Реферати українською » Менеджмент » Санація: підготовка та практичні етапи управління


Реферат Санація: підготовка та практичні етапи управління

ЗояИгнатьевнаBинoгрaдoвa, доктор економічних наук, професор Російської економічної академії їм.Г.В.Плexaнова.

Санація є системутехнико-технологических, соціально-психологічних, фінансових і екологічних заходів із оздоровленню підприємства, заклади, чи організації, вкладених у запобігання банкрутства й ліквідації.

Санація підприємства проводиться у трьох основних випадках:

до порушення кредиторами справи про її банкрутство, якщо підприємство у спробі виходу з кризового стану вдається до зовнішньої допомоги за власною ініціативою;

якщо саме підприємство, перетворившись на арбітражний суд заявою про банкрутство, одночасно пропонує умови своєї санації (таке трапляється санації найбільш характерними є для державних підприємств);

якщо санацію виносить арбітражного суду по котрі вступили пропозицій від бажаючих задовольнити вимоги кредиторів на боржника і погасити його зобов'язання до бюджету.

У останніх випадках санація ввозяться процесі виробництва справи про її банкрутство підприємства за умови згоди зборів кредиторів з термінами виконання їхніх вимог перевести боргу.

Етапи управління санацією підприємства:

Визначення доцільності і проведення санації.

Обгрунтування концепції санації.

Визначення напрями здійснення санації.

Вибір форми санації.

Підбір санатора.

Підготовка бізнес-плану санації.

Розрахунок ефективності санації.

Твердження бізнес-плану санації.

Моніторинг втілення заходів бізнес-плану санації.

1. Визначення доцільності і проведення санації. Аналізуючи цей етап за результатами діагностику і моніторингу по внутрішньої стабілізації підприємства приймається принципове рішення про проведення санації. Доцільність санації то, можливо доведено соціальної значимістю готової продукції (послуг) і неможливістю задоволення суспільної потреби без цього підприємства. Можливість проведення санації визначається перспективами виходу з кризового гніву й успішного функціонування в наданні істотною зовнішньої допомоги.

2. Обгрунтування концепції санації. Концепція визначає напряму, і форми санації. Може відстоюватися оборонна і наступальна концепції:

Наступальна концепція зазвичай буває спрямовано диверсифікацію, швидке завершення розпочатих інвестиційних проектів, вихід налаштувалася на нові ринки.

Оборонна концепція санації іде на зниження обсягів операційній та інвестиційної діяльності, забезпечення збалансованості грошових потоків більш скромному об'ємній рівні. Тут припускається залучення зовнішньої допомоги для звільнення від низки збиткових виробництв і незавершеного будівництва у цілях стабілізації.

3. Визначення напрями здійснення санації. Залежно від масштабів кризи (певних при діагностиці) розрізняють дві основні напрями:

Рефінансування боргу (усунення неплатоспроможності), якщо кризовий стан тимчасова не катастрофічне. Цей напрям своєї санації не змінює статус юридичної особисанируемого підприємства.

Реструктуризація (реорганізація) підприємства, при значних масштабах кризових явищ, коли необхідні ефективніші організаційні форми його господарську діяльність. Цей вид санації, зазвичай, пов'язана із зміною статус юридичної особисанируемого підприємства.

4. Вибір форми санації. Форма санації характеризує механізм, з допомогою якого досягаються її основні мети.

Санація, спрямовану рефінансування боргу, може мати такі основні форми:

Дотації і субвенції рахунок коштів бюджету (переважно, державних підприємств в пріоритетних галузях економіки або заради здійснення антимонопольних заходів).

Державне пільгове кредитування (відрізняється від попередньої форми лише поворотним характером).

Державна гарантія комерційних банків за кредитами, виданимисанируемому підприємству (за відсутності коштів у пряме фінансування).

Цільовий банківський кредит (здійснюється комерційним банком після ретельного аудиту й при високі ставки відсотки за нього ризик).

Переклад боргу інше юридична особа (юридична особа, що побажала брати участь у санації боржника, але з дозволу кредиторів).

Реструктуризація короткострокових кредитів на довгострокові (на підвищення відсоткові ставки).

Викуп облігацій та інших боргових цінних паперів під гарантію санатора (у ролі такогогаранта-санатора можуть виступати комерційний банк чи страхової компанії).

Відстрочка погашення облігацій підприємства (таке рішення може з'явитися більшістюинвесторов-кредиторов підприємства).

Списаннясанатором-кредитором частини боргу (цій формі надається кредитором у разі, якщо вимога погашення боргу нереально й призведе до краху).

Санація, спрямовану реструктуризацію, може мати такі основні форми:

Злиття. Така форма санації здійснюється шляхом поєднання підприємства-боржника з фінансово стійким підприємством (переходити під юрисдикцію останнього). Розрізняють: горизонтальне злиття, коли об'єднуються підприємства галузі; вертикальне злиття, що об'єднує підприємства суміжних галузей (наприклад, виробники, і споживачі сировини);конгломератное злиття, де досягається ефект диверсифікації. Для санатора спонукальним мотивом зазвичай стає ефект синергії, а боржника — зберегти робочі місця та спрямованість продуктивної діяльності.

Поглиненна. Здійснюється шляхом придбання боржника сенатором, що стає для санатора формою інвестування на цілісний майновий комплекс чи більшості його активів. Самостійний статус втрачається, але, як юридична особа може бути дочірнє підприємство.

Поділ. Така форма санації можна використовувати для багатогалузевого підприємства. Ефект санації з'являється з допомогою скорочення загальногосподарського управлінського апарату, невиробничих та допоміжних служб (кожне нове підприємство набуває статусу юридичної особи з майновими правами і обов'язками, одержаними у результаті розподільного балансу).

Перетворення на відкрите товариство. Така санація з ініціативи групи засновників, дозволяє істотно розширити можливості і тим самим забезпечити вихід з кризи.

Передача у найм. Ця форма й усанирования державних підприємств (але, можливо використана і недержавними), що передаються у оренду за трудовим колективом. Умовою у своїй стає прийняття колективом боргів підприємства.

Приватизація. У цьому формісанируются лише державні підприємства. Умови і форми приватизації регулюються системою законодавчих актів.

5. Підбір санатора. Здійснюється з обраної форми санації (іноді виходячи з конкурсу бізнес-планів санації).

При рефінансуванні боргу основні претенденти можуть виступати:

Власники підприємства (зокрема і державні органи — на підприємствах державної форми власності).

Кредитори підприємства.

Комерційний банк, здійснює обслуговування підприємства.

При реструктуризації (реконструкції) підприємства:

Власники підприємства.

Підприємства-кредитори.

Сторонні господарючих суб'єктів — юридичних осіб.

Трудової колективсанируемого підприємства.

6. Підготовка бізнес-плану санації. Бізнес-план санації є основний документ,обосновивающий цілі й процес здійснення оздоровлення підприємства-боржника, підтверджені експертизою незалежної аудиторської фірми. Основні складового бізнес-плану санації:

Загальні інформацію просанируемом підприємстві.

Оцінка кризового стану.

Обгрунтування концепції, й форми санації.

Система запропонованих заходів із фінансового оздоровлення підприємства.

Очікувані результати санації.

На думку, жоден бізнес-план ні абстрагуватися від:

Термінів санації; термінів виходу точку беззбитковості (часу досі окупності інвестицій й отримання прибутку).

Норми і українськомовні маси прибутку на майбутньому (щорічно).

>Затрат для проведення санації.

7. Розрахунок ефективності санації. Цей розрахунок дозволяє визначити доцільність всього процесу санації, оцінити її альтернативні форми.

Ефективність санації визначається шляхом співвіднесення результатів (ефекту) і витрат за її здійснення у кожному із запропонованих форм.

Результати санації зрештою можуть бути оцінені розміром доларів додаткового прибутку = різницею між її сумою опісля й до здійснення санації (під час розрахунків суми наводяться до справжньої вартості).

Витрати за проведення санації визначаються шляхом розробки спеціального бюджету санації (розглядаються як інвестиції санатора для одержання прибутку на прямий і непрямої формі у майбутньому періоді).

Певний нюанс під час розрахунків ефективності санації має визначення ефекту синергізму, який супроводжує формам злиття і поглинання. Цей ефект розраховується за такої формули:

>ЭСс =РСо — (>PC1 +>PC2),

де:ЭСс — сума ефекту синергізму, досягнутого у процесі злиття (поглинання);РСо — прогнозована ринкова вартість новостворюваного підприємства у процесі злиття (>поглощения);PC1;PC2 — оцінка ринкову вартість окремихобъединяемих підприємств.

Порівняння ефективності різної форми санації дозволяє вибрати собі оптимальний варіант її здійснення.

8. Твердження бізнес плану санації. Після розгляду проектів бізнес-плану санації в розрахунку її ефективності, усіма зацікавленими сторонами (підприємством-боржником, його кредиторами і санатором), він утверджується їх представниками ЗМІ і приймається до виконання.

9. Моніторинг втілення заходів бізнес-плану санації. Такий моніторинг входить у систему поточного та оперативноїконтроллинга (складова частина системи управління з заданим параметрами) і забезпечується відповідними службами підприємства.

Мета санації вважається досягнутої, коли вдається з допомогою зовнішньої фінансову допомогу чи реорганізаційних заходів нормалізувати господарську діяльність й уникнути оголошення підприємства-боржника банкрутом із наступної його ліквідацією.

Список літератури

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із сайтуelitarium/


Схожі реферати:

Навігація