Реферати українською » Менеджмент » Оцінка конкурентоспроможності підприємства на прикладі ТОВ "Сибірський Гурман"


Реферат Оцінка конкурентоспроможності підприємства на прикладі ТОВ "Сибірський Гурман"

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Курсова робота

з дисципліни "Основи конкурентоспроможності"

тема Оцінка конкурентоспроможності підприємства з прикладу ТОВ "Сибірський Гурман"


Зміст

Запровадження

>1.Теоретические аспекти конкурентоспроможності

1.1 Поняття конкурентоспроможності

1.2 Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства

1.3 Заходи щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства

2. Аналіз конкурентоспроможності компанії «Сибірський гурман»

2.1 Загальна характеристика підприємства

2.2 Аналіз конкурентного середовища підприємства

2.3 Оцінка конкурентоспроможності компанії «Сибірський гурман»

3. Рекомендації та протизсувні заходи з конкурентоспроможності

Укладання

Список використаної літератури


Запровадження

конкурентоспроможність конкурентна перевага якість

Створення ефективної економіки - найважливіше завдання які у зараз у Росії перетворень. Проте їх спрямованість має обмежуватись лише активним поширенням ринкових взаємин у галузях економіки. Конкуренція є одним їх головних чорт ринкового господарства, у зв'язку з цим виникла потреба адаптації до умов конкуренції підприємств усіх галузей народного господарства. Саме тому розвиток російських підприємств має здійснюватися з урахуванням активізації існуючих, формування та оцінки нових конкурентних переваг.

>Ускоряющийся темп сучасного життя як змушує людей мислити інакше, а й найчастіше кардинально змінює їх спосіб життя. Так було в останні роки перебудови всі більшої популярності у Росії набувають продукти швидкого приготування.Возрастающая мода на правильне харчування й прагнення до здорового способу життя підказують, що зручне харчування має бути збалансованим і за можливості корисним. Мабуть, цього факту є одним із основних причин розвитку ринку заморожених продуктів.

Ринок заморожених напівфабрикатів характеризується низькою концентрацією, у ньому оперують великі, численні середні і малі компанії. Відносна легкість виробництва м'ясних напівфабрикатів призводить до високу конкуренцію, над ринком представлені бренди регіонального та федерального значення. Надалі очікується, частка великих компаній зростатиме, сильні бренди витіснятимуть слабші торгових марок, причому можливо, значні регіональні виробники зможуть виходити федеральний рівень.

Прагнучи закріпити своїми панівними позиціями, вони як нарощують виробничі потужності, а й розробляють нові продукти. Основні гравці у цьому сегменті бачать майбутнє ринку за складно рецептурними, комбінованими виробами і готовими стравами.

У разі що розвивається ринку заморожених напівфабрикатів, великої кількості конкурентів оцінка конкурентних переваг підприємства стає особливо актуальною.

Промислове підприємство успішно функціонує за умов конкурентного середовища лише тому випадку, якщо вона чітко буде визначено напрями розвитку,ориентируемие на існуючий конкурентний статус. У цьому оцінка поточної конкурентної позиції дозволяє підприємству обгрунтовано планувати свій розвиток і тільки тоді ми формувати конкурентні переваги.

Проблемі створення конкурентних переваг з оцінкою конкурентоспроможності підприємств, методам її приділяється значну увагу у наукових розробках вітчизняних і іноземних авторів. Не заперечуючи значимості досліджень позначених проблем, тим щонайменше, слід зазначити, більшість методів і наукових розробок на цій галузі спрямовані оцінку конкурентоспроможності без її взаємозв'язку з виявленням конкурентних переваг. До того ж, оцінка конкурентоспроможності у часто має суб'єктивний характері і це не дає її кількісного значення. З вищесказаного можна окреслити мету і завдання курсової роботи.

Мета курсової роботи – виходячи з аналізу конкурентоспроможності підприємства розробити рекомендації із формування конкурентних переваг.

Відповідно до встановленої метою можна сформулювати завдання:

1. Позначити теоретичні питання оцінки конкурентоспроможності підприємства.

2. Використовуючи методи лікування й критерії оцінки конкурентоспроможності проаналізувати конкурентоспроможність компанії ТОВ «Комбінат напівфабрикатів Сибірський Гурман» з над ринком заморожених напівфабрикатів.

3. З аналізу розробити рекомендації із формування і виділенню ключових конкурентних переваг компанії «Сибірський Гурман».

Об'єкт дослідження – компанія ТОВ «Комбінат напівфабрикатів Сибірський Гурман».

Предмет дослідження – сукупність критеріїв з оцінки конкурентоспроможності підприємства.


>1.Теоретические аспекти конкурентоспроможності

1.1 Поняття конкурентоспроможності

Конкурентоспроможність підприємства - це її перевагу стосовно іншими підприємствами цієї галузі всередині країни та її межами. Конкурентоспроможність перестав бути іманентними якістю фірми, це, що конкурентоспроможність фірми можна оцінити лише групи фірм, які стосуються галузі, або фірм, що випускають аналогічні товари (послуги). Конкурентоспроможність можна виявити лише порівнянням між собою цих фірм як і масштабі країни, і у масштабі світового фінансового ринку.

Отже, конкурентоспроможність фірми - поняття відносне: сама й той самий фірма у межах, наприклад, регіональної галузевої групи може бути визнана конкурентоспроможної, а рамках галузей світового фінансового ринку або його сегмента - немає. Оцінка ступеня конкурентоспроможності, тобто. виявлення характеру конкурентної переваги фірми проти іншими фірмами, залежить від першу черга у виборі базових об'єктів порівнювати, інакше кажучи, у виборіфирми-лидера у галузі країни чи її межами. Такафирма-лидер повинна мати такими параметрами:

>соизмеримостью характеристик своєї продукції по ідентичності потреб,удовлетворяемих з її допомогою;

>соизмеримостью сегментів ринку, котрим призначена що виходить продукція;

>соизмеримостью фази життєвого циклу, у якій функціонує фірма.

Отже, конкурентна перевага однієї фірми над інший може бути поцінована у разі, коли обидві фірми задовольняють ідентичні потреби покупців, які стосуються родинним сегментам ринку. У цьому фірми перебуває тільки в і тієї ж фазах життєвого циклу. У разі, якщо ці умови порушуються, порівняння буде некоректним.

Складність, котрий іноді повну відсутність доступу до інформації про діяльність конкурентів може викликати в керівництва фірми необгрунтоване думка про перевагу фірми над конкурентами, призвести досамоуспокоению і ослаблення зусиль, що з підтримкою необхідного рівня конкурентної переваги своєї фірми.

Нині, щоб фірма була боротьби з провідними фірмами, потрібні цілком нові підходи до організації виробництва й управління, ніж, куди керівники орієнтувалися б у минулому. І насамперед нові підходи потрібні інвестиційної політики, під час проведення для підприємства технічноїреконстркции, у процесі впровадження нової техніки і технології.

Конкурентоспроможність підприємства залежить від низки чинників, які вважатимуться компонентами (складовими) конкурентоспроможності. Їх можна розділити втричі групи чинників:

> техніко-економічні;

> комерційні;

> нормативно-правові.

>Технико-економические чинники включають: якість, продажну ціну й видатки експлуатацію (використання) чи споживання продукції або послуги. Ці компоненти залежить від продуктивності і інтенсивності праці, витрат виробництва,наукоемкое(tm) продукції і на ін.

Комерційні чинники визначають умови реалізації товарів на конкретному ринку. Вони включають:

1. кон'юнктури ринку (гострота конкуренції, співвідношення між попитом й пропозицією певного товару, національні і регіональні особливості ринку, що впливають формування платоспроможного попиту цю продукцію чи послугу);

2. наданий сервіс (наявністьдилерско-дистрибьютерских пунктів виготовлювача і станцій обслуговування у регіоні покупця, якість технічного обслуговування, ремонту й інших надання послуг);

3. рекламу (наявність і дієвість реклами й інших засобів на споживача з формування попиту);

4. імідж фірми (популярність торговельну марку, репутація фірми, компанії, країни).

Нормативно-правові чинники відбивають вимоги технічної, екологічної та інший (можливо, морально-етичній) безпеки використання товару цьому ринку, і навітьпатентно-правовие вимоги (патентної чистоти і порядку патентного захисту). Що стосується невідповідності товару які у аналізований період цьому ринку нормам та санітарним вимогам стандартів, і законодавства товар у не може бути проданий цьому ринку.

 

1.2 Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства

Оцінка конкурентоспроможності підприємства на конкретному ринку його сегменті полягає в ретельному аналізі технологічних, виробничих, фінансових і збутових можливостей підприємства, вона покликана визначити потенційні можливості підприємства міста і заходи, які підприємство має розпочати задля забезпечення конкурентних позицій на конкретному ринку [3].

Оцінка повинна містити такі показники:

1. потреба у капіталовкладень фактичних і перспективу, як загалом, і на окремі види продукції і на конкретним ринків;

2. асортимент конкурентоспроможної продукції, її обсяги і вартість;

3. набір ринків чи його сегментів кожному за продукту;

4. потреба коштів формування від попиту й стимулювання збуту;

5. перелік заходів і прийомів, якими підприємство може забезпечити перевагу над ринком;

6. створення сприятливого ставлення до підприємстві у покупців, випуск високоякісної інадежной продукції, постійне відновлення продукції, чітке виконання зобов'язань за угодами [3].

Результати дослідження беруться в основі розробки стратегії підприємства, її технічної, асортиментної і збутової політики.

У даний роботі пропонується інтегрований підхід з оцінки конкурентоспроможності організацій (КСП) з різних точок зору, що забезпечує мінімізацію впливу суб'єктивізму. Підхід реалізується через оцінку з урахуванням наступних концепцій:

· Аналіз КСП з урахуванням концепції господарську діяльність підприємства

· Аналіз КСП з урахуванням концепції ">4Р"

· Аналіз КСП з урахуванням концепції М. Портера (модель п'яти сил конкуренції)

Для практичного застосування і простоти аналізу КСП з кожної концепції використовується якісна п'яти чи десяти бальна шкала, у якій граничні умови задаються найкращим і найгіршим становищем у критеріям.


Таблиця. Формальні приклади оцінок наведені у таблицях 1, 2, 3:

Внутрішні чинники господарську діяльність підприємства Рейтинг, бали
Підприємство К1 >К2 К3
ФІНАНСИ
Структура балансу 5 4 4 3
Рентабельність активів 3 3 3 3
Рентабельність інвестицій 3 2 2 4
Коефіцієнт реінвестування 4 3 3 2
ВИРОБНИЦТВО
Завантаження устаткування 5 4 4 5
Виробничі потужності 5 2 2 3
Знос фізичний технологічного устаткування 4 3 4 4
Резерв виробничих потужностей 5 2 2 5
УПРАВЛІННЯ
>Оптимальность організаційної структури 5 2 2 2
Інформаційні технологій і забезпечення 3 3 3 3
Правове забезпечення 4 4 4 4
МАРКЕТИНГ
Частка ринку 3 2 3 3
Асортимент 4 2 2 4
Рівень цін 2 2 2 3
Сервіс 3 3 4 3
Диверсифікація постачальників        
Збут та наявність постійної клієнтури 4 3 3 4
КАДРИ
>Квалификации виробничого персоналу 5 2 4 2
Рівень кваліфікації збутового персоналу 4 3 2 2
Систему керування персоналом 3 3 3 3
ТЕХНОЛОГІЇ
Впровадження інновацій у виробництві 3 4 4 2
Можливість розробки нових продуктів 4 3 3 2
Рівень функціонального зносу технології 2 4 2 2
Екологічно чисті технології 2 3 3 2
Сума значень рейтингів 85 66 68 70
>Нормированний індекс рейтингу КСП 65% 51% 52% 54%

Таблиця

Чинники конкурентоспроможності підприємства Рейтинг, бали
Підприємство К1 >К2 К3
">1Р" - продукт
Якість 3 2 2 3
Технічні параметри 4 2 2 4
Термін служби, Гарантійний термін 2 2 2 3
Безпека 2 2 2 3
Рівень сервісу 4 2 2 4
">2Р" - ціна
Рівень цін 3 2 2 3
Умови оплати 4 2 2 4
Умови кредиту 2 2 2 3
Види знижок 2 2 2 3
Відсоток знижки 3 2 2 3
">3Р" - канали збуту
Ступінь охоплення ринку 3 2 2 3
Регіони збуту 4 2 2 4
Інтенсивність каналів збуту 2 2 2 3
Управління запасами 2 2 2 3
">4Р" - просування над ринком (маркетингові комунікації)
Канали реклами 3 2 2 3
>Адресная роботу з промисловим покупцем 4 2 2 4
Бюджет реклами 2 2 2 3
Паблікрелейшнз 2 2 2 3
Сума значень рейтингів 54 38 38 62
>Нормированний індекс рейтингу КСП 54% 38% 38% 62%

Таблиця

Елементи моделі п'яти сил конкуренції Рейтинг, бали
Підприємство К1 >К2 К3
>1.Интенсивность конкуренції серед існуючих конкурентів
Вплив зростання кількості конкуруючих фірм 3 2 2 3
Вплив зниження попиту продукт 4 2 2 4
Вплив фірм, здатних знижувати ціни 2 2 2 3
Зростання віддачі завоювання додаткової частка ринку 2 2 2 3
Наявність умов, коли відхід із ринку менш вигідний, ніж продовження конкурентної боротьби 3 2 2 3
Перспективи зростання ємності ринку 2 2 2 3
Тенденції до укрупнення фірм 2 2 2 3
>2.Угрози із боку потенційних "новачків" над ринком
Досвід під управлінням витратами 3 2 2 3
Витрати формування іміджу 4 2 2 4
Рівень інвестицій відкриття фірми 3 2 2 3
Ексклюзивні права вже існуючих фірм 4 2 2 4
Доступ до каналів розподілу продукту 2 2 2 3
Правові обмеження (ліцензії, патенти, стандартизація) 2 2 2 3
>3.Появление товарів замінників
Рівень цінтоваров-заменителей 3 2 2 3
Наявність товари - замінників якісно нових властивостей 4 2 2 4
Забезпеченнятоваром-заменителем нового способу задоволення потреб 2 2 2 3
Доступність замінників 2 2 2 3
>4.Экономический потенціал покупців
Кількість і величину фірм покупців 3 2 2 3
Величина частки покупок крупних фірм 3 2 2 3
Рівень диверсифікації продавців 4 2 2 4
Загроза зворотної інтеграції у галузь продавця 2 2 2 3
Рівень стандартизації товару за умови заміни постачальника 2 2 2 3
>5.Экономический потенціал постачальників
Ресурсоємність продукції підприємства 3 2 2 3
Ступінь монополії постачальників 4 2 2 4
Обмеження вибору постачальника ступенем диференціювання продукції 2 2 2 3
Цінність зв'язків для постачальника з покупцем 3 2 2 3
Загроза інтеграції покупця у бізнес 4 2 2 4
Вплив постачальників на дохідність підприємства через цінової чинник 2 2 2 3
Якість продукції постачальників 2 2 2 3
Сума значень рейтингів 81 58 58 94
>Нормированний індекс рейтингу КСП 49% 35% 35% 57%

>Нормированний індекс рейтингу є результуючим відносним показником виміру КСП

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація