Реферати українською » Менеджмент » Сутність і сенс контролю, як попередження можливих конфліктних ситуацій


Реферат Сутність і сенс контролю, як попередження можливих конфліктних ситуацій

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Кафедра «Регіональна економіка і управління»


>КУРСОВАЯ РОБОТА

з дисципліни: Теорія управління

на задану тему: Сутність сенс контролю, як попередження можливих конфліктним ситуаціям

План

Запровадження

1. Сутність і важливе місце контролю у процесі управління

1.1 Поняття контролю

1.2 Види контролю

2. Організація ефективного контролю

3.Понятийная схема конфлікту організації

3.1 Причини і функції конфліктів

3.2 Класифікації конфлікту

3.3 Структура рівні конфлікту

4. Алгоритм способів профілактики та усунення конфліктним ситуаціям

Укладання

Список літератури

 


Запровадження

Процес управління - нескінченний процес. Плани який завжди виконуються оскільки був задуманий. Люди який завжди приймають делеговані їм правничий та обов'язки. Керівництву який завжди вдається належним чином мотивувати людей для досягнення поставленої мети. Змінюються зовнішні умови, і організація повинна адекватно адаптуватися до них. Як керівництву організації вдається визначити, досягло воно поставленої мети? Як він виявляє власні та помилки підлеглих? Як він визначає, які заходи необхідно ухвалити, щоб почати процес адаптації? Усе це досягається з допомогою контролю. Контроль - це процес, з якого керівництво організації визначає, правильні його рішення і потребують вони у коригуванні.

Метою курсової роботи є підставою аналіз контролю запобігання і усунення конфліктним ситуаціям. У цьому необхідно вивчити види конфліктним ситуаціям, проаналізувати причин їх виникнення та можливих шляхів розв'язання конфліктним ситуаціям.

Завдання курсової роботи зводяться до чого:

1. Вироблення найбільш раціональних методів контролю у запобігання конфліктним ситуаціям.

2. Виявлення оптимальних способів усунення конфліктним ситуаціям.

3. Розробка ефективних методів мотивації службовців, вкладених у запобігання повторного появи конфліктним ситуаціям.

 


1. Сутність і важливе місце контролю у процесі управління

 

1.1 Поняття контролю

Слово «контроль» як і слово «влада» передусім, породжує негативні емоції. Для людей контроль означає обмеження, примус, відсутність самостійності т.п. - загалом, усе те," аж протилежно нашим уявленням про свободу особи. У результаті такого стійкого сприйняття, контроль належить до тих функцій управління, сутність яких розуміється найчастіше неправильно. Коли, що означає контроль для менеджера, то найчастіше люди у відповідь вам, - те, що дозволяє утримувати працівників у певних межах. У принципі так - це правильно. Одне з аспектів контролю справді полягає у забезпеченні підпорядкування чогось. Проте зводити контроль просто до якихось обмеженням, виключає можливість дій, які завдають шкоди організації, і які змушують кожного поводитися суворо дисциплінована, означала б випустити з уваги основне завдання управління.

Контроль — це постійний процес, який би досягнення цілей організації шляхом своєчасного виявлення які під час виробничо-господарської діяльності об'єктів управління труднощів і змін довкілля.

Завдяки контролю організація має можливість усувати перешкоди по дорозі виконання планових завдань, тому контроль можна з'ясувати, як процес, з якого організація забезпечує досягнення мети. Разом про те контроль дозволяє визначити, яка діяльність шляхів досягнення мети була найефективніша.

Контроль сприяє зміцненню дисципліни й дотриманню законності. Завдяки йому ми забезпечується єдність прийняття рішень та їх виконання, досягнення поставлених завдань, і навіть виконуються наперед помилки та юридичні недоробки.

Головний сенс контроль полягає у створенні гарантій виконання планів підвищення ефективності управлінського процесу.

Маючи великий діапазон на організацію, контроль ні обмежуватися лише рамками діяльності контрольних органів. Він входить до обов'язків керівника будь-якого рангу.

Об'єктами контролю виступають підприємства, організації.Предметами контролю є процеси, які у організації, чи її елементи. Контролюють виробничий процес, норми витрати потребує матеріальних та фінансових коштів, здійснюють технічний і технологічний контроль, контроль якості продукції і на т.д.

Суб'єктами контролю можуть виступати менеджери фірми, відділи технічного контролю, державні органи.

Головні інструменти виконання функцій контролю - спостереження, перевірка усіх сторін діяльності, облік і аналіз. Наприклад, з виробництва контроль може здійснюватися у вигляді спостереження з різних контрольно-вимірювальних приладів. Для контролю над грошима застосовують фінансові та бухгалтерські документи. Своїх підлеглих менеджер може контролювати у вигляді письмових звітів на роботу чи через проведення регулярних нарад та проблем, що виникають у фірмі або в окремих працівників.

Облік - це збір, реєстрація і узагальнення всієї необхідної інформації, необхідної керівництву компанії до ухвалення управлінські рішення. Облік є інформаційною базою контролю.

Виконуючи свої завдання, облік неспроможна уникнути контролю за якістю господарських процесів. Інакше було би виконано основна вимога до, пропоноване обліку, - його достовірність. Тому облік включає окремі контрольні функції.

Контроль часом неспроможна уникнути даних обліку, оскільки завершені економічні процеси можуть бути піддані контролю лише за наявності даних обліку цих процесів. У цілому цей полягає взаємозв'язок обліку й контролю.

Важливу роль підготовці інформації, яка потрібна на ухвалення, й обгрунтування управлінські рішення, грає аналіз. У процесі нього здійснюється всебічна оцінка функціонування об'єкта управління, аналізуються причини відхилень т запланованого рівня, виявляються резерви, визначаються можливі альтернативи управлінські рішення.

Контроль - це критично важлива функція управління, бо тільки вона забезпечує зворотний зв'язок у системі керування. Решту функцій (планування, організації, мотивація) є прямий зв'язком із об'єктом управління. Контроль вважатимуться елементом зворотний зв'язок, оскільки за його даним виробляється коригування раніше виданих рішень, планів і навіть і нормативів. Інакше кажучи, контроль забезпечує зворотний зв'язок між очікуваннями, певними початковими планами, і реальними показниками діяльності організації. І тому, хто має сучасні і точні системи контролю, має більше шансів вижити.

У процесі контролю можна отримати роботу відповіді такі питання: Чому ми навчилися? Що у наступного разу потрібно зробити інакше? У чому причини відхилень від запланованого? Яке вплив надав контроль бути прийнятим рішень? Чи було вплив контролю позитивним чи негативним? Які висновки потрібно зробити розробки нових цілей?

Система контролю характеризується певної цілеспрямованістю. Це властивість системи в тому, що це елементи і ланки контролю служать спільної мети - забезпечення управління.

Важливо виділити ще одне характерну риску контролю, як системи. Контроль є інформаційної системою, що включає збір, обробку, збереження і передачу контрольної інформації. З допомогою інформації контроль пов'язані з іншими системами і підсистемами. Ця зв'язок характеризується інформацією, створюваної всередині системи контролю, що він одержує вигоду від інших систем і що він надсилає у довкілля.

Люди є негативним елементом контролю. Отже, розробки контролю менеджер має враховувати поведінка людей. Тільки знання те, що робота контролюється, часто стимулює людей до якісному і ефективному його виконання.

Правильно організований контроль дуже важливий й у багато залежить від мистецтва менеджера. Вона має бути досить вимогливий, щоб підлеглі завжди відчували відповідальність за дії і рішення. І тоді водночас по-справжньому умілий менеджер знає, що безупинно контролювати своїх підлеглих шкідливо: вона втрачає самостійність, ініціативність.

Поняття «контроль» так можна трактувати у трьох основних аспектах: як функцію управління чи елемент управління економікою; як цілеспрямовану діяльність; в розумінні системи органів, здійснюють контроль. У цьому необхідно враховувати, що це три боку контролю представляють єдине ціле. У той самий час контроль' є складною системою та потребує управлінні.

 

1.2 Види контролю

Контроль - це критично важлива і складна функція управління. Одне з найважливіших особливостей контролю, яку враховувати насамперед, у тому, контроль може бути всеосяжним. Контроль неспроможна залишатися прерогативою виключно менеджера, призначеного «контролером», та її помічників. Кожен керівник, незалежно від своєї рангу, має здійснювати контроль, як невід'ємну частину службових обов'язків, навіть якщо йому спеціально цього доручав.

Контроль єфундаментальнейший елемент процесу управління. Ні планування, ні створення організаційних структур, ні мотивацію не можна розглядати цілком у відриві контролю. Справді, фактично всі є невід'ємними частинами загальної системи контролю у цієї організації. Ця обставина стане зрозуміло після ознайомлення з трьома основними видами контролю: попереднім, поточним і заключним. За формою здійснення всі ці види контролю схожі, оскільки мають те ж мета: сприяти тому, щоб фактично одержувані результати були якнайближче до необхідних. Відрізняються вони лише часом здійснення. Отже, розглянемо докладніше види контролю.

1. Попередній контроль нагадує айсберг, більшість якого, як відомо, прихована під водою. Деякі найважливіші види контролю цієї організації може бути замасковані серед інших функцій управління. Приміром, хоча планування й створення організаційних структур рідко належать до процедурі контролю, вони, як такі дозволяють здійснювати попередній контроль над діяльністю організації. Цей вид контролю називається попереднім оскільки здійснюється до фактичного початку робіт.

Основними засобами здійснення попереднього контролю є реалізація певних правил, процедур і ліній поведінки. Оскільки правил і лінії поведінки виробляються задля забезпечення виконання планів, те й суворесоблюдений - це спосіб переконатися, робота розвивається у заданому напрямі. Аналогічно, якщо писати чіткі посадові інструкції, ефективно доводити формулювання цілей до підлеглих, набирати в адміністративний апарат управління кваліфікованих людей, це буде збільшувати можливість, що організаційну структуру працюватиме оскільки задумано. У організаціях попередній контроль використовують у трьох ключових областях - стосовно людським, матеріальним і нашим фінансовим ресурсів.

Правильний контроль у сфері людських ресурсів буває у організаціях з допомогою докладного аналізу тих ділових та фахових знань і навиків, що необхідні виконання тих чи інших посадових обов'язків та відбору найпідготовленіших і кваліфікованих людей. Щоб переконатися, що прийняті працівники зможуть виконати доручені їм обов'язку, необхідно встановити мінімально припустимий рівень освіти буде чи стаж роботи у цій сфері й перевірити документи і, представлені найманим. Істотно підвищити ймовірність залучення й закріплення складі організації компетентних працівників можна також ознайомитися через встановлення справедливих розмірів виплат і компенсацій, проведення психологічних тестів, і навіть з допомогою численних співбесід з працівником під час перед його найманням. Чимало є організацій попередній контроль людських ресурсів триває і- після їх найму під час курсу навчання. Навчання дозволяє визначити, що саме додатково потрібно й ті керівного складу, пересічним виконавцям до наявних вони до знань та навичок, як братися до фактичному виконання своїх зобов'язань. Курс попереднього навчання підвищить ймовірність те, що найняті працівники трудитися ефективно.

Вочевидь, що високоякісної продукції з поганого сировини неможливо. Тому промислові фірми встановлюють обов'язковий попередній контроль використовуваних ними матеріальних ресурсів. Контроль здійснюється шляхом вироблення стандартів мінімально допустимих рівнів якості і проведення фізичних перевірок відповідності вступників матеріалів наведеним вимогам. Одне з способів попереднього контролю у цій галузі полягає у виборі такого постачальника, який переконливо довів свої можливості поставляти матеріали, відповідні технічних умов. До методів попереднього контролю матеріальних ресурсів належить і забезпечення їх запасів у організації лише на рівні, достатньому у тому, щоб уникнути дефіциту.

Найважливішим засобом попереднього контролю фінансових ресурсів, є бюджет, що дозволяє також здійснити функцію планування. Бюджет є механізмом попереднього контролю у тому сенсі, що він надає впевненість: коли організації знадобляться наявні кошти, ці гроші в неї будуть. Бюджети встановлюють також граничні значення витрат і дозволять цим якомусь відділу чи організації у цілому вичерпати свої наявні кошти остаточно.

2. Поточний контроль реєструють безпосередньо під час проведення робіт. Найчастіше його об'єктом є підлеглі співробітники, а він традиційно прерогатива їхньої особистої начальника. Регулярна перевірка роботи підлеглих, обговорення виникаючих труднощів і пропозицій із удосконалення роботи дозволить виключити відхилення від намічених планів і інструкцій. Якщо ж дозволити цимотклонениям розвинутися, можуть перетворитися на серйозні труднощі, щоб всієї організації.

Поточний контроль не проводиться буквально разом з виконанням самої роботи. Швидше він виходить з вимірі фактичних результатів, отриманих після проведення роботи, спрямованої для досягнення бажаних цілей. Щоб здійснювати поточний контроль, апарату управління необхідна зворотний. Зворотний зв'язок тут виступає у ролі даних отримані результатах. Прикладом зворотний зв'язок є повідомлення начальника підлеглим у тому, що їхня робота незадовільна, коли він бачить, що роблять помилки. Системи зворотний зв'язок дозволяють керівництву виявити безліч непередбачених труднощів і скоригувати свою лінію поведінки те щоб уникнути відхилення організації від найефективнішого шляху до поставленим перед нею завданням.

Контроль з допомогою систем зворотний зв'язок винахід теорії управління організаціями. Такі системи - одне з дуже поширених явищ природи. Усі живі організми щоб вижити, використовують системи контролю з урахуванням зворотний зв'язок. Підтримка внутрішньої температури тіла лише на рівні36,6°С досягається з допомогою автоматичної винятково складною системи контролю із другого зв'язком. Усі системи зворотний зв'язок (біологічні і організаційні) складаються з одних тієї ж фундаментальних елементів і працюють самих і тих засадах.

Системи контролю із другого зв'язком, використовувані під управлінням, впливають на «входи», щоб домогтися необхідних характеристик на «виході». «>Входом» для організаційних систем із другого зв'язком є всі види ресурсів: матеріальних, фінансових і. «Виходом» таких систем є товари або ж послуги. Більшість організаційних систем контролю із другого зв'язком ставляться до відкритих, чинезамкнутим системам. Зовнішній для таких систем елемент -руководитель-менеджер, регулярно впливає з цього систему, вносячи зміни як і її мети, і у функціонування. У управлінні необхідні системи саме відкритого типу, оскільки у організацію надають впливу дуже багато змінних величин.

Відхилення, куди система повинна реагувати, щоб домогтися своєї мети, можуть викликати як весняними, і внутрішніми чинниками. До внутрішні чинники слід віднести проблеми, пов'язані зі змінними величинами. Зовнішні чинники - усе це те, що впливає на організацію з довколишньогое'е середовища: конкуренція, прийняття нових законів, зміни технології, погіршення загальної економічної ситуації в, змінити систему культурних цінностей й багато іншого, що ми обговорювали раніше. Цілком припустимо

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація