Реферати українською » Менеджмент » Конкурентна розвідка: особливості її проведення сучасними російськими підприємствами


Реферат Конкурентна розвідка: особливості її проведення сучасними російськими підприємствами

Страница 1 из 7 | Следующая страница

 


>ДИПЛОМНАЯ РОБОТА

На тему:

«Конкурентна розвідка: особливості його проведення сучасними російськими, підприємствами»


Запровадження

У разі ринкової економіки керівнику підприємства для ефективно управління необхідна об'єктивна і всебічна інформація в що займається їм сегменті ринку щодо змін у планах, стратегії й поведінці конкурентів, та інші даними, зокрема про макроекономічних процесах, коливаннях від попиту й пропозицій над ринком, про запровадження нових технологій і досягнень науки в промислового виробництва.

Розвиток інформаційного середовища Російській Федерації, правові аспекти доступності інформації та використання їх у інтересах підприємництва визначили актуальність обраної теми: «Конкурентна розвідка особливість його проведення сучаснимиРоссийскими підприємствами».

Роль інформації, її своєчасність і достовірність має важливого значення для успішного ведення бізнесу. З розвитком структури підприємницького середовища з'являються нові відділи та напрями надання переважно інформаційних послуг, що забезпечують успішну діяльність підприємства у цілому.

Однією з напрямів отримання у сфері підприємства є діяльність конкурентної розвідки. На погляд, основних напрямів діяльності чи завдання конкурентної розвідки зводяться ось до чого:

1. забезпечити керівника, визначального політику компанії, об'єктивної, на часі і повну інформацію про стан підприємства у конкурентному середовищі;

2. своєчасне попередження керівника про всіх несприятливих можливі зміни у підприємницькій середовищі про те, щоб у підставізаслуживающей увагу будь-якої інформації керівник міг узяти єдино правильне управлінське рішення;

3. пошуку нових ніш, можливостей.

У своїй діяльності співробітники конкурентної розвідки, зіштовхуються із необхідністю обробки великої кількості інформації найрізноманітнішого характеру. Уміння орієнтуватися у потоці нових даних та даних із тим, щоб правильно організувати своєї діяльності, є надзвичайно важливим елементом у роботі кожного структурного підрозділи.

Професіоналізм керівника та її персональна відповідальність за управлінські рішення великою мірою залежить від усвідомлення нею внутрішніх сильних і слабких сторін компанії та його готовності й уміння оптимально використовувати дані конкурентної розвідки у тих загальної обстановки.

Однією з особливості діяльності конкурентної розвідки єфидуциарний (>лично-доверительний), індивідуальний характер між керівником підприємства міста і виконавцем. Ці правовідносини можуть грунтуватися на трудових зобов'язання, якщо відділ конкурентної розвідки перебуває у структурі підприємства, або на іншому договорі (зазвичай на договорівозмездного надання послуг), якщо виконавцем є самостійне юридична особа (або приватне охоронне підприємство).

Для обопільного з'ясування завдання необхідно представляти, які якраз ті чинники можуть зробити найістотніший вплив щодо, який вивчається нині. Цикл збору розвідданих складається з чотирьох базових елементів:

1. вибрати (визначити), що став саме потрібно знати;

2. зібрати інформації і переконатися у її достовірності;

3. перетворити зібрану інформацію в кінцевий продукт (дані);

4. забезпечити своєчасну доставку цього кінцевий продукт до тих, які визначають політику підприємства.

Інформація, надана підрозділом конкурентної розвідки, повинна дозволити прогнозувати дії підприємств конкурентів. Слід враховувати, що ця інформація підлягає безупинної повторну перевірку у поступовій динаміці його розвитку з урахуванням змін конкурентного середовища.

Конкурентна розвідка є важливим частиною стратегічного планування. Діяльність підрозділи конкурентної розвідки можна зарахувати до механізму що дозволяє компанії скласти хороший стратегічний план і його, з урахуванням постійних змін у підприємницької середовищі.

Ключова роль аналітичної складової менеджменту з урахуванням попередньої й об'єктивної інформації стало передумовами для діяльності, пов'язаною з отриманням, збиранням і обробкою цієї інформації.

Мета дослідження полягає у аналізі визначення місця та роль конкурентної розвідки у забезпеченні інтересів бізнесу у Російської Федерації. Досягнення даної мети, було поставлено такі:

– вивчити принципи конкурентної розвідки;

– визначити способи збору, аналізу та обробки інформації:

– відобразити легітимні, етичні можливості збору інформацією сучасної Росії.

Під час написання справжньої роботи автором зроблено спробу показати й розкрити поняття конкурентної розвідки.

Практична значимість праці полягає у дослідженні питань про діяльність конкурентної розвідки:

розкриття принципів діяльності конкурентної розвідки,

процесі діяльності конкурентної розвідки (від постановки завдання до доведення інформації керівнику підприємства)

особливості отримання за умов Російської Федерації,

Ця робота складається з запровадження, двох глав, ув'язнення й списку використаної літератури.


1. Теоретичні аспекти конкурентної розвідки

 

1.1 Роль і важливе місце конкурентної розвідки у системі керування бізнесом

Одержання інформації, зокрема, що з підприємницької середовищем належить до розвідувальної діяльності.

Під терміном «розвідка» у сенсі цього терміну розуміється, з одного боку, діяльність суб'єкта (від чоловіка, організованою групи людей до держави) з добування відомостей про наявні та кроки потенційних загрозах його існуванню та інтересам, тобто про чинному чи ймовірній противника, з другого – організаційну структуру, сили і засоби реалізації цієї бурхливої діяльності.

Є багато видів розвідки, але нас цікавить лише:

· Конкурентна розвідка.

·Бизнес-разведка.

· Шпигунство.

· Економічна розвідка.

·Бенчмаркинг.

· Ділова розвідка.

Конкурентна розвідка – стратегічний інструмент управління, дозволяє вищого керівництва визначити основні тенденції ситуацій ринку з допомогою спланованих дій зі систематичного іетичному збору, аналізові досягнень і управлінню інформацією щодо зовнішнього середовища, яка може спричинити здійснення планів підприємства його роботу загалом.

>Бизнес-разведка – інструмент управління, дозволяє одержувати інформацію:

А) для успішного виживання та розвитку підприємства у складній конкурентній боротьбі

Б) до ухвалення оптимальних управлінські рішення вищим ланкою керівництва компанії

У) про наміри партнерів, клієнтів - і контрагентів, про сильних і слабкі сторони конкурентів, наявних проблем них ноу-хау;

Р) про факти, що впливають на позицію опонентів під час ділових переговорів;

Д) можливий виникненні кризових ситуацій;

Є) про перебіг реалізації укладених угод і досягнутих раніше домовленостей тощо.

На думку Л.Д. Шарий бізнес-розвідка включає у собі такі напрями: маркетингова розвідка, конкурентна розвідка, шпигунство, бенчмаркінг.

Шпигунство – вид недобросовісної конкуренції з, діяльність із незаконному добування івиведиванию відомостей, які мають виробничі і ділові секрети конкурентів, їх комерційну таємницю, з закритих від широкого доступу (і сторонніх осіб) джерел у інтересах досягнення економічних вигод і переваг.

>Бенчмаркинг – вид діяльності з пошукові та отриманню інформації для зіставлення організації бізнес-процесів у власному компанії з процедурами у деяких, більш успішних підприємствах.

Відмінністю конкурентної розвідки від промислового шпигунства і те, що конкурентна розвідка проводиться у межах діючих правових і результати отримує завдяки аналітичної обробці величезної кількості різноманітних відкритих інформаційних матеріалів. Поява нових інформаційних технологій (мережевих структур типу Internet, комерційних баз даних, систем пошуку інформації та т.д.) і відносно мала вартість доступу до інформаційних ресурсів дозволяють аналітикам конкурентної розвідки готувати якісні матеріали, придатні прийняття рішень керівництвом компаній. Методи промислового шпигунства орієнтовані використання усіх можливих коштів на отримання шуканої інформації, включаючи як "пряме порушення законів, і неетичні методи (обман, поширення компрометуючих відомостей,випитивание тощо.). Методи ділової розвідки виключають використання кримінальних коштів, і ставляться більш ступеня орієнтовані цивілізовані способи ведення бізнесу. Проте межа між етичними і неетичними методами ведення ділової розвідки (хоча й за дотриманні в обох випадків чинних законів) залишається дуже розмитою.

У нинішній Росії промисловий шпигунство і бізнес-розвідка існують переважно в нероздільному вигляді, представляючи своєрідний симбіоз відкритих, дозволених законом і прихованих, нелегальних методів одержання економічного інформації.

Економічна розвідка – це сукупність погоджених дій з добування, інтерпретації, поширенню і захист інформації, корисною для недержавних суб'єктів економіки та видобутої легально і за найкращих умовах перетворюється на сенсі якості, термінах і витрат.

Економічна розвідка більш вузьке напрям одержання та використання інформації, бо розглядає конкурентне середовище загалом. А конкурентна розвідка навпаки стратегічне інструментом управління. У той самий час економічна розвідка здійснює захист інформації, що ні властиво для конкурентної розвідки.

Під ділової розвідкою (прямий переведення з англійського – businessintelligence) у закордонній практиці розуміється збирання та аналіз даних про партнерах і конкурентів.

Ділова розвідка – складова частина корпоративної культури ведення теперішнього бізнесу. Для виживання підприємства у умовах конкурентної боротьби першочергову роль починає грати розвідка намірів конкурентів, вивчення основних тенденцій бізнесу, аналіз можливих ризиків. У Росії її поняття businessintelligenсe (ділова розвідка) іindustrialespionage (промисловий шпигунство) розглядаються у взаємозв'язку, що у Росії у силу непорозуміння процесів розвідка найчастіше передбачає шпигунство.

Ділова розвідка – це легальне заняття, вписувалося в поняття сумлінної конкуренції.Засилки агентів й порядку використання щоб одержати відомостей технічних засобів у межах businessintelligence звичайно використовуються. Вважається, що цим ділова розвідка відрізняється від промислового шпигунства.

1.2 Принципи конкурентної розвідки

До принципам конкурентної розвідки належить:

  I. Законність і етичність збору інформацію про основних складових бізнесу.

Принаймні зростання потреб у отриманні цінної ділової інформації зростає роль етичних норм.

Дотримання норм моралі властивих даному суспільству під час збирання ділової інформації. А людство, працюють у розвідці, виховані в академічної корпоративної середовищі, оцінюють за свої вчинки з інших принципів, наприклад, прагнучи не відвідати сторінки скандальної хроніки.

Етичні міркування стають також надзвичайно важливими тоді, як компанія розширює свій бізнес, і починає ділові контакти з представниками розвинених країн. Загальноприйняту стандарти ділового поведінки у різних країнах різні.

Суспільство регулюється традиціями, мораллю і лише у останню (і з найвагомішим питанням) – законом. Держава від імені уповноважені органи втручається у разі порушення норм кримінального права. Етика дуже неоднозначна серйозно залежить від культурних цінностей і традицій, на відміну законності не піддається однозначної ідентифікації. У реальному житті межа між конкурентної розвідкою і промисловим шпигунством залежить уміння того, хто її проводить, не розпочинати в протиріччя з нормами права.

Важливо знати, хоча протизаконно користуватися комерційними таємницями чужих компаній, у часто компанії втратили право називати щось комерційною таємницею через власних необдуманих дій.

Для правильної організації своєї діяльності компанії потребують власному наборі етичних правил – етичному кодексі ділової розвідки.

Далі перелічимо основні стандарти поведінки, пов'язані з збиранням інформації. Більшість їх орієнтується ми такі мінімальні вимоги, дозволяють не порушувати закони різного рівня. До них належать такі норми:

Незаконно отримання будь-якої інформації (складова комерційну таємницю чи ні) від конкурента силою чи обманом.

Відмова від протиправних дій (наприклад, порушення чужого права володіння чи перехоплення телефонних повідомлень) під час збирання інформації.

Повернення власнику конфіденційною і приватної інформації, отриманої випадково, чи ненавмисно. Що стосується отримання конфіденційної урядової інформації, державні органи мали бути зацікавленими повідомлені щодо порушення державної безпеки.

Важливо, купувати інформації, яку ви знаєте, що вона «крадена», чи отримання секретної інформації, про конфіденційності яким ви не знаєте, перестав бути порушенням закону, бо відсутнє ознака винність у діях особи, необхідна для складу якихось злочинів чи правопорушення. Проте коли ви дізналися про її протизаконному придбанні, неповернення власнику чи використання їх у своїх цілях вже розглядатися як порушення. Насправді, специфіка кодексу конкурентної розвідки має полягати у цьому, що він вказуються види інформації, які можна збирати і який не можна збирати, і наводяться дозволені і недозволені методи збору інформації. Кодекс також має включати положення про поведінці співробітників конкурентної розвідки при випадковому отриманні забороненої інформації, наприклад конфіденційних нотаток. Протягом багато часу прихильники етичного поведінки стверджують, що порушення норм основі моралі й зниження етичних стандартів суспільства призведе до величезних витрат забезпечення його безпеки. Як аргумент висувається теза, що й повсюдно етичних стандартів погіршуються, бізнесменам доведеться більше платити, щоб захиститися від агресивної тактики поведінки конкурента, яка може бути загальноприйнятої нормою поведінки у діловому світі, і тоді превентивних заходів можуть виявитися вельми дорогими. Можна дійти невтішного висновку, що у діловому співтоваристві буде стрімко поширюватися неетичну поведінку, те в вищого керівництва нічого очікувати нічого іншого, як обмежити інформацію на свої співробітників.

Гадаю, що становище Етичного Кодексу, складеного американським «Товариством професіоналів конкурентної розвідки» (>Society ofCompetitiveIntelligenceProfessionals) на свої членів, може бути застосована у російській практиці.

v Постійно намагатися збільшити повагу та визнання до професії конкурентної розвідки усім державних рівнях.

v Виконувати свої службових обов'язків ревно і старанністю, підтримувати найвищий рівень професійного майстерності і уникати всіх неетичних вчинків.

v Залишатися вірним політиці компанії, її цілям і загальному курсу і виконувати обіцянки, дані своєї компанії.

v Виконувати всі діючі закони

v Під час ділового побачення надавати всю що стосується справі інформацію, включаючи належність до організації

v Дотримуватися правила роботи з конфіденційної інформацією

v Діяти у повній відповідності з тими етичними стандартами під час роботи всередині компанії, під час переговорів і всіх ситуаціях, коли випадає працювати за фахом.

Етичні норми ведення бізнесу широко використовують і закріплюються різними великими компаніями. Це свідчить високий рівень корпоративної культури для будь-яких деяких галузей і видів діяльності. Наприклад, етичні правил поведінки провідною американської компанії, у області ділової розвідкиFuld & Company закріплюють «Десять Заповідей легального збирання розвідувальної інформації»:

· Не брехати, коли представляєтеся.

· Забороняється порушувати офіційну генеральну лінію вашій компанії.

· Не записувати на диктофон розмову з співрозмовником без її розв'язання.

· Не пропонувати хабарі.

· Не встановлювати пристрій для підслуховування.

· Зумисно не вводити співрозмовника на манівці під час переговорів.

· Не отримувати від конкурента і передавати йому цінну конфіденційну інформацію.

· Не поширювати дезінформацію.

· Не красти промислові секрети.

· Усвідомлено не тиском співрозмовника для одержання необхідної інформації, якщо це може наразити на небезпеку його життя чи на репутацію.

Вищий управлінський персонал мусить стежити те, щоб етичних норм дотримувалися у конкурентної розвідці, а й у самої ж компанії загалом.

Етичні норми є необхідними передумовами закріплення принципів.

  II.Непреривность і комплексність проведених заходів

У зв'язку з постійним зміною підприємницького середовища конкурентної розвідці потрібен безперервний процес. Такий процес має періодично повторюватися по заданому алгоритму для відновлення інформації, хоча конкретні дії може бути унікальними у кожному даному випадку.

Інформація, надана підрозділом конкурентної розвідки, повинна дозволяти прогнозувати дії

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація