Реферати українською » Менеджмент » Система управління діяльністю підприємства на ТОВ "Вектор"


Реферат Система управління діяльністю підприємства на ТОВ "Вектор"

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Зміст

 

Запровадження

1. Об'єкт власності

2. Суб'єкт власності

3. Рівень і характеру відділення власності від власника

4. Систему керування власністю

5. Інституціональна оцінка системи управління

6. Економічна ефективність управління власністю

7. Недоліки системи управління власність

8. Пропозиції підвищення ефективності управління власністю

Укладання


Запровадження

За сучасних умов решта організацій є і функціонує у взаємозв'язку з безліччю чинників. Ці чинники по-різному впливають на організацію та влитися надають дуже суттєва впливом геть можливості організації, її перспективи якої і стратегію.

Щоб визначити стратегію поведінки організації та провести цю стратегію у життя, керівництво повинен мати поглиблене уявлення як внутрішню середовищі організації, її потенціалі і тенденціях розвитку, а й зовнішнього середовища, тенденціях її й місці, що займається у ній організацією. У цьому зовнішнє оточення вивчається стратегічним Управління першу чергу у тому, щоб розкрити ті погрози та можливості, які організація повинна враховувати в визначенні своєї мети і наступному їх досягненні.

Об'єктом дослідження є ТОВ «Вектор».

Метою згаданої роботи була вивчити об'єкт дослідження методами стратегічного менеджменту, виявити проблеми, у діяльності організації, виробити комплекс заходів для поліпшення роботи підприємства міста і зібрати матеріал для написання випускний кваліфікаційної роботи.

Усі дані, отримані мною, докладно викладені у даному звіті.


1.  Об'єкт власності

 

Суспільство з обмеженою відповідальністю «Вектор» чи діє у відповідність до Цивільним кодексом РФ, Законом РФ «Про суспільствах із обмеженою відповідальністю» та інші нормативно – правовими актами Російської Федерації. Підприємство зареєстроване податкові органи. Також підприємство має ліцензію.

За статутом Суспільство «Вектор» створено, як Суспільство з обмеженою відповідальністю для господарську діяльність з метою добування прибутку.

Суспільство має у своєму відособлене майно, може від імені здійснювати угоди, отримувати й здійснювати майнові та особисті не майнових прав, виступати позивачем чи відповідачем у суді, арбітражний суд.

Суспільство має самостійний баланс, розрахункові й інші рахунки. Суспільство має круглу печатку, містять його повне фірмову назву російською ТОВ» Вектор».

Юридична адреса: Росія, 150055, р. Ярославль, вул. Серго Орджонікідзе 7.

Фактичний адресу: Росія, 150043, р. Ярославль, вул. Чкалова 11.

ТОВ «Вектор» було створено 2006 року. Сьогодні «Вектор» є одним із великих компаній, працюючих у сфері будівництва по Ярославській області. Основним напрямом діяльності фірми є будівництво і складання приміщень у оренду. На сьогодні у компанії працює тридцять співробітників. Компанія займається будівництвом об'єктів та перспективи подальшої здаванням в оренду. З серпня 2009 року у кінець грудня 2010 року співробітниками компанії оцінений устаткування й нерухомості загальну суму 1 000 000 тисяч крб.Составлено понад 25 відсотків тисяч звітів за оцінкою шкоди МС. Нині у власність ТОВ «Вектор» інтенсивно розвивається і намагається охоплювати дедалі більше територій і викуповувати вигідніші місцеположення будинків. ТОВ «Вектор» є досить великі конкуренти. Але, розробивши правильну позицію над ринком, ТОВ «Вектор» займає одне з перших місць у даному виді діяльності. На будмайданчиках та підприємствах успішно впроваджуються нові й матеріали.

основні напрями діяльності

- спорудження будинків і водоканалізаційних споруд різного призначення

- будівельно-монтажні праці та реконструкція будинків

- ремонтно-оздоблювальні роботи

- пристрій бетонних статей по сучасних технологій

- пристрій навісного вентильованого фасаду

- монтаж і демонтаж виробничого устаткування

- покрівельні роботи

- території

- наступна здавання у найм.

Масштаб діяльності підприємства є Ярославль і Ярославська область.

ТОВ « Вектор» має офісне приміщення, де працюють офісні співробітники. Приміщення обладнано всім необхідними до роботи. Також євнеофисние працівники, які безпосередньо займаються будівництвом. Умови праці працівників цілком відповідають вимогам безпеки й у безпеки працівників проходить перевірка устаткування.

ТОВ «Вектор» має стійкі позиції над ринком, завдяки партнерам. Які допомагають організації, як матеріально, і фінансово.

ТОВ «Вектор» є великі конкуренти по цінової політь, за рівнем якості, поместоположению.


2. Суб'єкт власності

 

Засновником Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Вектор» є генерального директораПроворов Олександре Володимировичу.

Колектив офісних працівників у кількості 20 чоловік і 40 робочих. Генеральний директор є виконавчим органом. Фактичний адресу: Росія, 150043, р. Ярославль, вул. Чкалова 11. Юридична адреса: Росія, 150055, р. Ярославль, вул. Серго Орджонікідзе 7.

 

3. Рівень і характеру відділення власника від власності

власність управління фірма

Максимальна ефективність від використання власності виникає тоді, коли майном управляє власник. Об'єктом корпоративної власності єорганизационно-обособленная частина національного багатства, юридично закріплена за конкретної групою власників (корпорацією). Для будь-якого об'єкта власник завжди може бути персоніфікований. Саме він спочатку визначає характер управління даним об'єктом і на його рішенню частину або всі функції можуть бути іншим фізичним чи юридичних осіб, тобто відбувається відділення власника від функцій безпосереднього управління власністю, що знижує ефективність системи управління.

У компанії ТОВ «Вектор» рівень відділення власника від власності максимальний, оскільки керівництво поточної діяльністю компанії здійснюють генерального директора і 20 менеджерів.

Генеральний директор є розпорядникам майна, керує поточної діяльності всіх магазинів рамках компетенції і, рішеннями Ради директорів, відповідно до умовами контракту.

Генеральний директор суспільства на відповідність до Федеральним законом «Про суспільствах із обмеженою відповідальністю» іншими законами РФ, і навіть Статутом компанії:

> Здійснює керівництво діяльністю суспільства;

> Має право першого підпису під фінансовими документами;

> Забезпечує розробку й надання колективу директорів бізнес план Товариства;

> Без доручення діє від імені Товариства, надаючи його переважають у всіх установах, організаціях біля РФ і її межами;

> Без доручення робить угоди від імені компанії, видає доручення, відкриває банківських установах розрахункові й інші рахунки;

> Приймає роботу і звільняє з роботи, зокрема призначає чи звільняє своїх заступників, керівників підрозділів;

> Стверджує штатний розклад, встановлює посадові оклади, премії працівників, і навіть директорам ісупервайзерам, забезпечує дотримання вимог, внутрішнього розпорядку і штатного розкладу;

> Встановлює соціальних пільг і гарантії співробітникам, зокрема підписує трудового договору;

>Рассматривает звіти керівників регіонів про результати виконання планів, вказівок, документів і майже інший інформації.

> Приймає рішення про створення чи ліквідації магазинів, зокрема приймає рішенні про зміну, доповнення Статуту компанії;

> Видає накази і наказує з питань діяльності компанії, обов'язкові всім співробітників.

 

4. Систему керування власністю

Суспільство з Обмеженої Відповідальність "Вектор" засновано відповідно до законом РФ. Суспільство є комерційної організацією у вигляді ТОВ і є юридичною особою.

Суспільство має у власності відособлене майно,учитиваемое з його самостійному балансі, 8 розрахункових рахунків, може від імені отримувати й здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Майном, майновими і немайновими правами Товариства розпоряджаються керівні органи Товариства відповідно до їх компетенцією.

Організаційна структура компанії з вигляду належить долинейно-функциональним структурам.Линейно-функциональная структура – структура, коли він фахівці одного профілю об'єднують у структурні підрозділи та приймає рішення, обов'язкові для виробничих підрозділів.

Вищим органом управління Товариства проводять збори, які проводяться щороку й пізніше, як за шість місяців по закінченні фінансового року.

Загальне керівництво діяльністю Товариства, і навіть керівництво поточної діяльністю суспільства здійснюється одноосібним виконавчим органом Товариства - Генеральним директором.

До компетенції Генерального директора Товариства належить:

- без дорученняпредставительствует від імені Товариства;

- представляє інтереси Товариства переважають у всіх російських і закордонних установах, підприємств і організаціях;

- укладає угоди від імені суспільства

- укладає трудові договори (контракти) з працівниками Товариства, крім членів і правління Товариства;

- видає доручення;

- видає накази і розпорядження, обов'язкові виспівати усіма працівниками Товариства.

До лінійним підрозділам ТОВ "Вектор» ставляться: відділ маркетингу, закупівлі, виробництва та логістики. До функціональним підрозділам підприємства ставляться: кадри, бухгалтерія.

Прилинейно-функциональном управлінні лінійні ланки приймає рішення, а функціональні підрозділи інформують і допомагають лінійному керівнику виробляти й приймати конкретні рішення.

Діяльність відділу маркетингу залежить від організації процесу організації ефективну систему збуту, проведенні гнучкою цінової газової політики, управлінні просування товарів.

Відділ закупівлі відпо-відає визначення потреби у матеріальних ресурсах. І тому відділ закупівель отримує інформацію з відділу маркетингу, виробничого відділу, служби логістики,операционно-аналитического відділу. Розрахунок коштів на матеріальних ресурсів. Для розрахунків необхідні дані з бухгалтерії і фінансового відділу про наявність вільних оборотних засобів.

Відділ виробництва виконує такі: задоволення споживчого від попиту й ефективна переробка ресурсів.

Відділ логістики займається із розробкою та реалізацією логістичній стратегії підприємства. Управління МП (матеріальними потоками) і супутніми потоками, починаючи з формування договірних відносин із постачальником і до здаванням приміщення у найм.

Відділ кадрів виконує функції організації набору і добору персоналу, включаючи тестування, і навіть здійснює: введення на посаду нових працівників

До основним функцій бухгалтерії ставляться:

- Формування облікової й податкової політики відповідно до чинним законодавством і потребами Компанії;

- Своєчасне надання повною і достовірною бухгалтерської і управлінською інформації про діяльність Компанії, її майновому становищі, прибутках і видатках;

- Облік усіх господарських операцій Компанії;

- Облік виконання бюджетів Компанії;

- Податковий облік Компанії, впорядкування і своєчасна здавання податкової й інший необхідної законодавством звітності;

- Упорядкування бухгалтерського балансу, інший бухгалтерської, податкової, управлінської і статистичної звітності;

- Своєчасне уявлення бухгалтерської звітності в податкові органи, органи статистики, позабюджетні фонди й інші інстанції;

- Розрахунки по заробітної плати й іншим виплатах з працівниками Компанії. Видача довідок співробітникам Компанії з питань нарахування заробітної плати інших виплат, і навіть утримань їх.

Проаналізувавши структури управління організації можна дійти невтішного висновку:

У організації «Вектор» нині використовується лінійно – функціональна структура управління, дана форма організаційної структури найефективніша в організаціях із високим рівнем кваліфікації фахівців за її хорошому виконанні службових обов'язків. Кожен відділ виконує поставлені проти нього завдання, що допомагає підприємству стабільно розвиватись агресивно та бути впевненим в високий рівень виконаних робіт.

5. Інституціональна оцінка системи управління

ТОВ «Вектор» здійснює своєї діяльності виходячи з Статуту.

Суспільство будує свої відносини з іншими організаціями та громадянами в усіх галузях господарську діяльність з урахуванням договорів, угод, контрактів.

Суспільство встановлює ціни, тарифи попри всі види наданих послуг, реалізовану продукцію у відповідність до нормативними правовими актами РФ.

Суспільство проти неї залучати громадян до виконання окремих робіт з урахуванням трудових і цивільно-правових договорів. Суспільство здійснює та інші права, має обов'язки, то, можливо притягнуто до відповідальності з таких підстав і як, встановленому законодавством РФ.

ТОВ «Вектор» має правами юридичної особи з його державної реєстрації речових у порядку, створено без обмеження терміну існування.

ТОВ «Вектор» має зареєстровану у установленому порядку круглу печатку, що містить його повне фірмову найменування російською.

>Нормативно-правові актирегулюючі діяльність ТОВ «Вектор»:

1. Конституція Російської Федерації від 25.12.1993 р. зі змінами від 30.12.2008 р.;

2. Цивільний кодекс Російської Федерації (частина перша) від 30.11.1994 N51-ФЗ (прийнято ДДФС РФ 21.10.1994);

Цивільний кодекс Російської Федерації (частина друга) від 26.01.1996 N14-ФЗ (прийнято ДДФС РФ 22.12.1995);

Цивільний кодекс Російської Федерації (частина третя) від 26.11.2001 N146-ФЗ (прийнято ДДФС РФ 01.11.2001);

Цивільний кодекс Російської Федерації (частина четверта) від 18.12.2006 N230-ФЗ (прийнято ДДФС РФ 24.11.2006);

3. Трудової кодекс Російської Федерації (ТК РФ) від 30.12.2001 N197-ФЗ;

4. Кримінальним кодексом Російської Федерації (КК РФ) від 13.06.1996 N63-ФЗ;

5. Податковий кодекс Російської Федерації (НК РФ) Частина 1 від 31.07.1998 N146-ФЗ;

Податковий кодекс Російської Федерації (НК РФ) Частина 2 від 05.08.2000 N117-ФЗ;

6. Федеральні закони Російської Федерації:

 -ФЗ РФ "Про бухгалтерський облік" від 21.11.1996 N129-ФЗ;

-ФЗ РФ "Про ліцензування окремих видів діяльності" від 08.08.2001 N128-ФЗ;

- ФЗ РФ "Про рекламу" від 13.03.2006 N38-ФЗ;

-ФЗ РФ "Про суспільствах із обмеженою відповідальністю" від 08.02.1998 N14-ФЗ;

- ФЗ РФ "Про охорону навколишнього середовища" від 10.01.2002 N7-ФЗ;

- ФЗ РФ «Про захист прав споживачів» від 7.02.1992 року N 2300-1;

-ФЗ РФ «Про санітарно – епідеміологічному добробуті населення» від 30.03.1999 року N52-ФЗ;

- ФЗ РФ «Про якість та безпеки продуктів харчування» від 2.01.2000 року N29-ФЗ;

-ФЗ РФ «Про мінімальну величину оплати праці» від 19.06.2000 р. N82-ФЗ;

7. Постанова Уряди РФ «Про заходи з забезпечення наявності на ввезених завезеними на територію Російської Федерації непродовольчих товарах інформації російською» від 15 серпня 1997 року № 1037;

8. Наказ 36 — Про правила користування системами комунального водопостачання і каналізації Російській Федерації.

9. Постанова 81 — Про Звід правил "Проектування теплової ізоляції устаткування й трубопроводів".

10. Постанова 127 — Про введення на дію міждержавного стандарту "Суміші бетонні. Методи випробувань".

11. Постанова 21 — Про застосування і введення на дію будівельних і правил "Складські будинку".

12. Постанова 59 — Про застосування будівельних і правил Російської Федерації "Безпека праці будівництві. Частина 1. Загальні вимоги

ТОВ «Вектор» має можливість досить великий штат співробітників, для чіткого розподілу обов'язків, контролю за їхньою діяльністю створено посадові інструкцією, і становища, у яких розписані правничий та обов'язки працівників організації, їхні обов'язки. З їхніми допомоги персонал компанії здійснює своєї діяльності, яка спрощується тим, що працівники ознайомлені з своїми посадовими функціями, розподілом робочого дня, і навіть правами і зобов'язаннями, що вони несуть, обіймаючи посаду у цій організації.

ТОВ «Вектор», як юридична особа, яке здійснює комерційної діяльності, платить такі податки:

1. Податок з прибутку організації

2. Податок на майно організації

3. Податок на додану вартість.

Можна дійти невтішного висновку, що назване ТОВ «Вектор» цілком відповідає правовим вимогам, і відповідає перед своїми співробітникам.

6. Економічна ефективність управління власністю

Розрахунок і аналіз показників рентабельності. Показники рентабельності є відносними характеристиками фінансових результатів та ефективності діяльності організації «Вектор» Вони характеризують відносну дохідність організації, вимірювану у відсотках затратам коштів чи капіталу з різних позицій. Показники рентабельності – це найважливіші характеристики фактичної середовища формування прибутків і доходу підприємства. Вони характеризують відносну

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація