Реферати українською » Менеджмент » Рольові конфлікти


Реферат Рольові конфлікти

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Зміст

>Введение…………………………………………………………….……...3

Глава 1. Поняття рольовогоконфликта…………………………………..4

1.1. Конфлікт та їївиди…………………………………………………4

1.2. Соціальний статусу і соціальнароль……………………………...9

1.3. Психологічні ролі й рольовіконфликти…………………….10

1.4. Типи рольовихконфликтов……………………………………….…13

1.5. Особливості рольовогоконфликта……………………………….…14

Глава 2. Дозвіл рольовихконфликтов………………………….….16

2.1. Організаційні на методи вирішення рольовихконфликтов……….16

2.2.Психотерапевтические на методи вирішення рольовихконфликтов….21

>Заключение………………………………………………………………..24

Список джереллитератури………………………………………...25


Запровадження

Суспільне життя неспроможна існувати без зіткнення ідей, життєвих позицій, цілей, як розписування окремих людей, і малих та великих колективів. Постійно виникають розбіжності думок та різноманітних розбіжності, які нерідко переростають в конфлікти.

Соціальна організація підприємство чи колективу, де здійснюються різноманітних види діяльності, що неспроможні уникнути проблеми залагоджування конфліктів.

Зазвичай конфлікт у соціально-трудової сфері сприймається як ненормальне явище: збій у роботі, перешкода для реалізації стратегічних цілей.

Негативне сприйняття повністю обгрунтоване, оскільки кожен конфлікт містить у собі заряд величезної руйнівною сили: піднімається процес нормально функціонувати підприємства, руйнуються відносини для людей, нерідко завдання вирішення конфлікту супроводжується звільненням частини співробітників. Проте, відсутність конфліктів можна вважати свідченням застою, стагнації. Конфлікт - показник розвитку, чинник динамічної стабільності організації.

Особливою різновидом конфліктів для підприємства є рольові конфлікти, як процес внутрішніх психологічних протиріч співробітників, що відбивають їх сприйняття свого соціального та психологічної ролі.

Адже, як відомо, що, власне, виконання визначених обов'язків, є виконанням ролі, чи це роль начальника, менеджера чи підлеглого.

Необхідно управління процесом розвитку рольових конфліктів, завданням якого становитиме запобігання виникнення негативного взаємодії, і навіть формування в неминучих конфліктних ситуаціях конструктивного характеру.

Глава 1. Поняття рольового конфлікту

 

1.1. Конфлікт та її види

Конфлікт - взаємини між суб'єктами соціального взаємодії, які характеризуються протиборством за наявності протилежних мотивів (потреб, інтересів, цілей, ідеалів, переконань) чи суджень (думок, поглядів, оцінок іт.п.).[[1]]

Для з'ясування суті конфлікту важливо виділити його це основна прикмета, сформулювати умови її виникнення.

Конфлікт завжди виникає з урахуванням протилежно спрямованих мотивів і суджень, які вважатимуться необхідною умовою виникнення конфлікту.

Для конфлікту завжди характерно протиборство суб'єктів соціального взаємодії, яке виражається через нанесення взаємного шкоди (морального, матеріального, фізичного, психологічного тощо. ).

Необхідними і достатніми умовами виникнення конфлікту служить наявність суб'єкти соціального взаємодії протилежно спрямованих мотивів і суджень, і навіть стан протиборства з-поміж них.

Будь-який конфлікт так можна трактувати в статиці (в розумінні системи взаємозалежних структурних елементів) й у динаміці (як процес).

Основними структурними елементами конфлікту є сторони конфлікту; предмет конфлікту; образ конфліктної ситуації; мотиви конфлікту; позиції сторін конфлікту.

Вирізняють різні види й типи конфліктів. Головними з нихвнутриличностние і міжособистісні (мал.1).

>Внутриличностние конфлікти є зіткнення всередині особистості рівних силі, але протилежно спрямованих мотивів, потреб, інтересів. Особливістю цього виду конфлікту є вибір між бажанням й потенційними можливостями, між необхідністю виконувати та дотриманням необхідних норм.

На вибір рішення у разівнутриличностного конфлікту то вона може витратити багато зусиль і часу, отже, різко зростає емоційна напруженість, може виникнути стрес, а перед рішенням поведінка особистості то, можливо неконтрольованим.

Типи конфліктів

Малюнок 1

Прикладами є конфлікти ">плюс-плюс", "плюс-мінус", ">минус-минус".

Конфлікти ">плюс-плюс" припускають вибір однієї з двох сприятливих варіантів. Наприклад, куди поїхати відпочивати або що купити (машину який марки). Слід зазначити: вибір відбувається з цих двох сприятливих варіантів, проте необхідність вибору може бути настільки складною і болісним, що супроводжуватися стресовими ситуаціями.

Конфлікти "плюс-мінус" - це конфлікти притягання і відштовхування, прийняття рішень, коли із варіантів може мати і позитивні, й негативні слідства, а вибрати треба сам із урахуванням рішення спільної справи.

Наприклад: в конфлікті керівника з підлеглим звільнення 

підлеглого виникає керівникові як альтернативи: звільнення невигідного підлеглого (позитивний аспект) й необхідність пошуку нового співробітника, працівника до виконання поставленого завдання (негативний аспект). У разі необхідно прораховувати ряд варіантів, необхідні емоційні і витрати у поставленої мети. Якщо залишити хорошого, але невигідного працівника, змусити його працювати над поставленим завданням, то слідства цього рішення можуть у незабаром негативно зашкодити результатах, тоді конфлікт звнутриличностного переросте в конфлікт з підлеглим, тобто у міжособистісний.

Будь-який конфлікт виконує як позитивні (конструктивні), і негативні (деструктивні) функції. Попри досить чітке їх розподіл в теоретичному плані, практично буває нелегко провести межу між конструктивністю і деструктивністю конкретного конфлікту. Це пов'язано з такими причинами:

- важко уявити узагальнену оцінку позитивних і негативних наслідків конфліктної взаємодії;

- ступінь конструктивності і деструктивності конфлікту може змінюватися різних стадіях його розвитку;

- конфлікт може оцінюватися як конструктивний до котроїсь ізсторон-конфликта, як і негативний - іншої боку;

- конструктивність і деструктивність конфлікту можна як щодо основних учасників, і щодо соціального оточення.

Позитивним, функціонально корисним результатом конфлікту вважається рішення тієї проблеми, що сприяла розбіжності й викликала зіткнення, з урахуванням взаємних інтересів і цілей усіх сторін, і навіть досягнення розуміння й довіри, зміцнення партнерських стосунків і співпраці, подолання конформізму, покірності, прагнення до перевазі.

Конфлікт є способом виявлення і фіксації розбіжностей, і навіть негараздів у суспільстві, організації, групі. Конфлікт свідчить у тому, що це розбіжності досяг найвищого краю, і тому необхідне прийняти негайні заходи щодо їх лікування. Отже, будь-який конфлікт виконує інформаційну функцію, тобто надає додаткові імпульси усвідомлення своїх колег та чужих інтересів, у протиборстві.

Конфлікт є формою розв'язання суперечностей. Його розвиток сприяє усунення тих недоліків, і прорахунків у соціальній організації, що призвели для її виникненню.

Конфлікт сприяє зняттю соціальної напруженості та ліквідації стресовій ситуації, допомагає "випустити пар", розрядити обстановку.

До негативним,дисфункциональним наслідків конфлікту належать незадоволеність людей спільною сімейною справою, відхід рішення назрілих проблем, наростання ворожості в міжособистісних і міжгрупових відносинах, послаблення згуртованості колективу та т.п..

Соціальне деструктивно впливати конфлікту виявляється різних рівнях соціальної системи та виявляється у конкретних наслідках. Крім безпосередніх учасників, в конфлікті можуть постраждати й ті, хто їх оточує.

Конфлікт можуть призвести боку протиборства (суспільство, соціальну групу, індивіда) до стану дестабілізації і дезорганізації.

Конфлікт можуть призвести уповільнення темпів соціального, економічного, політичного та духовної розвитку підприємства його персоналу. Понад те, він може викликати стагнацію і валютна криза розвитку.

Конфлікт може супроводжуватися наростанням у створенні розташувань духу песимізму.

Однією з різновидіввнутриличностного конфлікту є рольової конфлікт, коли в однієї особи виникла потреба одночасного виконання різних ролей, які ще й суперечать одна однієї. Варто питання вибору, щовиполнять.[[2]]

Також рольової конфлікт може охоплювати протиріччя між різними ролями різних співробітників.

Наприклад: майстру виробничого ділянки прислано вказівку від цеху нарощувати випускати продукцію, а керівник служби якості наполягає на підвищенні якості продукції шляхом уповільнення виробничого процесу. Майстру давалися суперечливі вказівки, причому одночасно.

Цей конфлікт у результаті то, можливо зведений конфлікт ">минус-минус", оскільки майстра поставлений перед проблемою вибору: що робити, чиє вказівку виконувати, рахунок чого це робити.

>Внутриличностний конфлікт може також виникнути внаслідок те, що виробничі вимоги не збігаються з порожніми власними потребами чи цінностями працівника.

Наприклад: жінка-керівник давно планувала у суботу поїхати разом із чоловіком і роки дітьми відпочити за місто, та ще й багато уваги на роботу постійне погано позначатися на сімейні стосунки. У ввечері біля її безпосереднього начальника виникла проблема щодо виконання термінової завдання, і він наполіг, щоб він взялася вирішувати ці проблеми у дні і й навіть вийшла працювати у суботу. Інакше під загрозою зриву був би дуже вигідний фірми контракт, у виконанні якого відповідає підрозділ цієї жінки.

Складність рішеннявнутриличностних конфліктів у тому, іноді відбуваються сутички трьох складових, необхідні досягнення мети: бажання ("хочу"), можливості ("можу"), необхідності ("треба").

1.2. Соціальний статусу і соціальна роль

Також вельми важливими є соціальний статут і соціальний роль індивіда.

Соціальний статус може бути узагальнюючу, різнобічну характеристику становища індивіда у суспільстві: те й його професія, і кваліфікація, й матеріальне становище, і національність, і середній вік, й родинне становище, і релігійність тощо., тобто. усе те, що зветься статусним набором чи узагальненим статусом

Соціальна роль – це очікуване поведінка від чоловіка, що посідає певний соціальний статус. Це знаходить свою конкретизацію в поняттях, як «рольові вимоги» і «рольові очікування», т. е. вимоги, і очікування, висунуті суспільством чи соціального групою перед особистістю з певних соціальнихстатусом.[[3]]

Рольові вимоги, і очікування визначаються, зрештою, соціальними нормами груп, суспільства взагалі. Соціальні ролі можуть спиратися, як і норми, на силу закону чи силу суспільної думки, звичаїв, моралі. Для успішного виконання ролі важливо, щоб ці норми були внутрішньо засвоєно особистістю, тобто.интернализировани. Від цього залежить реальне виконання чи невиконання соціальної ролі. Отже, і наявність рольових конфліктів.

Роль працівника у створенні - це набір очікуваних поведінкових стереотипів, пов'язаних із виконанням роботи.

Соціальний рольової конфлікт – протиріччя між вимогами, що висуваються суспільством до різним ролям індивіда, напр., між ролями керівника і чоловіка.

У функціональної соціологічною концепції рольових конфліктів роль – метод соціальної регуляції діяльності індивіда. Створення зразків поведінки й міра передбачуваності особистості, дозволять всім членам суспільства ефективно виконувати свої обов'язки. Роль у цій разі, універсальна і щодонеизменна.[[4]]

Хоча соціологічна трактування ролі й рольових конфліктів стає менш актуальною, вона продовжує вивчатися.

Набагато більше злободенної стає проблема рольових конфліктів у колективі, для підприємства чи організації.

Кожен із членів колективу має низку своїх ролей і як групу індивідів, виконують спільні завдання. Якщо їхньої спільної діяльності виникає неузгодженість, як, наприклад наявність суперечливих вимог, це призводить до виникнення рольового конфлікту.

1.3. Психологічні ролі й рольові конфлікти

Крім соціальних ролей людина також виконує різні види ролей психологічно (табл. 1).

Психологічні ролі, які грає індивід у різних життєвих ситуаціях, які завжди гармонійно доповнюють одне одного.Ролевое функціонування особистості занадто складне, ніж було жодних розбіжностей. Насправді, розбіжності у сфері психологічних ролей - річ доситьраспространеная. Усі ці суперечності об'єднуються поняттям "рольової стрес", що включає три його різновиду: рольові конфлікти, рольову неоднозначність і рольову перевантаження.

Рольові конфлікти характерні всім типів психологічних ролей. Коли йдеться про соціальних ролях, ми переважно маємо працювати з проблемами у сфері міжособистісних відносин також комунікацій, хоча ці проблеми пов'язані з особистісними чинниками.

Розбіжності у сфері особистісних ролей - це, зазвичай, особистісних проблем різного ступеня складності.

Суперечності, що супроводжують змін життєвих ролей у процесі рольового розвитку людини, ми бачимо у вигляді життєвої кризи. Інші розбіжності у сфері життєвих ролей виявляються як різноманітні рольові дисгармонії особистості.

Приклади різних типів психологічних ролей

Таблиця 1

Соціальні ролі Особисті ролі
Ситуативні (тимчасові соціальні групи) >Групповие (постійні соціальні групи) Міжособистісні Життєві (>внутриличностние)

Споживач послуг (глядач, пасажир, покупець)

Пацієнт

Член випадкової групи

Професійні ролі

Навчальні ролі

Ролі членством різних групах (партіях, клубах, сектах тощо.)

Офіційний лідер

>Статусние ролі

Професійні (стильові) ролі

Неформальний лідер

Друг, подруга

Коханець

Статеві ролі

Гендерні ролі

Сімейні ролі

Професійні (смислові) ролі

Соціальні типи характеру

>Жизненних ситуацій, у яких відбуваються рольові конфлікти, дуже багато. Їх можна класифікувати залежно від описуваних параметрів, належних у основу класифікації за рівнем проблемності, складності, контексту, де вони відбуваються. Наведемо основні типи ситуації у залежність від взаємовідносин основних параметрів ролей: рольового поведінки, рольових очікувань, рольовоїЯ-концепции іт.п.[[5]]

1. Неприйняття рольового поведінки іншим людям. Приклади: рольовий поведінка нового керівника не збігаються з очікуваннями до цій ролі із боку підлеглих, що склалися при старому начальника.

2. Неприйняття власного рольового поведінки іншими. Це тільки в і тих випадках, які достойні попередньому абзаці. Тільки там суб'єктом роботи з допомогою була така (тепер і), хто незадоволений іншими. І тут суб'єктом звернення є той (і), ким не задоволені інші.

Можливі ситуації, коли незадоволеними є обидві конфліктуючі боку (тобто чинники, які наведені у попередніх абзацах діють одночасно). І тут говоримо про варіантахдивергентних ролей, повну чи рольову несумісність.

3. Неможливість одночасно задовольнити очікування різні люди. Ситуації виникають тоді, коли виконання ролі здійснюються суперечливі вимоги з боку людей з значущого оточення особистості, вимоги, що взаємно виключають одне одного. Приклади: уявлення про роль керівника підрозділу не збігаються у підпорядкованих і помилки вищого начальства.

4. Неможливість виконувати роль, яка відповідає власноїЯ-концепции. Ці ситуації творяться у тому випадку, коли роль, яка виконується (чи та, яку особистості доведеться він) і не відповідає власним поданням людини про роль, і навіть поданням щодо собі як суб'єкта цій ролі. Приклади: випадки не так обраного життєвого шляху (всупереч своє покликання); відсутність однодумців, що беруть чоловіки й роллю такими, які вона їх бачить сама.

5. Несумісність різних ролей. Ці ситуації виникають тоді, коли різні ролі (чи компоненти рольового кластера) що неспроможні функціонувати одночасно, коли виконання однієї ролі істотно ускладнює виконання інший. Прикладом можуть бути: протистояння між сімейними й професійними ролями (жінка неспроможна реалізувати себе як мати те щоб це вдарило по професійної діяльності); розбіжності між роллю керівника та головного спеціаліста (директорНДІ керує колективом на шкоду власним науковим задумам).

6. Суперечливість чи несумісність різних вимог до виконання який-небудь ролі (рольова неоднозначність). Ситуації виникають тоді, як у громадських нормативи щодо якийсь ролі існують суперечки. Приклади: для підприємства, за умов, що склалися, можна виконати завдання лише піднімаючи правила техніки безпеки; відсутність посадових нормативів для працівника створює сприятливі умови для усіляких психологічних ігор як з боку працівника, і із боку начальства. (Типові висловлювання: "Моя робота - суцільна невизначеність, можна знайти, внаслідок чого лаяти"; "Коли неможливо виконати всі

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація