Реферати українською » Менеджмент » Аналіз конкуренції в галузі ресторанного бізнесу


Реферат Аналіз конкуренції в галузі ресторанного бізнесу

Зміст роботи

1. Основні економічні характеристики галузі (ресторанне справа, р. М. Новгород,Нижегородская область)

2. Форма і інтенсивність конкуренції у галузі

3. Причини змін - у структурі конкуренції

4. Характеристика стратегічних груп

5. Ключові чинники успіху

6. Характеристика загальної привабливості галузі

Список використаної літератури

 


1. Основні економічні характеристики галузі (ресторанне справа, р.Н.Новгород,Нижегородская область)

>Рис. 1. УРП Нижегородської області, створений сфері послуг

Сфера послуг, що об'єднує у собі торгівлю, транспорт, ресторани, готелю, зв'язок, фінансову діяльність, операції з нерухомим майном, державне управління, безпеку, освіту, охорону здоров'я й інші послуги, грає помітну роль структурі УРП Нижегородської області станом на 1.01.2010 р. 49, 1 %, у тому числі 1, 1 % посідає ресторанний бізнес.

У цьому питому вагу галузі ресторанного справи у відсутності значного зміни, збільшивши земельну частку із першого % 2007 р. до позначених вище 1, 1 % в 2009 р.

На 1.01.2011 р. у сфері бізнесу по Нижегородської області зареєстровано 12 великих і середніх підприємств, які об'єднують 116 ресторанів, причому ДК “БЕНКЕТ” належить 12 спеціальних тематичних ресторанів під власною торговою маркою і 2 франчайзингових проекту на цій сфері. З наступної таблиці можна побачити, що кількість підприємств у цієї галузі скоротилася з 14 2007 р. до 12 в 2011 р. за максимального показнику 17 од. в 2008 р. З іншого боку, з тієї ж таблиці видно як змінювалася кількість працівників, зайнятих у зазначеній сфері. Зауважимо, що кількість співробітників також за період відповідно до зменшенням кількості підприємств.

Таблиця 1

Динаміка розподілу чисельності підприємств і зайнятих в ресторанний бізнес співробітників по Нижегородської області

2007 2008 2009 2010 2011
Усього підприємств, од. 2361 2428 1730 1650 1583
Ресторанна справа, од. 14 17 11 11 12
Усього за всіх галузях, чол. 1313838 1330735 1189921 1188577 1179506
Ресторанна справа, чол. 5707 7426 4810 4615 4467

Далі розглянемо демографію підприємств у сфері бізнесу, що характеризується коефіцієнтами народжуваності та ліквідації, тоді як тим самим показниками у середньому Росії.

Таблиця 2[1]

Показники освіти та ліквідації підприємств із РФ і Нижегородської області у сфері бізнесу 2006-го – 2009 рр.

2006 2007 2008 2009
Коефіцієнт народжуваності РФ 12,38 11,24 11,52 8,87
>Нижегородская область 13,99 13,01 13,53 10,3
Коефіцієнт ліквідації РФ 6,53 6,66 3,6 4,2
>Нижегородская область 11,93 11,41 4,07 4,23

Зіставивши дані, вказаних уТаблице 1 і 2 можна дійти невтішного висновку про стадії життєвого циклу досліджуваної галузі. Насамперед, слід зазначити, що показник народжуваності областю вище усередненого показника країною, і навіть він перевершує аналогічний показник ліквідації. Такі факти можна трактувати як позитивне явище, однак за зверненні до абсолютного показнику динаміки чисельності підприємств, з'ясовується, що його підприємств скорочувалася протягом обраного періоду дослідження. Найімовірніше, це пояснюється негативними наслідками світового економічної кризи 2008 р., серйознозатронувшего російську економіку на частини падіння сукупних доходів населення, отже, і сукупного попиту в усіх галузях народного господарства. Підтвердженням цього можуть бути такі дані, основі яких потрібно зробити висновок про насиченості аналізованої галузі, що він відповідає стадії зрілості.

Звернімося до показників фінансової звітності підприємств, і навіть загальному рівню їх до стану під час використання інших показників.

Основні показники підприємств, зайнятих у сфері бізнесу Нижегородської області у 2007 – 2011 рр.

Дані Таблиці 3 істотно деталізує загальний стан галузі ресторанного справи з Нижегородської області, і навітьвирисовивают перспективи її подальшого розвитку ситуації у ній. Тож ми бачимо, що міра одержуваної підприємствами прибутку упав не за п'ять останніх років у 43, 8 разом із 38 502 тис. крб. до 878 тис. крб. за станом 1.01.2011 р., що ще може сигналізувати переважно про зниження попиту в споживачів цього виду послуги внаслідок скорочення їхніх прибутків. У той самий час менеджментом підприємства було проведено спеціальні заходи щодо скорочення дебіторську заборгованість, коштів вилучених з обігу підприємств, отже, які зменшили значення показника прибутку. Проте також варто зазначити істотного збільшення кредиторську заборгованість два останніх звітних року 31, 3 % з 12 513 тис. крб. за станом 1.01.2010 р. до 16 434 тис. крб. на 1.01.2011 р.


Таблиця 3[2]

2007 2008 2009 2010 2011

Прибуток

(збиток), тис. крб.

Усього за галузям 53862056 88975146 100106267 45715535 90673020
Діяльність ресторанів і кав'ярнях 38502 84415 84555 1186 878
Вартість оборотних засобів, тис. крб. Усього за галузям 316101767 441303781 636461648 644040118 714552833
Діяльність ресторанів і кав'ярнях 47268 119956 47061 16221 27755
Дебіторськазадолж-ть, тис. крб. Усього за галузям 141069050 217548402 285884781 281599022 304146664
Діяльність ресторанів і кав'ярнях 11523 44938 13387 5250 4279
Кредиторськазадолж-ть, тис. крб. Усього за галузям 169432015 220971228 302411091 326484298 355667158
Діяльність ресторанів і кав'ярнях 28641 48492 34794 12513 16434
>Коефф.обеспеч.собств.матер.оборотн.сред-ми, % Усього за галузям -34,52 -20,73 -23,4 -27,15 -23,51
Діяльність ресторанів і кав'ярнях -34,89 7,68 -27,7 -98,32 -1,86
Коефіцієнт поточної ліквідності, % Усього за галузям 134,5 142,13 151,89 153 163,09
Діяльність ресторанів і кав'ярнях 134,2 160,71 127,85 106,76 116,51
Рентабельність всіх активів, % Усього за галузям - 9,83 8,28 3,63 6,56
Діяльність ресторанів і кав'ярнях - 37,56 61,55 2,2 1,69
Рівень рентабельності послуг, % Усього за галузям - 8,17 9,01 7,95 9,13
Діяльність ресторанів і кав'ярнях - 15,22 14,58 1,05 4,24
Собівартість послуг, тис. крб. Усього за галузям - 1036500196 1131964331 937386153 1143964762
Діяльність ресторанів і кав'ярнях - 447793 442536 127957 152695

Наявність в підприємства достатнього обсягу власних оборотних засобів є й однією з головних умов його фінансової стійкості, у зв'язку з, із чим тієї ж таблиці було наведено Коефіцієнт забезпеченості власними матеріальними оборотними засобам, нормальне значення встановлено у вигляді більше 10 %. Цю вимогу не задовольняється протягом усього періоду спостереження, значення показника має сильно змінюється структуру, причому відхилення виражено надзвичайно. Єдиним позитивним фактом тут є висхідний тренд, значення на 1.01.2011 р. становило - 1, 86 %, що досі поза полем стану. З іншого боку, показник поточної ліквідності чи покриття теж відповідає встановленому стандарту, рівному 200 %. Цей показник скоротився на 15, 2 % за галуззю. Такі результати відповідає дійсності та падіння рівня рентабельності і рентабельності наданої послуги, що становить, у відсотковому вираженні, 95, 5 % і 72, 1 % відповідно. Однак слід зазначити і позитивний чинник розвитку галузі, за період сталося значно знизить собівартість послуги з 447 793 тис. крб. до 152 695 тис. крб. 2007-го і 2010 рр. відповідно. Хоча, швидше за все, така динаміка спричинило або скороченням асортименту, або вимушеним скороченням видаткових статей, що також могла зашкодити ролі наданої послуги.

Резюмуючи все вищеописане відповідно до цілями роботи, можна виявити такі особливості і:

- кількість споживачів послуги (згідно обраним ДК “БЕНКЕТ” принципом демократичності створюваних закладів, даними статистики про доходи населення, і навіть індексом вартість життя, рівним в 2010 р. по р.Н.Новгород і Нижегородської області 100, 3 % і 92, 6 % відповідно) близько 100 500 людина;

- швидкість технологічних змін - у галузі є дуже низькою, внаслідок відволікання великих обсягів коштів існуючими підприємствами влади на рішення оперативних і тактичних завдань із їх підтримці на існуючому рівні, і недопущення банкрутств і ліквідацій;

- ступінь диференціаціїтоваров/услуг підприємств-конкурентів можна охарактеризувати як середню;

- необхідний розмір капіталовкладень – близько 10-15 млн. крб.;

- галузевої показник прибутковості галузі нижчий від середнього з економіки, дорівнює 4, 24 % проти 9, 13 % з економіки загалом.

2. Форма і інтенсивність конкуренції у галузі

Конкуренцію між учасниками галузі можна охарактеризувати як сильну і натомість падаючого від попиту й загальне погіршення економічної обстановки у регіоні та галузі. З огляду на цього першому плані виходять цінові методи конкурентної боротьби.

Можливість входження ринку відповідає загальній негативної тенденції, виявленої до цього часу частини падіння прибутків і ліквідації підприємств, у результаті їх можна оцінити як низьку.

Конкурентне тиску з боку виробниківтоваров-заменителей сильне з колись позначених чинників.

Конкурентне тиск постачальників можна охарактеризувати як сильне внаслідок підвищення тарифів, відображених у їх непрямих витратах і перекладених на кінцеву вартість запропонованих послуг і товарів (підвищення цін ПММ, загальне зростання житлово-комунальних тарифів і орендної плати).

Конкурентне тиск споживачів також високо з їх достатньої інформованості про послузі та ціни на надані послуги, і навіть через особливої цінності кожного споживача для цієї галузі.


3. Причини змін - у структурі конкуренції

Основні причини змін - у структурі конкуренції з прикладу галузі бізнесу є:

- зміна довгострокових економічних тенденцій галузі (необхідність функціонування на падаючому попиті);

- зміни у складі споживачів (триваюче розшарування суспільства, зниження рівня доходів);

- зміни до законодавства (експертами відзначаються негативні наслідки у зв'язку з ухваленням Федерального закону РФ від 28 грудня 2009 р. N381-ФЗ “Про основи державного регулювання торгової діяльності”, і навіть збільшення страхових внесків з 26 % до 34 % з 1.01.2011 р.).

Кожна з вище перерахованих причин практично однаково значна у своїй вплив галузь, однак у ролі основний бачиться зміна довгострокових економічних тенденцій у галузі, оскільки саме він диктує зміни у більшості інших, а найчастіше інші причини є результатом змін з цієї.

4. Характеристика стратегічних груп

Група компаній “БЕНКЕТ” - найбільша регіональна ресторанна компанія, працююча над ринком комунального харчування Нижнього Новгорода з 1997 року. ДК “БЕНКЕТ” визнаним лідером бізнесу, і з оцінкам аналітиків займає 20-25% ресторанного ринку Нижнього Новгорода. Сьогодні у компанії працюють близько 1000человек[3].


5. Ключові чинники успіху

Відповідно до таблицею 3.4., наведеної у підручнику “Стратегічний менеджмент: концепції, й ситуації”, як основних чинників успіху обрані такі:

- Імідж (вагу 0,1) в ресторанний бізнес грає величезну роль за збереження старих клієнтів - і залученні нових. Оскільки обрана ДК “БЕНКЕТ” досить довго у галузі і зарекомендувала себе якнайкраще, вибір на користь даного чинника очевидний.

-Дилерская мережу й можливості поширення (вагу 0,05) також можуть зіграти значної ролі у збереженні лідируючого становища над ринком, тут важливо відзначити, що з постачальників дана компанія вже посідає до 20 – 25 % ринку власного збуту.

- Обслуговування клієнтів (вагу 0,15) корелює з такою чинником як імідж і є й сильною стороною описуваної компанії також із вибраних принципів, і високої якості наданої послуги.

6. Характеристика загальної привабливості галузі

До основним чинникам привабливості можна віднести перспективи зміни конкуренції у майбутньому, і навіть лідируючу позицію компанії.

Як чинників непривабливості слід виділити значні бар'єри для входу у галузь і високі частку корупційної складової у вигляді бізнесу, виражених у частомунемотивированном застосуванні наглядовими органами адміністративного ресурсу стосовно таким підприємствами.

Специфічні проблеми галузі збігаються з чинниками непривабливості.

Перспективи одержання прибутку при реалізації комерційної ідеї носять помірний характер з виявлених негативних тенденцій.

ресторанний бізнес конкуренція привабливість


Список використаної літератури

>Бригхем, Ю. Фінансовий менеджмент /Ю.Бригхем,М.Эрхардт. –Спб.: Пітер, 2009. – 960 з.

>Веретельникова, Про.Рестораностроение волзької столиці. / Про.Веретельникова // Король бізнесу – 2009. – № 10. – З. 26

Томпсон, А.А. мл., Стратегічний менеджмент: концепції, й ситуації: Підручник для вузів. / А.А. Томпсон,А.Дж.Стрикленд III. – М.:ИНФРА-М, 2000. – 857 з.

>Веб-сайт ДК “БЕНКЕТ”: [електронний ресурс] // Компанія /pir.nnov

>Росстат.ЦБСД: [електронний ресурс] // Федеральна служба державної статистики – база даних /gks[1]gks/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi#1

[2]gks/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi#1

[3]pir.nnov/company/


Схожі реферати:

Навігація