необхідність роботи по Первинною медико-санітарної допомоги.

2. Фінансування стаціонарної служби.

3. Планування фондів (особливо перерозподіл ліжкового фонду) людських ресурсів.

4. Практичне управління змінами у системі охорони здоров'я на регіональному і районному рівнях. Мета - дізнатися якнайбільше про практичних аспектах впровадження реформ.

5. Використання бази даних ЕРБ ВООЗ та інших джерел інформації з реформам.

Намічено, що ЕРБ ВООЗ підготує звернення до Міністерства охорони здоров'я України з проханням про організацію Наради 1997 р. її території.

Здоров'я – здоров'я.

 

I. НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ У ОБЛАСТІ ОХРАНЫ ЗДОРОВ'Я

На жаль, Росія входить у то мало країн, які досі мають національної стратегією у сфері охорони здоров'я своїх громадян. Це з тим, що й досі здоров'я нації не однією з найважливіших параметрів соціального добробуту, а лише відомчим критерієм. Сьогоднішня медико-демографическая ситуація - результат досягнуто не лише умов, сформованих останніми роками, а й накопичених негативних тенденцій у минулі десятиліття.

Проте нині задля всіх очевидна істина: нічого очікувати здоров'я - нічого очікувати економіки. Якщо ж нині різноманітні прийняти екстрені заходи для збереження здоров'я дитини і порятунку життя людей, незабаром нікому відновлюватиме зруйновану економіку.

У нинішній ситуації представляється найперспективніших і раціональним прийняття Європейської стратегії здоров'я. Реалізація цієї стратегії може здійснюватися ми через:

· національну програму "Здоров'я всім";

· національну програму "Здорові міста";

· створення Державної повноважного органу, відповідального за здоров'я та що об'єднує всі сили;

· створення Національного інституту з здоров'я Росії із завданнями на наукове обґрунтування політики у сфері охорони здоров'я;

· розробку єдиної інформаційної системи об'єднання зусиль всіх відомств, які мають інформацією щодо різних аспектів здоров'я населення, і навіть створення моніторингу здоров'я всім регіонів Росії.

Саме такою підхід дозволить згодом змістити акценти з лікування хворих на профілактику захворювань, і оздоровлення.

 II. ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВ'Я І ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Встановлення науково обгрунтованих пріоритетів кращий способом раціонального використання всіх видів ресурсів. Треба врахувати, що це - динамічний процес, бо з часом пріоритети можуть змінюватися. Це також від цілей - довгострокових, середньострокових та проведення короткострокових - є, регіонів і найбільш галузі.

Дослідження допомогли виділити пріоритетні проблеми розвитку охорони здоров'я на найближче десятиліття. До до їх числа віднесено:

· формування організаційної структури первинної медико-соціальної допомоги на принципі лікаря загальної практики (сімейного лікаря);

· реорганізація швидкої медичної допомоги;

· реорганізація служби інтенсивної терапії, і реанімації шляхом значного підвищення оперативної доступності до неї;

· формування етапною стаціонарної медичної допомоги за принципом лікарень з різноманітною інтенсивністю лікувально-діагностичного процесу;

· вдосконалення реабілітаційну допомогу, створення будинків сестринського догляду;

· впровадження системи оцінки, контролю та забезпечення медичної допомоги.

Досягнення усіх перелічених вище цілей потрібно здійснити:

· формування відповідної законодавчої бази для;

· вдосконалення підготовки медичних кадрів, системи науково-дослідної роботи і системи матеріально-технічного і лікарського забезпечення;

· розробку адекватного інформаційного забезпечення;

· створення моніторингу над перебігом реформ, впровадження системи обов'язкового соціального страхування всій країні.

Щодо кожного з відзначених пріоритетних напрямів має бути створена і реалізовані соціальні федеральні програми.

III. ІНШІ ПРИНЦИПОВІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Крім зазначених пріоритетних напрямів, велике значення нині і перспективу мають дві важливі питання:

· співвідношення централізації і децентралізації під управлінням охороною здоров'я;

· співвідношення різної форми власності у охороні здоров'я.

Основні погляду з першого питання зводяться до того що, що роль МОЗ Росії у проведенні реформ територій повинна посилюватися. І це отже: формування довго- і середньостроковій політики і стратегії діяльності охорони здоров'я; реалізація тактичних завдань як галузевих програм; координація які у регіонах реформ; проведення єдиної кадрової політики; централізовані придбання медикаментів; організація ліквідацій медичних наслідків надзвичайних ситуацій.

За другим питанням такі думки. Нині у світі склалися три моделі охорони здоров'я: переважно державне із елементами приватної практики, переважно страхова медицина та змішана модель. За сучасних умов у найбільш оптимального співвідношення ВООЗ рекомендує таку пропорцію: держбюджет - 60%, медичне страхування - 30%, платні - 10%. На жаль, Росія, за даними Світового Банку, витрачає до охорони здоров'я значно менше, чому це як необхідно, а й можлива. Звісно, є об'єктивного порядку. Так, ідея становлення приватної медицини впирається у низький рівень життя населення, в неплатоспроможність пацієнтів.

IV. ОСНОВНІ НАПРЯМКУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У ОБЛАСТІ ОХРАНЫ ЗДОРОВ'Я

Відзначені спрямування, можна у вигляді векторів реформ охорони здоров'я, тобто. шляхів переходу від сформованій до перспективної моделі. До до їх числа ставляться:

· від стаціонарної допомоги до амбулаторної;

· від спеціалізованої допомоги до спільної;

· від обсягу медпослуг до їх якості;

· від подальшого зростання числа лікарів до якості його роботи;

· від жорстко централізованій системі управління до розмежування повноважень центру і;

· від лікування хвороб до профілактиці;

· від безправності пацієнтів до прав і обов'язків.

Задля реалізації відзначених напрямів потрібна відповідна законодавчу базу, яку теж ще попереду створити.

Мережні технології в американській охороні здоров'я

Представники адміністрації Клінтона оприлюднили плани створення комп'ютеризованої мережевий системи реєстрацію ЗМІ й ведення історій хвороб пацієнтів як більшості програми реформи галузі США, офіційно представленої Президентом восени минулого року її.

Для зменшення обсягів паперової документації і тенденції зниження витрат федеральне уряд має намір створити національну інформаційну мережу з регіональними центрами передачі даних пацієнтів. У межах нових взаємовідносин органів охорони здоров'я з урядом страхові агенції та лікарні, як очікується, використовуватимуть мережу для спільного обробітку інформацію про зверненнях за медичної допомогою і клінічних даних.

У зв'язку з цим урядові кола зацікавлені у встановленні стандартів на формати і засоби захисту даних, і навіть обов'язковому впровадженні в майбутньому.

Президент Клінтон у одному з своїх виступів назвав існуючу систему їм охорони здоров'я "пам'ятником паперової технології", нагадавши про тисячі медичних форм, які у США: "Ми зможемо заощадити значні кошти, якщо спростимо неї. По новими правилами буде лише одне стандартна форма". "Ми потребуємо стандартах до швидшого й ефективного обміну даними",- визнав Майкл Фитцморис (Michael Fitzmaurice), керівник науково-дослідного відділу МОЗ соціального забезпечення США.

Фитцморис, який представляв плани адміністрації Клінтона на конференції асоціації Electronic Industries Association (EIA), оголосив, що стандарти історією хвороб пацієнтів, і навіть на системи реєстрації їх звернень за медичної допомогою, оплати й перерахування грошей до час проходять перевірку. Фахівець із маркетингу корпорації Electronic Data Systems Ліза Солцл (Lisa Salzl), що у складанні звіту EIA щодо вимог, що висуваються до комунікацій і комп'ютерів для федеральних користувачів, повідомила, що сьогодні управління з фінансуванню охорони здоров'я (HCFA), який займається обробкою звернень за медичної допомогою, приступила до складання планів ширшого використання мереж у межах реформи галузі. "Вихідним вимогою буде автоматизація обробки традиційних страхових транзакцій",- заявила Шанна Кос (Shannah Koss), помічник глави відділення Управління і фінансів. Але лікарні і страхові агентства вже цікавляться, скільки коштуватиме відновлення системи.

Розумне охорону здоров'я Як сказав Клінтон у своїй зверненні до американського народу, у майбутньому

Схожі реферати:

Навігація