Реферати українською » Менеджмент » Аналіз конкурентів на прикладі "Hewlett-Packard"


Реферат Аналіз конкурентів на прикладі "Hewlett-Packard"

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>Оглавление

 

Запровадження

1. Конкуренція і конкурентне середовище

1.1 Поняття конкуренції

1.2 Модель Майкла Портера

1.3 Стратегічні конкурентні групи

2. Стратегічний аналіз конкуренції

2.1 Визначення стратегії конкурентів

2.2 Визначення цілей конкурентів

2.3 Оцінка сильних і слабких сторін конкурентів

2.4 Моделі дій у відповідь конкурентів

2.5 Ділова контррозвідка

3. Аналіз конкурентів з прикладу відомих закордонних компаній

Укладання

Список використаної літератури


Запровадження

 

Будь-яка фірма, вступаюча ринку, передусім, стикається з перешкодою, яке змушує її чітко підлаштовувати і регулювати своєї діяльності під параметри ринку. Це перешкода – інші фірми, як і здійснюють своєї діяльності цьому ринку, тобто конкуренти. Відносини між ними визначають поняттям «конкуренція».

Конкуренція – це економічний процес взаємодії, взаємозв'язок харчування та боротьби між виступаючими над ринком підприємствами з метою забезпечення кращих можливостей збуту своєї продукції, задовольняючи різноманітні потреби покупців.

Кожна компанія, що хоче мати шанси вистояти у разі якихось суттєвих змін у конкурентної ситуації, повинна постійно аналізувати своє конкурентне положення щодо членів своєю стратегічною групи та інших груп. У зв'язку з цим, проведення дослідження конкуренції є невід'ємною завданням служби маркетингу будь-який фірми.

З актуальності обраної теми, метою даної роботи є підставою виявлення проблем аналізу конкурентів. На виконання поставленої мети, необхідні ряд завдань:

- розглянути сутність конкуренції, конкурентного середовища організації, теоретичних аспектів дослідження конкурентів;

- проаналізувати стратегічний аналіз конкуренції, включаючи визначення цілей, стратегій, сильних і слабких сторін конкурентів, і навіть методи збирання цих про конкурентів і ділова контррозвідка;

- розглянути аналіз конкурентів з прикладу відомих закордонних компаній.

Об'єктом даної роботи є підставою аналіз конкурентів з прикладу Hewlett-Packard й інших зарубіжних компаній.

Предмет – аналіз від конкурентів і ділова контррозвідка.

З поставленої мети і завдань, структура даної роботи включає у собі запровадження, три глави, висновок і список використаної літератури. 

1. Конкуренція і конкурентне середовище

 

1.1 Поняття конкуренції

Слово «конкуренція» походить від латинськогоconcurre, що таке зіштовхуватися. У разі йдеться про зіткнення, суперництві між суб'єктами ринку, їх до боротьби за найвигідніші умови здійснення угод.

Конкуренція – це одне з головних рушійних сил ринку. Не знаючи своїх конкурентів, не володіючи інформацією які мають сильні й слабкі боку, не можна отримати вигоди в конкурентної боротьби.

Фірми, що у конкурентної боротьби, зазвичай класифікуються за такими головним ознаками:

· масштабам суперництва;

· ринкової частці;

· стратегічним намірам;

· міцності конкурентних позицій;

· типам конкурентних стратегій і навички поведінки.

Загальні правила здійснення конкурентної боротьби свідчать:

· годі було недооцінювати конкурентів, навіть якщо вони загнані у куток;

· не можна без потреби нападати на сильних суперників, не вельми володіючи стабільним конкурентним перевагою;

· атакувати краще слабку фірму, ніж сильну;

· необхідно враховувати можливі відповідні заходи, що погіршують ситуацію.

Також виділяють такі функції конкуренції:

1.Приводит до встановлення єдиної ринкової ціни.

2. Дає імпульс спеціалізації, поліпшенню технології виробництв.

3.Стимулирует вдосконалення конструкції і підвищення якості випущеної, поява нова продукція, розмаїтість асортименту.

4.Приводит до диференціації суб'єктів економічної діяльності. У її викликає постійні зміни над ринком, що стосуються:

· рівня життя та динаміки цін;

· співвідношення попиту й пропозиції;

· появи нових видів продукції і на ін. [2. З. 121]

Вивчення позицій, і можливостей організацій – конкурентів загалом передбачає пошук відповіді чотири основних групи питань, навколо яких будується структура системи спостереження конкуренцією:

1. Які основні мети конкурентів?

2. Які поточні стратегії досягнення цього?

3. Якими засобами мають конкуренти, щоб їх реалізувати свої стратегії?

4. Якими є їхні ймовірні майбутні стратегії?

 Відповіді у перші групи питань слід забезпечити вихідні дані для передбачення майбутніх стратегій. Аналіз сукупності відомостей за зазначеними чотирьом областям дає досить повної картини дій конкурентів.

За суттю, йдеться про збір і аналізі інформації про потенціалі організацій – від конкурентів і рівні її використання. Маю на увазі такі складові потенціалу, як фінансово – економічна, виробнича, науково – технічна, кадрова, організаційно – лобістська, маркетингова. [5. З. 248]

Результати дослідження всіх аспектів діяльності конкурентів використовується визначення, з ким із на них можна конкурувати і з ким годі встрявати у конкурентну боротьбу, служать цілями вибору ефективних стратегій ринкової діяльності.

 

1.2 Модель Майкла Портера

 

Вивчення конкурентів, тобто. тих, з ким організації припадати виборювати покупця за ресурси, що вона прагнуть отримати із зовнішнього середовища, має своєю метою виявити слабкі й сильні боку від конкурентів і з огляду на це будувати своєї стратегії конкурентної боротьби із нею.

Аналіз сил конкуренції проводять із допомогою методу, запропонованого Майклом Портером, що враховує 5 реальних сил, діючих над ринком. У цьому моделі значення і сила впливу кожного із чинників конкуренції змінюється з ринку до ринків і, витрати, розміри капіталовкладень у виробництво та збут продукції і на, зрештою, прибутковість бізнесу (див. рис. 1).

На малюнку зображені п'ять конкурентних сил, визначальних привабливість галузі, і перекручуванні позиції цієї організації в конкурентної боротьби у галузі, саме:

1. Поява нових конкурентів.

2. Загроза заміни цього продукту новими продуктами.

3. Сила позиції покупців.

4. Ринкова влада постачальників

5. Конкуренція серед виробників у самій галузі.


>Рис. 1 Конкурентні сили по М. Портеру

1. Суперництво всередині галузі у день зміцнення своїх ринкових позицій, за створення й розвиток конкурентних переваг.

2. Впливтоваров-субститутов – треба розуміти пропозицію товарів фірмами, які входять у цю галузь. Збільшення числапродуктов-заменителей у галузі може істотно обмежити потенціал розвитку і прибутку на в довгостроковій перспективі.

3. Ринкова влада постачальників – їхнього впливу визначається наявністю альтернативних джерел постачання з різними ресурсів, цінами та умовами. На різних ринках ринкова влада постачальників неоднакова. Вона висока у разі монополії на ресурси, і низька там, де на кількох ринку працює велика кількість постачальних фірм з товарами – замінників.

4. Ринкова влада покупця – «Покупець голосує своїм гаманцем» з допомогою волі народів і незалежності вибору. Покупці можуть знижувати ціни, зменшуючи цим прибуток компанії. Ринкова влада покупців також неоднакова: там, де влада постачальників низька й присутні більше об'ємів стандартних товарів, які можна безборонно придбати в різних продавців, ринкова влада покупців зазвичай дуже високий.

5. Загроза появи нових конкурентів – їхнього впливу пояснюється лише тим, що й входження у галузь (звичайно з більш нові технології, товарами і всіма засобами продажів) перерозподіляє ринкові частки і обмежує прибуток вже існуючих конкурентів.

Усі перелічені чинники створюють умови для динамічного розвитку конкуренції, та «>устаревания» наявних конкурентних переваг. Саме взаємодія конкурентних сил по М. Портеру визначають потенціал рентабельності товарного ринку. [3. З. 176]

Привабливість сегмента (ринку) залежить також від високих бар'єрів на вході у нього та його не вдома.

Основні бар'єри:

але в вході у галузь:

· висока потреба у капіталі.

· економія на масштабах виробництва.

· необхідність одержання патентів і ліцензій.

· проблеми з розміщенням виробництва, отриманням сировини чи організацією мережі розподілу.

· певних вимог до репутації компанії (банки).

Існування бар'єрів на вході у деяких галузях викликано їх генетичними особливостями (наприклад, літакобудування), за іншими - утворилися завдяки цілеспрямованим діям які входять у них компаній.

б) не вдома: в ідеалі - кожна фірма має матимуть можливість вільно залишити галузь, у якій їй зірвалася досягти успіхів, але нам дуже часто вона стикається з бар'єрами не вдома:

· юридичні чи моральні зобов'язання перед клієнтами, кредиторами, працівниками

· урядові обмеження.

· низька залишкова вартість основних фондів.

· відсутність альтернативних можливостей.

Для організацій дуже важливо знати, які бар'єри реально можуть завадити потенційному конкурентові виходити ринок, й намагатимуться вибудовувати саме ця бар'єри. [7. З. 293]

 

1.3 Стратегічні конкурентні групи

 

Нині є безліч різних класифікацій основних типів фірм. Тотального поширення набула класифікація усесвітньо відомого швейцарського експертаХарольдаФризенвинкеля, який запропонував класифікаційний принцип зоологічного позначення різних типів компаній, по-різному діючих свого конкурентного оточення.

>Образние типи підприємств

Образ Ознаки Поведінка Особливості
«Горді леви» Середні розміри, здатність до зростання, володіння перевагами у конкретних галузях, агресивна конкуренція Лідерство з допомогою переваг разом із прагненням до їх досягнення, явний динамізм, заохочення нововведень Згодом позначається тенденція переходити в «слони»
«Могутні слони» Втрата динамізму, висока стабільність, диверсифікація, система філій, гігантизм >Следит за лідером, рухається його в західних областях, приносять успіх, та заодно уникає ризику Згодом може у лавах «бегемотів»
«>Бегемоти» Великий оборот при непропорційно малої прибутку, бюрократичні відносини >Распиляется за напрямками, має складну структуру Порятунок в санації й відмові від найменш продуктивних вкладень
«Хитрі лисиці» Малі розміри, успішнанишевая політика Лідер в 2-3 напрямах, має фінансові ресурси Стійкі у разі кризи
«Сірі миші» Низький рівень спеціалізації, зазвичай наслідувачі Ні коронних товарів, відсутні фінансові ресурси Найбільш ризикують банкрутства

Відповідно до даної класифікацією Ю.Юданов виділяв такі види стратегій конкурентної боротьби.

1. Стратегія ">виолентов" (великих корпорацій): спираючись зважується на власну гігантську силу, фірма прагне домінувати на великому ринку, наскільки можна витісняючи від нього конкурентів. Вона приваблює покупця порівняною дешевизною і добротністю виробів. Три найважливіші різновидуфирм-виолентов отримали пам'ятні назви: "горді леви", "могутні слони" і "неповороткі бегемоти". Фундаментальна джерело сили цих фірм у тому, що велике виробництво зазвичай можна налагодити більш і з меншими витратами, ніж виготовлення невеликих партій сильно які один від друга товарів. З іншого боку,виоленти використовують переваги, створювані широкомасштабними науковими дослідженнями, розвинуту мережу збуту та великими рекламними кампаніями. Нинішнє час, проте, не найкраще вітчизнянихвиолентов, до яких належить більшість великих українських підприємств.

2.Патиентная стратегія (середніх підприємств) типова для фірм, обрали шлях вузької спеціальності. Вона передбачає виготовлення особливої, незвичайної продукції для певного кола споживачів. Така компанія намагається не розпорошуватися, контролює невелику частину великого ринку виробництва і завойовує максимальну частку маленького ринкового сегмента. Свої, зазвичай, дорогі і високоякісні товари вона адресує тим, кого ніхто не влаштовує стандартна продукція. Невипадково їх називають "хитрими лисицями" економіки. Прагнучи уникнути сутички гігантами, вони вишукують і активна формують спеціальні потреби, рятуючи економіку відобезличивающего гніту стандарту. "Хитра лисиця" вибирає таку нішу, куди конкуренти не хочуть вторгатися.

3.Коммутантная (>приспособительная) стратегія підприємств - "сірих мишей" - переважає при звичайному бізнесі у масштабах.Создаваемие щоразу для даного конкретного випадку незліченні дрібні підприємства виконують роль сполучної тканини економіки. Річ у тім, що відсутність великих виробничих потужностей, особливих пізнань вузькому області призводить до того, щокоммутантам майже всі одно, ніж займатися. Такі фірми мають низку переваг: вони охоче роблять різкі зміни сфери комерційної діяльності, а підвищена гнучкість стає джерелом сили у конкурентної боротьби. Саме ця стратегія переважає серед нової української приватних фірм (маленькі ресторани, кафе, ремонтні майстерні, комп'ютерні клуби тощо.).

4.Эксплерентная (піонерська) стратегія конкурентної боротьби пов'язана зі створенням нових, або радикальним перетворенням старих сегментів ринку. Головний чинник силиексплерентов пов'язані з випередженням у впровадженні принципових нововведень. Саме це стало основою порівняння подібних фірм з "першими ластівками", раніше від інших початківцями обживати землю після зими. Прикладипридерживавшихся даної стратегії фірм можна знайти серед першопрохідників випуску персональних комп'ютерів (">Эппл", "Зеніт", "Осборн"), біотехнології (">Джинентек") та інших.Эпохальние винаходи не відбуваються на замовлення. Ще початку розробок можна впевнено стверджувати, що на успіх мінімальні. Ось і позначається різниця стратегій. У масовому виробництві, де підготовка випуску нового товару слід дуже дорого та системні помилки неприпустимі,виолент намагається уникати неперевірених проектів. У піонерської компанії інша стратегія. Вона, що реалізація її технічних ідей переверне ринок та в 85 випадках із 100 кінчає банкрутством. [ 1. З. 101]

У результаті, повне витіснення жодного з основних типів фірм неможливо, оскільки неможлива уніфікація людських потреб.Разнотипние компанії як постійно є і доповнюють одне одного, а й створюють загрозу друг для друга. Ринок загалом виявляється, таким чином, багато в чому застрахованим від засилля якоюсь однією групи компаній, наукової продукції і неминучого у разі застою, завищення цін, зниження якості та інші витрат монополізму. [4. З. 214]

Отже, у главі розглянуто поняття конкуренції, аналіз конкурентних сил по М. Портеру і типи конкурентного поведінки фірм, запропоновані Х.Фризенвинкелем.


2. Стратегічний аналіз конкуренції над ринком

 

2.1 Визначення стратегії конкурентів

Група компаній, які мають подібні стратегії цьому цільовому ринку, називається стратегічної групою. Припустимо, компанія планує розпочати виробництво електропобутової техніки. Які фірми представлені у її стратегічної групі? Компанія становить таблицю, враховує як якість продукції, і рівень вертикальної інтеграції (див. рис. 2), і з'ясовує, що у галузі існує чотири стратегічні групи. Стратегічна група А складається з одногоконкурента(Maytag), група Б — із трьох основних конкурентів (General Electric,Whirlpool,Sears), група У включає у собі чотири компанії, а група Р — дві.

Ідентифікація стратегічних груп дозволяє компанії усвідомити деякі важливих моментів. По-перше, висота бар'єрів на вході у кожну групу різна. Найлегше (з мінімальними інвестиціями вертикальну інтеграцію, підвищення якості й) ввійти до групи Р. Найвищі бар'єри — шляху до групи Проте й У. По-друге, якщо компанія «вступає» однієї із груп, її члени стають її основними конкурентами. Серед опитаної У такими є General Electric,Whirlpool,Sears. Щоб процвітати боротьби з ними, необхідно мати значними конкурентними перевагами.

Слід пам'ятати, що ситуація, що склалася на даний момент аналізу, може змінитися, тому моніторинг стратегій конкурентів має проводитися на основі.

Для визначення галузевих стратегічних груп малюнку використовується лише 2 параметра, але ніщо корисно додати до них технологічний рівень, географічні

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація