Реферати українською » Менеджмент » Використання головних інструментів управління якістю та методики КуФД на промисловому підприємстві "Нокія"


Реферат Використання головних інструментів управління якістю та методики КуФД на промисловому підприємстві "Нокія"

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Використання головних інструментів управління і методикКуФД на промислове підприємство «>Нокия»


Зміст

Запровадження

1. Реалізація стратегії TQM у сучасних умовах

1.1 Теоретичні основи

1.2 Приклади реалізації принципів управління на сучасних підприємствах

1.2.1 Компанія Sony Ericsson

1.2.2 Компанія Samsung Electronics

2. Аналіз діяльності підприємства Nokia поВсеобщему управлінню якістю

2.1Организационно-правовая характеристика підприємства

2.2 Організація – соціально-економічна систему управління

2.3 Організаційна структура управління

2.4 Функції й фізичні методи менеджменту якості

2.5 Аналіз діяльності організації зВсеобщему управлінню якістю

2.6 Стилі керівництва

3. Розробка проекту прориття заходів із поліпшення діяльності підприємства Nokia відповідно до концепцією TQM

3.1 Систематичний метод профілактики дефектів

3.2 Метод структурування функцій якості

Укладання

Список використаних джерел


Запровадження

Метою курсової роботи є підставою розкриття основний економічної проблеми: поліпшення якості своєї продукції підприємстві «Nokia».

Завдання дослідження:

1) вивчити шляху реалізації концепції TQM у сучасних умовах;

2) проаналізувати діяльність підприємства «Nokia» поВсеобщему управлінню якістю;

3) розробити проект заходів щодо поліпшення діяльності підприємства «Nokia» відповідно до концепцією TQM.

У сучасному ринкової економіки конкурентоспроможність випущеної підприємством продукції визначає життєздатність цього підприємства. Однією із визначальних чинників, які впливають конкурентоспроможність продукції, робіт і постачальники послуг, був частиною їхнього якість. Програма поліпшень розробляється з метою підвищення конкурентоспроможності фірми, отже з метою визначення напрямів розвитку фірма.

Найефективніший шлях підвищення їх конкурентоздатності продукції, робіт послуг – вміння оперативно управляти якістю продукції, залежно від мінливих запитів споживачів при мінімальних витратах забезпечення цієї особливості. Найкращий результат дає комплексне використання методів TQM, інструментів управління і за якістю.


1. Реалізація стратегії TQM у сучасних умовах

1.1 Теоретичні основи

Якість визначається дією багатьох випадкових, місцевих податків та піддається. Щоб запобігти впливу цих факторів до рівня якості необхідна систему управління якістю. У цьому потрібні непоодинокі строкаті й епізодичні зусилля, а сукупність заходів постійного на процес створення продукту з підтримки відповідного рівня якості.

Керуюча система починається із керівництва вищої ланки. Саме керівництво вищої ланки має виходити із стратегії, що фірму здатна за більший проти минулим. У організаційну структуру фірми може бути передбачені спеціальні підрозділи, займаються координацією робіт з управлінню якістю. Розподіл спеціальних функцій управління між підрозділами залежить від обсягу й характеру діяльності фірми.

Для якості як об'єкта менеджменту властиві все складові менеджменту: планування, аналіз, контроль. [1]

Сучасний менеджмент якості виходить з результатах досліджень, виконаних великими зарубіжними корпораціями за програмами консультантів із управління якістю. У 80-ті роках політику багатьох фірм вплинули розробкиФ.Б.Кросби,У.Э. Демінга, А.В.Фейгенбаума, До.Исикави,Дж.М.Джурана. Основою діяльності провідних фірм стали такі напрями поліпшити роботу:

-зацікавленість керівництва вищої ланки;

-освіту ради з поліпшити якість роботи;

-залучення всього начальницького складу у процес поліпшити роботу;

-забезпечення колективного і індивідуального участі;

-створення груп для вдосконалення систем (груп регулювання процесів);

-повніше залучення постачальників;

-забезпечення якості функціонування системам управління;

-розробка та реалізація короткострокових планів і довгостроковій стратегії поліпшити роботу;

-створення визнання заслуг.

Особливо треба сказати такий традиційний напрямок, як забезпечення якості функціонування системам управління. Консультанти із управління якістю звернув увагу, що служби із управління якістю й надійністю направляли зусилля і діяти ресурси на виявлення труднощів і виправлення помилок. Через війну сформувалася систему управління поотклонениям. Цю систему реагувала на помилки і недооцінювала роль профілактичних заходів, і навіть роль підрозділів, які пов'язані з процесом виробництва. Було зроблено висновок, що забезпечення якості залежить від системам управління, регулюючих виробничо-господарську діяльність фірм.

Ф.Кросби, один із перших консультантів за якістю, звернув увагу до важливість системи заохочення. Визнання заслуг співробітників та його стимулювання до досягнення результатів є складовою сучасного менеджменту якості.

У 1951 р. було розроблено положення про премії Демінга, яке лягло основою моделі Загального управління (>TQC). Ця модель передбачає постійний аналізують інформацію від кола експертів і розпочнеться новий погляд на якість. Премія Демінга зіграла великій ролі у досягненні японського якості. Пізніше, 1987 р., США було засновано премія іменіМалкольмаБалдриджа. Розвитком моделі премії М.Балдриджа стала модель Європейської премії якості, яка оцінювала результати бізнесу і впливом геть суспільство.

Фірми, функціонуючі трапилося в ринковій економіці, формулюють політику області якості в такий спосіб, щоб він стосувалася діяльності кожного працівника, Не тільки якості запропонованих виробів чи послуг. У політиці чітко визначаються рівні стандартів якості роботи з конкретної фірми і аспекти системи забезпечення. У цьому продукція заданого якості слід поставити споживачеві в задані терміни, в заданих обсягах, і за ціну.

У сучасному теорії та практиці управління виділяють наступні п'ять основних етапів:

1) прийняття рішень «що виготовляти?» і підготовка технічних умов;

2) перевірка готовності виробництва та розподіл організаційної відповідальності;

3) процес виготовлення продукції або надання з;

4) усунення дефектів й забезпечення інформацією зворотний зв'язок з метою внесення змін до процес виробництва та контролю змін, дозволяють уникати виявлених недоліків у майбутньому;

5) розробка довгострокових планів з якості.

Здійснення перелічених етапів вимагає взаємодії всіх відділів, органів управління фірмою. Таке взаємодія називають єдиної системою управління. Це забезпечує системний підхід до управліннякачеством.[1]

Розглянемо докладніше зміст етапів управління продукції.

У першому етапі якість означає такий рівень, у якій товари або ж послуги фірми відповідають її внутрішнім технічних умов. Цей аспект якості називають якістю відповідності технічних умов.

З другого краю етапі оцінюється якість конструкції. Якість може відповідати технічним вимогам фірми на конструкцію вироби, проте сама конструкція може бути як високого, і низьку якість.

На етапі якість означає такий рівень, у якій робота чи функціонування послуг (товарів) фірми задовольняють реальні потреби споживачів.

Товари фірми можуть відповідати внутрішнім технічних умов (етап перший), сама конструкція вироби то, можливо видатної (етап другий), але послуга чи виріб можуть підходити задоволення конкретних потреб споживача. Розглянуті три етапи у практиці управління однаково важливі й найменша недоробка у будь-якій з них може створити проблеми.

Під управлінням якістю продукції розуміють постійний, планомірний, цілеспрямована процес на всіх щаблях на чинники та умови, який би створення продукції оптимального якості і повноцінне її використання.

Систему керування якістю продукції входять такі функції:

1) функції стратегічного, тактичного та оперативної управління;

2) функції прийняття рішень, управляючих впливів, аналізу та обліку,информационно-контрольние;

3) функції спеціалізовані й загальні всім стадій життєвого циклу продукції;

4) функцій управління по науково-технічним, виробничим, економічним та соціальним чинникам та технічним умовам.

Стратегічні функції включають:

- прогнозування і аналіз базових показників якості;

- визначення напрямів проектних і конструкторських робіт;

- аналіз досягнутих результатів якості виробництва;

- аналізують інформацію прорекламациях;

- аналізують інформацію про споживчому попиті.

Тактичні функції:

- управління сферою виробництва;

- підтримку лише на рівні заданих показників якості;

- взаємодію Космосу з керованими об'єктами і довкіллям.

Систему керування якістю продукції є сукупність управлінських органів прокуратури та об'єктів управління, заході, методів і коштів,поправленних встановлення, забезпечення та підтримка високого рівня якості продукції.

Політика на області якості то, можливо сформульована у вигляді напрями діяльності чи довгострокової цілі й може передбачати:

-поліпшення економічного становища підприємства;

-розширення чи завоювання нових ринків збуту;

-досягнення технічного рівня продукції, перевищує рівень провідних фірм;

-орієнтацію задоволення вимог споживачів певних галузей чи певних регіонів;

-освоєння виробів, функціональні можливості яких реалізуються на засадах;

-поліпшення найважливіших показників якості продукції;

-зниження рівня дефектностіизготавливаемой продукції;

-збільшення термінів гарантії продукції;

-розвиток сервісу.

>Наилучших успіхів у створенні та випуску конкурентоспроможної продукції домагаються підприємства, які мають вичерпними відомостей про стан і можливості виробничих процесів, і навіть своєчасно що виробляють управляючі впливу щодо вдосконалення.

На думку вітчизняних і зарубіжних фахівців, якість продукції закладається в конструкторської і технологічного документації, тому й так і інша повинні відповідним чином оцінюватися.

Проте товар, користується попитом, - це найчастіше нова продукція. Отже, починати треба з вивчення попиту ринку та його обліку під час створення і освоєнні виробництва нових виробів. Треба мати дилерську, мережу продажів, і навіть поширення товару та інформації про неї. Немає цього - ніяке якість продукції не врятує підприємство.

Потрібно мінімізувати витрати виробництва. Для цього він необхідно все перелічити, переосмислити матеріально-технічної бази підприємства, відмовитися від України всього зайвого, реструктуризуватися. Не зробивши цього, починати боротьбу якість годі, оскільки підприємство може померти з іншої хвороби.

Треба навчитися управляти фінансами, але це - мистецтво, причому непросте. Насамперед, необхідно налагодити контролю над фінансами. Безконтрольність - шлях до втрат фінансів, їх розкрадання і банкрутства підприємства. Головний чинник, сприяє цьому, - відсутність великих промислових підприємств відповідає їхній реальних власників. На таких підприємствах власністю практично розпоряджаються вищі менеджери і тому залежить від їх порядність і чесність. Проте, далекоглядні менеджери зацікавлені у налагодженні фінансового контролю та працюють у цьому напрямі.

Усі чотири обов'язкових умови успішну діяльність підприємств, наведені вище, розглядаються у різних концепціях якості, але там йдеться про їхнє поліпшенні.

На більшості ж російських підприємств цих умов потрібно створювати практично від початку. І коли підприємство якось впоралося з цим завданням, він може розпочати розв'язання проблеми якості з допомогою і сертифікацію систем якості, відповідальних вимогам стандартівИСО 9000, і навіть концепції TQM. Заодно слід порушувати питання про реформуванні підприємств, їхню реструктуризацію та створення нових елементів з чіткого розуміння філософії TQM і орієнтації на концепцію загального якості. [1]

1.2 Приклади реалізації принципів управління на сучасних підприємствах

Я вирішила вивчити досвід роботи сучасних підприємств у рамках концепції TQM, і навіть проблеми і негаразди під час використання основних інструментів контролю та управління, проведенні процедури відстежування «голоси споживача» з прикладу компанії Sony Ericsson і Samsung Electronics

1.2.1 Компанія Sony Ericsson

Завдяки з того що нові продукти компанії користуються схваленням фахівців у сфері виробництва мобільних пристроїв, а існуючі продукти продовжують отримувати професійні нагороди, Sony Ericsson стала визнаним світовим лідером у сфері дизайну і впровадження передових технологій.

Компанія Sony Ericsson вважає, що сталий розвиток виробництва і виробництво є одним із найважливіших завдань у майбутнє, потребують відповідальності від виробників. Sony Ericsson прагне позитивно впливати на природу й суспільство. У межах прийнятого ними підходу вони оцінюємо своєї діяльності з трьох боків: економічної, екологічної безпеки й соціальної. Їх прагнення стати лідером в обмеження використання потенційно шкідливі речовини, знизити споживання й тимчасово підвищити відсоток перероблюваних матеріалів забезпечує їм міцні позиції над ринком цих апаратів.

Компанія Sony Ericsson розуміє важливість збирання й переробки використаних продуктів. Вони відповідають за продукти і розробляють рішення з збиранню та переробціотслужившей свій термін продукції. Усі телефони старанно проектують і суворо перевіряються щодо відповідності світових стандартів охорони здоров'я дитини і урядовим законам про охорону здоров'я та перемоги безпеки. Ці стандарти охоплюють дуже широкий перелік чинників безпеки і гарантують максимальну захист користувачів.

У результаті всебічних досліджень, проведені уже багато років, нема зв'язок між погіршенням здоров'я дитини і використанням цих апаратів, які відповідають даним стандартам і законам.

На етапі розробки деталі, що у безпосередньому контакту з шкірою, тестуються виділення нікелю і проходять тестування перед запуском продукту.

Разом зі своїми батьківськими компаніями Sony і Ericsson компанія Sony Ericsson підтримує такі ініціативи сферу бізнесу, як Організація з захисту навколишнього середовища у сфері інформаційних і телекомунікаційних технологійGeSI і Громадянська коаліція електронній промисловості дляEICC, що сприяють створенню сприятливих умов контролю над робітниками стандартами та видобутком сировини. [2]

Завдяки циклу Демінга компанія Sony Ericsson реалізує своє прагнення підвищення якості продукції.

1.2.2 Компанія Samsung Electronics

Одною з найбільш стрімко та розвитку світових корпорацій — Samsung Electronics — входить у 20 найбільших брендів на світовому ринку. Samsung дотримується простий філософії бізнесу: використовувати таланти та технології для скоєних продуктів та надання послуг, які можуть змінити світ на краще. Щодня співробітники компанії втілюють цю філософію у життя. Вони шукають яскраві таланти у світі і забезпечуємо їм ресурси, і умови, дозволяють досягти досконалості у справі. Через війну все їхнє техніка має якфункционалом, а й енергетикою: від модулів пам'яті, які зберігають найяскравіші ідеї, лише спомини та знахідки, до цих апаратів, роблять континенти ближче, а людей щасливішим. На погляд, це це і є рух на краще, комфортного і відкритого світу.

Структура цінностей Samsung Electronics підпорядковується системіP-V-P: ManagementPhilosophy (ідеологія менеджменту),CoreValues (ключові цінності) і GlobalCode ofConduct (Світовий кодекс поведінки). Останнє складова цієї формули у компанії також називаютьPrinciples (принципи).

Вони цінують покупців, безліч переконані, що «компанія — це стосується її люди». Тому забезпечують умови для повної реалізації її потенціалу.

Samsung Electronics швидко вносить зміни у діяльність й структуру компанії, що дуже важливо, особливо тоді кризових ситуацій. Вони знаходяться ніби ми змогли вижити, якби постійно не прагнули вперед, розробляючи та застосовуючи нові технологіії. [3] На малюнку 1 представлені принципи ведення бізнесу Samsung Electronics.

 

Малюнок 1 – Принципи ведення бізнесу Samsung Electronics

Samsung Electronics застосовує системний підхід. Управління взаємопов'язаними процесами сприяє результативності та ефективності організації у досягненні поставленої мети.


2. Аналіз діяльності підприємства Nokia поВсеобщему управлінню якістю

2.1Организационно-правовая характеристика підприємства

Nokia (офіційна назва тієї NokiaOyj) — фінська транснаціональну компанію, одне із світових лідерів у сфері мобільних комунікаційних технологій, провідний постачальник устаткування мобільних, фіксованих, широкосмугової та IP-мереж. Добре своїми мобільними телефонами і смартфонами, за власними даним, лідер на світовому ринку цих апаратів (39 % ринку за 4 квартал 2009 року). Штаб-квартира компанії перебуває у Еспоо, місті-супутнику Гельсінкі.Keilalahdentie 2-4,FI-02150Espoo,Finland. Головний офіс у Росії ТОВ

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація