Реферати українською » Менеджмент » Дослідження системи управління відділу маркетингу підприємства ТОВ "Евротізол-Інвест"


Реферат Дослідження системи управління відділу маркетингу підприємства ТОВ "Евротізол-Інвест"

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Державне освітнє установа вищого професійної освіти

Московський державний індустріальний університет

Кафедра економіки та менеджменту

>Курсовой проект

з дисципліни: «Дослідження системам управління»

на задану тему: «ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯОТДЕЛА МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ ">ЕВРОТИЗОЛ –ИНВЕСТ"»


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Нині умови функціонування підприємств повністю змінилися. Освіта і розподіл ринку, комп'ютеризація ринкових відносин: можливість миттєвого доступу й отримання вичерпної інформації про будь-яких товарах, зросла взаємозалежність виробників, насичення (і пересичення) суспільства матеріальними благами країни призводять до поступового переростанню економіки виробництва

на що індивідуальних послуг. Вирішальна роль переходить від виробника до клієнта, який “завжди правий”. У цій, яка орієнтована клієнта, економічної ситуації в підприємства стикаються з стрімко мінливим ринком. Усе це призводить до необхідності наново переглянути багато традиційні аксіоми організації та управління підприємством.

Діяльність підприємства, незалежно від цього, де ставиться акцент у системі керування – на фінансові результати, на клієнтів, – є сукупність бізнес процесів. Через війну аналізу ключових методик управління компанією (як-от проектне, бюджетне, стратегічне управління чи систему менеджменту якості) напрошується висновок, що вони досить тісно пов'язані зпроцессним управлінням. На нинішній кризовій ситуації над ринком, підприємства, котрі впроваджуютьпроцессное управління виявляються гнучкішими, ефективними і позичають лідируючі позиції над ринком, продажу цих компаній, як мінімум не знижуються, а окремих випадках ростуть. Усе це визначило актуальність цього дослідження.

У зв'язку з цим проблемою ставати оптимізація бізнес – процесів саме їхній вдосконалення є величезним резервом підвищення ефективності діяльності підприємства.

Об'єктом дослідження у цьому курсовому проекті є систему управління відділом маркетингу ТОВ «>ЕВРОТИЗОЛ – Інвест» – підприємство займається оптової продажем теплоізоляційних матеріалів, а як і займається розробкою й реалізацією конструктивних вогнезахисних систем для повітроводів, металоконструкцій і залізобетону.

Предмет дослідження – актуальні бізнес – процеси відділу маркетингу

ТОВ «>ЕВРОТИЗОЛ – Інвест».

Мета дослідження – вивчення і оптимізація бізнес – процесів відділу маркетингу підвищення ефективності роботи.

Завдання дослідження:

1. Вивчити теоретичні основипроцессного підходу до організації й управління діяльністю підприємства.

2. Описатитехнико-економическую характеристику підприємства ТОВ

«>ЕВРОТИЗОЛ – Інвест»; розглянути організаційну структуру відділу маркетингу підприємства.

3. Проаналізувати результати досліджень бізнес – процесів і на діяльність підприємства.

4. Розробити заходи щодо оптимізації процесів у відповідному відділі маркетингу підприємства ТОВ «>ЕВРОТИЗОЛ – Інвест».

Методика дослідження включає у собі послідовне використання різних методів аналізу, як-от побудова дерева цілей (діаграмаИшикави), виявлення найактуальніших проблем буде застосована діаграма Парето, а як і моделювання системам управління, попарне порівняння тощо.

У теоретичної частини розглядатимуться основипроцессного підходу до організації й управління підприємством. У проектної частини буде докладно розглянуто підприємство ТОВ «>ЕВРОТИЗОЛ - Інвест» й відділення маркетингу: місцезнаходження, вид діяльності, організаційну структуру відділу, місія підприємства, дерево цілей (з допомогою діаграмиИшикави), функціональна взаємозв'язок бізнес – процесів відділу маркетингу (>IDEF0 модель).

Далі, виходячи з виявлених труднощів і складнощів, вирішуватиметься завдання – по оптимізації бізнес – процесів у відповідному відділі маркетингу. І тому запропонують варіанти вирішення проблем, розроблено заходи, буде виявлено найвигідніші варіанти розв'язання. Проведено оцінка діяльності компанії.


1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1.1 Визначення процесорного підходу

Сучасна, складна й динамічна ринкова середовище жадає від російських підприємств постійного вдосконалювання своїх системам управління та інформаційних систем їх підтримки. Однією з основних напрямів створення ефективну систему управління підприємством є застосування процесорного підходу до організації й управління фінансово – господарської діяльністю підприємства.

Сьогодні російській підприємствах домінує застосування структурного підходу до організації й управління фінансово- господарської діяльністю.

>Структурний підхід грунтується на використанні різних типів організаційної структури підприємства, зазвичай, ієрархічної. І тут організація та управління діяльністю здійснюється за структурним елементам (бюро, відділам, департаментам, цехах тощо.), які взаємодія – через посадових осіб (начальників відділів, департаментів і цехів) і структурні підрозділи розміщуються вищого рівня.

Недоліками такий підхід до організації та управління діяльністю підприємства є такі:

1.Разбиение технологій виконання роботи з окремі, зазвичай, незв'язані між собою фрагменти, яка реалізується різними структурними елементами організаційної структури;

2. Відсутність незбираного описи технологій виконання роботи, у разі є тільки фрагментарна (лише на рівні структурних елементів), і те ні актуальнадокументируемость технологій;

3. Відсутність відповідального за кінцевий результат контроль над технологією цілому, і навіть орієнтації на клієнта (зовнішнього чи внутрішнього);

4. Відсутність орієнтації на зовнішнього клієнта, і навіть внутрішніх споживачів проміжних результатів діяльності;

5. Високі накладні витрати, зазвичай, незрозуміло звідки з'являються;

6. Неефективність інформаційної підтримки, обумовлена наявністю «клаптевою» автоматизацією діяльності окремих структурних елементів і невдалими спробами впровадження корпоративних інформаційних систем.

По-іншому стан справ при процесом підході. Його орієнтовано, насамперед, не так на організаційну структуру підприємства, але в бізнес- процеси, кінцевими цілями виконання яких, є створення продуктів чи послуг, які мають цінність для зовнішніх чи внутрішніх споживачів.

>Процессний підхід підводить до потреби переходу на, зване, «худе виробництво» чи «худу»ресурсосберегающую організаційну структуру (>Leanproduction). Основними рисами такий реорганізації є:

широке делегування повноважень і персональної відповідальності виконавцям;

скорочення кількості рівнів прийняття рішень;

поєднання принципу цільового управління з груповий організацією праці;

підвищену увагу до питань забезпечення продукції або послуг, і навіть роботи підприємства у цілому;

автоматизація технологій виконання бізнес – процесів.

>Процессорний підхід вперше був запропонований прибічниками школи адміністративного управління, що намагалися визначити функції менеджменту. Але вони, у – перших, розглядали цих функцій як

незалежні друг від друга,во–вторих, не зорієнтовані управління бізнес – процесами підприємства.

Підпроцессорним підходом до організації та управління діяльністю підприємством (>Рис. 1) розуміється орієнтація діяльності підприємства набизнес–процесси, а системи управління управління як кожнимбизнес–процессом окремо, і усімабизнес–процессами підприємства. У цьому системи якості підприємства забезпечує якість технологію виконаннябизнес–процессов у межах існуючої чи перспективноїорганизационно–штатной структури та організаційної культури підприємства.

>Рис. 1 - Основні елементи процесорного підходу

У межах процесорного підходу будь-яке сприймається якбизнес–система, що дає пов'язане безлічбизнес–процессов, кінцевими цілями якого є випускати продукцію або ж послуги.

Підбизнес–процессом розуміють сукупність різних видів діяльності, які спільно взяті, створюють результат (продукт, послугу), має цінність для споживача, клієнта чи замовника. Як клієнта то, можливо іншийбизнес–процесс.

>Бизнес–процесс – це ланцюжок робіт (операцій, функцій), результатом якої єкакой–либо продукт або послуга. У ланцюжок зазвичай входять операції, які виконуються структурними елементами, розташованими різних рівнях організаційної структури підприємства.

Коженбизнес–процесс має свої межі (>Рис. 2) і певні ролі.

>Рис. 2 - Кордони бізнес-процесів

На рис. 2 представлені такі типи клієнтів бізнес-процесу: Первинні клієнти – отримують первинний вихід.

Побічні клієнти – виходять за межі процесу отримують вторинні виходи.

Непрямі клієнти – які у ланцюжку після первинного клієнта. Зовнішні клієнти – виходять за межі підприємства

Зовнішні непрямі клієнти – це споживачі.

У процесом підході використовуються такі ключові ролі. Власник процесу (>Processowner). Вони повинні знатибизнес–процесс,

відповідати над його хід подій і результат загалом, вимірювати й удосконалювати ефективність процесу. З іншого боку, власнику процесу необхідно матикоммуникативностью, ентузіазмом, здатністю проводити покупців, безліч проводити зміни.

Лідер команди (>Teamleader). У його обов'язки процесу входить слугувати гарним працівником, мати знання про бізнес – процесі змін і мати позитивні особисті риси.

>Коммуникатор (>Facilitator) повинен, зазвичай, вести що з лідером підготовку нарад, брати участь у них, навчати команду різним методам роботи, аналізувати разом із лідером підсумки нарад команди.

Зовнішній консультант (>Externalconsultant) зобов'язаний мати незалежний погляд, володіти знаннями, навичками і методиками, і навіть в ролі

«Експерт», «Лікар» чи «Учасник процесу».

Координатор (>Coordinator). Завдання координатора процесу – відповідати за узгоджену роботу всіх частин бізнес – процесу забезпечувати зв'язку з іншими бізнес – процесами. Важливе завдання на є й забезпечення схоронності потенційно корисною інформації (книжки, навчальні посібники, методики). Координатор повинен мати хорошими адміністративними здібностями і розумінням стратегічних цілей підприємства.

Учасник команди (>Teammember). У практиці таку команду часто називають групою чи відділомконтроллинга, технологів, системних аналітиків. Учасники команди отримують підтримку і методичне забезпечення від консультанта і комунікатора, разом із лідером використовують методику для моделювання, аналізу та оцінки бізнес – процесів, беруть участь у нарадах. Вони об'єднують фахівців різних рівнів ієрархії на добре збалансовану команду.

Є кілька типівпроцессорних команд: ситуаційна, віртуальна і ситуаційний менеджер.

>Ситуационная команда зазвичай дбає про основі й виконує періодично повторювану роботу. Віртуальне команда, зазвичай, створюється і розробити нового продукту або ж послуги. >Ситуационний менеджер – це висококваліфікований фахівець, здатний до 90% обсягу робіт виконати самостійно.

Формуванняпроцессорних команд – одну з найважливіших проблем всіх без винятку підприємств. Підготовка такий команди потребує багато часу, засобів і вміння управляти персоналом. Програма з підготовки спеціалістів для аналітичної роботи включає:

Навчальні курси,

Практичний тренінг з освоєння методів, методологій і методик, і навіть програмних продуктів, у яких реалізовані. Психологічний тестування.

Тестування робочих навичок.

1.2 Класифікація бізнес-процесів

У процесі життєдіяльності бізнес – системи з допомогою виконаннябизнес–процессов здійснюється досягнення певної сукупності цілей. У випадку вона не має ієрархічний вид («Дерево цілей»), й кожна мета має власний вага і критерій (кількісний чи якісний) досяжності.

Натомість бізнес – процеси реалізуютьбизнес-функции підприємства. Під бізнес – функцією розуміють вид діяльності підприємства. Безліч бізнес – функцій є ієрархічну декомпозицію функціональної діяльності підприємства. НаРис. 3 представлений приклад «дерева функцій».


>Рис. 3 - Дерево функцій

Отже, «дерево функцій» є функціональне відбиток реалізації «дерева цілей» підприємства.

Бізнес – функції пов'язані з показниками діяльності підприємства, у тому числі теж можна побудувати «дерево показників».

Ці показники потім утворюють систему показників оцінки ефективності виконання бізнес – процесів. Зазвичай, Власники бізнес – процесів контролюють свої бізнес – процеси з допомогою даної системи показників. Найбільш загальними показниками оцінки ефективності бізнес – процесів є:

кількість готової продукції заданого якості, оплачений за певний інтервал часу;

кількість споживачів продукції;

кількість типових операцій, які потрібно виконати під час виробництва продукції за певний інтервал часу; вартість витрат виробництва;

тривалість виконання типових операцій;

капіталовкладення у виробництві продукції.

Серед перших основних етапів побудовипроцессной організації та управління діяльністю підприємством є виділення і класифікація бізнес – процесів.

І тому доцільно сформувати команду, до складу якої необхідно включити: власників, топ – менеджерів,

фахівців, найбільш знають ж проблеми і технології підприємства, претендентів упроцессную команду і зовнішніх консультантів. Наявність зовнішніх консультантів дозволить використати нагромаджений досвід минулого і методики виділення, тож класифікації бізнес – процесів.

Зазвичай, основу для класифікації бізнес – процесів становлять чотири базові категорії:

основні бізнес – процеси; щоб забезпечити бізнес – процеси; бізнес – процеси розвитку;

бізнес – процеси управління.

Основними бізнес – процесами є ті, орієнтовані виробництва продукції або надання послуги, які мають цінність клієнтові, і забезпечувальних отримання підприємствам. Ці процеси виробляють «Виходи» процесів (>Рис. 2.). Зазвичай, основних бізнес – процесів для підприємства трохи (трохи більше десяти).

>Обеспечивающиебизнес–процесси – це допоміжні процеси, призначених задля забезпечення виконання основних бізнес– процесів. Загалом вигляді вони забезпечують ресурсами все бізнес – процеси підприємства. На відміну від основних кількість які забезпечують процесів сягає кілька десятків.

НаРис. 4 представлено взаємодія основних та які забезпечують бізнес – процесів. Розуміння даного взаємодії дуже важливо задля визначення частки які забезпечують процесів у витратах виробництва продукції або послуг та визначенням їх істинної собівартості.

Процеси управління – це бізнес – процеси, що охоплюють сув'язь функцій управління лише на рівні кожного бізнес – процесу бізнес – системи загалом, тобто взаємозалежного безлічі всіх бізнес – процесів підприємства. У основі побудови технологію виконання процесів управління лежить концепціяконтроллинга, що дозволяє сформувати повний цикл управління підприємством, починаючи з стратегічного планування та закінчуючи аналізом причин відхилень від плану та формування управляючих впливів.

>Рис. 4 - Взаємодія процесів

До процесам розвитку, зазвичай, ставляться процеси вдосконалення виробленого продукту або ж послуги, технології, устаткування, і навіть інноваційні процеси.

Базові категорії можуть бути розширені додатковими категоріями. Наприклад, крім основних процесів, які приносять основний прибуток підприємству, можна назвати не основні бізнес – процеси, які приносять незначну частку доходу. У складі основного бізнес – процесу можуть існувати внутрішні щоб забезпечитиподпроцесси, а складі забезпечує бізнес – процесу можна назвати основний який биподпроцесс і кілька допоміжнихподпроцессов.

Під час проведення виділення, тож класифікації кожному за бізнес – процесу визначається склад учасників бізнес – процесу. Важливе місце щодо учасникам цікавий сам власник бізнес – процесу, зазвичай, посадова особа – топ – менеджер, і навіть склад структурних елементів чи посадових осіб організаційної структури підприємства, мають відповідні ролі.

До кожного забезпечує бізнес – процесу, крім вищесказаного, важливо визначити перелік основних бізнес – процесів, бізнес – процесів розвитку, і навіть інших які забезпечують бізнес – процесів, технологію виконання який, забезпечує даний який би бізнес – процес.

Проведення виділення, тож класифікації бізнес – процесів, визначення їх параметрів – індивідуальна і непросте робота під час переходу напроцессную організацію та влитися управління діяльністю підприємства. Тому, важливою заключній стадією виконання даної роботи є підставою узгодження результатів проведеної класифікації між власниками бізнес-процесів, і навіть власниками підприємства.

1.3 Впровадженняпроцессного підходу під управлінням

Впровадженняпроцессного підходу під управлінням дає підприємству:

1. Орієнтація на результат. Припроцессном підході під управлінням стає зрозуміло, що загальний продуктбизнес–процесса перестав бути простим «середньо – арифметичним» робіт всіх співробітників. Якщо хтось співробітник самих операціях працює чудово, а другий наступних операціях настільки погано, що у виході видає шлюб, то кінцевий продукт обох співробітників дорівнюватиме нулю. Компанії непотрібні «самородки», як і «>бракодели» – досить добре організувати працівників із задовільним (середнім) якістю роботи, щоб отримати стабільний і конкурентоспроможний продукт не вдома. Діяльність перестає виконуватися заради

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація