Реферати українською » Менеджмент » Аналіз ключових компетенцій для успіху в галузі ТОВ "Галеон"


Реферат Аналіз ключових компетенцій для успіху в галузі ТОВ "Галеон"

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

1. Оцінка ключових компетенцій організації на формування конкурентних можливостей у галузі

1.1 Ключові компетенцій: поняття, ознаки, види й значення для на успіх галузі

1.2 Методи ідентифікація ключових компетенцій

2. Ідентифікація ключових компетенцій для на успіх поліграфічної галузі й формування конкурентних можливостей ТОВ «>Галеон»

2.1 Характеристика ТОВ «>Галеон»

2.2 Ідентифікація ключових компетенцій для на успіх поліграфічної галузі

2.3 Формування конкурентних можливостей ТОВ «>Галеон»

Укладання

Список літератури

Додаток


Запровадження

Сьогодні, коли підприємства працюють у динамічно мінливих бізнес середовищі, підвищення ефективності бізнесу і збереження конкурентоспроможності їм потрібні сучасні підходи до управління.

Однією з найефективніших інструментів управління бізнесом є стратегічне планування, який посів дедалі більше істотну частку у сучасному менеджменті.

Застосування методів стратегічного планування, стали охоплювати практично всього спектра менеджменту, впорядковує і систематизує процес прийняття рішень. У самій технології стратегічного планування закладено механізм пошуку оптимального управлінського рішення, з можливостей допомоги ззовні й потенціалу внутрішнього середовища підприємства.

За сучасних умов обмеженості зовнішніх ресурсів, дедалі частіше пошуках конкурентної переваги організації звертають погляд всередину себе, намагаючись ідентифікувати у собі ті здібності, навколо яких можна буде потрапити вибудуватибизнес-пространство. Моделі такого аналізу та планування розвиваються у межах школи ресурсів, здібностей і компетенцій.

Під час проведення дослідження використані такі методи дослідження: аналіз існуючої джерельної бази аналізованої проблематики (метод наукового аналізу); узагальнення і синтез точок зору, які у джерельної базі (метод наукового синтезу і узагальнення); моделювання з урахуванням даних авторського бачення у викритті поставленої проблематики (метод моделювання).

Об'єкт дослідження: стратегія поведінки над ринком компанії.

Предмет дослідження: ключові компетенції для на успіх галузі й формування конкурентних можливостей.

Метою згаданої роботи є підставою аналіз ключових компетенцій для на успіх галузі й формування конкурентних можливостей ТОВ «>Галеон».

Задля реалізації даної мети вирішуються такі:

1. Виявити поняття, ознаки і значення ключових компетенцій для на успіх галузі

2. Розглянути основні методи ідентифікації ключових компетенцій для на успіх галузі.

3. Привести характеристику ТОВ «>Галеон».

4. Виявити ключові компетенції в поліграфічної галузі.

5. Виявити ключові компетенції ТОВ «>Галеон».


1. Оцінка ключових компетенцій організації на формування конкурентних можливостей у галузі

 

1.1 Ключові компетенцій: поняття, ознаки, види й значення для на успіх галузі

Існуючі терміни “компетентність” і “компетенція” кілька повторюють одне одного. Компетентність компанії – сукупність характеристик компанії, що робить її професійної лише на рівні конкурентів. Компетентність складається з окремих компетенцій у цілому виходить з конкурентних і лідируючих технологіях. Кожна з компетенцій - елемент загальної компетентності.

Термін “компетенція” увів у оборот У.Макелвил в 1982 року. ПоМакелвилу, компетенція - коло проблем, розмах, у якій даний людина володіє знанням і досвідом; сукупність повноважень, правий і обов'язків посадової особи, громадської організації.
Компетенція компанії (>бизнес-компетенция) – набір взаємозалежних навичок, здібностей і технологій, який би компанії ефективне рішення певних завдань, ситуацій. Стандартна компетенція компанії – набір переваг, технологій, здібностей, знань і умінь, дозволяє компанії вирішувати типові для цього сегменту ринку завдання, здійснювати операційні процеси лише на рівні, прийнятому як стандарт.

Оскільки стандартними компетенціями має більшість конкурентів, відсутність стандартної компетенції веде доскорому зникнення компанії з ринку. Багато стандартні компетенції підтверджуються ліцензіями, сертифікатами.

Іноді компетенціями помилково називають ресурси компанії.

Для успішної конкуренції необхідно сформулювати все компетенції компанії та виділити ключові. Ключова (відмітна, базова, виняткова, базисна, унікальна,бизнес-компетенция) компетенція компанії (також використовується термін “критичний чинники успіху компанії”,КФУ) – така компетенція, наявність якої дозволяє компанії виконувати завдання, непосильні більшість інших гравців ринку, встановлює новий стандарт діяльність у галузі й цим забезпечує володарю конкурентна перевага.

>Рис. 1.1 Схема ключовою компетенції компанії, уотрасли[1]

Відповідно до Р.Хамелу і С.К.Прохаладу, компанія має сприйматися не як сукупність з яких складаєтьсябизнес-единиц, бо як поєднання ключових компетенцій - навичок, умінь, технологій, дозволяють компанії надавати своїм споживачам певні цінності.

Ключова компетенція – стратегічний потенціал компанії. Оперативне управління компанією (вміння ефективно вести справи) - засіб вилучення вигоди з потенціалу.

Ознаки ключовою компетенції:

- значущість споживачів, їх готовність передплачувати компетенцію за більшу частину одержуваної цінності;

- здатність змінюватися і підлаштовуватися під нових вимог ринку;

- унікальність, мала можливість повторення конкурентами;

-основанность на знаннях, а чи не на збігу обставин;

- пов'язаність із кількома видами діяльності чи продуктами;

- актуальність, відповідність стратегічним прагненням ринку виробництва і компанії;

- можливість партнерства до створення нової ключовою компетенції;

- ясність, доступність формулювання компетенції для однозначного тлумачення.

Ключовими компетенціями можуть бути:

- знання потреб ринку України і вміння регулярно отримувати те знання;

- здатність реалізувати практично пропозиції, необхідні ринку;

- здатність постійно нарощувати і розвивати свою ключову компетенцію.

При грамотних діях ключова компетенція приводить до створення унікальних продуктів, забезпечує компанії першість при на нові ринки і вагомі переваги у вирішенні завдань, що стануть полем жорсткій конкуренції.

У разі конкуренції компанії прагнуть захисту ключовою компетенції, щоб зберегти конкурентна перевага.

Своєчасне розуміння ключовою компетенції відкриває дорогу до до довгострокового лідерству над ринком, а завойоване лідерство, своєю чергою, вимагає зосередити зусилля на ключовою компетенції.

Існує також персональна (індивідуальна) компетентність:

1. набір особистісних властивостей, придбаних і закріплених індивідуумом (працівником) під час навчальної і/або праці;

2. необхідний кожної посади набір знань, умінь і здібностей.

Об'єкти персональних компетенцій – співробітники, посади. Такі компетенції (ключові кваліфікації,softskills) співробітників, зазвичай, є логічним наслідком ключових компетенцій компанії, бізнес-стратегії і забезпечувальних реалізацію бізнес-процесів.

Розробкою моделей персональних компетенцій займаютьсяHR-подразделения та його підрядчики. У межах даної курсової роботи персональні компетенції не розглядає.

Хрестоматійні приклади перегляду ключових компетенцій добре відомі. Honda, колись змінивши ключову компетенцію “виробництво мотоциклів” на “виробництво двигунів внутрішнього згоряння”, стала тієїХондой, що сьогодні знає увесь світ.

КомпаніяSKF, змінивши ключову компетенцію “здатність виготовляти підшипникикачения” на “здатність виготовляти об'єкти ідеальної сферичної форми”, відкрила нові можливості їх застосування у техніцізвуко- та відеозаписи, точної механіки і оптиці, інших галузях.

1.2 Методи ідентифікації ключових компетенцій

Під час проведення аналізу галузі, стану компанії, можливостей вибору альтернативних напрямів розвитку підприємства міста і відбувається основна робота з формуванню базового підходи до нової стратегії. Перш ніж детально розглянути основні етапи розробки стратегічного плану, необхідно зауважити про інформацію, потрібну для аналітичної роботи. Одержання такий інформації, її коригування, ведення бази даних - завдання самого підприємства, потребує серйозних на неї, організаційних зусиль і наявність кваліфікованих менеджерів. Але навіть за добре поставленої працювати з інформацією часом отримати реальну інформацію просто неможливо. Це стосується, наприклад, до невизначеності зміни зовнішньої обстановки або до даним структурою витрат конкурентів, що є, зазвичай, їх комерційною таємницею.

І тут однаково треба намагатися виробити деяку оцінку таких даних. По зовнішнього середовища це то, можливо прогноз чи сценарій розвитку обстановки, щодо конкурентів — в експертних оцінках. Ступінь наближення цих оцінок відповідає дійсності значною мірою залежить від досвіду і кваліфікації управлінського персоналу підприємства. Важливо сама наявність таких оцінок, оскільки це дозволяє перевірити їхня обгрунтованість, відстежуючи дії конкурентів чи події у зовнішній середовищі, користуючись новими даними, коригувати початкові оцінки, наближаючи їх відповідає дійсності. Отже, використовувана інформація часто має оціночний характер, але ці повинно бути перешкодою до самої спробі створення такої аналізу. Визнано, що мати будь-яку стратегію, ніж не мати ніякої.

Одне з способів визначення ключових компетенцій компанії - через виявлення ключових клієнтів, характеру їх потреб й підвищення ролі компанії, у задоволенні цих потреб. Такий спосіб дозволяєклиенто-ориентированной компанії одержати відповідь питанням “Що ми має займатися сьогодні й завтра задоволення клієнтських потреб?” Проте інколи такий унеможливлює визначення відмітною компетенції компанії (приклад – Sony з її продуктами, набагатоопередившими потреби ринку).

Виявлення відмітною компетенції - непросто аналіз сильних сторін; вона вимагає управлінської інтуїції власника бізнесу. Формулювання компетенції мусить бути чіткої, але досить узагальненої, щоб довго залишатися актуальною.

Підхід до ідентифікації ключових компетенцій для на успіх галузі, основний на аналізі критичних чинників успіху (>CriticalSuccessFactorsCSF) зарекомендувало себе досить добре. Особливо ефективний він у тому випадку, коли вищого керівництва компаній необхідна допомогу в визначенні власних потреб в управлінської інформації.

Критичні чинники успіху — це “обмежена кількість областей, у яких отримання задовільних результатів гарантує успіх у конкурентної боротьби”.

Під критичними чинниками успіху розуміються базові внутрішні чи зовнішні умови реалізації стратегії фірми (наприклад, сприятливе ставлення споживачів, характер конкурентних дій) або ті здатності чи ресурси (наприклад, людські, фінансові), які вона повинна сформувати чи придбати.

АналізКФУ виходить з наступному логічному міркуванні. Щоб виживати і процвітати у галузі фірма має одночасно:

· задовольняти потреби своїх споживачів;

· виживати у процесі конкурентної боротьби.

Тому виявлення критичних виживання і процвітання чинників передбачає проведення певного аналізу у цих напрямах.


>Рис. 1.2 Схема виявлення критичнихфакторов[2]

Щоб вирішити перше запитання потрібно понад уважно пригляньтеся до галузевим споживачам, розглянути їх стільки як джерело сили на торгах і, як загрозу прибутковості, але у більшою мірою як базисну причину існування галузі й як основний джерело прибутку.

І тому менеджери повинні з'ясувати, яких споживачів вони працюють, у чому полягають потреби цільових споживачів як і споживачі вибирають спосіб задоволення якихось своїх потреб.Виявленний базис споживчих переваг є єдину початкову точку для ланцюга аналізу. Наприклад, якщо споживчий вибір в супермаркеті грунтується, передусім, на виборі те, що має ціну, і якщо здатність встановлювати низькі ціни залежить від низьких витрат, ключовим чинником є детермінанти витрат у супермаркеті.

Інше питання вимагає вивчення основ конкуренції у галузі. Наскільки інтенсивної є конкуренція і які основних напрямів?

Спільний аналіз за цими двома напрямам дозволяє зрозуміти, які внутрішні і його зовнішні чинники грають провідної ролі в успішну діяльністькомпании.[3]

Можна спробувати ідентифікувати ключові чинники успіху через побудова моделі прибутковості фірми, тобто. моделі, яка відбивати чинники, щоб забезпечити фірмі бажаний рівень прибутковості всередині галузі (драйвера прибутку)

>Рис. 1.3 Ідентифікація ключових компетенцій через побудова моделі прибутковостіфирми[4]

Ключові чинники успіху є спільні всім підприємств нашої галузі чинники, реалізація яких відкриває поліпшення своєї конкурентної позиції. Не у цьому, може або неспроможна конкретна фірма нині реалізувати ці чинники. Завдання залежить від визначенні чинників, дають у галузі ключі до успіху у конкуренції. ВиділенняКФУ для конкретної галузі є перший крок було, на яких повинна піти розробка заходів із оволодіннюКФУ, притаманних галузі.

>Рис. 1.4 Загальний алгоритм аналізу ключових компетенцій компанії, уотрасли[5]

Ця робота є значну частину розробки стратегічного плану підприємства з урахуванням характеру цілей і завдань розвитку, як його сподівається керівництво підприємством.КФУ мають розглядатися як фундамент розроблюваної стратегії.КФУ різні до різних галузей, а конкретної галузі можуть змінюватися у часі. Проте, можна спробувати виділити базовіКФУ, деякі з них наведено нижче. Завдання аналітиків у тому, щоб виділити 3-5 найважливіших на найближчу перспективуКФУ, наприклад шляхом ранжирування всіх виділених чинників, які мають значення для цієї галузі. Саме вони мають потім лягти основою стратегії підприємства. Можна виокремити такі групиКФУ:

1.КФУ, засновані на науково-технічному перевагу.

2.КФУ, пов'язані улаштуванням виробництва:

3.КФУ, засновані на маркетингу.

4.КФУ, засновані на володінні знаннями й досвідом.

5.КФУ, пов'язані з і управлінням.

6. Можливо виділення та іншихКФУ.


2. Ідентифікація ключових компетенцій для на успіх поліграфічної галузі й формування конкурентних можливостей ТОВ «>Галеон»

 

2.1 Характеристика ТОВ «>Галеон»

>Типография ТОВ «>Галеон» є сучасний поліграфічний комплекс, що з висококласного устаткування, грамотного персоналу,отлаженних технологій й цілком автоматизованого виробництва. Усе це дозволяє випускати лише високоякісну поліграфічну продукцію, відповідальну всім суворим вимогам замовника і європейських стандартів явно.

Досвід менеджерів, професіоналізм працівників відділудопечатной підготовки, величезний творчий потенціал художників-дизайнерів, використання всіх переваг цифровий, офсетного друку чи його поєднання, а як і повний комплект устаткуванняпослепечатной обробки тиражу дозволяють нам виробляти практично весь асортимент поліграфічної продукції.

>КТУ ТОВ «>Галеон»:

1. повний спектр послуг:предпечатние, друковані іпослепечатние роботи;

2. лише досвідчені фахівці високій кваліфікації;

3. індивідуального підходу кожного клієнта;

4. служба доставки накладів замовнику;

5. грамотне комбінування офсетного, цифровий і широкоформатної друку.

Усі сучасні друкарні користуються спеціальної програмою до розрахунку вартості тієї чи іншої замовлення. У ній зберігаються все історії розрахунків.

Види продукції підприємства представлені нижчий за таб. 2.1.-2.4.

Таблиця 2.1 Рекламні брошури

>Тираж/объем 8 смуг 12 смуг 16 смуг 24 смуги 32 смуги
500 13 224 17 400 21 808 32 915 43 297
1000 14 442 19 807 24 708 36 830 48 372
2000 19 372 26 477 32 741 47 154 63 452
3000 24 360 32 277 40 687 57 420 78 764
5000 33 408 42 253 53 418 77 807 103 037

>Указана ціна рублях за тираж.

Папір 115 р, плівки входить у вартість.

Таблиця 2.2 Листівки

>Тираж/цветность 1+0 2+0 3+0 4+0
500 1 827 3 248 4 669 2 581
1000 2 030 3 451 4 872 2 813
2000 2 436 3 712 5 133 3 074
3000 2 726 4 147 5 394 3 306
5000 3 074 4 495 5 916 3 683

>Указана ціна рублях за тираж.

Розмір5x9 див, картон2-сторонний 300г/м. Плівки входить у вартість.

Таблиця 2.3 Фірмові листівки

>Тираж/цветность 1+0 2+0 3+0 4+0
500 2 059 3 383 4 698 2 523
1000 2 494 3 828 5 133 2 958
2000 3 190 4 495 5 829 3 536
3000 3 857 5 829 6 380 4 234
5000 4 582 6 583 7 540 5 423

>Указана ціна рублях за тираж.

Формат А4, папір офсетна 80 р. Плівки входить у вартість.

Таблиця 2.4Значки,D=56мм

>Цветность/тираж 20-50 51-100 101-300 301-500 501-1000 від 1000
4+0 29 26 23 20 17.5 16

Введена

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація