Реферати українською » Менеджмент » Розробка управлінських рішень в організації


Реферат Розробка управлінських рішень в організації

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Тема «Розробка управлінські рішення у створенні»


Зміст:

Запровадження

Глава I. Аналіз діяльностіАттестационно-методического центру

>1.1.Анализ внутрішнього середовищаАттестационно-методического центру

>1.2.Анализ довкілляАттестационно-методического центру

>1.3.SWOT-анализАттестационно-методического центру

1.4. Варіанти управлінські рішення

Глава II. Управлінські рішення наАттестационно-методическом центрі

>2.1.Определение місіїАттестационно-методического центру

2.2. ПерехідАттестационно-методического центру на статус автономного установи

2.3. Удосконалення ролі керівника, як управлінське рішення наАттестационно-методическом центрі

>2.4.Маркетинг, послуги

Укладання

Список використаної літератури

Додатка

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5


Запровадження

Актуальність обраної теми у тому, що розробка та реалізація рішень одна із основних складових будь-якого управлінського процесу. Процес ухвалення рішень за вдаваної простоті дуже непростий. У документі не бракує багато тонкощів і підводних рифів, добре знайомих професійним менеджерам.

Причому у процесі ухвалення рішень приділяють значну увагу використанню методів експертного оцінювання, виділені на роботи, і з кількісної, і з якісної інформацією.

Мета – проаналізувати діяльність й управлінські рішенняАттестационно-методического центру

Об'єктом курсової єАттестационно-методический центр.

Завданнями курсового проекту є:

- проаналізувати діяльністьАттестационно-методического центру

- проаналізувати внутрішнє середовищеАттестационно-методического центру

- проаналізувати зовнішню середуАттестационно-методического центру

- SWOT-аналізАттестационно-методического центру

- проаналізувати варіанти управлінські рішення

- вивчити управлінські рішення наАттестационно-методическом центрі

- вивчити визначення місіїАттестационно-методического центру

- вивчити перехідАттестационно-методического центру на статус автономного установи

- проаналізувати вдосконалення ролі керівника, як управлінське рішення наАттестационно-методическом центрі

- проаналізувати можливі варіанти маркетингу, послуг


Глава I. Аналіз діяльностіАттестационно-методического центру

 

>1.1.Анализ внутрішнього середовищаАттестационно-методического центру

>Аттестационно-методический центр Управління освіти (даліАМЦУО) є структурним підрозділом Управління освіти.

У своїй діяльностіАМЦУО керується Законом Російської Федерації «Про освіту», Законом Московській області « Про освіту», нормативними документами вищих закладів освіти, державної атестаційної службою, справжнім Положенням.

>АМЦУО здійснює діагностику якості освіти учнів і культурний рівень професіональною підготовкою педагогічних працівників, організує підготовку матеріалів до проведення державної атестації учнів, педагогічних працівників, ліцензування і атестації освітніх закладів, забезпечує (як правонаступник методичного кабінету) виконання функцій методичної служби.

Методична служба є посередником між освітніми установами i навчальними закладами підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, соціальній та межах своєї компетенції виконавцем запитів педагогів та керівників освітніх закладів.

>ПравоотношенияАМЦУО із установами освіти ввозяться порядку, встановленому законодавством Російської Федерації, рішеннями міських органів влади й управління.

ДіяльністьАМЦУО координується з діяльністю Управління освіти, навчальних закладів підвищення кваліфікації, і перепідготовки педагогічних працівників.

Організація роботи з керівними і педагогічними кадрами закладів освіти підвищення фаховий рівень і перепідготовки.

Здійснення інформаційного і методичного забезпечення освітніх закладів міста.

Прогнозування стану освіти у місті з урахуванням результатів діагностику і визначення альтернативних шляхів його розвитку.

Організація і проведення атестації учнів і освітніх закладів відповідно до ст. 6,7., ст. 33 ( в.п. 19,20), ст. 38 Закону РФ «Про освіту».

Проведення експертної оцінки й підготовка матеріалів на атестацію педагогічних працівників для присвоєння кваліфікаційних категорій.

Проведення діагностичних досліджень щодо якості освіти учнів й фахової рівня кадрів, підготовка з їхньої основі відповідних рекомендацій та пропозицій, підсумкових матеріалів, довідок.

Виявлення, вивчення і - оцінка результативності педагогічного досвіду в освітні установи. Узагальнення і розповсюдження педагогічного досвіду у розвиток системи освіти у місті.

Створення експертних груп за фахами і напрямів щодо ліцензування і атестації освітніх закладів.

Організація і проведення олімпіад, конкурсів та інших заходів щодо виявлення обдарованих учнів, розвитку творчі здібності, створення умов для творчого зростання ефективних педагогів, керівників освітніх закладів.

Здійснення у порядку видавничої діяльність у межах своєї компетентності.

>АМЦУО може вести підприємницьку діяльність, організацію платних курсів, підготовку й поширення методичних допомог і інших платних послуг, пов'язаних із основною діяльністю. Доходиреинвестируются в освітню діяльність.

>АМЦУО проти неї встановлювати прямі в зв'язку зі підприємствами, установами i організаціями (зокрема зарубіжними) не більше своєї компетенції.

ЗасновникомАМЦУО є Адміністрація р.Реутова.

Штатний розкладАМЦУО стверджується Главою Адміністрації міста.

Фінансові показники, баланси і звітипредствалени в додатках 1-4. Аналіз фінансового становища представлено Додатку 5.

Таблиця 1. Штатний розклад поАттестационно - методичного центру на 01.09.2008 р.

Найменування посад >Кол-во одиниць
1. ДиректорАМЦ 1
>2.Заместитель директора 1
>3.Заместитель директора з інновацій і моніторингу 1
>4.Заместитель директора по дошкільному освіті 1

>5.Методисти-организатори по атестації:

-педагогічних працівників шкіл й установ додаткової освіти

-дошкільних працівників

1

1

>6.Методисти- фахівці з предметів 3
>7.Методист по ДОП 1
>8.Педагог-психолог 1
>9.Методист із роботи 1
>10.Методист по виховній роботі 1
>11.Методист з питань охорони праці 0,5
>12.Методист по бібліотечним фондам 1
>13.Заведующий бібліотекою 1
>14.Секретарь-машинистка 0,5
>15.Дворник 1
РАЗОМ: 17

Керівництво діяльністюАМЦУО здійснює його директор, призначуваний посаду наказом Управління освіти.

Директор повинен заступника начальника Управління освіти з методичної роботи і виконує такі функції:

а) керує діяльністюАМЦУО, експертних комісій і відданість забезпечує виконання завдань, якіАМЦУО завдань;

б) видає не більше компетенції накази, організує контролю над виконанням;

в) створює громадські Ради в напрямі діяльностіАМЦУО;

р) розпоряджається коштами межах встановленої кошторису;

буд) розглядає заяви з організації діяльності експертних груп;

е) визначає й запевняє посадові обов'язки працівників, створює умови їхнього професійного зростання, підвищення кваліфікації не менше десь у 5 років.

>АМЦУО має двоїсте підпорядкування:

- лінією атестації учнів й освітянських закладівАМЦУО входить до структури державної атестаційної служби;

- лінією атестації працівників і ліцензуванняобразовательнихучреждений , організації методичного забезпечення закладів освітиАМЦ входить до структури органів управління.

ПрацівникиАМЦУО приймаються відкрито й звільняються наказом директораАМЦУО відповідно до трудовим законодавством, їхніх прав й обов'язки визначаються посадовими інструкціями.

На провідні посади приймаються фахівців із числа досвідчених працівників закладів освіти, мають стаж педагогічної роботи менш 5 років і вище фахова музична освіта.

ПрацівникиАМЦУО відповідають з якості і своєчасневиполнениевозложенних ними обов'язків відповідно до посадовими інструкціями.

>АМЦУО є юридичною особою, полягає на міському бюджеті, має самостійну кошторис ісубсчет прирасчетномсчете Управління освіти. Бухгалтерський облік виробляється через централізовану бухгалтерію Управління освіти.

>АМЦУО має штамп, печатку, бланки зі своїми найменуванням.

>АМЦУО перебувають розслідування щодо адресою: 143966, Московська область,г.Реутов, вул. Будівників, будинок 15.

>1.2.Анализ довкілляАттестационно-методического центру

Складовими довкілля є конкурентиАттестационно-методического центру. Проведемо аналіз Автономної некомерційної організація ">Учебно-методический центр" здійснення освітню діяльність".

Вони співпрацюють із такими органами:

- управління з технологічного і екологічному наглядуРостехнадзора по Московській області.

- У державної інспекції праці Південно-Західного територіального округу нагляду і місцевого контролю.

- управління з надзвичайних ситуацій та пожежною безпеки Московській області.

- Головне управління з праці й соціальних питаннях Московській області.

- Центр державного санітарно-гігієнічного нагляду м.Подольск,Щербинке, Троїцьку і Подільського району Московській області.

- Адміністраціяг.Подольск,Щербинки, Троїцька, Подільського району,Реутова.

12 років досвіду праці у сферіОхрани праці дають нам можливість запропонувати.

Є такі ліцензії:

1. Ліцензія № 142882 реєстраційний № 56185 освіти Московської обл., встановлює... що Автономна некомерційна організація "Подільський регіональний навчально-методичний центр" проти неї здійснення освітню діяльність з освітніх програмам, зазначених у додатку до справжньої ліцензії.         

2. Ліцензія № 1/02982 виходячи з наказу МНС Росії № 765 надається декларація про діяльність із попередження і гасінню пожеж.

3. Дозвіл № 374 надає декларація про навчання за охорони праці працівників організацій Московській області.

4.Аккредитационное свідчення № 40/6 АНВ "Подільський регіональний ОМЦ" акредитований приМАЭО і має право проведення перепідготовки і на підвищення кваліфікації в напрямі "Охорона навколишнього середовища на підприємствах Московській області".

5. Свідчення реєстрацію №33Ю/05-Р/1 АНВ "Подільський регіональний ОМЦ" як організації, яка надає послуг у сфері охорони праці.        

6. Свідчення реєстрацію №33Ю/05-УЦ/2 АНВ "Подільський регіональний ОМЦ" як організації, яка надає послуг у сфері охорони праці.

основні напрями діяльності навчального центру:

1. Навчання робочих основних професій

2. Атестація керівників і спеціалістів:

- охорона праці

- промислова безпека продукції та правила Держгіртехнагляду

- пожежна безпеку

- екологія

-електробезопасность

3. Курси (семінари)

 

>1.3.SWOT-анализАттестационно-методического центру

Природно, формування іміджу освітнього закладу спирається лише з думка споживачів, не враховуючи ресурсів установи, можна тільки теоретично. Насправді ми повинні проаналізувати можливості, слабкі й сильні боку освітнього закладу. Ефективно провести цю роботу можна, використовуючи SWOT-аналіз, технологію аналізу та оцінки сильних і слабких сторін, можливостей та загроз.

>SWOT – цеакроним слів «>Strengts» (сили), «>Weaknesses» (слабкості), «>Opportunities» (сприятливі можливості) і «>Тhreats» (загрози). Внутрішня обстановка організації відбивається у основному P.S і W, а зовнішня – в Про і Т. Для проведення аналізу з використанням даної технології можна скористатися наявними можливостями всього педагогічного колективу, організувавши роботу чотирьох творчих груп з кожного з чинників. Задля ефективної і цілеспрямованої роботи груп необхідно видати таблицю, де представлені основні чинники, які доцільно враховувати вSWOT-анализе організацій.

Таблиця 2. SWOT-аналізАттестационно-методического центру

Потенційнівнутренние сильні боку (P.S): Потенційнівнутренние слабкості (W):
Чітко демонстрованакомпетентность Втрата деяких аспектів компетентності
>Адекватние фінансовіисточники Недоступність фінансів, необхідні зміни стратегії
Високе мистецтвоконкурентной боротьби Ринкове мистецтво нижчий від середнього
Хороше розумінняпотребителей Відсутність аналізу інформації споживачів
Визнаний ринковий лідер Слабкий учасник ринку
Чітко сформульована стратегія Відсутність чітко вираженої стратегії, непослідовність у реалізації
Використання економії на масштабах виробництва, цінове перевагу Висока вартістьпродукции/услуг тоді як ключовими конкурентами
Власна унікальна технологія, кращі виробничі потужності >Устарелие технологія й прорудование
>Проверенное надійнеуправление Втрата глибини і гнучкості управління   
Потенційні зовнішні сприятливі можливості (Про): Потенційні зовнішні загрози (Т):
Можливості обслуговування додаткових груп пітребителей Послаблення зростання ринку, несприятливі демографічні зміни
Розширення діапазону візможних послуг >Ожесточение конкуренції
>Благодушие конкурентів Законодавче регулювання ціни
Велика доступністьресур сов Чутливість до нестабильности зовнішніх умов

Включення педагогічного колективу, у обговорення проблеми створення іміджуАттестационно-методического центру можливо через організацію та влитися проектування структурних компонентів іміджу. Запропонуйте педагогам розподілитися на вісім мікрогруп за кількістю структурних компонентів: імідж освітньої послуги; імідж споживачів освітньої послуги; внутрішній іміджАттестационно-методического центру; імідж основних керівниківАттестационно-методического центру; імідж педагогів (персоналу); візуальний імідж школи; соціальний іміджАттестационно-методического центру;бизнес-имиджАттестационно-методического центру. Кожна з груп має визначити структурні елементи і психологічні чинники (кошти), щоб забезпечити формування даного компонента іміджу своєїАттестационно-методического центру, виділити, що в компоненті дляАттестационно-методического центру ключовим, у яких полягатиме привабливість цього компонента споживачам (батьків, дітей, громадськості), запропонувати стратегії створення іміджу.

Робота груп видається пам'ятка, коротко характеризує кожен із структурних компонентів іміджу освітнього закладу.

1.4. Варіанти управлінські рішення

>Текущее керівництво діяльністю Установи здійснює директор, призначуваний посаду іосвобождаемий з посади начальником Управління освіти Адміністрації р.Реутов Московській області за узгодженням із Засновником.

Директор Установи є одноосібним виконавчим обличчям Установи,подотчетен і підконтрольнийУчредителю і несе проти нього відповідальність за економічні результати діяльності Установи, і навіть за збереження й цільове використовувати майно Установи.

Терміни повноважень директора Установи, і навіть умови праці та оплати визначаються що укладаються з нею договором.

Трудової договір з директором Установи укладає і розриває начальник Управління освіти з узгодження з Засновником.

До компетенції директора Установи належить рішення таких питань:

- забезпечує виконання поточних і найперспективніших планів Установи, прийняття рішень та вказівокУчредителя, які у межах її відання;

- укладає без доручення від імені Установи договори та інші угоди, забезпечує виконання;

- несе відповідальність за цільове використання, збереження й списання майна,учитиваемое на балансі установи;

- установа списує майно,учитиваемое на балансі установи, відповідно до нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування;

- стверджує штатний розклад Установи;

- стверджує Положення про оплаті, Положення про преміюванні;

- стверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку Установи;

- видає доручення, підписуєфинансово-отчетние документи Установи;

- відкриває рахунки Установи в російських банках;

- наймає звільняє працівників Установи, укладає колективний договір;

- не більше своєї компетенції видає накази і дає вказівки, обов'язкові всім працівників Установи;

- представляєУчредителю документацію поУчреждению, сприяє у проведенні перевірок;

- представляє Заснування у відносинах з юридичними і фізичними особами, і навіть вирішує інші питання Установи відповідно до справжнім Статутом.

До компетенціїУчредителя Установи належить рішення таких питань:

- приймають рішення з приводу створення, реорганізації та ліквідації Установи;

 - стверджує Статут Установи, вносить до нього зміни і;

- стверджує річний звіт і обсяг річного бухгалтерський баланс Установи;

- стверджує фінансовий план Установи і вносить до нього зміни;

-контролює фінансово-господарську діяльність Установи, ефективність використання коштів і схоронність майна, переданогоУчреждению, фінансових коштів;

- призначає звільняє керівника Установи;

- приймає рішення:

про відкриття рахунків у трилітрові банки та його кількості;

про набуття кредитів, позичок, проведенні операцій із цінними паперами, придбанні нерухомого майна;

з приводу створення філій і про відкриття представництв Установи;

про участь Установи за іншими організаціях;

з інших питанням,отнесенним законодавством і справжнім Статутом до компетенціїУчредителя.

Рішення з приводу створення, реорганізації та ліквідації Установи, і навіть про призначення і звільнення директора приймає Глава містаРеутов Московській області. Інші повноваження президента і функціїУчредителя Установи, передбачені чинним законодавством і справжнім Статутом, здійснюються управлінням освіти міського округуРеутов Московській області.

Бухгалтерський облік вУчреждении веде муніципальне установа «Централізована бухгалтерія» виходячи з договору на бухгалтерське обслуговування.

Склад тож обсяг відомостей, складових службову таємницю, і навіть порядок його захисту визначає директор Установи за узгодженням із Засновником відповідно до чинним законодавством Російської Федерації.


Глава II. Управлінські рішення наАттестационно-методическом центрі

 

>2.1.Определение місіїАттестационно-методического центру

 

Заснування створено в організацію навчання педагогів та незайнятого населення цілях отримання нових знань і практичних навичок, необхідні професійної діяльності, методичної праці та інформаційно – аналітичного обслуговування закладів освіти в муніципальної системи освіти містаРеутова ,підвищення кваліфікації, відновлення теоретичних і практичних знань фахівців у зв'язки й з підвищенням вимог

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація