Реферати українською » Менеджмент » Інформаційне забезпечення системи управління організації


Реферат Інформаційне забезпечення системи управління організації

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>ОТЧЕТ про проходженні переддипломної практики

чи державній освітньому установі додаткової освіти дітей Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з біатлонуЗабайкальского краю

Інформаційне забезпечення системи управління організації

 


Зміст

Запровадження

1. Історія розвитку та коротка характеристикаГОУДОД «>СДЮСШОР з біатлону»Забайкальского краю. Історія розвитку.

>2.Анализ персоналуГОУДОДСДЮСШОР з біатлонуЗабайкальского краю

2.1 Якісна характеристика трудових ресурсів

2.2 Аналіз руху трудових ресурсівГОУДОдСДЮСШОР з біатлонуЗабайкальского краю

3 .Інформаційне забезпечення системи управління організації

Укладання

Список літератури


Запровадження

Цей звіт складено підставі даних які є результатом проходження переддипломної практики вГОУДОД «>СДЮСШОР з біатлону»Забайкальского краю.

Мета переддипломної практики - систематизація закріплення знань у сфері управління, придбання вміння і навиків практичного застосування методів системного аналізу з організацією і здійснення процесу вивчення процес застосування інформаційного і технічного забезпечення управління у організації.

Основними завданнями практики є:

1. Закріпити теоретичні знання.

2. Придбати необхідні навички самостійної з аналізу діяльності організації фізкультурно-спортивної спрямованості і формування необхідних рішень.

3. Вивчити і проаналізувати діяльністьГОУДОД «>СДЮСШОР з біатлону»Забайкальского краю.

4. Вивчити кадровий потенціалГОУДОД «>СДЮСШОР з біатлону»Забайкальского краю.

5. Розвинути творчу ініціативу з вирішення завдань із подальшому вдосконаленню системи інформаційного і технічного забезпеченняГОУДОД «>СДЮСШОР з біатлону»Забайкальского краю.

6. Забезпечити збирання та обробку необхідного статистичного матеріалу до виконання дипломної роботи.

Об'єктом переддипломної практики є Державне освітнє установа додаткової освіти дітей «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з біатлону»Забайкальского краю, створена відповідність до Постановою Адміністрації Читинської області від 15.04.2003 року №97А/П 1 березня 2004 р. Основний діяльністюГОУДОД «>СДЮСШОР з біатлонуЗабайкальского» краю на відповідність до установчими документами є освітні послуги.

Матеріалами для аналізу діяльностіГОУДОДСДЮСШОР з біатлонуЗабайкальского краю служать: статистична звітність, нормативні документи,штанное розклад та інші джерела. Особлива увага приділялася ознайомлення з документами особисте складі організації, вимогам до атестації працівників, і навіть вивчалася система оплати праці працівників додаткової освіти дітей.

Вивчення діяльності підприємства проводилося за розділами у логічній послідовності.

У процесі проходження практики булиуяснени основи управління персоналом підприємства, організацією роботи уучреждениидополнительногообразованиядетейфизкультурно-спортивной спрямованості, і навіть старанно вивчений процес формування й ефективне використання трудових ресурсів підприємства.

Наприкінці даного звіту наводяться висновки про результати роботи (стисло формі).


1. Історія розвитку та коротка характеристикаГОУДОД «>СДЮСШОР з біатлону»Забайкальского краю. Історія розвитку.

Державне освітнє установа додаткової освіти дітей «Спеціалізованадетско - юнацька спортивна школа олімпійського резерву з біатлону»Забайкальского краю створена відповідність до Постановою Адміністрації Читинської області від 15. 04. 2003 року № 97А/П.

1 березня 2004 року розпорядженням Комітету загального, професійної освіти, науку й молодіжної політики Читинської області встановлено статус «спеціалізована дитячо-юнацька, спортивна школа олімпійського резерву»

Школа перебуває у лісовому масиві Центрального району, лижна база «Орбіта».

>СДЮСШОР з біатлону має 11 відділень поЗабайкальскому краю:п.Приаргунск,п.Кокуй,п.Первомайский,п.Хилок,п.ЛиневоОзеро,г.Петровск-Забайкальский,п.КраснийЧикой,п.Новопавловка,п.Беклимишево,п.Шелопугино,п.Сретенск.

З рішення обласної ради з дослідно-експериментальної працювати з метою розвитку інноваційної дослідно-експериментальної діяльності освітніх закладівГОУДОдСДЮСШОР з біатлонуЗабайкальского краю присвоєно' статус «Обласна експериментальний майданчик, на тему « Формування фізичним і психологічноїстрессоустойчивости у біатлоністів вмезоцикле тренувального процесу», (ін. № 692 від 05.03.07КОНиМП Читинської області) 25 жовтня 2007 р.КОНиМП школа акредитована на вищу категорію.

Головним ініціатором створення школи є її нинішньої директор, чемпіон світу з біатлонуКовалев Г.І. Саме він побачиввбесхозном будинку станції «Орбіта» ідеальні умови до створення спортивної школи збиатлону.

Упродовж років свого існування школа зарекомендувала себе, немов освітнє установа із високим рівнем підготовки спортсменів, із високим рівнем спортивних результатів, з показниками виховної й доставки освітньої роботи.

ДіяльністьГОУДОДСДЮСШОР з біатлонуЗабайкальского краю визначається за такими показниками в таблиці 1.

Таблиця

Показники 2006 2007 2008 Динаміка
>абс %
Кількість котрі займаються (чол) 637 602 545 -90 -1,4
Кількість підготовлених

спортсменів:

МС

КМК

>МСМК

I спортивного розряду

1

5

59

1 18

43

5

16 1

34

4 9

1 -25

400 180 100

-43,4

Чисельність співробітників (чол) 87 83 80 -7

Протягом часу роботи Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з біатлону за 2008 навчальний рік відбулося бурхливе розростання спортивного майстерності вихованців. Підготовлено 4 майстра спорту, 9 Кандидатів у майстри спорту, на міжнародних змаганнях вЩучинске захистив звання майстер спорту міжнародного класуКоробов А.

Це засвідчує стабільності роботи у навчально-тренувальних групах і групах спортивного вдосконалення. За існування школи утвердився склад збірної, що представляєЗабайкальский край наВсероссийских і Міжнародних змаганнях, стабільними стали результати групи спортивного досконалості.

>СпортсменамГОУДОДСДЮСОР з біатлонуЗабайкальского краю за 2008 рік завойоване 302 медалі, їх: золото - 102 медалі, срібло - 96, бронза - 104. Підвищилися досягнення на міжнародних стандартів і всеросійських змаганнях.

Як очевидно з таблиці 1, кількість які уСДЮСШОР з біатлону проти 2006 роком зменшилося на 1,4 %, що пов'язані з присвоєнням ДЮСШ з біатлону нового статусу - спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи, який передбачає зменшення спортивно-оздоровчих груп, у яких наповнюваність понад п'ятнадцять людина, і підвищення груп початковій підготовки й навчально-тренувальних, у яких наповнюваність становить 12 людина. Зменшення кількості котрі займаються в спортивно-оздоровчих групах (перехід цих спортсменів до груп вищого рівня) говорить про підвищенні якості освіти, що, безсумнівно, позитивного бачиться чинником для школи олімпійського резерву.

Стосовно 2006 році відбулося зменшення персоналу у повній динаміці на майже 7 чоловік у результаті зменшення сталося з допомогою скорочення ставок обслуговуючого персоналу, а чи нетренерско-преподавательского складу, що позитивно б'є по роботі школи досягненні своїх статутних цілей.

>Текущее керівництво діяльністю організації здійснює директор, який призначається і звільняється з посади Міністерством Освіти Науки і Молодіжної політикиЗабайкальского краю.

>ГОУДОДСДЮСШОР з біатлонуЗабайкальского краю організує тренувальний процес з що займаються протягом учбового року , у шкільництві встановлено цілорічний режим роботи,подразделяющийся намезо і макро цикли.

АдміністраціяГОУДОДСДЮСШОР з біатлонуЗабайкальского краю, до прийняття рішення про процесі, враховує специфіку виду спорту, календар всеросійських і обласних спортивно-масових заходів, періодизацію спортивної підготовки в біатлоні.

Режим навчально-тренувальних занять в групах стверджується адміністрацією зі школи і старшими тренерами відповідно до нормативними документами.

Організаційно правова формаГОУДОДСДЮСШОР з біатлону: державна установа. Заснування, відповідно до статут, є юридичною особою, має відособленим на праві оперативно керувати майном, самостійно здійснює фінансово-господарську діяльність, має самостійний баланс, лицьові рахунки, гербову печатку, штампи, бланки зі своїми найменуванням та інші необхідні реквізити.

Основною метою процесу творенняСДЮСШОР з біатлону є реалізація додаткових освітніх програм, тож послуг у інтересах особистості, суспільства, держави.

Відповідно до Статут основне завданняСДЮСШОР з біатлону є:

- спортивну підготовку підлітків і молоді, формування резерву для збірних команд Російської Федерації, учасників першостей, чемпіонатів Європи, світу, Олімпійських ігор;

- оздоровлення учнів, котрі займаються засобами фізичної культури та спорту, гармонійний розвиток особистості;

- забезпечення необхідних умов особистісного розвитку, зміцнення здоров'я, професійного самовизначення;

- адаптація дітей до життя жінок у суспільстві;

- формування спільної культури;

- організація змістовного дозвілля.

Досягнення цілей і завдань Заснування здійснює такі види діяльності:

•Организуетспортивно-массовую і виховні роботи по спортивної спрямованості, передбаченої справжнім статутом;Реализует заходи, створені задля вдосконаленняобразовательнбого процесу програм, підвищення професійного майстерності;

• Здійснювати досвідчено - експериментальну діяльність;

• Проводити заняття з учнями в спортивно-оздоровчих групах, на етапі початковій підготовки, в навчально-тренувальних групах, в групах спортивного вдосконалювання і вищої майстерності.

• Веде заняття з учнями- членами збірних командЗабайкальского краю;

•Организует і проводить уже змагання, матчеві зустрічі, навчально-тренувальні збори, забезпечує необхідні умови щодо різноманітних категорій працівників і учнів освітніх закладів.

ЗаСДЮСШОР з біатлону з метою забезпечення її діяльності закріплюються об'єкти власності (земля, будинку, споруди, майно, устаткування, і навіть інше необхідне майно споживчого, соціального, культурного й іншого призначень). Вилучення з Статуту, пункт 6.1

Інфраструктура школи є: адміністративно -управлінський комплекс, готель, медичний центр, їдальня, душові, сауна, спортивний зал, стадіон, стрільбище, лижні траси.

Віддаленість школи вимагає доставляти учнів із різних районів міста, як-отмкр. Північний,Ингодинский р - він.

Структура управління

На чоліГОУДОДСДЮСШОР з біатлонуЗабайкальского краю стоїть директор.

Управління установою ввозяться відповідно до законодавства РФ і статутом й будується за принципами єдиноначальності і самоврядування.Единоличний виконавець орган - директор, призначуваний цю посаду Міністерство освіти, науку й молодіЗабайкальского краю за узгодженням із департаментом державного майна земельних відносинЗабайкальского краю.

Директор здійснює своїх повноважень виходячи з трудового договору, Статуту, законодавства РФ і забайкальського краю, і навіть інших обов'язкових виспівати і Установи нормативно правових актів.

У його підпорядкуванні стає дедалі співробітники організації. Дивися додаток 1. «Модель організаційної структури керуючої системиСДЮСШОР».

Основні показників діяльності:

Джерела фінансування

На малюнку 1 представлені джерела фінансуванняГОУДОдСДЮСШОР з біатлонуЗабайкальского краю.

Кошти обласного бюджету;

Доходи, одержані від дозволеної справжнім Статутом чинного законодавства Російської Федерації своєї діяльності;

Доходи, одержані від дозволених справжнім Статутом чинного законодавства Російської Федерації додаткових платних освітніх послуг;

Добровільні пожертви і цільові внески фізичних юридичних осіб, зокрема і зарубіжних;

Інші джерела, дозволені чинним законодавством Російської Федерації.

Витрати.

На проведення спортивно - масових заходів;

На що у зональних і фінальних змаганнях;

На преміювання працівників;

На господарські потреби;

На придбання ПММ;

На призи переможцям змагань;

На проведення навчально-тренувальних зборів.

Система взаємин з іншими підприємствами

На малюнку 2 представлена система взаємовідносинГОУДОДСДЮСШОР з біатлонуЗабайкальского краю

>СДЮСШОР з біатлону проти неї встановлювати прямі в зв'язку зі установами, підприємствами, організаціями, зокрема і іноземними. (Статут, п 2.5)


 

2. Аналіз кадрового складуГОУДОДСДЮСШОР з біатлонуЗабайкальского краю

Персонал організації - це персонал, найманець, у якого якісними характеристиками і має трудові відносини з роботодавцем. З штатного розкладу, яке стверджується директором організаціїГОУДОДСДЮСШОР з біатлонуЗабайкальского краю Ковальовим Геннадієм Івановичем, кількість персоналу в аналізованої організації у 2008 року становить 80 людина.

2.1 Якісна характеристика трудових ресурсів

Якісні характеристики визначають структуру персоналу організації з категоріям - керівники, фахівці, робочі.

Якісна складова визначається найвищим рівнем працездатності. Показника працездатності належить підлогу, вік, рівень освіти буде, кваліфікація, тощо.

Аналіз трудових ресурсів віком

Вікова структура визначається формуванням груп працівників певного віку. УСДЮСШОР з біатлону виділяється

Таблиця 2.1. Вікові групи педагогічних працівниківГОУДОДСДЮСШОР з біатлонуЗабайкальского краю

Вікові групи 2006 2007 2008

>Количеств про чол.

(>Абсолютное)

>Относительное, %

>Количеств про чол.

(>Абсолютное)

>Относительное, % '

>Количеств про чол.

(>Абсолютное)

>Относительное, %
>доЗО 5 21 5 20 6 23
від 30 до 40 8 33 9 36 6 23
від 40 до 50 4 17 4 16 6 23
від 50 до 60 5 21 5 20 4 15
Понад 60 2 8 2 8 4 15
Разом: 24 100 25 100

26 П

100

По віковою складу найбільшу частку педагогічних працівників становлять люди, перебувають у віці до 30 років (23 %) від 30 до 40 років (23 %), від 40 до 50 років (23 %) (див. рис. 3.). З другого краю місці працівники віком від 50 до 60 років і більше 60 років (15 %) Найнижча частку становлять працівники віком від 30 до 50 років. Кількість осіб віку становить 8 людина. У цілому нині середній вік поГОУДОДСДЮСШОР з біатлону становить 36,6 років (див.Рис. 3). Дані показники з боку характеризують колектив організації,т.к. самий працездатний і творча вік тренера-викладача -від 25 до 45 років, коли людина від стадії професійного становлення особистості проходить до стадії професійної зрілості."

Аналіз трудових ресурсів за категоріями працівників

Поділ управлінської праці є важливий чинник результативності менеджменту.

Сукупність окремих груп працівників утворює структуру персоналу, чи соціальну структуру організації, яка то, можливо статистичної і аналітичної. Статистична структура відбиває розподіл персоналові та рух їх у розрізі категорій і груп посад. УГОУДОДСДЮСШОР з біатлонуЗабайкальского краю виділяють 6 категорій працівників.

Таблиця

2006 2007 2008
>Количе >Количе >Колич
Категорії працівників >ство чол. >Относительно >ство чол.

>Относ

>ительн

>ество чол.

>Относ

>ительн

(>Абсол е,% (>Абсол >ое, % (>Абсол >ое, %
>ютное) >ютное) >ютное)
Керівники 3 3 3 3 3 3
>Пед. працівники 34 39 37 45 37 47
Службовці 50 57 43 52 40 50
Разом: 87 100 83 100 80 100

За даними таблиці можна дійти невтішного висновку, що це загальна чисельність за досліджуваний період зменшилася на майже 7 людина. Зменшення кількості персоналу відбулося основному категорії службовці на 10 чол. Тоді і кількість педагогічних працівників зросло 3 людини.

Нині вГОУДОДСДЮСШОР з біатлонуЗабайкальского краю штатна чисельність становить 80 людина: директор, заступник директора по навчально-виховної роботі, заступник директора по адміністративно-господарській частині, заступник директора по науково-методичною роботі, 3 методиста, 19тренеров-преподавателей,15 людинаспортсмени-инструктори, 4 співробітника бухгалтерії, 36 людина - службовці.

Організаційна структура -линейно-функциональная. Директору безпосередньо підпорядковуються заступники директора по навчально-виховної роботі, заступник директора адміністративно-господарській частині і заступника по науково-методичною роботі.

Керівники - це особи, які діють основі єдиноначальності і відповідальні за певну сферу діяльності, тобто. це, наділені необхідними повноваженнями прийняття рішень і несучі всю повноту відповідальності за результати своєї роботи. Категорія керівники вГОУДОДСДЮСШОР з біатлону ставляться до адміністративно управлінському підрозділу організації.

>Тренери-преподаватели фахівці безпосередньо зайняті навчально-тренувальної роботою.

Спортсмени- інструктори, діючі спортсмени. Входять у складі збірноїЗабайкальского краю з біатлону, захищають і є представниками краю на змаганнях різного рівня.

Фахівці з УВП - особи, займаються науково-методичною роботою, розробкою розвивають програм. До цієї категорії віднесено методисти, психолог. Головна особливість праці фахівців із навчально-виховної роботіГОУДОДСДЮСШОР з біатлонуЗабайкальского краю є організація процесу, написання навчально-тренувальних програм, розробка програмпсихолого-педагогическогб: розвитку, науково-дослідна

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація