Реферати українською » Менеджмент » Бізнес-план: структура та порядок розробки розділів плану


Реферат Бізнес-план: структура та порядок розробки розділів плану

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>Курсовой проект

На тему: «Бізнес план: структура і Порядок розробки розділів плану»


Запровадження

Оптимальним варіантом досягнення ефективніших прийнятих рішень на сучасних економічних умов господарювання є бізнес план.

Кожен підприємець, як початкуючий, і досвідчений, має лише чітко уявляти собі потреба з перспективи у, матеріальних, трудових і інтелектуальних ресурсах і джерела їх отримання, а й уміти чітко розраховувати ефективність використання тих ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності фірми.

Неможливо домогтися стабільного на успіх бізнесі без чіткого планування своєї діяльності, постійного збирання й аналізу інформації, як про стан цільових ринків, становищі ними конкурентів, і свої перспективи та обмежених можливостях. За всього розмаїття існуючих форм підприємництва є ключових положень, застосовні практично у всіх галузях комерційної роботи і необхідних здобуття права своєчасно підготуватися та обійти потенційні труднощі, отже, зменшити ризик можливого банкрутства.

Будь-яка нова справа потребує ухвалення важливих попередніх рішень про її розвитку. Бізнес-план – це надзвичайно хороше засіб їхнього осмислення. Саме планування відіграє, щоб переконати партнерів, і інвесторів у правильності обраного напрями. Особливо важливим є планування у комерційній діяльності, де потрібно передбачення в в довгостроковій перспективі, попередні розробки, попередні перших кроків підприємства (фірми, компанії).


1. Бізнес-план. Мета, завдання й особливості складання

 

Бізнес-план – це документ, у якому обгрунтування дій, які потрібно здійснювати для реалізації будь-якого комерційного проекту або створення нового підприємства. Складати його рекомендується на 3–5 років. Для першого і другого року показники слід давати в помісячною і поквартальною розбивці, далі – у річному розрізі.

Бізнес-план необхідний:

- і розробити концепції ведення бізнесу і генеральної стратегію розвитку підприємства;

- до виконання функції планування;

- з оцінки і функцію контролю процесу розвитку основний діяльності підприємства;

- щодо залучення коштів;

- щодо залучення приватних інвесторів, ефективне використання інвестицій, конкурсного розміщення державних інвестицій у високоефективні проекти.

Мета розробки бізнес-плану – дати обгрунтовану, цілісну, системну оцінку розвитку фірми, тобто. спрогнозувати і спланувати її на найближчу перспективу і перспективу, з потреб ринку виробництва і можливостей фірми з їхньої задоволенню.

>Побудительними причинами планування підприємцем своєї діяльності можна вважати наступні три:

1) процес бізнес – планування, включаючи аналіз ідеї, змушує об'єктивно, критично й безсторонньо подивитись свій бізнес від усіх його сторін. План – це добре прокладений маршрут, який відбиває черговість діянь П.Лазаренка та пріоритети за умов обмежених ресурсів немає і сприяє запобіганню помилок за його реалізації;

2) бізнес-план є тією робочим інструментом, який за належному використанні може допомогти оперативно контролювати й управляти ними фірмою;

3) кінцевий бізнес-план є способом доведення ідей своїх бізнесів до усіх зацікавлених осіб (банківського менеджера, інших інвесторів, державних установ, професійних консультантів та інших.), включаючи працівників фірми.

Упорядкування бізнес-плану необхідна за наступних випадках:

1. Відкриття нового підприємства.

2. Вихід ринку з новою послугою чи продуктом.

3. Розширення сфери діяльності.

Грамотне складання бізнес плану забезпечить частку успіху із залученням інвестора.

І навпаки, прекрасна при детальному розгляді ідея, подана невміло або ж оформлена над належної формі, ризикує бути відкинутої. Тому й важливо на етапі розробки бізнес планів заручатися підтримкою професіоналів.2. Структура і змістом бізнес-плану

 

2.1 Механізм розробки бізнес-плану

бізнес план економічний розробка

1) Резюме.

Здаються основні ідеї бізнес-плану. За необхідності залучається увага фахівців і зацікавленість потенційного інвестора чи кредитора.

Сюди включається наступна інформація:

- мету й завдання бізнес-плану;

- опис підприємства, його спеціалізація;

- інформацію про кваліфікації управлінського персоналу;

- переваги продукції підприємства над ринком;

- поточне фінансове становище підприємства, ресурси;

- можливості зростання доходів, довгострокова та короткострокова стратегії підприємства;

- опис над ринком й у галузі стосовно досліджуваного виробництву;

- джерела фінансування, потреби у інвестуванні, порядок погашення кредитів;

- ризики підприємства, їх науковий рівень;

- економічне обґрунтування та ефективність проекту.

Це стисле вищенаведене викладення бізнес-плану. Резюме складається вже у останню виходячи з ключових фраз розділів плану.

2) Характеристика підприємства міста і продукції.

Тут називаються такі відомості:

- цілковите дерегулювання та скорочена найменування підприємства, дата і важливе місце реєстрації, номер реєстраційного посвідчення, юридичну адресу, банківські реквізити;

- організаційно-правова форма підприємства;

- величину статутного капіталу;

- засновники підприємства із їхніх частки статутний капітал;

- характеристики менеджерів вищої ланки управління – директора, головного бухгалтера

- основний вид діяльності підприємства;

- формулювання місії підприємства;

- оцінка сильних і слабких сторін від конкурентів і власного підприємства.

Аналіз сильних і слабких сторін від конкурентів і власного підприємства можна оформляти як таблиці:

Чинники, що характеризують підприємство Переваги Недоліки Оцінка

Менеджмент підприємства

- підприємницька культура і філософія

- цілі й стратегії

- система мотивації співробітників

Виробництво

- устаткування

- гнучкість виробничі лінії

- якість виробничого управління і планування

Наукові дослідження й розробки

- інтенсивність і вивести результати

- ноу-хау

- використання нових інформаційних технологій

Маркетинг

- організація збуту

- розташування збутових філій

- фаза «життєвого циклу» у найважливіших продуктів

Кадри

- вікову структуру

- рівень освіти буде

- кваліфікація і мотивація праці персоналу

Фінанси

- частка власного капіталу

- рівень фінансового становища

- можливості одержання кредиту

Далі йде опис продукту підприємства з позиції споживача, обгрунтовується необхідність удосконалення продукту.

«Про продукті наводяться такі відомості:

- сферу застосування;

- яку потреба задовольняє;

- другорядні області застосування;

- показники якості (надійність, простота експлуатації, відсоток шлюби й т.п.);

- зовнішнє оформлення й упаковки;

- патентна захищеність;

- опис переваг планованого до виробництва продукту;

- сильні й слабкі боку товару;

- порівняння з іншими товарами».

3) Аналіз та основних конкурентів.

У розділі бізнес-плану приділяється увагу наступним питанням:

- визначення розмірів (ємності) ринку;

- ступінь насиченість ринку;

- виявлення найперспективніших ринків збуту;

- оцінка основних конкурентів.

Оцінка ринків збуту включає з'ясування:

- рівня попиту;

- ступеня задоволення попиту;

- рівня конкуренції;

- частки споживачів, готових купити продукцію.

Аналіз і - оцінка конкурентів передбачає такі параметри характеристики:

- обсяг продажу, натуральні показники;

- зайнята частка ринку, в%;

- рівень ціни;

- фінансове становище (рентабельність);

- рівень технології;

- якість продукції;

- Витрати рекламу;

- привабливість зовнішнього вигляду;

- час діяльності підприємства, років.

4) Планування виробництва.

У розділі бізнес-плану визначається виробничу програму підприємства, дається докладний опис виробничого процесу із зазначенням вузьких із технологічної й організаційної точок зору місць і шляхів подолання. Важливий аспект цього розділу є точне визначення собівартості виробленого продукту.

У описі технологічного процесу вказуються:

- необхідні виробничі потужності;

- потребу народу і умови придбання технологічного та устаткування;

- потреба у сировину, матеріалах, контроль якості і дисципліна поставок;

- вимоги до джерел енергії та його доступність;

- підготовка виробництва;

- контроль якості продукції.

У вимоги до кваліфікації, і наявності необхідного персоналу дається характеристика:

- виробничого персоналу;

- інженерно-технічного персоналу;

- адміністративного персоналу

- умов праці;

- форми та рівної оплати стимулювання праці.

Структура цього розділу бізнес-плану буде наступна:

1. Виробнича програма підприємства:

- обсяг випуску продукції;

- частка реалізації продукції відповідність до договорами купівлі-продажу;

- коефіцієнт збільшення обсягів випуску продукції.

2. Схема технологічного процесу.

3. Потреба основні фонди:

- будівлі і споруди виробничого призначення;

- робочі машини та устаткування;

- транспортні засоби;

- загальна потребу народу і приріст основних фондів;

- розрахунок необхідної маси вихідного сировини:

– розрахунок загальної потреби устаткування за літами:

Найменування

устаткування

Необхідна маса вихідного сировини (М) Технологічний коефіцієнт (>Кт) Річний фонд ефективного робочого дня (>ГФРВ) Продуктивність,кг/ч (>Пт) Кількість одиниць устаткування (До)
1-ї рік

2-ї

рік

3-й рік 1-ї рік >2-йгод 3-й рік
>Гр3*гр6/гр.7/гр8 >Гр4*гр6/гр7/гр8 >Гр5*гр6/гр7/гр8

«До=М*Кт/ГФРВ /Пт» (2)


вартість основних виробничих фондів: види й найменування основних виробничих фондів, підприємство-виробник, кількість, ціна, і лише років.

4. План виробництва:

- планування потреби у оборотних коштах: Сировина й матеріали, паливо, електроенергія, тара, запчастини, незавершене виробництво, готову продукцію складі – кількість, ціна, вартість, вартість перехідного запасу кожний рік;

- ціна на сировину та допоміжних матеріалів:

Види і найменування сировини й допоміжних матеріалів 1-ї рік 2-ї, 3-й рік
>Кол-во, кг Ціна, крб. Вартість, крб. >Кеффициент зростання обсягу випуску продукції >Кол-во з урахуванням коефіцієнта зростання обсягу Індекс ціни сировину, матеріали, паливо та енергію Ціна з урахуванням індексу ціни сировину, крб. Вартість, крб.
>гр3*гр4 >гр3*гр6 >гр10/гр8 >гр5*гр6*гр8

«Розмір перехідного запасу (норматив оборотних засобів) залежить від величини потреби у різні види матеріалів, сезонності їх постачань й за такою формулою:

 

T=>Q*M/Д,

ДеQ – ціна на сировину, матеріалів, крб.,

М – норма перехідного запасу, днів,

Д – число днів планованого періоду.»

Норматив оборотних засобів на паливо та енергію обчислюється як і, як у сировину й матеріали, за умови, що це газоподібне паливо і електроенергія.

Норматив по запасним частинам встановлюється з термінів їх постачання і часу, який буде необхідний ремонту. Зазвичай, норматив встановлюється у відсотках від балансову вартість основних фондів.

«Норматив оборотних засобів по незавершеного виробництву (>Нн) визначається вартістю розпочатих, але з закінчених виробництвом виробів, що є в різних стадіях виробничого процесу з формулі:

 

>Нн=Р*Т*К,

Де Р – одноденні видатки виробництво продукції, крб.,

Т – тривалість виробничого циклу, днів,

До – коефіцієнт наростання витрат.

Коефіцієнт наростання витрат (До) визначається за такою формулою:

 

До= (>А+0,5Б)/(А+Б),

Де А – витрати, вироблені одноразово на початку виробничого циклу, крб.,

Б – інші витрати, що входять до собівартість продукції, крб.

До одноразовим затратам (А) ставляться видатки сировину, матеріали, напівфабрикати. Інші витрати (Б) вважаються наростаючими. До них належать амортизаційні відрахування, видатки паливо, оплату праці та інші складові собівартості продукції.

Норматив оборотних засобів на готової продукції (>Нг) визначається за такою формулою:

 

>Нг=Р*Д,

Де Р – одноденний випуск товарної продукції з собівартості,

Д – норма запасу в днях, що складається з часу комплектування та накопичення грошових продукції до необхідних розмірів, її зберігання складі і пакування й часу від часу виписки рахунку також платіжних документів досі зарахування сум з цього приводу підприємства.

Норматив за витратами майбутніх періодів (>Нб) вираховується за формулою:

 

>Нб=Р0+Рп-Рс,

ДеР0 – сума витрат майбутнього періоду початку планованого періоду, крб.,

>Рп – витрати, вироблених у плановому періоді за кошторисом, крб.,

>Рс – витрати,включаемие в собівартість продукції планованого періоду, крб.»

Загальна потреба у оборотних коштах – сукупний норматив оборотних засобів визначається підсумовуванням приватних нормативів з їхньої елементам. Різниця між нормативами за літами становить приріст оборотних засобів, який враховується у фінансовому розділі бізнес-плану.

Окремі статті собівартості заповнюються з урахуванням результатів попередніх розрахунків.

Вартість води на технологічні цілі й прийом стічних вод мовби визначається виходячи зі спільної потреби води на технологічні мети перетвориться на м куб. і розцінки за 1 м куб., встановлений місцеві органи влади.


5. Потреба персоналі і оподаткуванням заробітної платі

Найменування категорій працівників 1-ї рік 2-ї, 3-й рік
Потреба, чол. Середньорічна зарплата, крб. Витрати на зарплату, крб. >Начисления на зарплату, крб. Витрати на зарплату, крб. >Начисления на зарплату, крб.
1. Робітники основного виробництва
2. Робітники допоміжного виробництва
3. Фахівці та службовці
Разом

Планована кількість персоналу і культурний рівень витрат за зарплатню

Категорії працівників і посаду Кількість працівників, чол. Тарифна ставка, крб. Фонд робочого дня, год. Витрати на зарплатню за літами, крб.
1-ї рік 2-ї рік 3-й рік

Перша таблиця заповнюється виходячи з другий, допоміжної таблиці.

Фонд робочого дня визначається відповідно до робочомутабелю-календарю.

6. Калькуляція собівартості

Показники 1-ї, 2-ї, 3-й роки при обсязі виробництва ….кг.
На одиницю продукції (відпускна ціна) Усього

1. Обсяг внутрішнього продажу, прибуток від реалізації

(без ПДВ) – всього

2. Собівартість.
2.1 Сировина і матеріали
2.2 Вода на технологічні мети
2.3 Паливо на технологічні мети
2.4 Електроенергія на технологічні мети
2.5 Витрати на оплату праці
2.6Начисления на зарплатню
2.7 Амортизація (знос основних виробничих фондів)
Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація