Реферати українською » Менеджмент » Зарубіжний досвід державної підтримки малого бізнесу та можливості його адаптації в Росії


Реферат Зарубіжний досвід державної підтримки малого бізнесу та можливості його адаптації в Росії

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Факультет менеджменту і маркетингу

 

>КУРСОВАЯ РОБОТА

з дисципліни «Менеджмент бізнесу» на задану тему:

Зарубіжний досвід державної бізнесу і його адаптації Росії


Москва 2010.


Зміст

Запровадження

Глава 1. основні напрями державної малого підприємництва Росії

1.1 Сутність й ролі бізнесу економіки

1.2 Державна політика підтримки бізнесу у Росії

1.3 основні напрями державної бізнесу у Росії останнім часом

Глава 2. Зарубіжний досвід підтримки бізнесу

2.1 Досвід Великобританії, Німеччини, навіть Японії розвитку малого підприємництва

2.2 Підтримка інноваційного бізнесу до й інших країнах

2.3 Досвід підтримки бізнесу у Німеччині й Великобританії

Глава 3. Можливості адаптації закордонного досвіду підтримки малого підприємництва Росії

3.1 Стан бізнесу у країнах і потребує Росії

3.2 Досвід розвинених країн у підтримці МСП і його адаптації Російської Федерації

3.3 Проблеми, здатні завадити впровадити зарубіжний досвід підтримки МСП у Росії шляхи вирішення даних проблем

Укладання

Список літератури

 


Запровадження

У світовій практиці вважається нормою державне заохочення бізнесу у сфері нації. У цьому завдання держави не зводиться до того що, щоб у пільгових умов надавати дрібним та середнім фірмам фінансові, технічні та інші ресурси і підтримувати приватну ініціативу за будь-яку ціну. Держава покликана, насамперед, створити такий правової та економічний клімат, що дозволить малого бізнесу як утриматися плаву, а й зростати, розгортатися.

Всюди: у Європі, Японії, США, країнах Південно-Східної Азії й Латинська Америка — дрібне та середнє підприємництво знаходить усе ширшу підтримку. Навіть східноєвропейські держави із перехідною економікою надають особливого увагу державну підтримку бізнесу.

Метою курсової роботи є підставою аналіз системи державної малого підприємництва Росії і близько інших країнах і виявлення можливостей адаптації різних видів форм підтримки малого підприємництва до російських умов.

Завданнями моєї праці є:

> Розкрити основних напрямів державної малого підприємництва же Росії та розкрити суть федеральної програми підтримки малого підприємництва.

> Проаналізувати різноманітні форми державної малого підприємництва розвинених країн (США, Японія, країн ЄС).

> Виявити змогу адаптації закордонного досвіду державної малого підприємництва російської дійсності.

Курсова робота складається з трьох глав, у кожному у тому числі 2-3 пункту. У першій главі я охарактеризував сутність малого підприємництва, показав основних напрямів державної малого підприємництва же Росії та зазначив основні досягнення держави у цій галузі. У другій главі я проаналізував державні програми підтримки малого середнього бізнесу у найрозвиненіших країн і зазначив основні точки докладання зусиль даних країн області підтримки та розвитку бізнесу. Третю главу я аналізу зарубіжних і російських умов розвитку бізнесу і виявив проблеми, які заважають використовувати зарубіжний досвід державної бізнесу у Росії можливості, що є для реалізації досвіду розвинутих країн.


Глава 1. основні напрями державної малого підприємництва Росії

 

1.1 Сутність й ролі бізнесу економіки

За статтею 3 Федерального закону від 14 червня 1995 р. N88-ФЗ "Про державну підтримку малого підприємництва РФ"

1. Під суб'єктами малого підприємництва розуміються комерційні організації, в статутний капітал яких частка участі Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, суспільних соціальних і релігійних організацій (об'єднань), благодійних та інших фондів вбирається у 25 відсотків, частка, що належить одній або кільком юридичних осіб, які є суб'єктами малого підприємництва, вбирається у 25 відсотків і де середня кількість працівників за звітний період вбирається у наступних граничних рівнів (малі підприємства):

>а)в промисловості - 100 людина;

>б)в будівництві - 100 людина;

>в)на транспорті - 100 людина;

>г)в сільське господарство - 60 людина;

>д)в науково-технічній сфері - 60 людина;

е) в оптову торгівлю - 50 людина;

ж) роздрібній торгівлі й побутовому обслуговуванні населення - 30 людина;

із) у решті галузях, і під час здійснення інших напрямів діяльності - 50 людина.

Під суб'єктами малого підприємництва розуміються також фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю без утворення юридичної особи. Малі підприємства, здійснюють три "види діяльності (багатопрофільні), ставляться до таких за критеріями того виду, частка якого є найбільшої у річному обсязі обороту чи річному обсязі прибутку.

Мале підприємництво країни з ринковою економікою виконує важливі економічні та соціальні функції:

• МП створюють конкурентне середовище, формують конкурентні цивілізовані ринкові відносини у економіці, які б кращому задоволенню потреб людей товарах і послугах.

•Гибко реагуючи на запити споживачів, власники підприємств прагнуть розширити асортимент, підвищувати якість товарів, робіт, послуг.

• Розміщаючи виробничі чи торгові малі підприємства у невеликих містах, селах і в селищах, підприємці наближають виробництво товарів та послуг до конкретних споживачам. У цьому нерідко випуск товарів широкого споживання організується з допомогою використання місцевих сировинних ресурсів, відходів великого виробництва.

• Діяльність малого підприємництва має особливе значення для депресивних територій, у яких великий капітал не йде.

•Предприниматели-владельци підприємств вкладають у розвиток виробництва особисті приватні заощадження коштів, створюють нові робочі місця, сприяють збільшенню зайнятість населення.

• Малі підприємства міста і індивідуальні підприємці як платники податків вносять помітні внески в формування доходів бюджетів всіх рівнів і тим самим беруть участь у рішенні завдань соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних утворень країни — міст, районів, областей.

• Завдяки приватній ініціативі зберігаються багато ремесла і народні промисли, що дозволяє зберігати, розвивати таланти людей.

• Малий бізнес виступає партнером великих підприємств, з урахуванням підрядній системи береться за виготовлення і постачання комплектуючих виробів, деталей, допоміжних й обслуговуючих виробництв.

• Малі підприємства успішно конкурують із великими у сфері проведення науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт і тим самим вносять внесок у забезпечення науково-технічного прогресу.

 

1.2 Державна політика підтримки бізнесу у Росії

 

Основні пріоритети розвитку малого підприємництва визначило Постанова Ради Міністрів «Про першочергових заходи для розвитку та державну підтримку малого підприємництва РФ» від 11 травня 1993 р. № 446. До них належать:

> Виробництво переробка сільськогосподарської продукції;

> Виробництво продовольчих, промислові товари, товарів народного споживання, лікарських засобів та медичної техніки;

> Надання виробничих, комунальних і побутових послуг;

> Будівництво об'єктів житлового, виробничого і міністерства соціального призначення;

> Інноваційна діяльність.

Відповідно до Законом «Про державну підтримку малого підприємництва РФ» від 14 липня 1995 р. №88-ФЗ державну підтримку малого підприємництва складає підставі Федеральної програми державної малого підприємництва регіональними (міжрегіональними), галузевими (міжгалузевими) і муніципальними програмами розвитку, розробляються Урядом РФ, органами виконавчої влади суб'єктів РФ і органами місцевого самоврядування. Мета складання таких програм – визначення конкретних заходів для реалізації перелічених напрямів державної малого підприємництва на майбутній фінансовий рік. головним виконавцем Федеральної програми є Міністерство Російської Федерації по антимонопольної політики і підтримці підприємництва (МАП Росії).

Відповідно до Федеральної програмою у проекті федерального бюджету щороку передбачено виділення грошей їхньому реалізацію, тож під кінець бюджетного року Уряд РФ представляє у Державну Думу доповідь стану війни і розвитку малого підприємництва Російської Федерації і заходів для його державну підтримку, включаючи звіт про використання виділених із метою коштів федерального бюджету.

Указом президента РФ «Про першочергових заходи державної малого підприємництва РФ» від 4 квітня 1996 р. № 491 Уряду РФ наказали:

1. Починаючи з 1996 р. щорічно передбачати надання фірмі-негігантові державних гарантій у сумі щонайменше 200 млн дол. США іноземним кредитним організаціям, виділяє кредити ось на підтримку малого підприємництва Росії.

2. Починаючи з 1997 р. щорічно передбачати федеральному бюджеті виділення ось на підтримку малого підприємництва державних пільгових інвестиційних кредитів на суму щонайменше 500 млрд крб.

3. Починаючи з 1997 р. щорічно передбачати бюджеті Державного фонду зайнятість населення РФ напрям щонайменше 40% коштів у створення нових робочих місць у сфері малого підприємництва.

4. Встановити порядок резервування для суб'єктів малого підприємництва певну частку замовлень виробництво та поставку окремих видів продукції і на товарів (послуг) для державних потреб. Тим самим Указом визначено деякі джерела коштів, виділені малого підприємництва, процес формування Федерального фонду підтримки малого підприємництва. Уряду РФ зазначено вимушені врахування інтересів суб'єктів малого підприємництва розробки законодавчих і нормативних актів, а органам структурі державної влади суб'єктів РФ та органів місцевого самоврядування запропоновано створити регіональні системи державної малого підприємництва і передбачати відповідних бюджетах виділення ось на підтримку малого підприємництва коштів на суму щонайменше 0,5% від річних доходів бюджетів.

З метою фінансування програм, проектів і заходів, вкладених у підтримку та розвитку малого підприємництва, створюються відповідні державні та муніципальні органи, є некомерційними організаціями.

Фінансове забезпечення федеральної політики державної малого підприємництва здійснює Федеральний фонд підтримки малого підприємництва, створення якої Уряд РФ передбачив Федеральним законом РФ від 14 червня 1995 р. №88-ФЗ.

Для поставлених проти нього цілей Фонд підтримки малого підприємництва:

- Здійснює фінансування Федеральної програми державної малого підприємництва і бере участь у фінансуванні регіональних програм, тож проектів у галузях підтримки та розвитку малого підприємництва;

-Виполняет функції заставника, поручителя чи гаранта за зобов'язаннями суб'єктів малого підприємництва, здійснює над цільовим використанням виділених бюджетних коштів;

- Приймає пайова участь у створення і діяльність комерційних і некомерційних організацій, які забезпечують розвиток інфраструктури ринку, спеціалізованих консультаційних організацій, інформаційних систем підтримки малого підприємництва та розвитку конкуренції, систем споживчої експертизи й сертифікації товарів та послуг;

-Финансирует заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб'єктів малого підприємництва, підтримці нових економічних структур, захисту споживачів, організує консультації з питанням оподаткування нафтопереробки і застосування норм чинного законодавства у галузі малого підприємництва;

-Организует збирання та обробку правової, патентно-ліцензійної й інший інформації, що становить інтерес для суб'єктів малого підприємництва, вивчає кон'юнктуру внутрішнього ринку, надає консультаційну і організаційно-методичну допомогу в розробці програм, тож проектів у галузях малого підприємництва;

- Може виступати гарантом за цільовими іноземним кредитах, наданих Росії ось на підтримку малого підприємництва, і навіть по інвестиційними кредитами, наданих російськими кредитними організаціями, суб'єктам малого підприємництва на комерційній основі для реалізації програм, тож проектів у галузях малого підприємництва.

З допомогою Фонду створено 75 регіональних фондів і торговельних центрів підтримки підприємництва. Вони під медичним наглядом органів самоврядування, тісно контактують із адміністраціями суб'єктів РФ.

Крім Федерального фонду підтримки малого підприємництва Постановою Уряди РФ від 3 лютого 1994 р. № 65 створено Фонд сприяння розвитку малих форм підприємств у науково-технічній сфері.

Завдання фонду, його правничий та структура аналогічні Федеральному фонду підтримки малого підприємництва, та його діяльність концентрується тільки у науково-технічній сфері; створення малих наукомістких фірм, інноваційних та інжинірингових центрів, фінансову підтримку високоефективних національних проектів, розроблюваних малими підприємствами тощо. п. Іншим відзнакою від федерального фонду і те, що "фінансове допомогу даним фондом може опинятися лише з поворотній основі зі сплатою використання коштів федерального бюджету на суму до діючої облікової ставки

за Центральний банк Російської Федерації.

Російська асоціація розвитку малого підприємництва (>РАРМП) засновано листопаді 1994 р. основні напрями діяльності:

1. Організація взаємодії і взаємодопомоги між регіональними структурами підтримки малого підприємництва.

2. Захист прав підприємців органів законодавчої і виконавчої влади Росії.

3. Розробка і реалізація федеральних, регіональних еліт і галузевих програм розвитку та підтримки малого підприємництва.

4. Сприяння підприємцям у встановленні прямих ділових контактів, допомогу у доборі партнерів, як, і там.

5. Узагальнення і розповсюдження досвіду діяльності підприємств і структур підтримки малого підприємництва.

6. Надання інформаційної, консультаційної, методичної, правової та інший допомоги організаціям підтримки малого підприємництва.

Розвитку бізнесу багатодітній родині і підтримку кредитні організації. Європейським банком реконструкції й розвитку було розроблено програму кредитування малого підприємництва через ряд банків-учасників, розміщених у Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі й інших містах. Протягом чотирьох років існування програми більш 8000 кредитів було видано суму трохи менше 100 млн. дол. За дотримання встановлених доз мале підприємство могло отримати кредит від 20 тис. до 125 тис. дол. США перевищив на термін до 36 місяців під встановлену банком ставку. Як застави можна використовувати нерухомість, машини та обладнання та т. буд. Цілі застосування кредитів, зазвичай, такі: купівля машин і устаткування, придбання й ремонт нерухомості, яка використана малим підприємництвом, оборотний капітал, направлений замінити виробництва (наприклад, купівлю сировини) чи послуги. Не допускається фінансування оборотних засобів, вкладених у ведення торгової діяльності (наприклад, купівлю товарів, які перепродуються без поліпшення якості). Фінансування торгової діяльності можливо за програмою мікрокредитування бізнесу ЄБРР, мету, якої полягає у наданні надійного джерела фінансування з розумної відсотковою ставкою в і швидким оформленням. Розмірмикрокредита 10 – 30 тис. дол., терміни – до шість місяців для компаній-виробників і по роки компаній, надають послуги. На відміну з першої програми мікрокредити можна використовуватиме фінансування торгової діяльності. Законодавством передбачені можливості пільгового кредитування, страхування і інформаційного обслуговування суб'єктів малого підприємництва. У цьому фондам підтримки малого підприємництва дозволили повної чи часткову компенсацію кредитним і страховим організаціям доходів, недоотриманих ними на результаті надання відповідних пільг. Фонди підтримки малого підприємництва також вправі в цілому або частково компенсувати суб'єктам малого підприємництва їхні витрати, пов'язані із зовнішньоекономічною банківською діяльністю та інформаційним обслуговуванням.

Утворювана за сприяння федеральних і регіональних органів виконавчої інфраструктура, забезпечує розвиток і підтримку малого підприємництва, включає мережу технопарків, лізингових фірм,бизнес-клубов, виробничо-технічних центрів - і інших об'єктів, покликаних відкрити малим підприємствам доступом до сучасному устаткуванню і технологіям.

З іншого боку,

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація