Реферати українською » Менеджмент » Комунікативна взаємодія всередині організації


Реферат Комунікативна взаємодія всередині організації

Страница 1 из 2 | Следующая страница
>Коммуникативное взаємодія всередині організації

Комунікація є найважливішою складовою у діяльності керівника, основою життєзабезпечення кожної фірми, організації, підприємства. Фахівці у сфері менеджменту виявили, що 63% англійських, 73% американських, 85% японських керівників виділяють комунікацію як головний умова по дорозі досягнення ефективності їх організацій, причому самі керівники витрачають її у від 50 до 90% свого часу. Завдяки комунікації здійснюється збір, аналіз стану і систематизація інформації, як всередині підприємства, і поза ним, забезпечується необхідний рівень взаємодії діловими партнерами, конкуруючими фірмами, споживачами, постачальниками, фінансистами, клієнтами.

>По-мнениюМ.Х.Мескона, М. Альберта і Ф.Хедоури "ефективно працюючі керівники - це, хто ефективні в комунікаціях. Вони уявляють суть комунікаційного процесу, мають добре розвиненим умінням усного та письмової спілкування, і розуміють як середовище впливає обміну інформацією". У зв'язку з цим, високопрофесійний менеджер повинен розуміти, як середовище впливає обміну інформацією, і володіти мистецтвом усного й письмового спілкування.

Комунікації у створенні - це інформаційні взаємодії, у яких люди вступають і під час своїх обов'язків, чи посадових інструкцій.

Формування комунікаційних мереж, і створення умов успішного функціонування комунікацій у створенні становлять одне з найважливіших завдань управління. Невипадково німецькі вчені У.Зигерт і Л. Ланг відзначають: "Хліб людей організації - інформація, і комунікації. Якщо порушуються інформаційні потоки всередині підприємства міста і через відкликання зовнішнім світом, саме існування цього підприємства під загрозою. Однією інформації недостатньо. Тільки коли він відповідним чином перетвориться і обробляється, тобто. коли виникають комунікативні зв'язку, забезпечуються існування й ефективної діяльності організації".

Комунікації

              організаційні міжособистісні

зовнішні внутрішні

 неформальні формальні

   

        вертикальні горизонтальні


                           за висхідною за низхідною

Організаційні комунікації - це сукупність комунікацій, споруджуваних з урахуванням спілкування, опосередкованого інформацією щодо самої організації, її цілі й завдання.

Міжособистісні комунікації - усне спілкування людей одному з вище перерахованих видів. Ефективна міжособистісна комунікація дуже важливий для на успіх управлінні, оскільки, з одного боку, рішення багатьох управлінських завдань будується на безпосередньому взаємодії людей - начальник з підлеглим, підлеглі друг з одним - у межах різних подій, з другого, міжособистісна комунікація кращий способом обговорення й вирішення питань, що характеризуються невизначеністю і двозначністю.

Зовнішні комунікації - це комунікації між організацією і середовищем. Чинники довкілля дуже впливають на діяльність організації. Організації користуються різноманітними коштів комунікацій з складовими свого зовнішнього оточення. З наявними і стали потенційними споживачами вони повідомляються з допомогою реклами й інших програм просування товарів ринку. У сфері відносин із громадськістю першорядне увагу приділяється створенню певного образу, іміджу організації на місцевому, загальнонаціональному чи міжнародному.

Внутрішні комунікації - це комунікації всередині організації між різними рівнями і підрозділами.

Формальні комунікації - це комунікації, визначених організаційної структурою підприємства, взаємозв'язком рівнів управління і функціональних відділів. Чим більший рівнів управління, тим вища ймовірність спотворення інформації, адже кожен рівень управління може коригувати й відфільтрувати повідомлення.

Неформальні комунікації. Канал неформальних комунікацій може бути каналом поширення чуток. Оскільки каналами чуток інформація передається багато швидше, ніж у каналам формального повідомлення, керівники користуються першими для запланованої витоку створення і поширення повну інформацію чи відомостей типу "тільки між нами".

Вертикальні комунікації. Цей вид обміну інформацією між становить основну частину комунікаційного процесу в керівника. Складові вертикальних комунікацій такі: прояснення завдань, пріоритетів, очікуваних результатів; забезпечення залучення підлеглих у виконання завдань; обговорення проблем ефективності роботи; досягнення зізнання підозрюваного й винагороди із єдиною метою мотивації; удосконалювання принципів і розвиток здібностей у підлеглих; збирати інформацію про назрівання чи реальною проблемі; оповіщення підлеглих про майбутні зміни; отримання відомостей про ідеї, удосконаленнях та пропонування.

комунікація комунікаційна мережу інформація

Інтерактивні (горизонтальні) комунікації в організаціях творяться у процесі взаємодії з особами, рівними за станом. Вони забезпечують людині необхідну соціальну підтримку.

Як і інші типи організаційних комунікацій, інтерактивний процес має безліч поведінкових наслідків. Можливо, психологічно людині зручніше звернутися по підтримку саме до тих, хто перебуває приблизно у такому ж рівні, а чи не до вище - чи нижчестоящим. Якщо підтримка сприяє об'єднанню докладає зусиль до досягнення наших спільних цілей і завдань, то інтерактивні комунікації надають позитивний вплив.

Цілі комунікативного взаємодії всередині організації:

забезпечується створення інформаційних каналів співробітників і структурними підрозділами, з допомогою яких створюється система інформаційного обміну у створенні, працівники та керівники якої планують і координують своєї діяльності;

розвиваються і вдосконалюються міжособистісні стосунки, завдяки чому персонал перетворюється на працездатний колектив;

забезпечується створення повних виробничих процесів і циклів щодо реалізації завдань організації;

регулюються іоптимизируютсявнутриинформационние потоки;

створюється комунікаційна основа у розвиток ефективну систему зовнішніх економічних зв'язків.

Для вивчення організації важливо уявити універсальну схему комунікації, застосовну завжди управління. Таку комунікаційну модель запропонував німецький учений У.Трам. У його моделі комунікація постає як контакт між відправником і одержувачем, який установлюють з допомогою повідомлення, яке іде за певним каналу, кодується ідекодируется одержувачем; ще, є канал зворотного зв'язку та виділено результат (ефект) комунікаційного процесу.

>Коммуникативний процес - процес взаємодії між різними суб'єктами комунікації, у якому здійснюється обміну інформацією.Коммуникативний процес включає у собі динамічну зміну етапів формування, передачі, прийому, розшифровки і його використання інформацією обох напрямках при взаємодіїкоммуникантов.

>Рис.Коммуникационний процес.

1. Відправник - творець повідомлення, той, хто висуває будь-які ідеї (самостійно створює інформацію) чи акумулює вже інформацію для подальшої передачі. Вирішуючи, яка значуща інформація (ідея) може бути предметом передачі, як його закодувати, з якого каналу направити інформацію, відправник цим починає процес комунікаційного обміну. У цьому дуже важливий орієнтація відправника на ситуацію, тобто. облік всіх основних компонентів процесу комунікації. Інакше інформація може або дістатися одержувача, або дістатися одержувача у перекрученому вигляді, або прийматися одержувачем.

2. Повідомлення - підготовлена до передавання одержувачу інформація, закодована з допомогою символів - слів, спеціальних знакових символів, тону повідомлення, малюнків, жестів, підтексту тощо. У процесі кодування (перетворення сенсу ідеї на символи) можуть бути проблеми, які знижує ефективність процесу комунікації. Наприклад, відправник становить повідомлення з символів, які одержувач не розуміє, не зустрічав у своїй колишньому досвіді чи неоднозначно трактує у тих даного повідомлення (тобто. відправник не настроєна на щось мову, культуру одержувача і це веде до спотворень у сенсі).

3. Канал передачі - засіб передачі, шлях фізичної передачі повідомлення. Від якості каналу передачі в комунікаційному процесі залежать розуміння й прийняття одержуваної інформації. Багато залежить від цього, зможе керівник налаштуватися на індивідуальну систему сприйняття інформаціі індивідом. У цьому розрізняють такі канали передачі: мовної канал; передачу письмових матеріалів; електронні засоби зв'язку (комп'ютерні мережі, відеоконференції, електронна пошта, відеострічки тощо.).

З іншого боку, каналів навіть у організації можуть підрозділятися на формальні, що передаються з офіційних каналів організації; неформальні - з урахуванням горизонтальних зв'язків (передача з підрозділу підрозділ, чутки, і т.д.).

При виборі каналу слід враховувати його сумісність з типами символів, що використовуються кодування інформації, що дозволить уникнути деформації відомостей, і навіть суть самого повідомлення. Наприклад, коли треба проінформувати співробітників якесь нововведенні у межах всієї організації, доцільніше це загальні збори і використовувати мовної канал, ніж викладати справи кожного працівника телефоном.

У практичній діяльності керівник організації застосовує, зазвичай, чимало, а через два чи кілька каналів передачі для підлеглих (офіційне повідомлення повідомлення з допомогою чуток), що у окремих випадках дозволяє збільшити ефективність процесу комунікації. Однак цьому також можуть з'явитися проблеми. Наприклад, процес передачі нерідко ускладнюється, виникає подвійне тлумачення одного повідомлення, а при поєднанні мовних вказівок з письмовими повідомлення потік інформації може бути просто некерованим.

4. Одержувач - обличчя (група, організація), що йому передано інформація, і яке інтерпретує (декодує) її. Інтерпретація повідомлення одержувачем який завжди буває успішної. Неправильна інтерпретація часто обумовлена несхожістю мови, сприйняття культури, розбіжності у інтересах відправника і одержувача. Численні експерименти підтверджують, що комунікація вгомофильних парах (тутгомофилия - подібність одержувача і відправника за ознаками: мови, освіті, соціальним статусом тощо.) зазвичай ефективніша, ніж угетерофильних (коли відправник і одержувач різні за зазначеними ознаками), багато часу витрачають розуміння і обробку повідомлення, і навіть підготовка відповіді. Протегетерофильная комунікація має більшої інформативною цінністю для одержувача.

5. Результат (ефект) комунікаційного впливу - зміни у поведінці й стані одержувача інформації, що виявляються у зміні знання одержувача; зміні установок (щодо об'єкта дії, обумовленого у міжнародному сполученні); зміні в видимих діях одержувача (купівля товарів, ставлення до праці, своєчасний прихід роботу і т.д.).

6. Зворотний зв'язок - "оперативна реакція те що, що почуте, читано чи побачено; це (в вербальному і невербальному оформленні), яка відсилається тому до відправнику, бо свідчить про рівень розуміння, довіри до повідомлення, засвоєнні та злагоді з нею". Зворотний зв'язок дозволяє відправнику як дізнатися результат акта комунікації, а й скоригувати таке повідомлення задля досягнення більший ефект. Якщо результат передачі повідомлення досягнуть (воно зрозуміло в підрозділі організації та стало керівництвом до дії), кажуть, що діє позитивний зворотний зв'язок; інакше діє негативна зворотний. Треба сказати, що налагодження зворотний зв'язок у створенні - досить складне завдання. Особливо це теж стосується вертикальних, владних комунікацій при контролі через примус, коли одержувач інформації відчуває страх перед можливими санкціями і спеціально спотворює повідомлення, яке надходить через канали зворотний зв'язок.

7. Шум - те, що спотворює сенс повідомлення, елемент процесу, присутній на кожному з етапів передачі. Джерелами шумів, утрудняють точне розуміння змісту повідомлення, є різне сприйняття інформації, що впливають ясність сенсу при кодування і декодуванні, несхожість в посадовому статусі (різне бачення цілей і завдань організації та її підрозділів), особливості культури і мови. У зв'язку з цим як з найважливіших завдань керівництва організації та керівників підрозділів із формування чіткої системи управління, заснованої на вертикальної комунікації, є ліквідація шумів всіх етапах прямування повідомлення.

Основна мета комунікаційного процесу - забезпечення розуміння інформації, що є предметом обміну, тобто повідомлень. Проте саме факт обміну не гарантує ефективності спілкування брали участь у обміні людей. Щоб краще розуміти процес обміну і його ефективності, слід уявити про стадіях процесу, у якому беруть участь двоє чи більше людей.

>Коммуникативние процеси під управлінням організацією забезпечують її цілісність і спільність функціонування. Система комунікативних обмінів пронизує всі рівні управління, повністю охоплюючи кожну горизонтальну площину. Створення комунікативного простору є абсолютно унікальним специфічним виглядом діяльності керівника, який передусім відбиває його професійну компетентність.

>Коммуникативное простір організації має органічно поєднувати стійкість і динамізм, керованість і спонтанність, новий термін і попередній досвід минулого і може бути обмежена лише внутрішньої структурою організації. Проте комунікативне простір керівника - це у першу чергу співробітники організації та їх соціокультурне зміст: соціальні норми, ціннісні орієнтації, етичні погляди, еталони поведінки, рівні побутової вихованості, творча атмосфера, стилі керівництва та т.д. Лінія поведінки у організації, як керівників, і підлеглих визначається типовими уявленнями (стереотипами) у тому, чим є економічно активна особистість.

>Стереотип "економічний людина", як і раніше, що спостерігався початку ХХ в., особливо уражає сучасному російському практики. У підставі цього стереотипу лежить принцип грошового розрахунку: людина добре працює, бо їм добре платять, і може гроші докласти зусиль, що накаже роботодавець. Тому роботодавець проти неї вимагати від працівника повної віддачі сил.

>Стереотип "психологічний людина" виходить з використанні у відносинах певних психологічних прийомів, сприяють досягненню поставленої мети. Такий стереотип формується у особистості результаті навчання дітей і з особистісного досвіду спілкування в організаційному оточенні. Він знаходить свій відбиток у поданні, у сфері ділових міжособистісних відносин "без психології не можна".

>Стереотип "технологічний людина" містить у основі принцип підпорядкування людини робочим операціям за умов її жорсткого включення до технологічні і комп'ютеризовані процеси з докладнимпооперационним контролем. Такий стереотип орієнтує свідомість керівника на постійний контроль поведінки працівників із принципу "без технологічної дисципліни не можна".

>Стереотип "етичний людина" виходить із принципу підпорядкування людини вимогам професійної, ділової гри і управлінської етики. Це наявності у організації більш-менш прийнятних всім норм поведінки, відповідальності за слів і вчинків перед колегами, партнерами, споживачами тощо.

>Совмещаясь у свідомості та поведінці працівників, ці чотири стереотипу створюють загальний комунікативний фон організаційного поведінки, що визначає один з наступних станів людини у організації (рис.):

підпорядкування боргу (>ригористический сегмент);

свобода організованого маневру (автономний сегмент);

психологічна готовність на роботу (мобілізаційний сегмент);

підпорядкованість робочим операціям в часі та у просторі (>прессинговий сегмент).

>Рис. Зонивнутриорганизационного поведінки

При неравновесно виражених у свідомості керівника стереотипах сегменти організаційного поведінки можуть деформуватися.

Керівник, який чи особливе перевагу психологічному й економічному стереотипам, створює комунікативне простір з чільним прийомом мотивації співробітників за принципом "батога і "медяника" (найхарактерніша модель комунікативного простору сучасного російського керівника).

Керівник, орієнтований технологічний і етичний стереотипи при недооцінки психологічного та скорочення економічної стереотипів, наповнюєпрессинговий іригористический сегменти жорсткими вимогами. У цій ситуації переважаютьтехнобюрократические прийоми керівництва, недовіру підлеглих й прагнення до примусу.

Сучасні інноваційні організації прагнуть використовувати у своїй політики і практиці висхідні комунікації.

Досягнення сучасних інформаційних технологій - управлінські інформаційні системи; їх завдання - оптимізація процесів генерації, оброблення і передачі.

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація