Реферати українською » Менеджмент » Організація підготовки та оптимізація управлінських рішень


Реферат Організація підготовки та оптимізація управлінських рішень

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Державне освітнє установа

Московський Державний Індустріальний Університет

>КУРСОВАЯ РОБОТА

По дисципліни «Менеджмент»

на задану тему:

Організація підготовки й оптимізація управлінські рішення

Викладач: Кузіна М. Н.

Студент: Юсупова О.Г.

Група:Дв08Ф24п

Москва 2011


>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

Глава 1. Теоретичні аспекти процесу ухвалення і реалізації управлінські рішення

1.1 Зміст і стадії процесу прийняття управлінські рішення

1.2 Вимоги, які пред'являються технології менеджменту, і найважливіші області прийняття рішень

1.3 Механізм прийняття управлінські рішення

1.4 Концепція розробки управлінського рішення на умовах кризи

Глава 2. Особливості управлінської праці на ВАТ «>Давлекановский завод протипожежного устаткування»

2.1 Техніко-економічна характеристика ВАТ «>ДЗПО»

2.2 Організаційна структура управління персоналом ВАТ «>ДЗПО»

2.3 Аналіз організації праці цеху основного виробництва ВАТ «>ДЗПО»

Глава 3. Пропозиції по раціональної організації управлінської праці

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список використаної літератури

 


запровадження

Створення значної частини підприємств різної форми власності під час становлення ринкового господарства за нашій країні призвела до того, що керівникам надалі довелося вчитися управляти самостійно, а чи не за вказівкою «згори». Однією з елементів самостійно керувати діяльністю підприємства є прийняття управлінські рішення.

Процес ухвалення управлінські рішення актуальним через те, що дедалі більше розширюються масштаби, кількість елементів і взаємозв'язків підсистем в організаційних системах. Ускладнення перетинів поміж елементами системи викликає невизначеність у знанні реальної структури системи, може бути пов'язані з так званим людським чинником, навмисним чи спеціальним спотворенням інформації та т.д.

Іноді визначення управлінського рішення обмежують лише вибором можливий варіант дій. Такий їхній підхід збіднює зміст цієї категорії теорії менеджменту і відповідає його сутності.

Управлінські рішення можуть прийматися стосовно будь-якій сфері діяльності організації: управлінню персоналом, управлінню фінансами, управлінню виробничими процесами, зокрема й управління маркетингової службою.

Метою написання даної роботи є підставою дослідження управлінського процесу спроби його оптимізації з прикладу розглянутої керівника конкретногопрдеприятия. Об'єктом дослідження є фірма ВАТ «>ДЗПО».

Актуальність роботи пояснюється лише тим, що існування будь-який організації вимагає постійного щоденного ухвалення і реалізації тих чи інших рішень різних рівнях управління. Управлінські рішення за цьому спрямовані для досягнення найоптимальнішого результату діяльності організаційно-виробничою системи.


Глава 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ І РЕАЛІЗАЦІЇУПРАВЛЕНЧЕСКИХ РІШЕНЬ

 

1.1   Зміст і стадії процесу прийняття управлінські рішення

>Управленческое рішення — це результат конкретної управлінської діяльності менеджменту. Прийняття рішень є основою управління. Вироблення і прийняття рішень — це творчий процес у діяльності керівників рівня, до складу якого:

· вироблення і постановку мети;

· вивчення проблеми з урахуванням одержуваної інформації;

· вибір і обґрунтування критеріїв ефективності (результативності) і мінуси можливих наслідків прийнятого рішення;

· обговорення зі спеціалістами різних варіантів розв'язання проблеми (завдання); вибір, і формулювання оптимального рішення; ухвалення рішення;

· конкретизацію рішення його виконавців.

Технологія менеджменту розглядає управлінське рішення як процес, трійка стадій: підготовка рішення: ухвалення рішення; реалізація рішення.

На стадії підготовки управлінського рішення проводиться економічний аналіз ситуації на мікро і макрорівні, до складу якого пошук, збирання та обробку інформації, і навіть проявляються й формуються проблеми, які потребують вирішення.

На стадії ухвалення рішення здійснюється розробка й оцінка альтернативних прийняття рішень та курсів дій, проведених з урахуванням багатоваріантних розрахунків; виробляється відбір критеріїв вибору оптимального рішення; вибір і прийняття найкращого рішення.

На стадії реалізації рішення приймаються заходи для конкретизації рішення і доведення його виконавців, здійснюється контролю над ходом його виконання, вносяться необхідні корективи, і дається оцінка отриманого результату від виконання рішення. Кожне управлінське рішення має власний конкретний результат, тому метою управлінської діяльності є перебування такі форми, методів, засобів і інструментів, які б сприяти досягненню оптимального результату за умов особах і обставинах.

Управлінські рішення може бути обгрунтованими, прийнятими з урахуванням економічного аналізу та багатоваріантного розрахунку, і інтуїтивними, які, хоч і заощаджують час, але містить у собі ймовірність помилок, і невизначеність.

Ухвалені рішення мають грунтуватися на достовірної, поточної і прогнозованою інформації, аналізі всіх згаданих чинників, що впливають щодо рішень, з урахуванням передбачення його можливих наслідків.

Керівники зобов'язані постійно зростає і всебічно вивчати що надходить інформацію на підготовку й терміни прийняття її основі управлінські рішення, які потрібно погоджувати всіх рівнях внутрішньофірмової ієрархічної піраміди управління.

Кількість інформації, яку треба переробити розробки ефективних управлінські рішення, настільки велика, що його давно перевищила людські можливості. Саме труднощі управління сучасним великомасштабним виробництвом зумовили широке використання електронно-обчислювальної техніки, розробку автоматизованих системам управління, що вимагало створення нової математичного апарату іекономоко-математических методів.

Методи прийняття рішень, вкладених у досягнення поставленої мети, можуть бути різними:

1) метод, заснований на інтуїції управляючого, яка обумовлена наявністю в нього раніше накопиченого досвіду та незначною сумою знань у конкретної галузі, що допомагає вибрати і прийняти правильне рішення; 2) метод, заснований на понятті "здоровим глуздом", коли управляючий, приймаючи рішення, обгрунтовує їх послідовними доказами, зміст яких спирається на накопичений їм практичного досвіду; 3) метод, заснований на науково-практичному підході, що передбачає вибір оптимальних рішень з урахуванням великих кількостей інформації, допомагає обгрунтувати прийняті рішення. Цей метод вимагає застосування сучасних засобів і, електронно-обчислювальної техніки. Проблема вибору керівником рішення одну з найважливіших у сучасній науці управління. Вона передбачає необхідність всебічно оцінки самим керівником конкретної обстановки і самостійність прийняття ним однієї з кількох варіантів можливих рішень.

Бо достойник має можливість вибирати рішення, несе відповідальність їхнє виконання. Прийняті рішення вступають у виконавчі органи влади та підлягають контролю право їх реалізацією. Тому управління заборгувало бути цілеспрямованим, має бути відома мета управління. У системи управління обов'язково має дотримуватися принцип вибору прийнятого рішення з певного набору рішень. Чим більший вибір, то ефективніший управління. При виборі управлінського рішення щодо нього пред'являються такі вимоги: обгрунтованість рішення; оптимальність вибору; правомочність рішення; стислість і ясність; конкретність у часі; адресність до виконавців; оперативність виконання.

1.2   Вимоги, які пред'являються технології менеджменту, і найважливіші області прийняття рішень

Вимоги, які пред'являються технології менеджменту, можна зводити до наступному:

· формулювання проблем, розробка й вибір рішення мають бути сконцентровані у тому рівні ієрархії управління, де цього є відповідна інформація;

· інформація повинна надходити від усіх підрозділів фірми, що є різних рівнях управління і що виконують різні функції;

· вибір і прийняття рішення мають відбивати інтереси й можливості тих рівнів управління, куди буде покладено виконання рішення чи котрі зацікавлені у його реалізації;

· повинна суворо дотримуватися підпорядкованість у взаєминах в ієрархії управління, жорстка дисципліна, висока вимогливість і незаперечна підпорядкування.

Прийняття управлінські рішення припускає використання наступних чинників: ієрархії; цільовихмежфункциональних груп; формальних правив і процедур; планів; горизонтальних зв'язків.

1) Використання ієрархії прийняття рішень здійснюється більшістю фірм з метою координування роботи і посилення централізації під управлінням. У американських компаніях менеджери зазвичай делегують своїх повноважень прийняття рішень ближчі один до того рівня, є тут більше необхідної інформації, і що безпосередньо бере участь у реалізації конкретного рішення. Американські менеджери після ухвалення рішень не збираються розпочинати прямі контакти з підлеглими, які перебувають більш, ніж один ієрархічний рівень, нижче, ніж порушувати принципзвенности під управлінням.

2) Використання цільовихмежфункциональних груп у прийняття рішень в американських фірмах доволі поширене. Такі цільові групи створюються зазвичай на тимчасової основі. Їх члени відбираються із різних підрозділів, і рівнів управління. Мета створення такі групи є використання спеціальних знань й науково-технічного досвіду члени групи до ухвалення конкретних і складних рішень. Цільові групи найчастіше займаються створенням нова продукція. Тоді, у склад їх входять інженери, фахівці з маркетингу, виробничники, фінансисти, постачальники. Спочатку вони готують на професійно рівні інформацію, з урахуванням якої найвище керівництво приймають рішення виділення капіталовкладень розробці та впровадження нову продукцію. Керівником цільовоїмежфункциональной групи призначається із її членів чи вищестоящий керівник, котрі можуть замінюватись іншим фахівцем щодо ходу виконання.

3) Використання формальних правив і процедур прийняття рішень — це ефективний шлях координації дій. Проте інструкцією, і правила надають жорсткість системи управління, що уповільнює інноваційні процеси та утрудняє внесення поправок до планів у зв'язку з змінюваними обставинами.

4) Використання шипів прийняття рішень націлене па координацію діяльності фірми в центом. Планування є тією важливим виглядом управлінської діяльності, який керівники витрачають значну частину своєї часу. У результаті складання планів здійснюється процес поєднання інтересів і цілей між різними рівнями управління. Системи контролю та бухгалтерського обліку пристосовані в американських фірмах до вирішення управлінських завдань, і основі веде розробку планів. Менеджери постійно опікуються виконанням планових показників і мають можливість їх коригувати за відповідного обгрунтуванні такій необхідності перед вищим керівниками фірми чи керівниками виробничих відділень.

Для американського менеджера характерний більш індивідуалізм, ніж колективізм прийняття рішень. Це відрізняє американський тип управління від японського й у певної міри від західноєвропейського. Індивідуалізм проявляється уединоначалии у процесі рішень, індивідуальної підприємливості у досягненні лідерства, індивідуалізації газу в оплаті керівників.

Американський стиль менеджменту— це справжнє майбутньої, а майбутнє для справжнього.Отсюда—планирование па перспективу, прогнозування, маркетинг, виданий мети— кращепопять споживача і пристосуватися її вимог, передбачити зміни на ринку і приймати необхідні заходи у сфері виробництва. Організація фірми та інформаційний процес управління у американських фірмах орієнтовані па споживача, па його запити, й смаки.

Важливою рисою американського менеджменту є індивідуального підходу до працівника з єдиною метою стимулювання виконання дорученої роботи з максимальною відповідальність. Звідси велика роль відводиться вихованню й навчання працівників, підвищенню їхнього професійного рівня життя та ініціативи роботі. Філософія управління у американських фірмах будується у тому, що мета працівника збігаються з цілями фірми. Такий їхній підхід зумовив принцип "управляючий повинен знати кожного працівника межи очі", але це, своєю чергою, висунув завдання постійного вивчення персоналові та висування кадрів із професійних навичок і ініціативності.

Найважливішими областями прийняття рішень є визначення політики капіталовкладень і для впровадження нової продукції. Прийняття рішень у сфері капіталовкладень США передбачає проведення попередніх розрахунків їх окупності та ефективності. Якщо окупність чи ефективність гаданих капіталовкладень вище нуля, то інвестиції доцільні, оскільки збільшують капітал фірми. У цьому необхідно враховувати результати аналізу окупності та ефективності інших варіантів інвестування, вибираючи з них вищий показник.

Формули до розрахунку таких показників дуже громіздкі. Вони передбачається розрахунок всіх можливих грошових надходжень і витрат за всьому протязі існування об'єкта капіталовкладень. Через війну ці грошові надходження чи прибутки виявляється у цінах поточного часу з відрахуванням майбутніх надходжень так, нібито були отримані як приріст на вкладений капітал у будь-якій іншійравнорисковой області.

Насправді є й інші способи визначення доцільності капіталовкладень. До них, зокрема, ставляться розрахунки: за термінами окупності; щодо впливу інвестицій на дивіденди; з акцій цього року; порівняно даної норми окупності із загальною нормою по фірмі загалом.

Незалежно від цього, який метод розробки рішення використовується фірмою, кожне постанову по капіталовкладень повинно бути загальну систему планування і запровадження капіталовкладень. Більшість фірм США розробляють річні фінансові плани) які містять перелік вже прийнятих проектів чи очікуваних до фінансування цього року. Цей план зараз готується вище керівництво фірми з урахуванням пропозицій, розроблених на низових рівнях.

За підсумками фінансового плану приймають рішення з розподілі ресурсів з урахуванням їхньої збалансованості. Значно гнучкіша система прийняття рішень застосовується до спеціальним проектів та уточненню раніше виданих проектів. Процес ухвалення рішень про запровадження нову продукцію в американських компаніях може бути розбитий чотирма послідовні стадії.

У першій стадії розробляється ідея чи концепція нового товару. Ідеї нових товарів хороших і нових сфер підприємницької діяльності стікаються від усіх підрозділів фірми, і навіть від покупців (замовників) до відділу нових товарів (чи відділ маркетингу), де фахівці проводять оцінку попиту ринку й технічних економічних можливостей фірми. При позитивну оцінку перспектив нового товару фахівці готують пропозицію, яке, поруч із пропозиціями щодо іншим товарам з вивчення й універсального визначення пріоритетності. Такий комітет зазвичай створюється лише на рівні вищого керівництва фірми і відданість забезпечує загальне керівництво всім процесом інновації за новими товарам.

У другий стадії, якщо пропозицію одержало схвалення комітету з питань нових товарів, веде розробку вироби силами фахівців –маркетологів та технологічних фахівців. Попередня конструкція вироби вивчається інженерами із виробництва за такими показниками, як вартість, якість, довговічність, й за необхідності в конструкцію вносять зміни. Остаточний варіант вироби аналізується з оцінки ціні одиниці вироби, продажною ціни, прибутку, обсягу продажу і потенційної чистої окупності (рентабельності) кілька років вперед. Потім варіант вироби і план практичної реалізації ідеї знову вступають у комітет із нову продукцію для остаточне затвердження,

На третьої стадії проводяться випробування нового вироби, як лабораторні, і «польові» (над ринком). За результатами випробувань вносяться ці зміни в виріб розробляють докладний план запровадження її ринку. Одночасно вирішується питання, чи варто фінансувати масове виробництво вироби з обсягів ринку.

На четвертої стадії здійснюється перехід до повномасштабного виробництва вироби на регулярної основі. І на цій стадії особливу увагу приділяють наступним питанням: координації контролю за якістю; створенню запасів сировини, матеріалів та українських комплектуючих частин; реклами й просуванню вироби над ринком; створенню системи оптового розподілу; стимулюванню продажів.

Багато великі американські фірми мають спеціальні відділи чи служби для розробки зразків виробів і проведення їх випробувань. У цих

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація