Реферати українською » Менеджмент » Генрі Форд - підприємець и менеджер


Реферат Генрі Форд - підприємець и менеджер

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>ВИЩИЙНАВЧАЛЬНИЙЗАКЛАД

«>УНІВЕРСИТЕТЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА «КРОК»

Факультетміжнароднихвідносин

Кафедра менеджменту та маркетингу


>КУРСОВАРОБОТА

на задану тему:

>Генрі Форд –підприємець й менеджер

>Київ – 2010


>Зміст

>ВСТУП

>РОЗДІЛ 1.Початоккар’єриГенрі Форда

1.1 особистістьГенрі Форда

1.2Впровадженняреволюційного методувиробництва таоснови «>фордизму»

1.3Соціально-економічніпринципиуправлінняГенрі Форда

>РОЗДІЛ 2.ПринципиуправлінняГенрі Форда наприкладікомпаній «>FORDMOTORCOMPANY» та «>TOYOTA»

2.1Дослідженняефективностізастосуванняпринципівуправління в «>FORDMOTORCOMPANY»

2.2Дослідженняефективностізастосуванняпринципівуправління в «>TOYOTA»

>ВИСНОВКИ

СПИСОКВИКОРИСТАНИХДЖЕРЕЛ

>генрі Фордуправління


>ВСТУП

яквідомо,автомобільнаерапочалася у XIX – вушко ХХ ст., а й у 1885роцінімецькийвинахідникГотліб Даймлер та в 1886 р. йогоспіввітчизник Карл Бенцвиготовили йзапатентували Першісаморушніекіпажі ізбензиновимидвигунами. Цепоклало вушкорозвиткуавтомобільного транспорту якзасобу дляперевезення людей.Першімоделіавтомобілів булигроміздкими таповільними.

До початку ХХ ст.,автомобілі, на шляхурозвитку, булидосить дорогими тапризначалисяпереважно длязаможнихгромадян.Автомобіль буврідкістю у тому години йвін немав великоговпливу на сус-пільство.Переломним моментом ставши день коливинахідник ізоколиць Детройту,майбутньоїстолиціавтомобілебудування,вирішиввпровадитивиробництвоавтомобілів, котрі були бдешевими тадоступними для всіхбажаючих. Це бувГенрі Форд.Самевін якніхтоіншийзумівналадитивиробництвоавтомобілів таким чином, щомайже черезстоліття його будутьназивати «>батьком»автомобілебудування.Яким ж чиномйомуцевдалося?Йогоголовнафілософія був: «Япобудуюавтомобіль длябільшості…вона якщонастількинедорогою, щобудь-якалюдина…зможепридбатиїї.»Головною причиноюуспіхуідей Форда, бувідеявпровадження ввиробництві потоковоговиробництва,тобтоконвеєра.Конвеєр на тоді не бувновинкою, але й Фордомвпершевдалосястворитикомерційноуспішневиробництво.

У цьомуполягає вся сутьмасовоговиробництва,операції поскладаннюділились на багатоступеневих окремихоперацій. На початкусвоєїкар’єри запершийріквиробництваавтомобілів було бвипущено 1 700автомобілів, тоді як через 19 років заводами Форда було б ужевипущено понад 4мільйонівавтомобілів.Тобто, половина населення землі, котра малаавтомобіль,їздиласаме наавтомобілі Форда.

>Також Фордвідомийбагатьом якуспішний менеджер,якийвпершепочаввводитиекономічно-соціальніпрограми длясвоїхпрацівників. Цезумовилоістотномупідвищеннюефективностівиробництва. Проціпрограми болеедокладніше вРозділі 1,підрозділі 1.3 «>Соціально-економічніпринципиуправлінняГенрі Форда»

>Конвеєрневиробництвополягло основоювиробництвабагатьохсучаснихкомпаній. Наступного днямайже всевиробництвовиконується задопомогоюконвеєра.Повстаєактуальне запитанняефективностівикористанняконвеєру якосновноїчастинивиробництва.Такожконвеєрневиробництво, із тихийчасів коли йоговпровадив Форд та досьогодення,потерпіложорсткихзмін тавдосконалення.

>Виходячи із цого,повстає заподіяннядослідженняпозитивних танегативних рисвикористанняметодіввиробництва по Фордом.Дослідження якщопроводитись наприкладі двохкомпаній котрівикористовуютьконвеєрний методвиробництва. Цекомпанії «>FORDMOTORSCOMPANY» та «>TOYOTA».Дослідженняполягають ваналізіметодіввиробництва, їхньогоефективностівикористання.


>Розділ 1.Початоккар’єриГенрі Форда

 

>Підрозділ 1.1 особистістьГенрі Форда

>Генрі Форд,винахідник,народився 30 июля 1863 року всім’ївихідців ізІрландії наоколиці Детройту,містечкуДірборн.Йогодід в далекому 1847, вчасирозквітузолотої лихоманки вНеваді, Джон, залишивширіднікраїІрландії тавідправився через океан вневідому Америку.Щезмалкумайбутнійвинахідникцікавивсямеханізмами,завждицікавився що із чогоскладається.Вінхотіввдосконалитидеякіречі,наприклад,прокласти трубу посхідцямщоб неносити водивідрах, борахував, що так якщокраще для всіх, але й батька несхвалив йогоідей.

>Пройде чимало років тамайбутній президент «>FORDMOTORCOMPANY»передусімвведе насвоємузаводітаке правило —жінок на роботунаймати лише вкрайньомувипадку. Праворучжінки —цедім,сім'я.Якщо жприйнятідівчата вкомпаніювиходилизаміжїмвідразувідмовляли вроботі.

КоліГенрівиповнилосядванадцять років, його батькоподарувавйомукишеньковогогодинника. Тієї невтерпів відцікавості тавідкриввикруткоюкришку, ййомувідкрилосьдещодивовижне.Частинкимеханізмувзаємодіялиміж собою,однеколіщаткорухалоінше,коженгвинтик тут бувважливий.Розібравши тасклавшигодинникхлопецьдовгоміркував. Колиє світло, як чимало великиймеханізм? Один рухнароджується відіншого, всемає своїважелі.Щобдобитисяуспіху,потрібно лише знаті на котріважелінатискати.Механізм —ніщо бездосвідченогомеханіка.Він —мертвий,якщо немає того,хтоможезапустити, а принеобхідності поремонтувати.Генрішвидконавчивсяремонтуватигодинники йдеякий годинунавітьпідроблював,об’їжджаючинавколишніферми таберучи в ремонтхронометри, щозупинились. Іншимпотрясінням сталазустріч ізлокомобілем.Генрі ізбатькомповертались навозі ізміста, колиїмзустріласьвеличезна, оповита поромсамохідна машина.Обігнавшивіз таналякавши коней,димне ташиплячечудовиськопромайнуло понад ними та помчалося далі. УцюмитьГенрі пів життявіддав бі,щоб бути там, вкабіні шофера, а чи не навізку, щоповолітягнуть пара коней.

Назаводі,кудивінвлаштувавсяробиливагони для конки. Тутвіндовго незатримався.Йому було бдостатньоподивитися назламаниймеханізм,щобзрозуміти вчомунесправність.Йому стализаздрити, тазробили всещобвижити із заводу.ПотімГенрівлаштувався насудноремонтний заводбратівФлауєр. Ночамивінпідробляв ремонтомгодинників,щоб було бчимплатити закімнату.

>Невдовзі Фордперейшовпрацюватимеханіком налокомобіляхфірми ">WESTINGHOUSE", дейомузабажалосястворити маленький ">легковий"локомобіль, разом.Власноручнозробленийсаморобнийвізок навелосипедних колесах,він продавши одному фермеру. Це був йогоперший продажів,причомудоситьневигідний,враховуючи стільки сил, години тавласнихкоштіввклав Форд усвоєтворіння. У тому годину батькоГенрівирішивзнайти тазабратисинадодому:запропонував 40акрівземлі ізумовою, що тієїніколи нескаже слово "машина".НесподіваноГенрівідповівзгодою. Батьконавіть незрозумів, що сін йогопідманув. ДляГенріцейвипадок ставши уроком:хочеш статі королем — чиготовийзбрехати.

У 1888році Фордвирішиводружитися. Змайбутньоюжінкоювінпознайомився насільськихтанцях, де Форд бувдуже хорошимтанцюристом.ЇЇ звали Клара Брайант й вона бувмолодше занього втричі рокта.Одружившись,вінпобудувавзатишнийбудинок насвоїйділянці, й смердотіоселилися в там.Генрізавждицікавився йскрупульозностежив за всімаспробамистворенняавтомобіля. Алі годинуйшов йтреба було б щосьробити.Генрі ізКлароюпереїхали до Детройту. Там Форд вступившипрацюватиінженером в «>DETROITELECTRICALCOMPANY». Нароботівінзумівзіставити роботу тасвоєзахоплення, таким чином, усуньпрацював, авночіпрацював усвоємусараїпозадуудома, тамконструювавдвигун для свогосаморушногоекіпажа.

>Генрі Форд не всевизнававсобікумирів, чи тихий коготребанаслідувати.Вінвважав, щоєдина людина,якою вартозахоплюватися йякому негріхнаслідувати,це – ТомасЕдісон.Тільки у 1887році наконгресіелектротехніків вАтлантик –СітіГенрі Фордзмігпобачити великоговинахідника. «>МеніудалосязловитимістераЕдісона одного, й ярозповівйому, надчимпрацюю.Потім язапитав унього, чимають, на його думку,майбуттядвигунивнутрішньогозгорання».

На тому одну годину на «>DETROIYELECTRICALCOMPANY»помітили, що Форд усі своїсиливитрачає насвійсаморушнийвізок, азовсім не так на роботу вофісі.Тоді Фордомзапропонуваликерівну посаду ізумовою, щовінкине роботу над своїмвинаходом.

Фордзвільнився ізкомпанії йпочавінтенсивношукатиінвесторів,бо ж самГенрі немавдостатньокоштівщобвідкрити своюсправу. Усвоємумайбутньомупідприємствівінвідводивсобімісце «>постачальникаідей». Аліпошуки булимарними.Врешті-рештйомувдалосязнайти одногобізнесменаякийзацікавився йоговинаходом, колиГенріпрокатав його насвоємувізку ізшаленоюшвидкістю тієї давшизгодупрацювати разом ізвинахідником. У 1899 бувзаснована «>DETROITAVTOMOBILECOMPANY», але йпроіснувала вона недовго. Фордзгадував: «Наавтомобілі не було бпопиту, як небуває його ані однієюновий товар. Я залишившисвій посаду,вирішивши понадніколи незайматизалежногоположення ». Причинневдачі було б багато,головна із них же в бо багато людей простобоялисяцихсаморушнихекіпажів. ТаГенрі Форд невпадав врозпач тазавждиповторював: «>Чеснаневдача неєганебною». Івінзновупочавпошук «>торгівлюідеями» тапошук новихінвесторів такомпаньйонів. Алікуди бвін не прийшов, йоговсюдичекаливідмови.

>Нарешті, 16червня 1903 року бувзареєстрована «>FORDMOTORSCOMPANY» вякій сам Форд ставшиголовнимкеруючим.Компаніяпочинала ізвипускуавтомобілів, таких моделей як А, У, З. як бі неуспішно продавалисяавтомобілі, Форда незалишала думка, щоце незовсім ті щовіншукав.Вінміркував:навіщоавтомобілюрозкішний,оброблений деревом йшкірою салон,вишуканий кузов.Чому б від цого невідмовитись? «>Підсонцемдуже мало нового», - мовивши Форд.Йогозадум був таким: простота – вісь учомузапорукауспіху.Чому машина –іграшкалише длябагатих тазаможних?Требавиготовититакийавтомобіль,якийміг бі бутидоступнийкожному.

Фордніколи невмівчитатикреслення:інженери просторобили для йогодерев’яний макет йвіддавалийому нарозгляд.Дужецікаваісторіястворення Першогоуніверсальногоавтомобілюмоделі «Т», котра якщомасововипускатись тазавоюєвсесвітнюпопулярність.Якось на йогозаводіпомітили, що Форд ставши вести собіякось чудово:він купившивеличезнуділянку наоколиці Детройту тагодинамизасиджувався ізгрупоюнаближених усвоємукабінеті. А перед тім, якпіти ізконтори,віддавав наказперезняти усіпапери нафотоплівку.Після чогоприбирав їхнього у сейф,замикав його, а ключнасолив з собою. Одного разувінприніс доконтори шматоксталевої обшивки й доручившитерміновоз’ясувати, із чоговін бувзроблений.Булоз’ясовано, що шматокцей був званадієвоїсталі. якнаслідокнадійшов наказ –терміноворозшукати США завод, девиробляютьтаку сталь.Якщо такого заводу немає США, тошукатитехнологіювиробництва вЄвропі.Цейуламоквідлетів відфранцузькоїгоночноїмашини, щорозбилася нанедавніх гонках в Палм –Біч. Фордом припавши довподобицейавтомобіль –він був легким таміцним.Побачивши наземлі недалеко відмісцяаваріїцей шматок,вінпоспішивпідняти його.

>Нарешті в 1908році 1жовтня бувзібранаперша модель «Т»,якійсудилося статі надовгий годинусправжнім символом Америки. Ународі машинуохрестили як «>БляшанаЛізі».Справи у Фордапідуть таким чином, що усунь його завод якщовироблятитисячі моделей «Т», апотім –вінзнизитьціни.Ця машина якщокоштуватиспочаткувісімсотдоларів, апотімшістьсотень й,врештірешт,чотирисотні. Аліцеще не було бкінцем. Один із йогоконкурентівказав: «>Якщовінзробитьце, черезпіврокуйомукінець». Тацей прогноз невиправдався. Форд недозволяв своїмінженерамзмінювати щось вулюбленіймоделі «Т». яквважав Форд:краще – ворогхорошого.

Одного разу коли Форд надеякий годинувідлучився доЄвропи, йогонаближенівирішилизробитийомуподарунок. Ітрохизмінили форму кузовамоделі «Т». Алі Форд немігстерпіти, яквінвважавнаруги над йогоавтомобілем та несхваливтакоїзміни.Тодіінженеризасвоїли – Фордом неподобаютьсябудь-якізміни ввиробництвіцієїмоделі. Алівін самзробивтакийподарунок, щовін послужившисправжнійреволюції всвітовійекономіці. Це було бвпровадженняконвеєрного методузбирання(детальніше вПідрозділі 1.2.Впровадженняреволюційного методувиробництвата таоснови «>фордизму»). Уквітні1913 року назаводі вДетройтівін пустившипершупотоковулінію, Яка дозволилавсього зарікпіднятипродуктивність роботи нарізнихділянказбирання від 4% до 60%.

>Підрозділ 1.2.Впровадженняреволюційного методувиробництва таоснови «>фордизму»

>Більшість людейвважає щоконвеєрвинайшов самГенрі Форд. Аліце негаразд. За 6 років до ФордадеякийРенсом Олдс увиробництвівикористовуваврухомівізки, астрічковітранспортери ужезастосовувалися й назерновихелеваторах, й нам'ясокомбінатах у Чікаґо. Заслуга Форда до того, щовінстворивпотоковевиробництво.Він придумавшиавтомобільнийбізнес.

>Підцим «>революційним» методомвиробництвайдеться мова провпровадження так званого потоковоговиробництва,тобтоконвеєру.Конвеєрце машинабезперервної дії увиглядізамкнутоїстрічки.Вонапризначається дляорганізаціївиконанняоперації надоб’єктамивиробництва, заякої весь процесвпливуподіляється напослідовністьстадій xметоюпідвищенняпродуктивностівиробництва шляхомодночасногонезалежноговиконанняоперацій наддекількомаоб’єктами, щопроходятьрізністадії.

>Гадаю, що Форд й не думавши, що черезмайжестоліття йогоспосібвиробництва (>конвеєр) вжеосновоютехнологіївиробництвамайжевсього.Дійсно,впровадження такого методувиробництваможеістотно підвищитиефективністьвиробництва.Наприклад, в 1908році,виробництвоавтомобілів Фордадосягало 18 тис. врік, а ще через 15 роківдосягло до 1.5 млн.автомобілів зарік.Чим жзумовлена така благодать Форда?

>Високапродуктивність, простотаконструкції й порівняноневисокавартість,можливістьвиконання наконвеєрірізнихтехнологічнихоперацій,невисокатрудомісткістьробіт, забезпечення безпеки роботи,поліпшенняїї умів - всецезумовилоширокезастосуванняконвеєра.Йогозастосовували у всіхгалузяхгосподарства: вчорної йкольоровоїметалургії,гірничої,хімічної,харчової таіншихгалузяхпромисловості. Так саме, як ми ужевпевнились ізвищесказаного, вмашинобудуванні. Упромисловомувиробництвіконвеєриєневід'ємноюскладовоючастиноютехнологічногопроцесу.Конвеєридозволяютьвстановлювати тарегулювати темпвиробництва,забезпечують йогоритмічність, будучиосновнимзасобомкомплексноїмеханізаціїтранспортних йвантажно-розвантажувальнихпроцесів йпоточнихтехнологічнихоперацій;конвеєри разом із тімзвільняютьробочих від тяжкихтрудомісткихтранспортних йвантажно -розвантажувальнихробіт,роблятьїхнюпрацю болеепродуктивною. Широкаконвеєризаціястановить одну ізхарактерних рисрозвинутогопромисловоговиробництва.

>Складаннявиробів ізбезперервним чиперіодичним їхні рухом, котріздійснюютьсяпримусово наконвеєрі,називаєтьсяконвеєрнимскладанням.Воназдійснюється впоточномувиробництві ймає наметізниженнятрудомісткостіпроцесускладання,полегшення умів роботи та забезпеченняритмічноговиробництва.Конвеєрнескладаннявимагаєсуворогорозчленуванняскладальногопроцесу наокреміелементи. Кожнаопераціявиконується однимробітником чиавтоматично. Уостанньомувипадківфункціїробочоговходять лише контроль йуправлінняскладальним автоматом.Найбільш ширококонвеєрназбіркапоширена в крупносерійному тамасовомувиробництві.

як було б ужезгаданоГенрі Фордстворивавтомобільну державу (учомуйому, позасумнівом, допомогловинайденняконвеєра). З йогоім'ямпов'язанийтермін ">фордизму".Основоюфордизму іобумовленихїмновіметодиорганізаціївиробництва ставшискладальнийконвеєр.Кожен ізробітників,розміщенийуздовжконвеєра,здійснював однуоперацію, щоскладається іздекількох (від й одного)трудовихрухів, длявиконання які не було бпотрібно практично анініякоїкваліфікації. Засвідченням Форда, для 43%робочих бувпотрібнапідготовка досі, для 36% - від дня до одного тижня, а 6% - 1-2тижні,для14% - від 1місяця до року.

>Введенняконвеєрногоскладання, разом іздеякимиіншимитехнічниминововведеннямипризвело дорізкогозростанняпродуктивності роботи тазниженнясобівартостіпродукції,поклало вухомасовоговиробництва. разом із тімфордизмпризвів донебувалогопосиленняінтенсивності роботи, йогобеззмістовності, автоматизму.Фордизмрозрахований наперетворенняробітників нароботів йвимагаєкрайньогонервового йфізичногонапруження.Примусовий ритм роботи, щозадаєтьсяконвеєром,викликавнеобхідністьзаміниформи оплати роботиробітників.Погодинною Форда, як й доньоготейлоризм, ставшисинонімом методамексплуатаціїробітників,притаманнихмонополістичноїстадіїкапіталізму,покликаних забезпечитипідвищенняприбуткукапіталістичниммонополіям.

Зіншоїсторони,фордизмє система,принципиякої давновідомі йскладають законподілу роботи. Модельвиготовлення лише тодівигідна длявиробництва, коли вонаможе бути легкорозщеплена наоперації, число які не винне бути ані велика, ані мало.Процес,поставлений правильно,знаменуєтьсяритмічноюдієювиготовлення, дешвидка роботаможе бутитакож невигідна, як йповільна. Непомітна силаінерції чивиробничийгуркіт, щорозвивається впроцесі,становитьелементфордизму.СтвореніФордом наційпідставіконвеєри дляпрогресивноїзборки,заготівля промов умасовійкількості, циклобертанняматеріалів таотриманняобробленихфабрикатів вціломустановлятьтакожфордизм,якийзабезпечуєтьсявнутрішньоюсистемою, Яканищитьусюкваліфікацію таспеціалізацію й томувимагаєрівняннязаробітної плати.

>Відмовляючисьбачити на добрих машинах тізначення, якуїмневірноприписується, як й увсякійтехніці, Фордвгадуєдосконалуорганізаціювиробництва,складається ізбагатьохкомпонентівфордизму, але й одногоякого-небудь.Досконала організаціяскладається не із хороших машин йгарних людей, аполягає до того, що мивзагаліназиваємосистемою.

>Така системаприпускаєнаявністьнаступнихпринципів:

·Господарський принцип -цепраця.Праця -целюдськастихія, котразвертаєсобі накористьврожайні пори року.Людськапрацястворив із сезонужнив ті,чимвін ставшинині.Економічний принциптакий:кожен із нас працює надматеріалом,який не намистворений йякогостворити ми неможемо, надматеріалом,який нам даноприродою.

·Етичний принцип -це декларація пропрацю. Це правознаходитьрізніформивираження.Людина, щозаробивсвійхлібзапрацював й декларація пронього.Якщоінша людинакраде уньогоцейхліб,вінкраде унього більше, ніжхліб,крадесвященнелюдське право.

Фордзавждиказав: «Моя позначка - простота.Загалом, тому людимають такі малі, йзадоволенняосновнихжиттєвих потреб (некажучи уже пророзкіш, на якоїкожен, на мою думку,маєвідоме право) обходитися так дорого, щомайже все,вироблене нами,набагатоскладніше, ніжпотрібно. Нашодяг,житло,квартирна обстановка - все ж могло б бутинабагатопростіше й разом із тімкрасивіше. Цевідбувається бо усіпредмети вминуломувиготовлялисяпевним чином, йнинішніфабрикантийдутьпройденим шляхом.Цим я - не хочусказати, що миповинніударитися віншукрайність. У цьому немає абсолютноніякоїнеобхідності.Зовсім непотрібно,щоб нашеплаттяскладалося ізмішка іздіркою дляпросовування голови. Щоправда, в цьомувипадку його легко було б бвиготовити, але й воно та було б бнадзвичайно не практично.»[1]

>Квінтесенціяідей Форда до того, щомарнотратство йжадібністьгальмуютьсправжнюпродуктивність. Алімарнотратство йжадібністьзовсім ненеминуче зло.Марнотратствовипливаєздебільшого ізнедостатньо свідомішогоставлення до відома нашихдій чи ізнедбалогоїхньоговиконання.Жадібністьєрідкороткозорості. Метаполягала до того,щобвиробляти ізмінімальноювитратоюматеріалу йлюдськоїсили йпродавати ізмінімальнимприбутком, тім самимзахопитиякомогабільшучастинуринкупродажів. Так саме, позначкаГенрі Форда впроцесі такоговиробництва -приділяти максимумзаробітної плати,інакшекажучи,повідомлятимаксимальнукупівельнуспроможність. Однак як йцейприйом Веде домінімальнихвитратах, й бо продажівпродукціїйде ізмінімумомприбутку, тоєможливість привести продукт увідповідність ізкупівельноюспроможністю.

>ЗаснованеГенріФордомпідприємство дійсно приноситикористь.Також Фордвизначивосновніпринципи цоговиробництва:

1. Небійсямайбутнього й неставсяшанобливо доминулого.Хтобоїтьсямайбутнього,тобтоневдач, тієї самобмежує колосвоєїдіяльності.Невдачідають лишепривідрозпочатизнову й болеерозумно.Чеснаневдача неганебна;ганебний страх передневдачею.Минулекорисно лише у томувідношенні, щовказує намшляхи йзасоби дорозвитку.

2. Незвертайуваги наконкуренцію.Нехай працює тієї,хтокращесправляєтьсязісправою.Спробазасмутитибудь-чиї справ -злочин,бо вонаозначаєспробурозбудувати вгонитві занаживою життяіншоїлюдини йвстановитизамість здоровогорозумупануваннясили.

3.Роботу назагальнукористь ставшивищевигоди. Безприбутку неможетриматися ані одна справа. Алі посуті вприбутку немаєнічого поганого. Добрепоставленепідприємство,приносячивеликукористь,маєприноситивеликукористь й якщоприносититакої. Аліприбутковість виннавийти врезультатікорисної роботи, а чи нележати вїїоснові.

4.Виробляти недешевокупувати й дорогопродавати. Це,скоріше,означаєкупуватисиріматеріали за схожимицінами йзвертати їхнього ізможливонезначнимидодатковимивитратами вдоброякісний продукт, щорозподіляютьсяпотімсередспоживачів. Вестиазартнугру,спекулювати, йробивнечесно -цеозначаєускладнювати лишезазначений процес.

>Генрі Фордпіднімавтакож проблемуякості. Усвоїйкнизі «>Моє життямоїдосягнення» Форд мовивши про ті, що после продажавтомобілі фабрикантзовсім непокінчивзі своїмпокупцем,навпаки, їхньоговідносини лишепочалися. Продажівавтомобіляозначає доти ж свого родурекомендацію.Якщо машина зле служитипокупцеві, то тут для фабриканта було б бкраще,якбивінніколи немавтакоїрекомендації, бо в цьомувипадкувінпридбав самуневигідну із всіх рекламу -незадоволеногопокупця.

>Питанняконкуренції Фордвирішувавсвоєрідно: «Ячув, щоконкуренціянібитоєнебезпекою й щоспритнийділокусуває свого конкурента,створюючисобіштучним чиноммонополію. При цьомувиходячи із думи, що числопокупців обмежена, й що томупотрібнопопередитиконкуренцію.Багатохтопам'ятаєще, щотрохипізнішецілий рядавтомобільнихфабрикантів вступивши дооб'єднання наоснові патентомЗельдана, йце, у суворозаконних рамках,забезпечилоїмможливістьконтролюватиціни йрозміривиробництваавтомобілів.Вонинадихалися при цьомуабсурдноюідеєю, щодохід можна підвищитизменшенням, а чи незбільшенням роботи.Цяідея,наскільки мені відомо, стара як світло. Ні тоді, анітепер я - немігзрозуміти, що у тому,хточесно працює, незнайдетьсядостатньої справ. Час,якийвитрачається наборотьбу із конкурентами,марнується дарма; було б бкращевжити його на роботу.Завждизнайдуться люди,готовіохоче,навітьусерединікупувати заумови, що їхнізабезпечують за схожимицінами й тім, учому смердоті дійснопотребують. Цевідноситься як доособистихпослуг, то й дотоварів ».

яквідомодвигунекономіки реклама,церозумів йГенрі Форд, наведувитяги із йогопершоїреклами:

«Метанашої роботи -випустити наринокавтомобіль,спеціальнопристосований дляповсякденноговжитку таповсякденних потреб,придатний дляділовихпоїздок, дляпоїздок ізметоювідпочинку й длясімейногокористування,автомобільдостатньошвидкий,щобзадовольнити потребусередньогоклієнта, але й нерозвиваєшаленушвидкість, котраостаннім годиноювикликає скількинарікань; мибажаємостворитиавтомобіль,який посвоїйміцності,простоті,надійності,практичності,зручності й,нарешті, засвоєювкрайнизькоюціною заслуживши бвизнанняосібобох статей йрізноговіку.Низькавартість виннастворитийомубагатотисячний контингентпокупців із числа тихий, котрі неможуть чи небажаютьплатитибожевільнігроші заавтомобілііншихфірм ».

>Величезнуувагу Фордприділявекономічностівиробництва: «>Якби там бувзасібзаощадити годину на 10%, то ми незастосування цогозасобу означало бдесятивідсотковийподаток попри всівиробництво.Якщо,скажімо, годинуоднієїлюдиникоштує 50центів на годину, тодесятивідсотковийекономія складізайвийзаробіток вп'ятьцентів.Якбивласникхмарочосамігзбільшитисвійдохід до 10відсотків, товінвіддав біохоче половину цогододаткового прибутку лише у тому,щобдізнатися процезасіб.Чомувінпобудувавсобіхмарочос? Бонауково доведено, щовідомібудівельніматеріали,застосованівідомим чином,даютьвідомуекономіюпростору йзбільшуютьнайману плату.Тридцятиповерхневабудівля непотребує понад фундаменту йземлі, ніжп'ятиповерховий.Проходженнястаромодним способупобудовикоштуєвласниковіп'ятиповерховогобудинкурічного прибутку іздвадцятип'ятиповерхів ».

>Ефективністьвиробництватіснопов'язана ізнормалізацією.Промисловість,надзвичайнонормалізована йдиференційована,жодним чином не виннаконцентруватися водній-єдинійфабричній приміщення, а виннавраховуватипов'язані ізвиробництвомвитрати ізперевезення йускладнення черездальностівідстані.

>Підрозділ 1.3 >Соціально-економічніпринципиуправлінняГенрі Форда

Навиробництві, у Форда негараздзваних «>експертів».Віннавіть бувзмушенийвідпустити тихийосіб, котріуявляли собіекспертами, боніхто,хтознає свою роботу, не якщопереконувати собі, щознаєїї досконально. Тієїхто добрознає роботу, то лише тієїбачитьпомилки йможливості їхнівиправлень.Невпиннопрагнейти вперед й немає годиниміркувати про своїпотреби. Цепостійнепрагнення впередстворюєвіру йсамовпевненість, так що із годиноюніщо нездаєтьсянеможливим. Аякщо ждовіритися «>експерту», товиникнутьречі, щоздаютьсянездійсненними.

>Більшачастинаробітників що булизайняті навиробництві у Форда невідвідувалашкіл, смердотівивчали свою роботупротягомдекількох часів чиднів.Багатохто ізробітників булиіноземцями; все, що від них було бпотрібно,перш ніжпризначити їхні намісце –це,щоб смердотіпотенційно були взмозідати скільки роботи,щобоплатити тієїпростір,який смердотізаймали нафабриці. Припідборіагентів ворганізацію,їмвисувалидеяківимоги,такі як:

1.Прагнення доуспіху й усіякості, щохарактеризуютьсучасногоенергійноголюдини

2.Солідне,чисте,великеторговельнеприміщення, негараздшвидкохуднегідностіфірми.

3. Гарнаремонтнамайстерня,забезпечена всіманеобхідними для ремонту машинами,інструментами йпристосуваннями.

4. Правильнабухгалтерія йдокладнареєстрація, із які укожен момент можна було б ббачити балансрізнихвідділеньагентури, стан складу,імена всіхвласниківавтомобілів Форда йприпущення намайбутній годину.

5.Абсолютна чистота у всіхвідділеннях. Неможуть бутитерпимі непротертівікна,пильнімеблі,брудніпідлоги й т.п.

6.Гарнавивіска.

7.Безумовно,чесніприйомиведення справ йповнедотриманнякомерційноїетики.

>Найбільша проблема , ізякою доводитися боротися заспільної роботивеликоїкількості людей,Генрі Фордбачив унадмірнійорганізації, авідтак йтяганині. На шкірногопрацівникапокладаласяцілком вся відповідальність. У шкірногопрацівника був своя робота. Начальникбригадивідповідає запідлеглихйомуробітників, начальникмайстерні упродовж свогомайстерню,завідувачвідділенням засвоєвідділення, директор упродовж свого фабрику.Кожнийзобов’язаний знаті, щовідбуваєтьсянавколонього.

>Робітники, котрі булизайняті навиробництві у Форда не булипозбавленіможливостікар’єрного зростанню: «В Україні немаєготовихпостійних місць –нашікращіпрацівники самстворюютьсобімісце. Це задля них, так як роботизавжди багато й,якщопотрібно,замість того,щобвинаходитититули,дати роботукому-небудь,хтобажав біпросунутись вперед, - до йогопідвищення не якщоперешкод». Таким чином, у Форда своюкар’єрузробив весь його персонал.

Напідприємстві Форда буворганізована система контролю.Щодня начальникмайстерніконтролювавсвоєвідділення – цифразавжди був под унього под рукою.Наглядачвівопис всіхрезультатів.Якщо в одномувідділенні щось над порядку,довідка пропродуктивністьнегайноповідомляла проце,спостерігач провівширозслідування, й начальникмайстерніпочинав гонку. Стимул довдосконаленняметодів роботи бувзастосованийзначноюмірою націй,надзвичайнопримітивноюсистемою контролю надвиробництвом. Начальникмайстернізовсім не винен бутирахівником –це ані на йоту незбільшить його ціності як начальника. У йогообов’язкивходятьмашини тапрацівники йоговідділення.Він виненкеруватися лишекількістювиробітку.Немає жаднихпідставрозбивати йогосили нарізнідеталі,відволікаючи його до області.

>Подібна система контролюзмушує начальникамайстерні простозабутиособистийелемент – все,окрімзаданої роботи.Якщо бвінхотіввибирати людей за своїм смаком, а чи не ізїхньоїпрацездатності,відомість йоговідділеннядуже скоровикрила б

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація