Реферати українською » Менеджмент » Аналіз стану та розробка напрямків вдосконалення менеджменту на фірмі


Реферат Аналіз стану та розробка напрямків вдосконалення менеджменту на фірмі

Страница 1 из 3 | Следующая страница

МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ БІЗНЕСУ І УПРАВЛІННЯ

Інститут економіки та управління

Кафедра менеджменту


>КУРСОВАЯ РОБОТА

на задану тему:

«Аналіз гніву й розробка напрямів вдосконалення менеджменту на фірмі»

>Виполнил:

Студент 2 курсу

>очно-заочной форми навчання

за фахом «Менеджмент

організації» (код № 080507.65)

Науковий керівник :

Москва

2010


Зміст

Запровадження

Глава 1 ХарактеристикаФИРМЫ

Глава 2 >Менеджерский аналіз довкілля

ГЛАВА 3 >Менеджерский аналіз внутрішнього середовища

3.1 Місія і цілі

3.2 Організаційна структура фірми

3.3 Дерево цілей

3.4 Аналіз ресурсів організації

3.5 Аналіз технології виробництва та реалізації продукції, послуги

3.6 Статут організаційної культури

ГЛАВА 4 >ОБОСНОВАНИЕ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛІТЕРАТУРА


Запровадження

 

Останніми роками спостерігаються позитивні тенденції у соціально-економічному розвитку Росії, зокрема формування ринкових відносин за наявності різноманіття форм власності, певне зростання промислового виробництва, становлення підприємницького класу, подолання підприємцями, й населенням утриманських комплексів тощо. буд. Усе це, безумовно, вплинуло і продовжує проводити формування російського менеджменту, основними особливостями якого є:

- переважання в організаціях вертикальних, формальних зв'язків і стосунків, пірамідальних, ієрархічних організаційних структур. Недооцінка горизонтальних зв'язків і стосунків, м'яких структур.

- наявність командної системи у багатьох організаціях, керівники до цього часу придушують ініціативу підлеглих. Така система заважає організаціям пристосуватися до нових економічним умовам, і змушені тупцювати дома чи проходити через процедуру банкрутства;

- слабке залучення менеджерами співробітників до управління організаціями та підрозділами. Не дозволяє в належним чином враховувати знання працівників, що найчастіше краще менеджерів знають проблеми освіти й бачать шляхи їхнього розв'язання у виробництві (комерції);

- сліпе копіювання західних методи ведення бізнесу та управління організацією. Внесок західних, передусім американських, теоретиків і практиків у розвиток менеджменту безсумнівний. Проте формально переносити їх ідеї російську грунт неприпустимо. Чимало з те, що добрими Сполучених Штатів або Німеччини, не прийнято в Росії. Необхідно використовувати лише найкраще з урахуванням особливостей національної економіки;

- відсутність гнучкості у вищого менеджменту. Директори багатьох організацій прагнуть діяти за звичці, не вміють гнучкого реагування зміни зовнішніх та міністр внутрішніх чинників, які впливають становище організацій, отже, що неспроможні приймати ефективних заходів і рішення, пристосовуватися до нових умов;

- відсутність необхідних сформованих норм ділової етики бізнесу, порушення підприємцями елементарних етичних правил під час здійсненнябизнес-операций, невиконання даних ними зобов'язань, порушення домовленостей, бажання часом вирішити свої проблеми кредитів та на шкоду інтересам з іншого боку;

- відсутність зацікавленості в багатьох організацій у впровадженні системам управління якістю, недостатню увагу до якості вироблюваних товарів хороших і надання послуг;

- відсутність у менеджерів всіх рангів глибоких знання ринку, економіки та про менеджменті як "про науці управління. Мала частина менеджерів має цими знаннями, далеко ще не все прагнуть одержати їх дуже, щоб використати в практиці. Більшість їх працює за принципом: головне - за будь-яку ціну заробити якнайбільше грошей сьогодні. Це спричиняє появі величезної кількості фірм-одноденок, щось дають суспільству, що негативно позначається на побудові ринкової економіки;

- поширеність у взаєминах підлеглих до керівників раболіпства, підлабузництва, лестощів і догідництва, тому необ'єктивної оцінки їхньої роботи і лояльності.

- неповагу до людей і ігнорування етики управління. Відомо, що, працюють у державні й приватні організаціях, вважаються керівництвом "гвинтиками", котрі у будь-який момент можна викинути і замінити новими. Працівники всіх рівнів у багатьох організаціях безправні і беззахисні перед сваволею керівництва. Усі вони можуть звільнити не пояснюючи про причини і виплати зароблених грошей. Угоди, отже, і гроші нового працівника може бути надано керівництвом країни та поділені останнім і основним "кістяком" співробітників тощо. буд. Обман і хамство стали нормою поведінки деяких керівників. Особливо це стосується так званим "пульсуючим" фірмам, специфіка яких залежить від постійному наборі і звільнення через стислий період часу нових працівників безоплатно їх праці;

Разом про те є низка чинників, надають безпосереднє позитивний вплив на становлення російського менеджменту:

- творчий підхід до російських менеджерів і фахівців до вирішення виникаючих проблем;

- орієнтація на гармонізацію у відносинах;

- стійкість, витривалість, працездатність і енергійність росіян;

- прагнення новаціям, пошуку нових шляхів задля досягнення поставленої мети;

- підвищення громадської значимості з оцінкою менеджменту, професіоналізація його, прагнення навчання та підвищення професійної кваліфікації менеджерів;

- прагнення господарюючих суб'єктів всіх форм власності поліпшити своїх показників з допомогою реформування систем організації та управління.

Останніми роками менеджмент організації зазнає у Росії значних змін, перетворюючись на реальний чинник розвитку бізнесу у різних галузях економіки.Динамичние зміни організаційно-правових умов бізнесу у країні, посилення конкуренції, та підвищення вимог до якості продукції і на сервісу переконливо свідчать, що тільки ефективний практичний менеджмент здатний забезпечити збереження і забезпечити сталий розвиток організації.

Мета курсової роботи – аналіз стану менеджменту гіпотетичної фірми (з прикладу піцерії ТОВ "Чотири кольору") й розробка напрямів вдосконалення менеджменту на досліджуваної фірмі.

Завдання курсової роботи:

· систематизувати і закріпити знання з дисципліни «Менеджмент»;

· дати характеристику фірми;

· проаналізувати зовнішньою і внутрішньою середовища фірми;

· проаналізувати функцій управління;

· викласти основних напрямів підвищення ефективності управління фірмою.

Предмет досліджень – процес роботи у власність ТОВ "Чотири кольору". Під час написання курсової роботи було використані різні літературні джерела вітчизняних і іноземних авторів.


ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКАФИРМЫ

менеджмент бюджетування управління стимулювання

ТОВ «Чотири кольору» є піцерію, розташовану поруч із центральним районом м. Москви близько метро і орендує виробничу площа першого поверху великого торговельного центру. Торговий центр перебуває в однією з основних вулиць міста. Це місце вибрано невипадково, бо вона постійне місцем великого скупчення людей.

Піцерія перебуває на стадії свого розвитку. Ця стадія характеризується:

• збільшенням кількості співробітників;

• поділом праці та зростанням спеціалізації;

• більш формальними і знеособленими комунікаціями;

• впровадженням систем стимулювання, бюджетування і стандартизації робіт та інших.

Основними завданнями фірми цьому етапі є: створення умов економічного розвитку і забезпечення високої якості обслуговування клієнтів - і продукції.

>Организационно-правовой формою даної піцерії є – Суспільство з обмеженою відповідальністю, тобто. вона у приватному власності. Учасники такого суспільства не відповідають з його зобов'язанням і несуть ризик збитків, що з діяльністю суспільства, не більше вартості внесених ними вкладів. Якщо ж учасник найбільше приклався до статутний капітал суспільства в повному обсязі, він відповідає не більше вартості неоплаченої частину його вкладу. Суспільство ж ми відповідає за зобов'язаннями своїх учасників. ТОВ то, можливо засновано однією особою, що стає його єдиним учасником чи може згодом стати товариством з один учасник, однак може мати за єдиного учасника інше господарське товариство, що складається з однієї особи. Кількість товариства повинно бути який понад п'ятдесят.

Учасники суспільства з обмеженою відповідальністю вправі:

1) брати участь у управлінні справами суспільства на порядку, встановленому законом і установчими документами суспільства;

2) одержувати інформацію про діяльність нашого суспільства та ознайомитися з його бухгалтерськими книжками та інший документацією у встановленому його установчими документами порядку;

3) брати участь у розподілі прибутку;

4) продати чи іншим чином поступитися земельну частку в статутний капітал суспільства то її частина одній або кільком учасникам цього товариства гаразд, передбаченому Федеральним законом і статутом суспільства;

5) у час вийти з акціонерного товариства незалежно від згоди інших учасників;

6) отримати у разі ліквідації товариства частина майна, що залишилися після розрахунків із кредиторами, або його вартість.

Учасники суспільства зобов'язані:

1) вносити вклади гаразд, у розмірі, у складі й у терміни, передбачених Федеральним законом і установчими документами суспільства;

2) не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність суспільства.

Засновниками ТОВ «Чотири кольору» може бути організацію, і приватні особи,заключающие між собою установчого договору і стверджуючи статут товариства. Ці документи вважаються установчими. Початковий капітал, складається з власних і позикових коштів. Власні кошти розподілені між учасниками,внесшими свої вклади статутний капітал суспільства.

Разів у наступний рік ухвалюється рішення про розподіл чистий прибуток між учасниками суспільства пропорційно їх у статутний капітал.

Вищим органом суспільства є загальні збори товариства. загальні збори товариства то, можливо черговим чи позачерговим. Всі учасники суспільства заслуговують бути присутніми при загальних зборах товариства, брати участь у обговоренні питань порядку денного і голосувати після ухвалення рішень. Виконавчий одноособовий орган суспільства на особі директора обирається загальними зборами товариства на майже 7 років, та його повноваження можуть бути припинені у вирішенні загальних зборів учасників чи з власному заяві.

Сфера діяльності ТОВ «Чотири кольору» – надання послуги комунального харчування.

Піцерія оснащена сучасним устаткуванням на приготування піци. Працюють кваліфікованих співробітників, минулі жорсткий конкурсний відбір.

Основних напрямів діяльності піцерії є забезпечення населення якісною і смачною піццою, і навіть іншими продуктами, реалізованими у цьому закладі.

Основна яка надається послуга - послуга харчування закусочній, застосовується обслуговування офіціантами. Додаткові послуги: організація та обслуговування урочистостей, сімейних обідів.

>Менеджерский аналіз довкілля

 

Зовнішнє середовище фірми входять такі елементи: споживачі, конкуренти, урядових установ, постачальники, фінансових організацій і джерела трудових ресурсів, адекватні стосовно операціям організації.

Чинники непрямого впливу

За даними Держкомстату, частка прибуткових підприємств у торгівлі та громадському харчуванні в останнійотчетний період досягла 66,8%. Торгівля і громадське харчування найрозвиненіші й те водночас самі динамічні галузі бізнесу у Росії. За 2009 рік зростання на цих секторах становило приблизно 70 відсотків. Міністерство економічного розвитку та торгівлі РФ прогнозує максимальні темпи зростання у торгівлі, громадського та транспорту.

Аналогічна ситуація місті: за повідомленням міських статистиків, оборот роздрібної торгівлі протягом першого півріччя збільшився на майже 7% проти минулим. Зріс обіг та комунального харчування на 3%. Приріст підприємств комунального харчування становив 9,5%. Оборот комунального харчування за звітний період збільшився на 17%, до рівня 2007 року. Сфера торгівлі, і комунального харчування є одним із самих інвестиційно привабливих.

При аналізі довкілля, враховуються такі чинники:

1) Економічний;

2) Політичний;

3) Соціальний;

4)Санитарно – гігієнічний.

Політичний чинник: Сутність цього чинника до вивчення наміри уряду, аналізі кошти що використовуються уряд та місцевими органами влади з метою проведення своєї політики. Роблячи основну ставку президента Медведєва, можна назвати, що його методи хорошого політика поєднуються з жорсткістю і рішучістю. Він здатний докласти зусиль заради користі справи потрібно і зупиниться перед ніж. Отже, потрібно постаратися вгадати його політику. На погляд, призначення певних осіб, у уряд з його указу свідчить у тому, що уряд дотримуватися економічних реформ,сочетающихся з грошовими вливаннями з-за кордону топтанням дома. Центробанк дотримуватиметься політики «втручання» і штучного підтримки курсу рубля, згладжування стрибків та інші неприємностей.

Соціальний чинник: Сутність цього чинника в з'ясовування стосунків людей до роботи й якості життя, зростанню населення, демографії. Більшість працівників підтримує керівництво і довіряє йому. Але треба діяти обережно, уникаючи непопулярних дій, як-от скорочення і зниження зарплати. Робочий боїться, що зачеплять його особисто. Основна група засновує підтримку на довіру до керівництву. Отже, наші дії будуть найчастіше трактуватися як позитивні. У цілому нині ситуація у колективі сприятлива,т.к. від керівництва є основою – довіру до людей.

>Санитарно – гігієнічний чинник: На фірмі створено умови довкілля: температура повітря 22-23проЗ, відносна вологість 60%. Ці умови створюються шляхом устрою припливно-витяжної вентиляції з величезним переважанням витяжки. Також встановлено кондиціонер, що теж сприяє створенню необхідного мікроклімату. У виробничому цеху застосована штучне і природне висвітлення. Природний висвітлення дадуть вікна. Штучне висвітлення створять люмінесцентні лампи. У цеху є підводка гарячої і холодної води до раковини мийної ванни. Є каналізація, що забезпечує видалення стічні води.

Чинники прямого впливу

Споживачі

Споживачі, вирішуючи, які товари та їм бажані і з якої ціні, визначають в організацію майже всі, стосується результатам її діяльність. Тим самим було необхідність задоволення потреб покупців впливає взаємодії організації з постачальниками матеріалів і трудових ресурсів.

Для забезпечення успіху своєї продукції організаціядифференцировала споживачів, щоб виявити тих, які б стати потенційними споживачами продукції цієї організації. Критеріями диференціювання ринку є:

· соціальна приналежність - робочі, службовці, пенсіонери, школярі, бізнесмени;

· рівень доходу - середній, низький і високий.

головним чином, продукція піцерії є попит в працюючих, із середнім доходом і від, також кав'ярень популярно серед сімей й молоді.

Постачальники

Постачальниками є організації, займаються оптової торгівлею, які задовольняють організацію за такими показниками:

1. вартість поставленого товару;

2. гарантія якості поставленого товару

3. графік поставки товарів;

4. пунктуальність і обов'язковість виконання умов поставки

 товарів.

Усі продукти крім соків,лимонадов і спиртних напоїв закуповуються на місцевої оптової базі. Укладено договори поставки з великими компаніями на поставку спиртних напоїв та представниками компанії «Coca-Cola» (безалкогольні напої). Овочі та продукти закуповуються щодня, інших продуктів запаси поповнюються за необхідності, загалом разів у 15 днів.

Конкуренти

Головною проблемою цієї організації є конкуренти, бо підприємств комунального харчування помітно збільшуються країною.

На момент ринок подібних видів продукції та послуг вже сформований, насичений, і поділений приблизно однаковому обсязі. Оскільки ця галузь є що розвивається, то ролі майбутніх стратегій підприємству, що спеціалізується цьому вигляді продукції, може бути глибше проникнення ринку з допомогою маркетингових заходів, і навіть диверсифікація виробництва. Оскільки в ТОВ «Чотири кольору» вже є досить широке коло потенційних клієнтів - і споживачів, і навіть підприємство реалізує свою продукції з ціні, дешевше, ніж в конкурентів, то застосовувані конкурентами стратегії не приведуть погіршення становища фірми над ринком.

Стратегія конкурентів агресивна й у охопленні ринку вони використовують методи маркетингу.

Отже, з усього вищесказаного можна дійти невтішного висновку, що маємо є дуже перспективна маркетингова можливість

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація