Реферати українською » Менеджмент » Розрахунок календарно-планових нормативів і техніко-економічне обгрунтування гнучкого автоматизованого ділянки механічної обробки деталей


Реферат Розрахунок календарно-планових нормативів і техніко-економічне обгрунтування гнучкого автоматизованого ділянки механічної обробки деталей

Страница 1 из 5 | Следующая страница

року міністерство освіти Республіки Білорусь у

Заснування освіти

БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНФОРМАТИКИ ІРАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра менеджменту

>КУРСОВАЯ РОБОТА

за курсом “Організація виробництва та управління підприємством”

на задану тему “>Расчеткалендарно-планових нормативів і техніко-економічне обгрунтування гнучкого автоматизованого ділянки механічного оброблення деталей"

Виконала:

студентка групи402421с

Перевірив:

Мінськ 2010


Зміст

Запровадження

1. Короткий опис об'єктів виробництва та технологічних процесів

2. Розрахуноккалендарно-планових нормативів

2.1 Розрахунок ефективного фонду часу роботи устаткування

2.2 Розрахунок кількості партій деталей і кількістьпереналадок устаткування

2.3 Розрахунок річного фонду часу, затрачуваного напереналадку устаткування

2.4 Розрахунок виробничої програми

2.5 Розрахунок розміру партії оброблюваних деталей

2.6 Розрахунок періодичності (ритмічності) чергування партій деталей

2.7 Розрахунок необхідної кількості одиниць устаткування

2.8 Розрахунок тривалості виробничого циклу

2.9 Розрахунок незавершеного виробництва

2.10 Розрахунок необхідної кількості транспортних засобів й управління промислових роботів

3. Планування і розрахунок виробничої площі ділянки, вибір типу будинку

3.1 Планування виробничого ділянки

3.2Расчет виробничої площі ділянки

3.3 Обгрунтування вибору типу будинку

4.Расчет потужності, споживаної устаткуванням

5.Расчет чисельності виробничого персоналу

5.1Расчет чисельності операторів, здійснюють нагляд роботою технологічного устаткування

5.2Расчет чисельності наладчиків устаткування

5.3Расчет чисельності робочих по настроюванні інструмента

5.4Расчет чисельності складальників пристосувань

5.5Расчет чисельності транспортних робочих

5.6Расчет чисельності ремонтного персоналові та персоналу змежремонтному обслуговування

5.7Расчет від кількості робочих

>6.Расчет капітальних вкладень

6.1Расчет витрат за спорудження будинку, займаного виробничим ділянкою

6.2Расчет витрат за технологічне обладнання та транспортні засоби

6.3Расчет витрат за енергетичне устаткування

6.4Расчет витрат за комплект дорогої оснастки,УСПО і інструмента

6.5Расчет витрат за вимірювальні і регулюючі прилади

6.6Расчет витрат за комплект програм управління

6.7Расчет витрат за виробничий і Київський господарський інвентар

6.8Расчетпредпроизводственних витрат

6.9Расчет величини обігових коштів унезавершенном виробництві

6.10Расчет загального розміру капітальних вкладень

>7.Расчет собівартості своєї продукції

7.1Расчет витрат за основні матеріали

7.2Расчет основний зарплати виробничих робочих

7.3Расчет додаткової зарплати виробничих робочих

7.4Расчет відрахувань до Фонду соціального захисту населення

7.5Расчет податку нерухомість

7.6Расчет витрат за споживану силову електроенергію

7.7Расчет витрат за амортизацію основних фондів

7.8Расчет витрат за помешкання і технічне обслуговування обладнання і транспортних засобів

7.9Расчет витрат за зміст площі, займаній ділянкою

7.10Расчет витрат за помешкання і обслуговування ЧПУ

7.11Расчет витрат за відшкодування зносу малоцінного інструменту та інвентарю

7.12Расчет собівартості обробки деталей річного випуску і калькуляція собівартості одиниці виробленої продукції

8.Расчет величини річного економічного ефекту

8.1Расчет суми наведених витрат

8.2Расчет величини річного економічного ефекту

8.3Расчет терміну окупності додаткових капітальних вкладень

9. Основні техніко-економічні показники роботи ділянки

 


Запровадження

Автоматичні лінії - це система узгоджено працюючих, і автоматично керованих верстатів, транспортних засобів і контрольних механізмів, розміщених у процесі технологічного процесу, з якого виробляється обробка деталей чи складання виробів із заздалегідь заданому технологічному процесові у суворо заданий час (тобто. відповідно до заданим тактом).

Залежно від способу забезпечення ритмічності розрізняють синхронні (жорсткі) автоматичні лінії, котрим характерна жорсткамежагрегатная зв'язок інесинхронние (гнучкі) з гнучкоюмежагрегатной зв'язком.

Однією з різновидів автоматичних ліній є гнучка виробнича система (ДПС).Гибкое виробництво - це виробництво, що дозволяє швидко при мінімальних витратах однією й тому самому устаткуванні, не перериваючи виробничого процесу, переходити на випуск нова продукція довільній номенклатури не більше технічних можливостей устаткування.

Основними принципами функціонування ДПС є:

“безлюдна” технологія, тобто. максимальне вивільнення людини зі сфери виробництва;

групова технологія обробки деталей, забезпечує мінімальних витрат, пов'язані зпереналадкой технічних засобів системи;

організація роботи у зміни, що викликається необхідністю інтенсифікації використання дорогої техніки;

автоматичний перехід на обробку іншого вироби, що реалізується шляхом програмної перебудови всього ДПС.

Впровадження у виробництві ДПС тягне у себе низку істотних переваг над іншими методами організації виробництва. Серед найвагоміших переваг можна назвати такі, як зниження і трудомісткості продукції; поліпшення умов праці робочих; підвищення продуктивність праці; скорочення тривалості виробничого циклу та інших.

Проте перехід до ДПС неодмінно веде у себе і зростання капітальних вкладень. У зв'язку з цим постає необхідність виконання техніко-економічних розрахунків під час проектування гнучкого автоматизованого ділянки з метою визначення обсягу капітальних вкладень, їхньої економічної ефективності і наступного розгляду питання доцільність впровадженняГАП.


1. Короткий опис об'єктів виробництва та технологічних процесів

Відповідно до завданням до курсовому проектування номенклатура випущених ділянкою деталей за плановий період складається з трьох найменувань. Перелік деталей, умовне позначення, вид заготівлі, марка матеріалу, норма витрати, оптова ціна матеріалу і реалізованих відходів представлені утабл.1.1

 

Таблиця 1.1

Позначення деталі

Найменування

деталі

Вигляд

заготівлі

Матеріал (марка) Норма витрати, кг Чистий вагу деталі, кг Оптова ціна за 1 кг матеріалу, у. е. Оптова ціна за 1 кг відходів, у. е.

N1

1.Гайка 3.115-14128

Прокат

ГОСТ 2524-70

Ст.10 0,135 0,067 0,130 0,025

N2

2.Гайка 3.115-12025

Прокат

ГОСТ 8733-87

У розділі ст.20-В 0,277 0,110 0,135 0,025

N3

>Гайка 111-341-1701

Прокат

ГОСТ 1414-75

У розділі ст.А12-В 0,080 0,035 0,150 0,026

Опис технологічного процесу кожного типорозміру деталі представлено втабл.1.2 Для кожну операцію вказується технологічне устаткування, розряд роботи з операціям і норми часу за варіантами (базовому і проектованого). Причомутабл.1.2 наводиться структура норми часу на операцію - основне (машинне) час >t0, допоміжне (ручне чироботизированное) час >tв. Часпереналадку устаткування встановлюється на партію оброблюваних деталей.


Таблиця 1.2

Найменування операцій Розряд роботи Номенклатура деталей Базовий варіант >Проектируемий варіант
Найменування устаткування Витрати часу, хв. Найменування устаткування Витрати часу, хв.

>tпро

>tв

>t>оп

>tзв

>tпро

>tв

>t>оп

>tзв

1.Заготови -тельная 2 1 >Отрезной верстатНА3222Ф 0,003 0,0005 0,0035 2,0 Автомат відривний,круглопильний8Г662Ф2 0,0020 0,0002 0,0022 1
2 2 0,002 0,0005 0,0025 2,0 0,0015 0,0002 0,0017 1
1 3 0,001 0,0005 0,0015 2,0 0,0007 0,0002 0,0009 1
2.Токарная 4 1 >Токарно-винторезний верстат1К62Д 0,55 0,10 0,65 4 >Обрабативающий центрОЦ1И21 0,50 0,05 0,55 2
4 2 0,69 0,11 0,80 4 0,60 0,05 0,65 2
4 3 0,64 0,11 0,75 4 0,60 0,05 0,65 2
3.Сверлильная 3 1 >Вертикально-сверлильний верстат2А135 0,159 0,011 0,170 3 >Обрабативающий центрОЦ1И21 0,120 0,005 0,125 1
4 2 0,157 0,011 0,168 3 0,120 0,005 0,125 1
3 3 0,120 0,011 0,131 3 0,120 0,005 0,125 1
4.Резьбонарезная 3 1 >Вертикально-сверлильний верстат2А135 0,390 0,010 0,400 3 >Обрабативающий центрОЦ1И21 0,300 0,005 0,305 1,5
3 2 0,420 0,015 0,435 3 0,320 0,007 0,327 1,5
3 3 0,400 0,010 0,410 3 0,300 0,005 0,305 1,5

2. Розрахуноккалендарно-планових нормативів

2.1 Розрахунок ефективного фонду часу роботи устаткування

>Определим календарний фонд часу на 2008 рік Fдо = 366 днів.

Потім визначимо номінальний фонд часу роботи устаткування за такою формулою

,

де Fп - кількість вихідних передсвяткових днів становить середньому 112 днів.

 >дн.

У годиннику номінальний річний фонд часу роботи устаткування, під час роботи до однієї зміну дорівнює

,

де - кількість повних робочих днів ( >дн); - кількість передсвяткових, скорочених одну годину днів (>дн); >tдив - тривалість робочої зміни, годину.; >tін - тривалість передсвяткової робочої зміни, годину.

 годин.

Річний ефективний фонд часу роботи обладнання годиннику визначимо за такою формулою

 годин,


де Kп. про - коефіцієнт, враховує час простою обладнання плановому ремонті (дляОЦ Kп про=0,75).

Річний ефективний фонд часу у днях з урахуванням простоїв обладнання планові ремонти визначимо за такою формулою

 день.

 

2.2 Розрахунок кількості партій деталей і кількістьпереналадок устаткування

Кількість партій деталей залежить від номенклатури оброблюваних деталей і кількості днів (змін) роботи устаткування , якщо взяти, що запуск (випуск) всіх видів деталей здійснюватиметься щодня (>ежесменно). Для базового варіанта . У зв'язку з тим, що організація роботи гнучкого автоматизованого виробництва не вимагає великої чисельностірабочих-операторов й ділянкуоснащен дуже дорогим обладнанням, доцільно здійснювати виробничий процес у зміни . Приежесменном запуску деталей кількість партій визначається за такою формулою

,

де Kдив - кількість робітників змін у добу;

М - номенклатура оброблюваних деталей;

 - кількість днів роботи устаткування.

,

.

Кількістьпереналадок устаткування кожну операцію (nперекл) дорівнюватиме кількості партій деталей

nперекл = n.

Отже,

nперекл. б = nб = 1146,nперекл. ін = nін = 1719.

 

2.3 Розрахунок річного фонду часу, затрачуваного напереналадку устаткування

Розрахунок ведемо за такою формулою

 (годину),

де - час напереналадку устаткування відповідної операції, встановлюваний на партію деталей, хв.;

nперекл - кількістьпереналадок устаткування відповідної операції протягом планового періоду.

Розрахунок фонду часу, затрачуваного напереналадку, зробимо в табличній формі (>табл.2.1).

Таблиця 2.1

Найменування операції Базовий варіант >Проектируемий варіант

,

хв

,

прим

,

годину

,

хв

,

прим

,

годину

1. Заготівельна 2 1146 38,2 1 1719 28,65
2.Токарная 4 1146 76,4 2 1719 57,3
3.Сверлильная 3 1146 57,3 1 1719 28,65
4.Резьбонарезная 3 1146 57,3 1,5 1719 43

Разом:

 

 

229,2

 

 

157,6

 

2.4 Розрахунок виробничої програми

>Гибкие виробничі ділянки зазвичай створюються в обробці деталей різних типорозмірів, що використовуються виробу. Отже, програми випуску в кожномутипоразмеру чи рівні, чи кратні між собою.

>Расчет виробничої програми виробляємо по провідною групі устаткування. За провідну групу устаткування зазвичай приймають устаткування того операції, що має сумарне оперативне час з усієї номенклатури деталей найменше. У нашому випадку за провідну групу приймається устаткування на3-eй операції в проектованому варіанті,т.к в цій операції найменше сумарне оперативне час за всі деталей.

Оскільки програми зтипоразмерам нерівні, а кратні, тобто. N1 = 2x, N2=4x, N3 =2x, їх величину можна визначити з наступного рівняння:

>2xt1 +4xt2 +2xt3 + 60Tзв. ін = 60FеKдив,

x (2>t1 + >4t2 +2 >t3) = 60Tзв. ін - 60FеKдив,

де >t1, >t2, >t3 - оперативне час в кожномутипоразмеру деталей по провідною групі устаткування, через яку визначається потужність ділянки по окремої операції технологічного процесу, хв.;

Nj = x - програма j-го типорозміру деталей на плановий (річний) період, прим.

.

Розрахунок виробничої програми виробляємо користуючись показниками проектованого варіанта.

Отже, маємо:

 прим.

Тоді N2 = 1086084 прим., N1= N3 =543042 прим.

 

2.5 Розрахунок розміру партії оброблюваних деталей

Розмір партії деталей j-го найменування визначаємо за такою формулою

,

де nj - кількість партій деталей j-го типорозміру.

Отже, в базовому варіанті:

  

Для проектованого варіанта

 

 

2.6 Розрахунок періодичності (ритмічності) чергування партій деталей

Розрахунок періодичності чергування партій деталей виробляємо за такою формулою

.

Розрахунки приймуть вид

зміна,  зміна.

 зміна,  зміна,

 

2.7 Розрахунок необхідної кількості одиниць устаткування

Кількість одиниць устаткування визначаємо за такою формулою

,

де М - номенклатура оброблюваних деталей;

Nj - програма j-го найменування деталей, прим.;

>t>опij - оперативне час на і-ой операції j-го найменування деталей, хв.;

Tзв і - величина часу, затрачуваного напереналадку устаткування кожної і-ой операції, годину.;

Kв - коефіцієнт виконання норм часу.

Розрахунок кількості одиниць устаткування за операціями технологічного процесу виробляємо в табличній формі (>табл.2.2 ітабл.2.3).


Таблиця 2.2. Базовий варіант

Розрахункові показники

Програма випуску,

прим.

Вигляд операцій
1 2 3 4
Трудомісткість робіт з операціям
1.Гайка 3.115-14128 543042 32 +38,2 5883 +76,4 1539 +57,3 3620 +57,3
2.Гайка 3.115-12025 1086084 45 14481 3041 7874
3.Гайка 111-341-1701 543042 14 6788 1186 3711
Разом: 129,2 27228,4 5823,3 15262,3

Річний ефективний фонд часу (FеKдив)

1518 3036 3036 3036

Коефіцієнт виконання

норм (Kв)

1,0 1,0 1,0 1,0

Розрахунковий у одиниць устаткування (Зр)

0,1 8,9 1,9 5,03

Прийняте у одиниць устаткування (Зін)

1 9 2 5

Коефіцієнт завантаження устаткування (Kіз. з)

0,1 0,98 0,95 1,006

 

Таблиця 2.3.Проектируемий варіант

Розрахункові показники

Програма випуску,

прим.

Вигляд операцій
1 2 3 4
Трудомісткість робіт з операціям
Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація