Реферати українською » Менеджмент » Управління комерційними витратами в зовнішньоторговельній компанії на прикладі "Транс Взуття Торг"


Реферат Управління комерційними витратами в зовнішньоторговельній компанії на прикладі "Транс Взуття Торг"

Страница 1 из 5 | Следующая страница

>ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

>ФАКУЛЬТЕТВНЕШНЕТОРГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра менеджменту і маркетингу

>ВЫПУСКНАЯКВАЛИФИКАЦИОННАЯ РОБОТА

Управління комерційними витратами у зовнішньоторговельної компанії

з прикладу "Транс Взуття Торг"

Студентка:

ГордєєваО.А.

Допускається до захисту:

Зав. кафедрою:

Науковий керівник:

буд. е. зв., професор В.І. Корольов

до. е. зв., доцент

А.Д.Заикин

Москва 2011


Зміст

Запровадження

Глава 1. Аналіз світового фінансового ринку взуття

1.1 Ринок взуття у світі

1.2 Аналіз китайського ринку взуття як лідера галузі

1.3 Образ китайського виробника на світовому і російському ринку

Глава 2. Огляд російського ринку взуття

2.1 Зовнішньоекономічні показники

2.2 Перспективи російських виробників

2.3 Структура і психологічні чинники, що впливають динаміку ринку

Глава 3. Особливості управління в витратами компанії ТОВ "Транс Взуття Торг"

3.1 Характеристика компанії ТОВ "Транс Взуття Торг"

3.2 Дослідження споживчих переваг над ринком взуття

3.3Логистические витрати як спосіб керування комерційними витратами фірми. Оптимізація логістичних схем доставки

Укладання

Запровадження

Будь-яка компанія своєї діяльності прагне мінімізувати свої витрати. І тому від ступеня вміння управління ними залежати майбутнім розвитком компанії.

Тепер менеджери не сумніваються, це дарує величезне значення має тут процес зниження витрат виробництва, дозволяє виробляти понад дешеву конкурентоспроможну продукцію, при незмінних витратах збільшувати розміри виробництва, отримувати більший прибуток, збільшувати швидкість оборотності основних засобів тощо.

Витрати багато важать у діяльності організації. Від величини витрат залежить фінансовий результат від продажу готової продукції, виконання, послуг. Адже фінансовий результат визначають як відмінність між виручкою від продажу продукції без відрахувань, передбачених законодавством й видатками їхньому виробництво і. Оскільки витрати, пов'язані з виробництвом і які продажем продукції, надають безпосередній вплив собівартість. Перелік витрат суворо регламентований. З цих позицій тема даної дипломної роботи є підставою актуальною.

Вирішуючи питання про мінімізації витрат виробництва до російських підприємств слід враховувати набиратися досвіду зарубіжних фірм.

Управління витратами підприємства є частиною управління, бо вона оперує фундаментальної передумовою будь-якого життєздатного бізнесу - рентабельністю готової продукції. Управління витратами потрібен для максимального одержання прибутку.

Як відомо, витрати - це будь-які витрати, вироблені компанією під час своєї діяльності. Управління ними включає у собі застосування систематичного підходу визначення реальних витрат; розуміння причини їх виникненню; вжиття заходів підвищення структури витрат підприємства з урахуванням аналізу та зниження собівартості, і навіть впровадження вірної стратегічної політики; відстеження можливостей для економії коштів.

У повсякденному діяльності багатьох російських підприємств зазначені процеси часто відбуваються, але з носять осмисленого і цілеспрямованого характеру. Але саме системний підхід, до складу якого аналіз стану та вимір витрат дозволить правильно розуміти й оцінювати ефективність діяльності, причому як загальну ефективність підприємства; але й ефективність окремої продукції або асортименту, ефективність прийняття рішень керівництвом.

Основною метою даної роботи було дослідження специфіки управління витратами у зовнішньоторговельної організації та розробка рекомендацій фірмі з подальшої її діяльність.

Задля реалізації мети було поставлено такі:

· аналіз світового фінансового ринку взуття;

· огляд китайського ринку як лідера галузі;

· огляд вітчизняного ринку;

· оптимізація схем доставки товару як засіб зниження комерційних витрат фірми.

Теоретичною базою роботи з'явилися праці вітчизняних і зарубіжних по досліджуваної проблемі, статті з періодичних видань, ресурси Інтернету, дані про компанії ТОВ "Транс Взуття Торг".


Глава 1. Аналіз світового фінансового ринку взуття 1.1 Ринок взуття у світі

Світовий обсяги виробництва взуття становить 13,5 млрд. пар. Майже всі провідні світові взуттєві виробники перебувають у Азії, а найбільшим у світі експортером текстильних виробів і взуття багато років є Китай. Кожна друга пара виробів взуттєвої промисловості виробляють у Китаї. (Додаток А). Динаміка виробництва світового обсягу взуття представленій у додатку 1. (за матеріаламиeconika/ru/main/shoes/analytics)

У Європі виробляється приблизно 1,2 млрд. пар взуття, у тому числі 900 млн. пар - у Європі і близько млн. пар - у Східній. У сегменті взуття середнього та класу світовим лідером вважається італійська взуттєва промисловість, а італійськіобувщики фактично є загальновизнаними законодавцями світової взуттєвої моди. За обсягом виробництва взуття Італія займає 3 у світі після Китаю та Бразилії.

У купують у середньому 1,9 пар взуття одну людину на рік. У цей показник становить 6,5 пар, у Європі - 3,8-4,5 пар, в Південно-Східної Азії - від 0,7 пари, таки в Індії до 2,0, у Росії - 1,35 пари взуття (Додаток 2. За матеріаламиeconika/ru/main/shoes/analytics).

Аж по середини двадцятого століття центром взуттєвого виробництва була Європа. Лише 60-70 рр. минулого століття її масовий випуск в азіатському регіоні освоїли майстра з Японії, Північної Кореї, Тайваню й Гонконгу. Виробники з материкового Китаю приєдналися до них у початку 1980-х, і вже за десятиліття за китайцями закріпився титул найбільших у світі взуттєвих у виробників і експортерів. З того часу країна впевнено зберігає свою лідерство в взуттєвої галузі й нарощує виробничі потужності.

ринок взуття зниження вада

Світовий ринок взуття протягом останніх 20 років пройшов етап повномасштабної глобалізації, концентрації у виробників і надлишкових потужностей для випуску взуття. У сформовані нові регіони виробництва взуття масового попиту: Південно-Східна Азія й Південна Америка (Бразилія, Мексика), де зосереджено 85% світового взуттєвого виробництва. Взуттясредне-високого і високого цінових сегментів традиційно виробляється у Західної Європи.

 

1.2 Аналіз китайського ринку взуття як лідера галузі

Серйозну увагу міжнародному ринку взуття Китай приділяє 10 останніх років. Країна успішно переймає передові технології, систему менеджменту і правил світової торгівлі. Певною мірою це пояснюється вступом Китаю у 2001 р. у Світову організацію (СОТ).

Таке усунення акцентів міжнародному ринку взуття пояснюється лише тим, що у КНР є дешева робоча сила, необхідні ресурси, і створено сприятливий інвестиційний клімат. Здебільшого виробництво зосереджене у прибережних районах країни. Втім, нині п'яти Китаю наступають його сусіди - В'єтнам, Індія, Таїланд і Індонезія, яким криза й падіння долара дали додаткове перевагу.

У Китаї взуття шиють більше чотирьох млн робочих на 20 000 підприємств. Середня місячна зарплата китайського взуттьовика - 0.

Китайські виробники чобіт, черевиків, черевиків, сандалій і кросівок впевнено просувають своєї продукції у світі. Щороку до Піднебесної виготовляється понад 10 млрд пар взуття (це 70% світового обсягу). У 2008 р. КНР експортувала 8,12 млрд пар взуття на загальну вартість ,8 млрд. У самому Китаї цей самий період продали порядку 2 млрд пар, вдалося заробити не мало ,12 млрд. Обсяг взуттєвого експорту від Китаю виріс у 1,38 разу, яке вартість - в 2,34 разу; обсяг імпорту - в 16 раз, імпортна вартість - в 35,55 разу. За статистикою, опублікованій з сайту ООН, 2007 р. загальна вартість товарообігу взуття у світі становила 4,8 млрд, їх на Китай довелося ,6 млрд, чи 18% від світових показників. Це вкотре підтвердило лідерство КНР на світовому взуттєвому ринку. Для наочності стану справ у китайської взуттєвої промисловості докладно проаналізуємо 2009 і 2010 рр.

Сьогодні країна виробляє близько 9 мільярдів пар взуття на рік, що становить близько 65% від загальної кількості взуття, виробленої у світі (дані за 2010 рік). Внутрішні продажу взуття у Китаї значно піднялися останнім часом, через збільшення on-line продажу та зрослої популярності взуттєвих брендів. Китайці виявили величезну цікавість добрендовой дизайнерській взуття по тому, як багато відомих торгових марок розмістили своє виробництво кристалів у країні й стали проводити великі рекламні кампанії.

На цей час ситуація з китайською взуттєвої промисловістю така, що, з одного боку, спостерігається стабільне економічне зростання споживання й експорту із країни, з іншого - виробництво багатьох брендів булопередислоцировано в сусідні країни, такі як В'єтнам і Індонезія, й рівна конкуренція, безумовно, загострилася. Хай не пішли, в 2010 року експортні і виробничі показники знизилися, багато в чому і через широко проведених європейськими країнами антидемпінгових кампаній.

Аналітики прогнозують "одужання" економіки даному сегменті у майбутньому. Очікується, що середньорічний темпи зростання (>CAGR) становитиме на наступних років понад 7% за обсягами виробництва. Такий прогноз почасти обгрунтований тим, що китаєць загалом купує лише 2 пари взуття на рік, що менше, ніж Заході. Тобто, основного обсягу продукції експортується, забезпечуючи вищі прибутки, ніж було б чекати не від продажів на ринку.

Китайські ">обувщики" також зіткнулися з зниженням попиту із боку країн Європи і сподівалися Америки, і зверненням їх інтересу до країн Південно-Східної Азії вже. Це було пов'язано і з дешевшою робочої силою інших країнах, і з хиткої після кризи китайської економікою, і з нестабільним курсом юаня, і з подорожчанням китайського сировини. Багато великі гравці ринку залишили Піднебесну, розмістивши виробництво Індонезії чи В'єтнамі.

Проте, поки Китай так само залишається найбільшим виробником взуття у мирі та має шанси зберегти цього статусу, по крайнього заходу, у майбутньому.

Китайський потенціал

На думку фахівців, нині виробники Китаю навчилися виготовляти взуття досить високому якісному рівні, практично ідентичному європейському. Тому світової тенденцією виробництва взуття є перенесення фабрик із виробництва взуття до Китаю чи розміщення замовлень у китайських взуттьовиків. Основною перевагою виробництва взуття у Китаї, ясна річ, є дешевизна робочої сили в, але, ще, на відміну наших виробників, китайці блискавично адаптуються до нових завданням і дуже якісно, швидко і дешево копіюють будь-які зразки. Розміщувати замовлення у Китаї почали виробники спортивного взуття Adidas і Nike ще на початку 80-х, тепер китайці навчилися робити й якісну модельну взуття. Не залишилися осторонь більшість російських виробників, левова частка взуття сьогодні виробляють у Китаї, під маркіруванням ">made inItaly", тому що в споживачів ще зломлений стереотип сприйняття китайської продукції. З іншого боку, не розвинене виробництво взуттєвої фурнітури, вітчизняні виробники змушені її імпортувати, що ще більше підвищує цінується кінцевий продукт. А Китай протягом останніх десятиріч зумів створити потужну сировинну базу, залучаючи цим замовників у всьому світі.

 

1.3 Образ китайського виробника на світовому і російському ринку

Сьогодні покупець йде від сформованого поняття ">ринок-ярмарка" зповсеместнимитолкучками і торгами. Формування торгових мереж, і комплексів із широкою асортиментом товарів орієнтованих низький і середній рівень купівельного порога відтісняє класичні торгові лави кандидатів і створює нову тенденцію відносин між покупцем і продавцем. Розмаїття марок, жорстка сегментація, зручність придбання, усе це підвищило державний рівень значимості купованого товару. Тоді, як реклама робить свої справи, програмуючи покупця на прагнення купувати більше й перетворюючи її бажання в потреби, вимоги покупця до сервісу, якості і виду одержуваної взуття ростуть. За бажанням носити красиву взуття популярних марок приховується невисокий інтерес до її виробництву. У цьому більшість покупців з причин нав'язаного їм сприйняття не бажають носити взуття Китайського виробництва. Шаблону те, що все "китайське" є товарами низьку якість живе у поданні більшості росіян, попри нові назви і різкий злет якісного виробництва, у Китаї. Апріорі, ця картинка низькоякісної продукції кілька умовна. Навіть із урахуванням те, що здебільшого виробничі потужності всього ринку відомих брендів і марок зосереджені у Китаї, стереотип неякісної взуття з штампом ">made in China" дуже негативно б'є по ставлення обивателя. Буває, що дуже гарні, відомі й перевірені марки викликають нарікання, а й одвічно із нею зв'язані кращі очікування. А від взуття Китайського виробництва, навіть високої якості, нічого не чекають. Російський споживач розмірковує про статусності взуття, але в Китайських фабриках з'являється європейське якість за найвигіднішими цінами. "Боротьба" Російського ринку на підтримку вітчизняних виробників знахлинувшим потоком товару від Китаю не у державній підтримці наших виробників, а шляхом формування непохитного образу "Китайського ширвжитку", збільшення мит й підвищення податків імпорту.

Скандали на задану тему якості яка поставляється продукції народного споживання китайського виробництва, а саме взуття китайського виробництва, які з завидною частотою публікують у ЗМІ абсолютно не відбивають дійсності. Образ несумлінного Китайського виробника генерованого роками грає на відношенні обивателя до Китайським товарам. Таку репутаціюКитайскому виробнику взуття зробило підпільне виробництво на кустарних фабриках, нелегальнопровезенное з Росією. На той час, коли Російський обиватель годуватися міфами про одноразовою китайської взуття, фабрики і Китаю мають дедалі більше замовлень від світових виробників, підвищуючи планку якості і кількість виробництва. І це дивовижно, за вигідну вартість підприємець натомість отримує якісний сервіс. Грунт стратегічного партнерства створює Китайський ринок, де на кількох кожного іноземного клієнта високий рівень конкуруючих компаній-виробників. Отже, взуття Китайського виробництва придбану російськими громадянами, везуть Російські підприємці. І затівають цей бізнес не оскільки шукають де дешевше й більше, як тому що Китайські партнери пропонують вигідні, відкриті умови співробітництва уряду і щодо економічного становища дешеву робочої сили. Більшість таких компаній-виробників домагаються успіху і результатів у роботі завдяки якості використовуваних матеріалів, індивідуальним технологіям і шляхом створення груп контролю,дизайнерам-технологам, фахівцям, які перебувають виробничих майданчиках із єдиною метою перевірки праці та рівня власної продукції. До ряду таких компаній ставитися взуттєва компаніяPerfection, завдяки своєму індивідуальному підходу до розробки моделей взуття та практично тотальному контролю над виробництвом, взуття цієї марки ставати популярної завдяки своїй якості і знаходить визнання російського споживача.

Розвитком російсько-китайських відносин переймаються дедалі більше бізнесменів та політиків, але це проблема не зустріла масового розуміння завдяки полоні штампів і стереотипів. Сьогодні на ринках 75% взуття, це взуття Китайського виробництва. Марно вважати, що Китайська взуття обов'язково взуттям погану якість. Навпаки,

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація