Реферати українською » Менеджмент » Розробка управлінські рішення


Реферат Розробка управлінські рішення

Зміст

1. Опис ситуації

2. Прийняття рішення рішення ситуації

2.1 Проблема і чітку мету рішення

2.2 Визначення критеріїв і альтернатив розв'язання проблеми

2.3 Порівняння варіантів купівлі

3. Укладання

Список літератури


1. Опис ситуації

ТОВ «Фобос» у зв'язку з розширенням компанії приймають рішення необхідність закупівлі. Після прийняття організацією чи підприємством рішення необхідність придбання техніки чи устаткування, виникає вoпpoс, рахунок яких коштів можна зробити. Існує три основних способи:

а) пряму купівлю рахунок власних коштів;

б) придбання з допомогою кредитних коштів;

в) придбання лізинг.


2. Прийняття рішення рішення ситуації

2.1 Проблема і чітку мету рішення

Проблема – закупівля технологічного устаткування підприємством із найбільшою вигодою і найменшими витратами підприємствам.

Мета розв'язання проблеми - вибір найоптимальнішого варіанта закупівлі.

2.2 Визначення критеріїв і альтернатив розв'язання проблеми

Критерії – це фактори, які треба враховувати, приймаючи рішення. Це показники, що характеризують мета рішення, й економічні показники, що характеризують витрати дефіцитних ресурсів, які треба враховувати, приймаючи рішення.

Порівняння всіх зазначених способів придбання можливо з кількох параметрами.

Параметр 1 - Технологічний

Параметр 2 - Економічний

Уявімо порівняння варіантів придбання квартири табл. 1 і 2.

Таблиця 1. Порівняння варіантів придбання устаткування технологічного параметру

Критерії порівняння Купівля устаткування рахунок власних коштів Купівля обладнання кредит Купівля устаткування з допомогою лізингу
Технологія реалізації угоди Найбільш проста

Складна:

1. Необхідний великий комплект документів

2. Необхідно тверде заставне забезпечення (до 200 % испрашиваемого кредиту)

Лізинг вирішує додатково ряд завдань, які за інших варіантах придбань також займають чимало часу - страхування, постановка на облік, ТЕ тощо. буд.
Швидкість отримання устаткування Відразу Термін з дати звернення до банку досі видачі грошей може становити 2 - 3 місяці Процес оформлення техніки відбувається небагатьом довше, аніж за пряму купівлю і швидше, аніж за кредиті

Таблиця 2. Порівняння варіантів придбання устаткування з економічного параметру

Критерії порівняння Купівля устаткування рахунок власних коштів Купівля обладнання кредит Купівля устаткування з допомогою лізингу
Витрати Витрати є виплату повної вартості на придбання майна, і податку майно. Крім цього, оскільки купівля майна відбувається поза рахунок чистий прибуток організації, або підприємства, це означатиме, що сплачений раніше податку з прибутку також робить дорожчою угоду. Витрати є виплату основний суми боргу, відсотків за кредитом і податку майно. Витрати складаються з низки лізингових платежів, виплачуваних протягом кілька років, і викупної вартості після закінчення договору лізингу
Податкова оптимізація

Расходами, уменьшающими оподатковуваний прибуток, є амортизаційні відрахування податку майно.

І тут Податковим кодексом РФ не передбачені пільги для компаній, які одержують кошти. Амортизація нараховується загальних умовах.

Передбачено стандартна процедура нарахування амортизації.

Можлива прискорена амортизація при експлуатації цього майна в агресивному кислотному середовищі чи умовах підвищеного змінності (максимальний коефіцієнт не вище 2). Відсотки за кредитами входять у витрати на загальні умови.

Перевагою придбання обладнання лізинг є право сторін лізингового договору застосовувати механізм прискореної амортизації з коефіцієнтом не вище 3 як із лінійному, і при нелінійному методі нарахування амортизації з оподаткування.

Отже, застосування механізму прискореної амортизації дозволяє лизингополучателю істотно зменшити виплати за податком з прибутку у перші роки після придбання основних засобів. Також з допомогою більшої амортизації техніки чи устаткування зменшується розмір податку майно, що підлягає до сплати лизингодателем (коли майно перебуває в його балансі), що веде до зменшення витрат Лизингополучателя.

Висновок: придбання обладнання в лізинг дозволяє організації, або підприємству довготерміново планувати свої витрати, і навіть оптимізувати податкові виплати в такий спосіб, що сумарні витрати на угоді становлять величину, порівняний з видатками за прямої купівлі й суттєво меншу, аніж за купівлі з допомогою кредиту.

Порівняння варіантів з допомогою експертні оцінки, які враховують пріоритетність даних критеріїв для досліджуваної організації представлені у табл. 3 –

Таблиця 3. Експертні оцінки (матриця опитування експертів технологічного параметру)

Чинники значимості Експерти
1 2 3 4
Технологія реалізації угоди 3 2 2 1
Швидкість отримання устаткування 1 2 3 2

Rmax = 3.

Составим матрицю перетворення рангів і розрахунку КОВ:

Таблиця 4. Матриця перетворених рангів

Чинник Експерти КОВ
1 2 3 4
Технологія реалізації угоди 0 1 1 3 5 0,55
Швидкість отримання устаткування 2 1 0 1 4 0,45
9 1

Отже, найважливішими шляхами придбання устаткування відповідно до експертну грошову оцінку є технологія реалізації угоди.

Таблиця 5. Експертні оцінки (матриця опитування експертів технологічного параметру)

Чинник Експерти
1 2 3 4
Витрати 1 3 2 1
Податкова оптимізація 2 2 1 3

Составим матрицю перетворення рангів і розрахунку КОВ:


Таблиця 6. Матриця перетворених рангів

Чинник експерти КОВ
1 2 3 4
Витрати 2 0 1 2 5 0,55
Податкова оптимізація 1 1 2 0 4 0,45
9 1

Бачимо, що до оцінкам експертів найважливішим параметром під час виборів способу купівлі устаткування є витрати.

2.3 Порівняння варіантів купівлі

Порівняння варіантів купівлі проводимо з урахуванням експертні оцінки.

Таблиця 7. Експертні оцінки альтернативних варіантів за технологією реалізації угоди

Варіант Експерти КОВ
1 2 3 4
Купівля устаткування рахунок власних коштів 1 1 2 0 4 0,36
Купівля обладнання кредит 0 0 1 1 2 0,18
Купівля устаткування з допомогою лізингу 2 0 1 2 5 0,46
11

Очевидно, що у даному критерію відповідно до оцінок експертів найкраще є придбання устаткування з допомогою лізингу.

Таблиця 8. Експертні оцінки альтернативних варіантів не по чиннику витрат

Чинник експерти КОВ
1 2 3 4
Купівля устаткування рахунок власних коштів 0 0 2 2 4 0,31
Купівля обладнання кредит 1 2 0 0 3 0,23
Купівля устаткування з допомогою лізингу 1 2 2 1 6 0,46
13 1

Очевидно, що і стосовно даному критерію відповідно до оцінок експертів найкраще є придбання устаткування з допомогою лізингу.

Отже, найкращим варіантом придбання устаткування є лізинг.


Укладання

Отже, у роботі здійснив дослідження й розроблено управлінське рішення до розв'язання проблемної ситуації вибору найкращого варіанта придбання устаткування.

Для придбання устаткування було розглянуто три альтернативних варіанта купівлі: рахунок власних коштів, з допомогою лізингу кредиту.

Методом експертні оцінки було встановлено, що найкращим варіантом придбання устаткування є лізинг.

При лізингу процес оформлення техніки відбувається небагатьом довше, аніж за пряму купівлю і швидше, аніж за кредиті.

Одночасно лізинг вирішує додатково ряд завдань, які за інших варіантах придбань також займають чимало часу - страхування, постановка на облік, ТЕ тощо. буд.

З іншого боку, придбання обладнання в лізинг дозволяє організації, або підприємству довготерміново планувати свої витрати, і навіть оптимізувати податкові виплати в такий спосіб, що сумарні витрати на угоді становлять величину, порівняний з видатками за прямої купівлі й суттєво меншу, аніж за купівлі з допомогою кредиту.


Список літератури

1. Кардакская Н.Л. Прийняття управлінського рішення. – М. ЮНИТИ, 1999

2. Ларичев О.И. Теорія та художні засоби прийняття рішень. – М.:ЛОГОС, 2003

3. Литвак Б.Г. Управлінські решения.-М.:ЭКМОС, 1998

4. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджменту. Глава.7 –М.: Річ, 1997

5. Науман Еге. Прийняти рішення – але, як? –М.: Світ, 1987

6. Смирнов Э.А. Розробка управлінських решений.-М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2003

7. Фасхутдинов Р.А. Розробка управлінського рішення. – М: «Бізнес-школа «Интел-Синтез», 1987

8. Аганбегян О.Г. Управління соціалістичними предприятиями.-М.:Экономика, 1979

9. Грешилов А.А. Як прийняти найкраще рішення, у реальних условиях.-М.:РиС, 1991

10. Основи управления/Ред. В.П. Радукин. Глава 12.-М.:ВШ, 1986

11. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введення у системний анализ.-М.:ВШ, 1989

12. Планкетт Л, Хейл Р., Вироблення і прийняття управлінських решений.-М.: Економіка, 1984

13. Цыгичко В.М. Керівнику – ухвалення решений.-М.: ФиС, 1991

14. Черноруцкий І.Г. Методи оптимізації й терміни прийняття решений.-С.-П.: «Лань», 2001

15. Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методи прийняття рішень. – М.: ЮНИТИ, 1997

Схожі реферати:

Навігація