Реферати українською » Менеджмент » Удосконалення виготовлення малогабаритної навігаційної системи


Реферат Удосконалення виготовлення малогабаритної навігаційної системи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

з дисципліни «Логістика»

на задану тему «Удосконалення виготовлення малогабаритній навігаційної системи»


Зміст

 

Запровадження

1. Вимоги до вдосконалення ділового процесу

2. Коротка характеристика підрозділи

3. Характеристика бізнес-процесу

4. Існуючих кількісних показників процесу

5. Мета і спосіб вдосконалення процесу

6. Обгрунтування доцільності вдосконалення ділового процесу

Укладання

Література


Запровадження

Завданням даної курсової роботи є підставою практичне застосування знань, отриманих у ході вивчення дисципліни логістика у частині вдосконалення ділового процесу із застосуванням графічного методу функціонального моделювання із застосуванням графічного мовиIDEF0.

У виконання роботи розглянута робота однієї з підрозділів державного НДІ, який займається виготовленням малогабаритних навігаційних систем. До того ж пройдуть вдосконалення процесу виготовлення цих систем. Це буде з метою поліпшення якості роботи у даному підрозділі.

Як мовилося раніше, підрозділ займається виготовленням і регулюванням малогабаритних навігаційних систем і цього роботи підрозділи виходять повністю закінчені системи. Удосконалення у роботі підрозділи полягатиме у цьому, щоб скоротити час виготовлення однієї системи та кількості повернень систем для доопрацювання.

У курсової роботі запропонують можливе рішення і зроблена оцінка отриманих результатів, що дозволить обгрунтувати ефективність вдосконалена процесу виготовлення малогабаритній навігаційної системи.


1. Вимоги до вдосконалення ділового процесу

Для вдосконалення ділового процесу вибрали саме це підрозділ, оскільки вироблені даним підрозділом системи є щодо не складними у виробництві,дешевими і затребуваними проти іншої продукцією НДІ.

Якбизнес-процесс вибрали “виробництво малогабаритних систем”, бо вона є основним у виробництві даних систем і невеликою за кількістю операцій, а внаслідок цього виходять повністю закінчені вироби, готові здатися і відвантаженні складу або до замовнику.

Як основних споживачів процесу є представники організацій, які займаються устаткуванням морських судів системами навігації чи дослідженнями де необхідна навігаційна інформація. Основними учасниками процесу є працівники монтажного ділянки, ділянки регулювання, і навіть представники ВТК і можна також ознайомитися додати працівників відділу матеріально-технічного постачання (>ОМТС). Основними вимогами до процесу, запропоновані замовниками - це термін поставки.

Удосконалення роботи підрозділи має відбуватися з дотримання норм, стандартів, і правил роботи організації.

Отже, метою вдосконалення даного бізнес-процесу є збільшення якості роботи підрозділи й підтримки статусу підприємства над ринком навігаційного устаткування залучення нових клієнтів.

2. Коротка характеристика підрозділи

Підрозділ зі складання малогабаритних навігаційних систем є представником групи, куди входять троє з монтажного ділянки, які займаються складанням приладів з комплектуючих, і чоловіки але регулювання приладів. У цьому склад групи монтажників періодично змінюється, оскільки , а які надходять у своїй нові робітники не відразу вникають у тонкощі роботи, хоча прилади й збираються поутвержденним схемами, але у них періодично вносять зміни через відновлення елементної бази. Також у роботі підрозділи беруть участь співробітникиОМТС при доборі необхідних комплектуючих й видних представників ВТК приприемке роботи.

3. Характеристика бізнес-процесу

>Бизнес-процесс виготовлення малогабаритних навігаційних систем включає у собі сув'язь робіт, що з повнимо виготовленням готового приладу.

>Бизнес-процесс як функціональної моделі з допомогою графічного мовиIDEF0 представлений малюнку 1.

Функціональна модель процесу відбиває взаємозв'язку між діями, із яких складається процес, між «входами» і «виходами» цих дій, і навіть містить відомостей про виконавців і більше управляючих впливах:

-Результати/«виходи» ділового процесу (готову продукцію, шлюб).

- Основні дії рамках ділового процесу (дії у тих ділянках монтажу і регулювання).

-Ресурси/«входи» ділового процесу (комплектуючі виготовлення приладів).

- Виконавці/ «механізми» (працівникиОМТС, ВТК, ділянок монтажу і регулювання).

- Перелік основних управляючих впливів (розпорядження начальства, нормативні документи, інструкції, схеми).

Виготовлення систем відбувається так: і при отриманні замовлення на партію систем впланово-производственном відділі формується план роботи підрозділів з визначенням кількості систем і термінів їх виготовлення. Відповідно до цим планом формуються плани роботи монтажного ірегулировочного ділянки, що передаються начальникам ділянок. На монтажний ділянку передаються зОМТС необхідний набір комплектуючих, які можна розділити ми такі основні групи – набір плат; чутливих елементів (>ЧЭ), які відбуваються вхідний контроль; корпус з електронними компонентами. На монтажному ділянці відповідно до документацією з отриманих комплектуючих збираються блок чутливих елементів, блок плат і корпус з електронними компонентами. Далі всі ці блоки з'єднуються разом у готовий прилад і пред'являються для контролювання зі складання і монтажу в ВТК. Після цього ухвалений прилад передається на ділянку регулювання, де у відповідність до документацією відбувається попередня перевірка і регулювання, після чого прилад вважається готовим.

4. Існуючих кількісних показників якості процесу

Перелік результатів виходу для процесу виготовлення:

>Табл.4.1.

Матеріальні

Нематеріальні

Корисні

Готові прилади Досвід працівників

Шкідливі

Шлюб комплектуючих шкідливі умови роботи

Основними кількісними показниками для процесу виготовлення є – витрачене на виготовлення одного зразка час (>чел/дни) і кількість забракованих приладів (окремо дільниці монтажу і ділянці регулювання) (>шт/10 штук).

>Количественними показниками при процесі виготовлення мають такі значення:

Норма часу виготовлення 1 приладу (за відсутності повернень) – 10чел/дней;

Час виготовлення монтажному ділянці:

- складання блоків – 2чел/дня;

- повна складання приладу – 2чел/дня;

>Приемка ВТК зі складання і монтажу – 1чел/день.

Час робіт нарегулировочном ділянці:

- попередня перевірка - 2чел/дня;

- регулювання - 3чел/дня;

У цьому виявлені несправності / відмови:

- 40% (4/10 приладів) - на стадії ВТК;

- 30% (3/10 приладів) - на стадії регулювання;

У цьому термін здачі приладу збільшується

- у відмові на стадії ВТК – на 2-3чел/дня;

- у відмові на стадії регулювання – на 3-5чел/дня;

Отже, загальне час виготовлення 1 приладу їх може становити 10-18чел/дней.

5. Мета і спосіб вдосконалення ділового процесу

З основних показників якості процесу виробництва (часу виготовлення 1 приладу і кількості забракованих приладів) можна дійти невтішного висновку, що метою поліпшення процесу виготовлення можна вибрати:

- зменшення кількості забракованих приладів на стадії ВТК і регулювання, що і слідство призведе до зменшенню загального часу виготовлення 1 приладу.

З практики виготовлення даних приладів відомо, більшість відмов виявлених на стадії ВТК відбуваються через помилки монтажників, так прилад хоч і має малі габарити, зате має великі кількість внутрішніх сполук, шлейфів іразъемов, а періодично мінливі монтажники не встигають пристосуватися до виготовлення такого приладу, а кожен монтажник робить свій шматок приладу.

>Возврати зі стадії регулювання відбуваються у основному через якість транзисторів ітерморезисторов, які у платахтермостатирования, що робить прилад не проходить попередніх перевірок. І на окремих випадках відмови відбуваються через непоміченою помилки монтажника (наприклад неправильна розпаювання контактів вихідногоразъема).

Отже, поставлені цілі з урахуванням практики можна досягнути такими методами:

- зменшення числазабраковок на стадії пред'явлення ВТК готових приладів слід впровадити проміжний контроль ВТК зібраних блоків плат,ЧЭ,електоркомпонент на монтажному ділянці перед складанням приладу;

- зменшення числазабраковок на стадії регулювання необхідно провести вхідний контроль вступниківтерморезисторов і транзисторів на складу після їх отримання від постачальника, як це робиться із чутливими елементами.

Через війну вдосконалення ділового процесу планується:

- зменшення кількостізабраковок на стадії пред'явлення ВТК готових приладів на 70 %;

- зменшення кількостізабраковок на стадії регулювання на 70 %.

- збільшити кількість днів виробництва 1 приладу на 1 день рахунок введення контролю ВТК окремих блоків.


6. Обгрунтування доцільності вдосконалення ділового процесу

Після завершення вдосконалення ділового процесу плановані показники стали фактичними.

Результати вдосконалення ділового процесу зведені в таблицю 6.1, у якій відбиті зміни основних кількісних показників для ділового процесу.

>Табл.6.1 .

Показник

>Ед.изм.

До

Після

Норма часу виготовлення 1 приладу

(без обліку повернення)

>чел/дни 10 11

Норма часу виготовлення 1 приладу

(без обліку повернення)

>чел/дни 10-18 11-19
Відмови на стадії ВТК >шт/10шт (%) 4 (40%) 1 (12%)
Відмови на стадії регулювання >шт/10шт (%) 3 (30%) 1 (9%)

За результатами таблиці можна дійти невтішного висновку, що

- зменшення кількості відмов на стадії ВТК відбулося 40% /16% = 2,5 разу

- зменшення кількості відмов на стадії регулювання відбулося 30% /12% = 2,5 разу

Можна навести грубу примірку часу на випуск десятьох приладів:

До вдосконалення на 10 приладів:

- при найгіршому варіанті:7приб*18дн +3приб*10дн = 156дн

- при найкращому варіанті:10приб*10дн = 100дн

>Средне час на випуск 10 приладівT1 = (156+100)/2 = 128дн

Тобто випуск 1 приладуT1приб = 13 днів

Після вдосконалення на 10 приладів:

- при найгіршому варіанті:2приб*19дн +8приб*10дн = 118дн

- при найкращому варіанті:10приб*11дн = 110дн

>Средне час на випуск 10 приладівT2 = (118+110)/2 = 114дн

Тобто випуск 1 приладуT2приб = 12 днів

З отриманих результатів одне, що вдосконалення ділового процесу ефективне і виправдовує мета зменшення кількості вибракуваних виробів.

логістика бізнес навігаційний ділової


Укладання

У цьому курсової роботі розглянуто ділової процес виготовлення малогабаритній навігаційної системи з його поліпшення. Через війну розгляду цієї процесу виділили його основні складові, дана їх коротка характеристика і було побудована його функціональної моделі з допомогою графічного мовиIDEF0. Також було проаналізовані основні вимоги до цього процесу і знайдено всі його недоліки, у результаті було поставлено мети щодо його поліпшення і проведено саме поліпшення. З побудовою поліпшеною функціональної моделі процесу. Після цього було зроблено оцінка доцільності проведеного поліпшення. Вона показала, що поліпшення обраного бізнес-процесу має позитивний ефект, що підтверджено зменшенням числа забракованих приладів як у монтажному і нарегулировочном ділянках у 2,5 рази, й як наслідок приводить із скорочення середнього часу виготовлення 1 приладу. Поставлені мети досягнуто і плановані результати поліпшення стали фактичними.

Усе свідчить у тому, що поліпшення процесу виготовлення малогабаритній навігаційної системи справила позитивний вплив на діяльність організації.


Список літератури

1. “Логістика”Конспект О.Н.Бурмистров 2007

2. “Методологіяструтурного аналізу та проектування” Девід А. Марка і КлементМакГоуен

3. “Основні методології обстеження організацій. СтандартIDEF0.” Геннадій Верніков

4. “Виробничий менеджмент.” З матеріалів бібліотеки А.В.Бандурина


Схожі реферати:

Навігація